Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vasavi Kanyaka Parameshvari Ashtakam Lyrics in Bengali | Vasavi Kanyaka Slokam

Shri Vasavi Kanyaka Parameshvari Ashtakam Lyrics in Bengali | Vasavi Kanyaka Slokam

74 Views

Vasavi Kanyaka Parameshvariashtakam Lyrics in Bengali:

শ্রীবাসবীকন্যকাষ্টকম্
নমো দেব্যৈ সুভদ্রায়ৈ কন্যকায়ৈ নমো নমঃ ।
শুভং কুরু মহাদেবি বাসব্যৈচ নমো নমঃ ॥ ১॥

জয়ায়ৈ চন্দ্ররূপায়ৈ চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ ।
শান্তিমাবহনোদেবি বাসব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ২॥

নন্দায়ৈতে নমস্তেঽস্তু গৌর্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ।
পাহিনঃ পুত্রদারাংশ্চ বাসব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৩॥

অপর্ণায়ৈ নমস্তেঽস্তু কৌসুংভ্যৈ তে নমো নমঃ ।
নমঃ কমলহস্তায়ৈ বাসব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৪॥

চতুর্ভুজায়ৈ শর্বাণ্যৈ শুকপাণ্যৈ নমো নমঃ ।
সুমুখায়ৈ নমস্তেঽস্তু বাসব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৫॥

কমলায়ৈ নমস্তেঽস্তু বিষ্ণুনেত্র কুলালয়ে ।
মৃডান্যৈতে নমস্তেঽস্তু বাসব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৬॥

নমশ্শীতলপাদায়ৈ নমস্তে পরমেশ্বরী ।
শ্রিয়ং নোদেহি মাতস্ত্বং বাসব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৭॥

ত্বত্পাদপদ্মবিন্যাসং চন্দ্রমণ্ডলশীতলং ।
গৃহেষু সর্বদাঽস্মাকং দেহি শ্রীপরমেশ্বরি ॥ ৮॥

ওঁ বালারূপিণি বিদ্মহে পরমেশ্বরি ধীমহি । তন্নঃ কন্যা প্রচোদয়াত্ ।

ইতি শ্রীবাসবীকন্যকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *