Panchaka

Shri Ranganatha Panchakam Stotram Lyrics in Gujarati ॥ શ્રીરઙ્ગનાથપઞ્ચકં સ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીરઙ્ગનાથપઞ્ચકં સ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati:

કદાહં કાવેરીતટપરિસરે રઙ્ગનગરે
શયાનં ભોગીન્દ્રે શતમખમણિશ્શ્યામલરુચિમ્ ।
ઉપાસીનઃ ક્રોશન્મધુમથનનારાયણ હરે
મુરારે ગોવિન્દેત્યનિશમનુનેષ્યમિ દિવસાન્ ॥ ૧॥

કદાહં કાવેરીવિમલસલિલે વીતકલુષો
ભવેયં તત્તીરે શ્રમમુષિ વસેયં ઘનવને ।
કદા વા તત્પુણ્યે મહતિ પુલિને મઙ્ગલગુણં
ભજેયં રઙ્ગેશં કમલનયનં શેષશયનમ્ ॥ ૨॥

પૂગીકણ્ઠદ્વયસસરસસ્નિગ્ધનીરોપકણ્ઠા-
માવિર્મોદાસ્તિમિતિશકુનાનૂદિતબ્રહ્મઘોષામ્ ।
માર્ગે માર્ગે પથિકનિવહૈરુધ્યમાનાપવર્ગાં
પશ્યેયં તાં પુનરપિ પુરીં શ્રીમતીં રઙ્ગધામ્નઃ ॥ ૩॥

કસ્તૂરીકલિતોર્દ્ધ્વપુણ્ડ્રતિલકં કર્ણાન્તલોલેક્ષણં
મુગ્ધસ્મેરમનોહરાધરદલં મુક્તાકિરીટોજ્જ્વલમ્ ।
પશ્યન્માનસ પશ્યતોહરતરં પર્યાયપઙ્કેરુહં
શ્રીરઙ્ગાધિપતેઃ કદાનુવદનં સેવેય ભૂયોપ્યહમ્ ॥ ૪॥

ન જાતુ પીતામૃતમૂર્ચ્છિતાનાં નાકૌકસાં નન્દનવાટિકાસુ ।
રઙ્ગેશ્વર ત્વત્પુરમાશ્રિતાનાં રથ્યાસુનામન્યતમો ભવેયમ્ ॥ ૫॥

ઇતિ શ્રીરઙ્ગનાથપઞ્ચકં સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

શ્રીરાધાકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ ॥