Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in Bengali

Sri Rama Pancha Ratna Stotram was wrote by Adi Shankaracharya.

Sri Rama Pancha Ratna Stotram in Bengali:

কংজাতপত্রায়ত লোচনায় কর্ণাবতংসোজ্জ্বল কুংডলায়
কারুণ্য়পাত্রায় সুবংশজায় নমোস্তু রামায়সলক্ষ্মণায় || 1 ||

বিদ্য়ুন্নিভাংভোদ সুবিগ্রহায় বিদ্য়াধরৈস্সংস্তুত সদ্গুণায়
বীরাবতারয় বিরোধিহর্ত্রে নমোস্তু রামায়সলক্ষ্মণায় || 2 ||

সংসক্ত দিব্য়ায়ুধ কার্মুকায় সমুদ্র গর্বাপহরায়ুধায়
সুগ্রীবমিত্রায় সুরারিহংত্রে নমোস্তু রামায়সলক্ষ্মণায় || 3 ||

পীতাংবরালংকৃত মধ্য়কায় পিতামহেংদ্রামর বংদিতায়
পিত্রে স্বভক্তস্য় জনস্য় মাত্রে নমোস্তু রামায়সলক্ষ্মণায় || 4 ||

নমো নমস্তে খিল পূজিতায় নমো নমস্তেংদুনিভাননায়
নমো নমস্তে রঘুবংশজায় নমোস্তু রামায়সলক্ষ্মণায় || 5 ||

ইমানি পংচরত্নানি ত্রিসংধ্য়ং য়ঃ পঠেন্নরঃ
সর্বপাপ বিনির্মুক্তঃ স য়াতি পরমাং গতিম ||

ইতি শ্রীশংকরাচার্য় বিরচিত শ্রীরামপংচরত্নং সংপূর্ণং

Also Read:

Sri Rama Pancha Ratna Stotram in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top