Ashtaka Hanuman Stotras

Sri Sankatmochan Hanuman Ashtak Lyrics in Gujarati

Sankat Mochan Hanuman Ashtakam Lyrics in Gujarati:

॥ સઙ્કટમોચન હનુમાનાષ્ટકમ્ ॥

તતઃ સ તુલસીદાસઃ સસ્માર રઘુનન્દનમ્ ।
હનૂમન્તં તત્પુરસ્તાત્ તુષ્ટાવ ભક્તરક્ષણમ્ ॥ ૧ ॥

ધનુર્બાણ ધરોવીરઃ સીતા લક્ષ્મણ સયુતઃ ।
રામચન્દ્રસ્સહાયો માં કિં કરિષ્યત્યુયં મમ ॥ ૨ ॥

ૐ હનુમાનઞ્જની સૂનો વાયુપુત્રો મહાબલઃ ।
મહાલાઙ્ગૂલ નિક્ષેપૈર્નિહતાખિલ રાક્ષસાઃ ॥ ૩ ॥

શ્રીરામ હૃદયાનન્દ વિપત્તૌશરણં તવ ।
લક્ષ્મણે નિહિતે ભૂમૌ નીત્વા દ્રોણાચલં યુતમ્ ॥ ૪ ॥

યયા જીવિત વા નાદ્ય તા શક્તિં પ્રકટીં કુરુ ।
યેન લઙ્કેશ્વરો વીરો નિઃશઙ્કઃ વિજિતસ્ત્વયા ॥ ૫ ॥

દુર્નિરીક્ષ્યોઽપિદેવાની તદ્બલં દર્શયાધુના ॥ ૬ ॥

યયા લઙ્કાં પ્રવિશ્ય ત્વં જ્ઞાતવાન્ જાનકી સ્વયં ।
રાવણાંતઃ પુરેઽત્યુગ્રેતાં બુદ્ધિં પ્રકટી કુરુ ॥ ૭ ॥

રુદ્રાવતાર ભક્તાર્તિ વિમોચન મહાભુજ ।
કપિરાજ પ્રસન્નસ્ત્વં શરણં તવ રક્ષ મામ્ ॥ ૮ ॥

ઇત્યષ્ટકં હનુમતઃ યઃ પઠેત્ શ્રદ્ધયાન્વિતઃ ।
સર્વકષ્ટ વિનિર્મુક્તો લભતે વાઞ્ચ્છિતફલમ્ ॥

ગ્રહભૂતાર્દિતેઘોરે રણે રાજભયેઽથવા ।
ત્રિવારં પઠેનાચ્છ્રીઘ્રં નરો મુચ્યેત્ સઙ્કટાત્ ॥

॥ ઇતિ શ્રીગોસ્વામિતુલસીદાસ વિરચિતં શ્રીહનુમાન્નાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥