Tag - shivastotrani in marathi

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Bengali

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Bengali: || চন্দ্রচূডালা অষ্টকম || যমনিযমাদ্যঙ্গযুতৈর্যোগৈর্যত্পাদপঙ্কজং দ্রষ্টুম | প্রযতন্তে মুনিৱর্যাস্তমহং প্রণমামি...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in Marathi

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram in Marathi: ॥ शिव अष्टोत्तर नामशतक स्तोत्रम ॥ शिवाष्टोत्तरनामशतकस्तोत्रम । देवा ऊचुः ॥ जय शंभो विभो रुद्र स्वयंभो जय...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Marathi

Shiva Stuti (Narayana Pandita Krutha) in Marathi: ॥ शिवस्तुति ॥ शिवस्तुतिः । (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) स्फुटं स्फटिकसप्रभं...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shivananda Lahari Stotram Lyrics in Marathi

Shivananda Lahari Stotram in Marathi: ॥ शिवानन्दलहरी स्तोत्रम ॥ शिवानन्दलहरीस्तोत्रम । पुरे पौरान्पश्यन्नरयुवतिनामाकृतिमयान सुवेशान...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Sadashiva Pancharatnam Lyrics in Marathi

Sadashiva Pancharatnam in Marathi: ॥ सदाशिव पञ्चरत्नम ॥ सदाशिवपञ्चरत्नम । यत्सन्दर्शनमात्राद्भक्तिर्जाताप्यविद्धकर्णस्य । तत्सन्दर्शनमधुना कृत्वा नूनं...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Naamavali Ashtakam Lyrics in Marathi

Shiva Namavali Ashtakam in Marathi: ॥ शिव नामावलि अष्टकम ॥ शिवनामावल्यष्टकम । हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो । भूतेश भीतभयसूदन...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Marathi

Pradosha Stotrashtakam in Marathi: ॥ दोष स्तोत्राष्टकम ॥ प्रदोषस्तोत्राष्टकम । सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि ।...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Ardhanari Nateshvara Stotram Lyrics in Marathi

Ardhanari Nateshwara Stotram in Marathi: ॥ अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम ॥ चांपेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय । धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवयै च नमः...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Nirvana Dasakam Lyrics in Marathi

Dasa Sloki or Nirvana Dasakam in Marathi: ॥ निर्वाण दसकं ॥ निर्वाणदशकं । न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः ।...