Vishnu Stotram

Sri Venkateswara Ashtottara Sata Namavali in Bengali | 108 Names of Venkateswara

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Lyrics in Bengali:

ওং শ্রী বেংকটেশায় নমঃ
ওং শ্রীনিবাসায় নমঃ
ওং লক্ষ্মিপতয়ে নমঃ
ওং অনানুয়ায় নমঃ
ওং অমৃতাংশনে নমঃ

ওং মাধবায় নমঃ
ওং কৃষ্ণায় নমঃ
ওং শ্রীহরয়ে নমঃ
ওং জ্ঞানপংজরায় নমঃ
ওং শ্রীবত্স বক্ষসে নমঃ
ওং জগদ্বংদ্য়ায় নমঃ
ওং গোবিংদায় নমঃ

ওং শাশ্বতায় নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং শেশাদ্রিনিলায়ায় নমঃ
ওং দেবায় নমঃ
ওং কেশবায় নমঃ
ওং মধুসূদনায় নমঃ
ওং অমৃতায় নমঃ
ওং বিষ্ণবে নমঃ
ওং অচ্য়ুতায় নমঃ
ওং পদ্মিনীপ্রিয়ায় নমঃ

ওং সর্বেশায় নমঃ
ওং গোপালায় নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ
ওং গোপীশ্বরায় নমঃ
ওং পরংজ্য়োতিষে নমঃ
ওং ব্তেকুংঠ পতয়ে নমঃ
ওং অব্য়য়ায় নমঃ
ওং সুধাতনবে নমঃ
ওং য়াদ বেংদ্রায় নমঃ

ওং নিত্য় য়ৌবনরূপবতে নমঃ
ওং নিরংজনায় নমঃ
ওং বিরাভাসায় নমঃ
ওং নিত্য় তৃপ্ত্তায় নমঃ
ওং ধরাপতয়ে নমঃ
ওং সুরপতয়ে নমঃ
ওং নির্মলায় নমঃ
ওং দেবপূজিতায় নমঃ
ওং চতুর্ভুজায় নমঃ
ওং চক্রধরায় নমঃ
ওং চতুর্বেদাত্মকায় নমঃ

ওং ত্রিধাম্নে নমঃ
ওং ত্রিগুণাশ্রয়ায় নমঃ
ওং নির্বিকল্পায় নমঃ
ওং নিষ্কলংকায় নমঃ
ওং নিরাংতকায় নমঃ
ওং আর্তলোকাভয়প্রদায় নমঃ
ওং নিরুপ্রদবায় নমঃ
ওং নির্গুণায় নমঃ
ওং গদাধরায় নমঃ
ওং শার্ঞ্ঙপাণয়ে নমঃ
ওং নংদকিনী নমঃ
ওং শংখদারকায় নমঃ

ওং অনেকমূর্তয়ে নমঃ
ওং অব্য়ক্তায় নমঃ
ওং কটিহস্তায় নমঃ
ওং বরপ্রদায় নমঃ
ওং অনেকাত্মনে নমঃ
ওং দীনবংধবে নমঃ
ওং জগদ্ব্য়াপিনে নমঃ
ওং আকাশরাজবরদায় নমঃ
ওং য়োগিহৃত্পদ্শমংদিরায় নমঃ

ওং দামোদরায় নমঃ
ওং জগত্পালায় নমঃ
ওং পাপঘ্নায় নমঃ
ওং ভক্তবত্সলায় নমঃ
ওং ত্রিবিক্রমায় নমঃ
ওং শিংশুমারায় নমঃ
ওং জটামকুট শোভিতায় নমঃ

ওং শংখ মদ্য়োল্ল সন্মংজু কিংকিণ্য়াঢ্য় নমঃ
ওং কারুংডকায় নমঃ
ওং নীলমোঘশ্য়াম তনবে নমঃ
ওং বিল্বপত্ত্রার্চন প্রিয়ায় নমঃ
ওং জগত্কর্ত্রে নমঃ
ওং জগত্সাক্ষিণে নমঃ
ওং জগত্পতয়ে নমঃ
ওং চিংতিতার্ধ প্রদায়কায় নমঃ

ওং জিষ্ণবে নমঃ
ওং দাশার্হায় নমঃ
ওং দশরূপবতে নমঃ
ওং দেবকী নংদনায় নমঃ
ওং শৌরয়ে নমঃ
ওং হয়রীবায় নমঃ
ওং জনার্ধনায় নমঃ
ওং কন্য়াশ্রণতারেজ্য়ায় নমঃ

ওং পীতাংবরধরায় নমঃ
ওং অনঘায় নমঃ
ওং বনমালিনে নমঃ
ওং পদ্মনাভায় নমঃ
ওং মৃগয়াসক্ত মানসায় নমঃ
ওং অশ্বরূঢায় নমঃ
ওং খড্গধারিণে নমঃ
ওং ধনার্জন সমুত্সুকায় নমঃ
ওং ঘনতারল সন্মধ্য়কস্তূরী তিলকোজ্জ্বলায় নমঃ
ওং সচ্চিতানংদরূপায় নমঃ

ওং জগন্মংগল দায়কায় নমঃ
ওং য়জ্ঞভোক্রে নমঃ
ওং চিন্ময়ায় নমঃ
ওং পরমেশ্বরায় নমঃ
ওং পরমার্ধপ্রদায়কায় নমঃ
ওং শাংতায় নমঃ
ওং শ্রীমতে নমঃ
ওং দোর্দংড বিক্রমায় নমঃ
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ
ওং শ্রীবিভবে নমঃ
ওং জগদীশ্বরায় নমঃ
ওং আলিবেলু মংগা সহিত বেংকটেশ্বরায় নমঃ

Also Read :

108 Names of Venkateswara Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment