Ashtaka

Shri Sankashta Nashanam Lyrics in Gujarati | Slokam in Gujarati

Sankat Ashtaka Stotram Lyrics in Gujarati:

|| સઙ્કષ્ટનાશનં સંકટાષ્ટકસ્તોત્રમ્ ||

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ધ્યાનમ્
ધ્યાયેઽહં પરમેશ્વરીં દશભુજાં નેત્રત્રયોદ્ભૂષિતાં
સદ્યઃ સઙ્કટતારિણીં ગુણમયીમારક્તવર્ણાં શુભામ્ ।
અક્ષ-સ્રગ્-જલપૂર્ણકુમ્ભ-કમલં શંખં ગદા બિભ્રતીં
ત્રૈશૂલં ડમરૂશ્ચ ખડ્ગ-વિધૃતાં ચક્રાભયાઢ્યાં પરામ્ ||

ૐ નારદ ઉવાચ
જૈગીષવ્ય મુનિશ્રેષ્ઠ સર્વજ્ઞ સુખદાયક ।
આખ્યાતાનિ સુપુણ્યાનિ શ્રુતાનિ ત્વત્પ્રસાદતઃ || ૧ ||

ન તૃપ્તિમધિગચ્છામિ તવ વાગમૃતેન ચ ।
વદસ્વૈકં મહાભાગ સઙ્કટાખ્યાનમુત્તમમ્ || ૨ ||

ઇતિ તસ્ય વચઃ શ્રુત્વા જૈગીષવ્યોઽબ્રવીત્તતઃ ।
સઙ્કષ્ટનાશનં સ્તોત્રં શૃણુ દેવર્ષિસત્તમ || ૩ ||

દ્વાપરે તુ પુરા વૃત્તે ભ્રષ્ટરાજ્યો યુધિષ્ઠિરઃ ।
ભ્રાતૃભિઃ સહિતો રાજ્યનિર્વેદં પરમં ગતઃ || ૪ ||

તદાનીં તુ તતઃ કાશીં પુરીં યાતો મહામુનિઃ
માર્કણ્ડેય ઇતિ ખ્યાતઃ સહ શિષ્યૈર્મહાયશાઃ || ૫ ||

તં દૃષ્ટ્વા સ સમુત્થાય પ્રણિપત્ય સુપૂજિતઃ ।
કિમર્થં મ્લાનવદન એતત્ત્વં માં નિવેદય || ૬ ||

યુધિષ્ઠિર ઉવાચ
સઙ્કષ્ટં મે મહત્પ્રાપ્તમેતાદૃગ્વદનં તતઃ ।
એતન્નિવારણોપાયં કિંચિદ્બ્રૂહિ મુને મમ || ૭ ||

માર્કણ્ડેય ઉવાચ
આનન્દકાનને દેવી સઙ્કટા નામ વિશ્રુતા ।
વીરેશ્વરોત્તરે ભાગે પૂર્વં ચન્દ્રેશ્વરસ્ય ચ || ૮ ||

શૃણુ નામાષ્ટકં તસ્યાઃ સર્વસિદ્ધિકરં નૃણામ્ ।
સઙ્કટા પ્રથમં નામ દ્વિતીયં વિજયા તથા || ૯ ||

તૃતીયં કામદા પ્રોક્તં ચતુર્થં દુઃખહારિણી ।
શર્વાણી પઞ્ચમં નામ ષષ્ઠં કાત્યાયની તથા || ૧૦ ||

સપ્તમં ભીમનયના સર્વરોગહરાઽષ્ટમમ્ ।
નામાષ્ટકમિદં પુણ્યં ત્રિસન્ધ્યં શ્રદ્ધયાન્વિતઃ || ૧૧ ||

યઃ પઠેત્પાઠયેદ્વાપિ નરો મુચ્યેત સઙ્કટાત્ ।
ઇત્યુક્ત્વા તુ દ્વિજશ્રેષ્ઠમૃષિર્વારાણસીં યયૌ || ૧૨ ||

ઇતિ તસ્ય વચઃ શ્રુત્વા નારદો હર્ષનિર્ભરઃ ।
તતઃ સમ્પૂજિતાં દેવીં વીરેશ્વરસમન્વિતામ્ || ૧૩ ||

ભુજૈસ્તુ દશભિર્યુક્તાં લોચનત્રયભૂષિતામ્ ।
માલાકમણ્ડલુયુતાં પદ્મશઙ્ખગદાયુતામ્ || ૧૪ ||

ત્રિશૂલડમરુધરાં ખડ્ગચર્મવિભૂષિતામ્ ।
વરદાભયહસ્તાં તાં પ્રણમ્ય વિધિનન્દનઃ || ૧૫ ||

વારત્રયં ગૃહીત્વા તુ તતો વિષ્ણુપુરં યયૌ ।
એતત્સ્તોત્રસ્ય પઠનં પુત્રપૌત્રવિવર્ધનમ્ || ૧૬ ||

સઙ્કષ્ટનાશનં ચૈવ ત્રિષુ લોકેષુ વિશ્રુતમ્ ।
ગોપનીયં પ્રયત્નેન મહાવન્ધ્યાપ્રસૂતિકૃત્ || ૧૭ ||

|| ઇતિ શ્રીપદ્મપુરાણે સઙ્કષ્ટનાશનં સઙ્કટાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ||