Tag - shivastotrani in marathi

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Chandrachoodaalaa Ashtakam Lyrics in Bengali

Chandrachoodaalaa Ashtakam in Bengali: || চন্দ্রচূডালা অষ্টকম || যমনিযমাদ্যঙ্গযুতৈর্যোগৈর্যত্পাদপঙ্কজং দ্রষ্টুম | প্রযতন্তে মুনিৱর্যাস্তমহং প্রণমামি...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Marathi

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Marathi

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Anaadi Kalpeshvara Stotram Lyrics in Marathi

अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रम । कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावरः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Stutih Lyrics in Marathi (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya Virachita)

शिवस्तुति (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) Lyrics in Marathi: शिवस्तुतिः । (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) स्फुटं...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shivanandalahari Stotram Lyrics in Marathi

शिवानन्दलहरी स्तोत्रम Lyrics in Marathi: शिवानन्दलहरीस्तोत्रम । पुरे पौरान्पश्यन्नरयुवतिनामाकृतिमयान सुवेशान स्वर्णालङ्करणकलिताञ्चित्रसद्रुशान । स्वयं साक्षी...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Sadashiva Pancharatnam Lyrics in Marathi

सदाशिव पञ्चरत्नम Lyrics in Marathi: सदाशिवपञ्चरत्नम । यत्सन्दर्शनमात्राद्भक्तिर्जाताप्यविद्धकर्णस्य । तत्सन्दर्शनमधुना कृत्वा नूनं कृतार्थोऽस्मि ॥ 1 ॥...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Naamavali Ashtakam Lyrics in Marathi

शिव नामावलि अष्टकम Lyrics in Marathi: शिवनामावल्यष्टकम । हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो । भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं...