Shiva Stotram

Srikanta Ashtakam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Srikanta Ashtakam in Gujarati:

॥ શ્રીકણ્ઠ અષ્ટકમ ॥
યઃ પાદપપિહિતતનુઃ પ્રકાશતાં પરશુરામેણ |
નીતઃ સોઽવ્યાત્સતતં શ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૧ ॥

યઃ કાલં જિતગર્વં કઋત્વા ક્ષણતો મૃકણ્ડુમુનિસૂનુમ |
નિર્ભયમકરોત્સોઽવ્યચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૨ ॥

કુષ્ઠાપસ્મારમુખા રોગા યત્પાદસેવનાત્સહસા |
પ્રશમં પ્રયાન્તિ સોઽવ્યાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૩ ॥

યદવિદ્યૈવ જગદિદમખિલં પ્રતિભાતિ સત્યવત્પૂર્વમ |
જ્ઞાનાત્સોઽવ્યાત્સતતં શ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૪ ॥

યતિવૃન્દવન્દ્યચરણઃ કમિતા ધરણીધરેન્દ્રતનયાયાઃ |
શ્રીશાદિવન્દિતો‍ઽવ્યાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૫ ॥

યો દક્ષિણાસ્યરૂપં ધૃત્વા વિજ્ઞાનદાનકૃતદીક્ષઃ |
મુગ્ધેભ્યોઽપિ સ પાયાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૬ ॥

અન્ધોઽપિ યત્કરુણયા ચક્ષુષ્માન્ભવતિ સત્વરં લોકે |
કરુણાનિધિઃ સ પાયાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૭ ॥

કપિલાતટાદૃતગતિઃ કપિલાદિમુનીન્દ્રવન્દ્યપદપદ્મઃ |
શ્રીદઃ પાયાત્સતતં શ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ॥ ૮ ॥

શ્રીકણ્ઠાષ્ટકમેતત્પઠતિ જનો યઃ કઋતાદરઃ સતતમ |
શ્રીવિદ્યાસદનં સ પ્રભવેન્નૈવાત્ર સન્દેહઃ ॥ ૯ ॥

ઇતિ શ્રીકણ્ઠાષ્ટકં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Srikanta Ashtakam Lyrics in Marathi | Gujarati |  Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu