Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English | 108 Names of Anant in English

Sri Anant Ashtottara Shatanamavali English Lyrics:

srianantastottarasatanamavalih

Om anantaya namah । acyutaya । adbhutakarmane ।
amitavikramaya । aparajitaya । akhandaya । agninetraya ।
agnivapuse । adrsyaya । atriputraya । adrhasaya । anakulaya ।
aghanasine । anaghaya । apsunilayaya । arhaya । astamurtaye ।
aniruddhaya । anirvinnaya । acañcalaya nabhah ॥ 20 ॥

Om astadikpalamurtaye namah । akhilamurtaye । avyaktaya ।
arupaya । anantarupaya । abhayankaraya । aksaraya । abhravapuse ।
ayonijaya । aravindaksaya । asanavarjitaya । adhoksajaya ।
atriputraya । ambikapatipurvajaya । apasmaranasine । avyayaya ।
anadinidhanaya । aprameyaya । aghasatrave । amararighne namah ॥ 40 ॥

Om amaravighnahantre namah । anisvaraya । ajaya । anadaye ।
amaraprabhave । agrahyaya । akruraya । anuttamaya । ahne । amoghaya ।
aksayaya । amrtaya । aghoraviryaya । avyangaya । avighnaya ।
atindriyaya । amitatejase । astanganyastarupaya । anilaya ।
avasaya namah ॥ 60 ॥

Om anoraniyase namah । asokaya । anukulaya ।
abhitasanaya । aranyavasine । apramattaya । analaya ।
anirdesyavapuse । ahoratraya । amrtyave । akaradihakarantaya ।
animisaya । astrarupaya । agraganyaya । aprathitaya । asankhyaya ।
amaravaryaya । annapataye । amrtapataye । ajitaya namah ॥ 80 ॥

Om apam nidhaye । apam pataye । asuraghatine । amarapriyaya ।
adhisthanaya । aravindapriyaya । aravindodbhavaya । astasiddhidaya ।
anantasayanaya । anantabrahmandapataye । asivavarjitaya ।
atibhusanaya । avidyaharaya । atipriyaya । akalmasaya ।
akalpaya । abdadikaya । acalarupaya । aghoraya ।
aksobhyaya namah ॥ 100 ॥

Om alaksmisamanaya namah । atisundaraya । amoghaughadhipataye ।
aksataya । amitaprabhavaya । avanipataye । arcismate ।
apavargapradaya namah ॥ 108 ॥

iti anantastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read:

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English | 108 Names of Anant in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top