Ashtaka Vishnu Stotram

Shri Vishnu Ashtakam Lyrics in Bengali | Sri Vishnu Slokam

Vishnavashtakam Lyrics in Bengali:

॥ বিষ্ণ্বষ্টকম্ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ।
পুরঃ সৃষ্টাবিষ্টঃ পুরুষ ইতি তত্প্রেক্ষণমুখঃ
সহস্রাক্ষো ভুক্ত্বা ফলমনুশয়ী শাস্তি তমুত ।
স্বয়ং শুদ্ধং শান্তং নিরবধিসুখং নিত্যমচলং
নমামি শ্রীবিষ্ণুং জলধিতনয়াসেবিতপদম্ ॥ ১॥

অনন্তং সত্সত্যং ভবভয়হরং ব্রহ্ম পরমং
সদা ভাতং নিত্যং জগদিদমিতঃ কল্পিতপরম্ ।
মুহুর্জ্ঞানং য়স্মিন্ রজতমিব শুক্তৌ ভ্রমহরং নমামি০॥ ২॥

মতৌ য়ত্সদ্রূপং মৃগয়তি বুধোঽতন্নিরসনাত্
ন রজ্জৌ সর্পোঽপি মুকুরজঠরে নাস্তি বদনম্ ।
অতোঽপার্থং সর্বং ন হি ভবতি য়স্মিংশ্চ তমহং নমামি০॥ ৩॥

ভ্রমদ্ধীবিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়পথমনুষ্যৈর্হৃদি বিভুং
নয়ং বৈ বেদ স্বেন্দ্রিয়মপি বসন্তং নিজমুখম্ ।
সদা সেব্যং ভক্তৈর্মুনিমনসি দীপ্তং মুনিনুতং নমামি০॥ ৪॥

বুধা য়ত্তদ্রূপং ন হি তু নৈর্গুণ্যমমলং
য়থা য়ে ব্যক্তং তে সততমকলঙ্কে শ্রুতিনুতম্ ।
য়দাহুঃ সর্বত্রাস্খলিতগুণসত্তাকমতুলং নমামি০॥ ৫॥

লয়াদৌ য়স্মিন্যদ্বিলয়মপ্যুদ্যত্প্রভবতি
তথা জীবোপেতং গুরুকরুণয়া বোধজননে ।
গতং চাত্যন্তান্তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুনদবন্নমামি০॥ ৬॥

জডং সঙ্ঘাতং য়ন্নিমিষলবলেশেন চপলং
য়থা স্বং স্বং কার্যং প্রথয়তি মহামোহজনকম্ ।
মনোবাদগ্জীবানাং ন নিবিশতি য়ং নির্ভয়পদং নমামি০॥ ৭॥

গুণাখ্যানে য়স্মিন্প্রভবতি ন বেদোঽপি নিতরাং
নিষিধ্যদ্বাক্যার্থৈশ্চকিতচকিতং য়োঽস্য বচনম্ ।
স্বরূপং য়দ্গত্বা প্রভুরপি চ তূষ্ণীং ভবতি তং
নমামি শ্রীবিষ্ণুং জলধিতনয়াসেবিতপদম্ ॥ ৮॥

বিণ্বষ্টকং য়ঃ পঠতি প্রভাতে নরোঽপ্যখণ্ডং সুখমশ্নুতে চ ।
য়ন্নিত্যবোধায় সুবুদ্ধিনোক্তং রধূত্তমাখ্যেন বিচার্য সম্যক্ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণ্বষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet