Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | 108 Names of Anant in Hindi

Sri Anant Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics:

श्रीअनन्ताष्टोत्तरशतनामावलिः

ॐ अनन्ताय नमः । अच्युताय । अद्भुतकर्मणे ।
अमितविक्रमाय । अपराजिताय । अखण्डाय । अग्निनेत्राय ।
अग्निवपुषे । अदृश्याय । अत्रिपुत्राय । अदृहासाय । अनाकुलाय ।
अघनाशिने । अनघाय । अप्सुनिलयाय । अर्हाय । अष्टमूर्तये ।
अनिरुद्धाय । अनिर्विण्णाय । अचञ्चलाय नभः ॥ २० ॥

ॐ अष्टदिक्पालमूर्तये नमः । अखिलमूर्तये । अव्यक्ताय ।
अरूपाय । अनन्तरूपाय । अभयङ्कराय । अक्षराय । अभ्रवपुषे ।
अयोनिजाय । अरविन्दाक्षाय । अशनवर्जिताय । अधोक्षजाय ।
अत्रिपुत्राय । अम्बिकापतिपूर्वजाय । अपस्मारनाशिने । अव्ययाय ।
अनादिनिधनाय । अप्रमेयाय । अघशत्रवे । अमरारिघ्ने नमः ॥ ४०

ॐ अमरविघ्नहन्त्रे नमः । अनीश्वराय । अजाय । अनादये ।
अमरप्रभवे । अग्राह्याय । अक्रूराय । अनुत्तमाय । अह्ने । अमोघाय ।
अक्षयाय । अमृताय । अघोरवीर्याय । अव्यङ्गाय । अविघ्नाय ।
अतीन्द्रियाय । अमिततेजसे । अष्टाङ्गन्यस्तरूपाय । अनिलाय ।
अवशाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ अणोरणीयसे नमः । अशोकाय । अनुकूलाय ।
अभिताशनाय । अरण्यवासिने । अप्रमत्ताय । अनलाय ।
अनिर्देश्यवपुषे । अहोरात्राय । अमृत्यवे । अकारादिहकारान्ताय ।
अनिमिषाय । अस्त्ररूपाय । अग्रगण्याय । अप्रथिताय । असङ्ख्याय ।
अमरवर्याय । अन्नपतये । अमृतपतये । अजिताय नमः ॥ ८० ॥

ॐ अपां निधये । अपां पतये । असुरघातिने । अमरप्रियाय ।
अधिष्ठानाय । अरविन्दप्रियाय । अरविन्दोद्भवाय । अष्टसिद्धिदाय ।
अनन्तशयनाय । अनन्तब्रह्माण्डपतये । अशिववर्जिताय ।
अतिभूषणाय । अविद्याहराय । अतिप्रियाय । अकल्मषाय ।
अकल्पाय । अब्ददिकाय । अचलरूपाय । अघोराय ।
अक्षोभ्याय नमः ॥ १००

ॐ अलक्ष्मीशमनाय नमः । अतिसुन्दराय । अमोघौघाधिपतये ।
अक्षताय । अमितप्रभावाय । अवनीपतये । अर्चिष्मते ।
अपवर्गप्रदाय नमः ॥ १०८ ॥

इति अनन्ताष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read:

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | 108 Names of Anant in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top