Shiva Stotram

Sriramanatha Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Sriramanatha Stutih in Gujarati:

॥ શ્રીરામનાથ સ્તુતિ ॥
શ્રીરામપૂજિતપદામ્બુજ ચાપપાણે શ્રીચકરાજકૃતવાસ કૃપામ્બુરાશે |
શ્રીસેતુમૂલચરણપ્રવણાન્તરઙ્ગ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || ૧ ||

નમ્રાઘવૃન્દવિનિવારણબદ્ધદીક્ષ શૈલાધિરાજતનયાપરિરબ્ધવર્ષ્મન |
શ્રીનાથમુખ્યસુરવર્યનિષેવિતાઙ્ઘ્રે શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || ૨ ||

શૂરાહિતેભવદનાશ્રિતપાર્શ્વભાગ ક્રૂરારિવર્ગવિજયપ્રદ શીઘ્રમેવ |
સારાખિલાગમતદન્તપુરાણપઙ્ક્તેઃ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || ૩ ||

શબ્દાદિમેષુ વિષયેષુ સમીપગેષ્વપ્યાસક્તિગન્ધરહિતાન્નિજપાદનમ્રાન |
કુર્વાણ કામદહનાક્ષિલસલ્લલાટ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || ૪ ||

ઇતિ શ્રીરામનાથસ્તુતિઃ સંપૂર્ણા ||

Also Read:

Sriramanatha Stutih Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu