Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: apamrutyuharam mahamrutyunjaya stotram

Home /

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम Lyrics in Gujarati: अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम । औम अस्य श्रीमहामृत्यञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमार्कण्डेय ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्रीमृत्युञ्जयो देवता, गौरी शक्तिः, मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः…

અપમૃત્યુહરં મહામૃત્યુઞ્જય સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: અપમૃત્યુહરં મહામૃત્યુઞ્જય સ્તોત્રમ | ઔમ અસ્ય શ્રીમહામૃત્યઞ્જયસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય શ્રીમાર્કણ્ડેય ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ છન્દઃ, શ્રીમૃત્યુઞ્જયો દેવતા, ગૌરી શક્તિઃ, મમ સર્વારિષ્ટસમસ્તમૃત્યુશાન્ત્યર્થં સકલૈશ્વર્યપ્રાપ્ત્યર્થં ચ જપે વિનિયોગઃ…

അപമൃത്യുഹരം മഹാമൃത്യുഞ്ജയ സ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശിവായ നമഃ || അപമൃത്യുഹരം മഹാമൃത്യുഞ്ജയ സ്തോത്രം | ഓം അസ്യ ശ്രീമഹാമൃത്യഞ്ജയസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ശ്രീമാര്കണ്ഡേയ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ , ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയോ ദേവതാ, ഗൗരീ ശക്തിഃ, മമ സര്വാരിഷ്ടസമസ്തമൃത്യുശാന്ത്യര്ഥം…

ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಂ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಂ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಔಮ್ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಮೃತ್ಯಞ್ಜಯಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ , ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ದೇವತಾ, ಗೌರೀ ಶಕ್ತಿಃ, ಮಮ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಸಮಸ್ತಮೃತ್ಯುಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ…

అపమృత్యుహరం మహామృత్యుఞ్జయ స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || అపమృత్యుహరం మహామృత్యుఞ్జయ స్తోత్రమ్ | ఔమ్ అస్య శ్రీమహామృత్యఞ్జయస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీమార్కణ్డేయ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః , శ్రీమృత్యుఞ్జయో దేవతా, గౌరీ శక్తిః, మమ సర్వారిష్టసమస్తమృత్యుశాన్త్యర్థం…

অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয স্তোত্রম Lyrics in Bengali: অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয স্তোত্রম | ঔম অস্য শ্রীমহামৃত্যঞ্জযস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীমার্কণ্ডেয ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, শ্রীমৃত্যুঞ্জযো দেৱতা, গৌরী শক্তিঃ, মম সর্ৱারিষ্টসমস্তমৃত্যুশান্ত্যর্থং সকলৈশ্ৱর্যপ্রাপ্ত্যর্থং চ জপে ৱিনিযোগঃ…

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम । औम अस्य श्रीमहामृत्यञ्जयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमार्कण्डेय ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्रीमृत्युञ्जयो देवता, गौरी शक्तिः, मम सर्वारिष्टसमस्तमृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्यप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः…