Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Jagannatha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஜக³ந்நாத²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ ௐ ஶ்ரீஜக³ந்நாதா²ய நமோ நம: ॥

ப்ரார்த²நா
தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வயக்ஷவித்³யாத⁴ரோரகை:³ ।
ஸேவ்யமாநம் ஸதா³ சாருகோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் ॥ 1 ॥

த்⁴யாயேந்நாராயணம் தே³வம் சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³ம் ।
ஜய க்ருʼஷ்ண ஜக³ந்நாத² ஜய ஸர்வாதி⁴நாயக ॥ 2 ॥

ஜயாஶேஷஜக³த்³வந்த்³யபாதா³ம்போ⁴ஜ நமோঽஸ்து தே ॥ 3 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச
யஸ்ய ப்ரஸாதா³த்து ஸர்வம் யஸ்து விஷ்ணுபராயண: ।
யஸ்து தா⁴தா விதா⁴தா ச யஶ்ச ஸத்யம் பரோ ப⁴வேத் ॥ 1 ॥

யஸ்ய மாயாமயம் ஜாலம் த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ।
மர்த்யாம்ஶ்ச ம்ருʼக³த்ருʼஷ்ணாயாம் ப்⁴ராமயத்யபி கேவலம் ॥ 2 ॥

நமாம்யஹம் ஜக³தப்ரீத்யா நாமாநி ச ஜக³த்பதிம்।
ப்³ருʼஹத்யா கதி²தம் யச்ச தந்மே கத²ய ஸாம்ப்ரதம் ॥ 3 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச
யுதி⁴ஷ்டி²ர மஹாபா³ஹோ கத²யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வ மே ।
ஜக³ந்நாத²ஸ்ய நாமாநி பவித்ராணி ஶுபா⁴நி ச ॥ 1 ॥

மாயயா யஸ்ய ஸம்ஸாரோ வ்யாப்ருʼத: ஸசராசர: ।
யஸ்ய ப்ரஸாதா³த்³ப்³ரஹ்மாணம் ஸ்ருʼஷ்ட்வா பாதி ச ஸர்வதா³ ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³த³ஶதி³க்பாலாந் மாயாவிமோஹிதாந் க²லு ।
யஸ்ய சேஷ்டாவரோஹஶ்ச ப்³ரஹ்மாண்ட³க²ண்ட³கோ³சர: ॥ 3 ॥

த³யா வா மமதா யஸ்ய ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வக:³ ।
ஸத்யத⁴ர்மவிபூ⁴ஷஸ்ய ஜக³ந்நாத²ஸ்ய ஸர்வத: ॥ 4 ॥

கத²யாமி ஸஹஸ்ராணி நாமாநி தவ சாநக⁴ ॥ 5 ॥

அத² ஶ்ரீஜக³ந்நாத²ஸ்ய ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

அத² விநியோக:³ ।
அஸ்ய மாத்ருʼகா மந்த்ரஸ்ய, வேத³வ்யாஸோ ருʼஷி:, அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³,
ஶ்ரீஜக³ந்நாதோ² தே³வதா, ப⁴க³வத: ஶ்ரீஜக³ந்நாத²ஸ்ய ப்ரீத்யர்தே²
ஸஹஸ்ரநாம பட²நே விநியோக:³ ।

த்⁴யாநம்
நீலாத்³ரௌ ஶங்க²மத்⁴யே ஶதத³லகமலே ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம்
ஸர்வாலங்காரயுக்தம் நவக⁴நருசிரம் ஸம்யுதம் சாக்³ரஜேந ।
ப⁴த்³ராயா வாமபா⁴கே³ ரத²சரணயுதம் ப்³ரஹ்மருத்³ரேந்த்³ரவந்த்³யம்
வேதா³நாம் ஸாரமீஶம் ஸ்வஜநபரிவ்ருʼதம் ப்³ரஹ்மதா³ரு ஸ்மராமி ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச
சதுர்பு⁴ஜோ ஜக³ந்நாத:² கண்ட²ஶோபி⁴தகௌஸ்துப:⁴ ।
பத்³மநாபோ⁴ வேத³க³ர்ப⁴ஶ்சந்த்³ரஸூர்யவிலோசந: ॥ 1 ॥

ஜக³ந்நாதோ² லோகநாதோ² நீலாத்³ரீஶ: பரோ ஹரி: ।
தீ³நப³ந்து⁴ர்த³யாஸிந்து:⁴ க்ருʼபாலு: ஜநரக்ஷக: ॥ 2 ॥

கம்பு³பாணி: சக்ரபாணி: பத்³மநாபோ⁴ நரோத்தம: ।
ஜக³தாம் பாலகோ வ்யாபீ ஸர்வவ்யாபீ ஸுரேஶ்வர: ॥ 3 ॥

லோகராஜோ தே³வராஜ: ஶக்ரோ பூ⁴பஶ்ச பூ⁴பதி: ।
நீலாத்³ரிபதிநாத²ஶ்ச அநந்த: புருஷோத்தம: ॥ 4 ॥

தார்க்ஷ்யோத்⁴யாய: கல்பதரு: விமலாப்ரீதிவர்த்³த⁴ந: । var? தார்க்ஷ்யத்⁴வஜ:
ப³லப⁴த்³ரோ வாஸுதே³வோ மாத⁴வோ மது⁴ஸூத³ந: ॥ 5 ॥

தை³த்யாரி: புண்ட³ரீகாக்ஷோ வநமாலீ ப³லப்ரிய: ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு: வ்ருʼஷ்ணிவம்ஶோ முராரி: க்ருʼஷ்ணகேஶவ: ॥ 6 ॥

ஶ்ரீராம: ஸச்சிதா³நந்தோ³ கோ³விந்த:³ பரமேஶ்வர: ।
விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்மஹாவிஷ்ணு: ப்ரப⁴விஷ்ணுர்மஹேஶ்வர: ॥ 7 ॥

லோககர்தா ஜக³ந்நாதோ² மஹாகர்தா மஹாயஶா: ।
மஹர்ஷி: கபிலாசார்யோ லோகசாரீ ஸுரோ ஹரி: ॥ 8 ॥

ஆத்மா ச ஜீவபாலஶ்ச ஶூர: ஸம்ஸாரபாலக: ।
ஏகோநைகோ மமப்ரியோ ப்³ரஹ்மவாதீ³ மஹேஶ்வர: ॥ 9 ॥ var? ஸர்வப்ரியோ ரமாப்ரியோ
த்³விபு⁴ஜஶ்ச சதுர்பா³ஹு: ஶதபா³ஹு: ஸஹஸ்ரக: ।
பத்³மபத்ரவிஶாலாக்ஷ: பத்³மக³ர்ப:⁴ பரோ ஹரி: ॥ 10 ॥

பத்³மஹஸ்தோ தே³வபாலோ தை³த்யாரிர்தை³த்யநாஶந: ।
சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுராநநஸேவித: ॥ 11 ॥

பத்³மஹஸ்தஶ்சக்ரபாணி: ஶங்க²ஹஸ்தோ க³தா³த⁴ர: ।
மஹாவைகுண்ட²வாஸீ ச லக்ஷ்மீப்ரீதிகர: ஸதா³ ॥ 12 ॥

விஶ்வநாத:² ப்ரீதித³ஶ்ச ஸர்வதே³வப்ரியங்கர: ।
விஶ்வவ்யாபீ தா³ருரூபஶ்சந்த்³ரஸூர்யவிலோசந: ॥ 13 ॥ var ப்ரியவ்யாபி
கு³ப்தக³ங்கோ³பலப்³தி⁴ஶ்ச துளஸீப்ரீதிவர்த்³த⁴ந: ।
ஜக³தீ³ஶ: ஶ்ரீநிவாஸ: ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீக³தா³க்³ரஜ: ॥ 14 ॥

ஸரஸ்வதீமூலாதா⁴ர: ஶ்ரீவத்ஸ: ஶ்ரீத³யாநிதி:⁴ ।
ப்ரஜாபதி: ப்⁴ருʼகு³பதிர்பா⁴ர்க³வோ நீலஸுந்த³ர: ॥ 15 ॥

யோக³மாயாகு³ணாரூபோ ஜக³த்³யோநீஶ்வரோ ஹரி: ।
ஆதி³த்ய: ப்ரலயோத்³தா⁴ரீ ஆதௌ³ ஸம்ஸாரபாலக: ॥ 16 ॥

க்ருʼபாவிஷ்ட: பத்³மபாணிரமூர்திர்ஜக³தா³ஶ்ரய: ।
பத்³மநாபோ⁴ நிராகார: நிர்லிப்த: புருஷோத்தம: ॥ 17 ॥

க்ருʼபாகர: ஜக³த்³வ்யாபீ ஶ்ரீகர: ஶங்க²ஶோபி⁴த: ।
ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ரோ தே³வதாப்ரீதித:³ ஸதா³ ॥ 18 ॥

ஸுரபதிர்பூ⁴தபதிர்ப்³ரஹ்மசாரீ புரந்த³ர: ।
ஆகாஶவாயுமூர்திஶ்ச ப்³ரஹ்மமூர்திர்ஜலேஸ்தி²த: ॥ 19 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுர்த்³ருʼஷ்டிபால: பரமோঽம்ருʼததா³யக: ।
பரமாநந்த³ஸம்பூர்ண: புண்யதே³வ: பராயண: ॥ 20 ॥ var புண்யதே³ஹ:

த⁴நீ ச த⁴நதா³தா ச த⁴நக³ர்போ⁴ மஹேஶ்வர: ।
பாஶபாணி: ஸர்வஜீவ: ஸர்வஸம்ஸாரரக்ஷக: ॥ 21 ॥

தே³வகர்தா ப்³ரஹ்மகர்தா வஷிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மபாலக: ।
ஜக³த்பதி: ஸுராசார்யோ ஜக³த்³வ்யாபீ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 22 ॥

மஹாமூர்திர்விஶ்வமூர்திர்மஹாபு³த்³தி:⁴ பராக்ரம: ।
ஸர்வபீ³ஜார்த²சாரீ ச த்³ரஷ்டா வேத³பதி: ஸதா³ ॥ 23 ॥

ஸர்வஜீவஸ்ய ஜீவஶ்ச கோ³பதிர்மருதாம் பதி: ।
மநோபு³த்³தி⁴ரஹங்காரகாமாதி³க்ரோத⁴நாஶந: ॥ 24 ॥ var க்ரோத⁴ஶாதந:
காமதே³வ: காமபால: காமாங்க:³ காமவல்லப:⁴ ।
ஶத்ருநாஶீ க்ருʼபாஸிந்து:⁴ க்ருʼபாலு: பரமேஶ்வர: ॥ 25 ॥

தே³வத்ராதா தே³வமாதா ப்⁴ராதா ப³ந்து:⁴ பிதா ஸகா² ।
பா³லவ்ருʼத்³த⁴ஸ்தநூரூபோ விஶ்வகர்மா ப³லோঽப³ல: ॥ 26 ॥ var ப³லோத்³ப³ல:
அநேகமூர்தி: ஸததம் ஸத்யவாதீ³ ஸதாங்க³தி: ।
லோகப்³ரஹ்ம ப்³ருʼஹத்³ப்³ரஹ்ம ஸ்தூ²லப்³ரஹ்ம ஸுரேஶ்வர: ॥ 27 ॥

ஜக³த்³வ்யாபீ ஸதா³சாரீ ஸர்வபூ⁴தஶ்ச பூ⁴பதி: । var? ஸர்வபு⁴ஈபஶ்ச
து³ர்க³பால: க்ஷேத்ரநாதோ² ரதீஶோ ரதிநாயக: ॥ 28 ॥

ப³லீ விஶ்வப³லாசாரீ ப³லதோ³ ப³லி-வாமந: ।
த³ரஹ்ராஸ: ஶரச்சந்த்³ர: பரம: பரபாலக: ॥ 29 ॥

அகாராதி³மகாராந்தோ மத்⁴யோகார: ஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ।
ஸ்துதிஸ்தா²யீ ஸோமபாஶ்ச ஸ்வாஹாகார: ஸ்வதா⁴கர: ॥ 30 ॥

மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹஶ்ச நரஸிம்ஹஶ்ச வாமந: ।
பரஶுராமோ மஹாவீர்யோ ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ: ॥ 31 ॥

தே³வகீநந்த³ந: ஶ்ரேஷ்டோ² ந்ருʼஹரி: நரபாலக: ।
வநமாலீ தே³ஹதா⁴ரீ பத்³மமாலீ விபூ⁴ஷண: ॥ 32 ॥

மல்லீகாமாலதா⁴ரீ ச ஜாதீயூதி²ப்ரிய: ஸதா³ ।
ப்³ருʼஹத்பிதா மஹாபிதா ப்³ராஹ்மணோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 33 ॥

கல்பராஜ: க²க³பதிர்தே³வேஶோ தே³வவல்லப:⁴ ।
பரமாத்மா ப³லோ ராஜ்ஞாம் மாங்க³ல்யம் ஸர்வமங்க³ள: ॥ 34 ॥ var ராஜா
ஸர்வப³லோ தே³ஹதா⁴ரீ ராஜ்ஞாம் ச ப³லதா³யக: ।
நாநாபக்ஷிபதங்கா³நாம் பாவந: பரிபாலக: ॥ 35 ॥

வ்ருʼந்தா³வநவிஹாரீ ச நித்யஸ்த²லவிஹாரக: ।
க்ஷேத்ரபாலோ மாநவஶ்ச பு⁴வநோ ப⁴வபாலக: ॥ 36 ॥

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமோபு³த்³தி⁴ரஹங்காரபரோঽபி ச ।
ஆகாஶங்க:³ ரவி: ஸோமோ த⁴ரித்ரீத⁴ரணீத⁴ர: ॥ 37 ॥

நிஶ்சிந்தோ யோக³நித்³ரஶ்ச க்ருʼபாலு: தே³ஹதா⁴ரக: । var ஶோகநித்³ரஶ்ச
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா ஶ்ரீவிஷ்ணுர்நித்யோ ஜிஷ்ணுர்நிராலய: ॥ 38 ॥

கர்தா ஹர்தா ச தா⁴தா ச ஸத்யதீ³க்ஷாதி³பாலக: । var ஶக்ரதீ³க்ஷாதி³
கமலாக்ஷ: ஸ்வயம்பூ⁴த: க்ருʼஷ்ணவர்ணோ வநப்ரிய: ॥ 39 ॥

கல்பத்³ரும: பாத³பாரி: கல்பகாரீ ஸ்வயம் ஹரி: ।
தே³வாநாம் ச கு³ரு: ஸர்வதே³வரூபோ நமஸ்க்ருʼத: ॥ 40 ॥

நிக³மாக³மசாரீ ச க்ருʼஷ்ணக³ம்ய: ஸ்வயம்யஶ: ।
நாராயணோ நராணாம் ச லோகாநாம் ப்ரபு⁴ருத்தம: ॥ 41 ॥

ஜீவாநாம் பரமாத்மா ச ஜக³த்³வந்த்³ய: பரோ யம: ।
பூ⁴தாவாஸோ பரோக்ஷஶ்ச ஸர்வவாஸீ சராஶ்ரய: ॥ 42 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² மநோபு³த்³தி⁴ர்ப⁴வம்ருʼத்யு: பரிஸ்தி²த: ।
ஸம்ஸாரப்ரணயீ ப்ரீத: ஸம்ஸாரரக்ஷக: ஸதா³ ॥ 43 ॥

நாநாவர்ணத⁴ரோ தே³வோ நாநாபுஷ்பவிபூ⁴ஷண: ।
நந்த³த்⁴வஜோ ப்³ரஹ்மரூபோ கி³ரிவாஸீ க³ணாதி⁴ப: ॥ 44 ॥

மாயாத⁴ரோ வர்ணதா⁴ரீ யோகீ³ஶ: ஶ்ரீத⁴ரோ ஹரி: ।
மஹாஜ்யோதிர்மஹாவீர்யோ ப³லவாம்ஶ்ச ப³லோத்³ப⁴வ: ॥ 45 ॥ var ப³லோத்³ப⁴வ:

பூ⁴தக்ருʼத் ப⁴வநோ தே³வோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஸுராதி⁴ப: ।
ஸரஸ்வதீ ஸுராசார்ய: ஸுரதே³வ: ஸுரேஶ்வர: ॥ 46 ॥

அஷ்டமூர்தித⁴ரோ ருத்³ர இச்சா²மூர்தி: பராக்ரம: ।
மஹாநாக³பதிஶ்சைவ புண்யகர்மா தபஶ்சர: ॥ 47 ॥

தி³நபோ தீ³நபாலஶ்ச தி³வ்யஸிம்ஹோ தி³வாகர: ।
அநபோ⁴க்தா ஸபோ⁴க்தா ச ஹவிர்போ⁴க்தா பரோঽபர: ॥ 48 ॥

மந்த்ரதோ³ ஜ்ஞாநதா³தா ச ஸர்வதா³தா பரோ ஹரி: ।
பரர்த்³தி:⁴ பரத⁴ர்மா ச ஸர்வத⁴ர்மநமஸ்க்ருʼத: ॥ 49 ॥

க்ஷமாத³ஶ்ச த³யாத³ஶ்ச ஸத்யத:³ ஸத்யபாலக: ।
கம்ஸாரி: கேஶிநாஶீ ச நாஶநோ து³ஷ்டநாஶந: ॥ 50 ॥

பாண்ட³வப்ரீதித³ஶ்சைவ பரம: பரபாலக: ।
ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³த்கர்தா கோ³பகோ³வத்ஸபாலக: ॥ 51 ॥

ஸநாதநோ மஹாப்³ரஹ்ம ப²லத:³ கர்மசாரிணாம் ।
பரம: பரமாநந்த:³ பரர்த்³தி:⁴ பரமேஶ்வர: ॥ 52 ॥

ஶரண: ஸர்வலோகாநாம் ஸர்வஶாஸ்த்ரபரிக்³ரஹ: ।
த⁴ர்மகீர்திர்மஹாத⁴ர்மோ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மபா³ந்த⁴வ: ॥ 53 ॥

மந:கர்தா மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாமஹிமதா³யக: ।
பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வோ மஹாமூர்தி: பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ॥ 54 ॥

பத்²யபூ⁴தாத்மகோ தே³வ: பத்²யமூர்தி: பராத்பர: ।
விஶ்வாகாரோ விஶ்வக³ர்ப:⁴ ஸுராமந்தோ³ ஸுரேஶ்வர: ॥ 55 ॥ var ஸுரஹா ச
பு⁴வநேஶ: ஸர்வவ்யாபீ ப⁴வேஶ: ப⁴வபாலக: ।
த³ர்ஶநீயஶ்சதுர்வேத:³ ஶுபா⁴ங்கோ³ லோகத³ர்ஶந: ॥ 56 ॥

ஶ்யாமல: ஶாந்தமூர்திஶ்ச ஸுஶாந்தஶ்சதுரோத்தம: ।
ஸாமப்ரீதிஶ்ச ருʼக் ப்ரீதிர்யஜுஷோঽத²ர்வணப்ரிய: ॥ 57 ॥

ஶ்யாமசந்த்³ரஶ்சதுமூர்திஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்க³தி: ।
மஹாஜ்யோதிர்மஹாமூர்திர்மஹாதா⁴மா மஹேஶ்வர: ॥ 58 ॥

அக³ஸ்திர்வரதா³தா ச ஸர்வதே³வபிதாமஹ: ।
ப்ரஹ்லாத³ஸ்ய ப்ரீதிகரோ த்⁴ருவாபி⁴மாநதாரக: ॥ 59 ॥

மண்டி³த: ஸுதநுர்தா³தா ஸாது⁴ப⁴க்திப்ரதா³யக: ।
ௐகாரஶ்ச பரம்ப்³ரஹ்ம ௐ நிராலம்ப³நோ ஹரி: ॥ 60 ॥

ஸத்³க³தி: பரமோ ஹம்ஸோ ஜீவாத்மா ஜநநாயக: ।
மநஶ்சிந்த்யஶ்சித்தஹாரீ மநோஜ்ஞஶ்சாபதா⁴ரக: ॥ 61 ॥

ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மஜாதீநாமிந்த்³ரியாணாம் க³தி: ப்ரபு:⁴ ।
த்ரிபாதா³தூ³ர்த்³த்⁴வஸம்பூ⁴தோ விராட் சைவ ஸுரேஶ்வர: ॥ 62 ॥ var விராடஶ்ச
பராத்பர: பர: பாத:³ பத்³மஸ்த:² கமலாஸந: ।
நாநாஸந்தே³ஹவிஷயஸ்தத்த்வஜ்ஞாநாபி⁴நிவ்ருʼத: ॥ 63 ॥

ஸர்வஜ்ஞஶ்ச ஜக³த்³ப³ந்து⁴ர்மநோஜஜ்ஞாதகாரக: ।
முக²ஸம்பூ⁴தவிப்ரஸ்து வாஹஸம்பூ⁴தராஜக: ॥ 64 ॥

ஊரோவைஶ்ய: பதோ³பூ⁴த: ஶூத்³ரோ நித்யோபநித்யக: ।
ஜ்ஞாநீ மாநீ வர்ணத³ஶ்ச ஸர்வத:³ ஸர்வபூ⁴ஷித: ॥ 65 ॥

அநாதி³வர்ணஸந்தே³ஹோ நாநாகர்மோபரிஸ்தி²த: ।
ஶுத்³தா⁴தி³த⁴ர்மஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மதே³ஹ: ஸ்மிதாநந: ॥ 66 ॥

ஶம்ப³ராரிர்வேத³பதி: ஸுக்ருʼத: ஸத்த்வவர்த்³த⁴ந: ।
ஸகலம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸர்வதா³தா ஜக³ந்மய: ॥ 67 ॥

ஸர்வபூ⁴தஹிதைஷீ ச ஸர்வப்ராணிஹிதே ரத: ।
ஸர்வதா³ தே³ஹதா⁴ரீ ச ப³டகோ ப³டுக:³ ஸதா³ ॥ 68 ॥ var ப³டுகோ
ஸர்வகர்மவிதா⁴தா ச ஜ்ஞாநத:³ கருணாத்மக: ।
புண்யஸம்பத்திதா³தா ச கர்தா ஹர்தா ததை²வ ச ॥ 69 ॥

ஸதா³ நீலாத்³ரிவாஸீ ச நதாஸ்யஶ்ச புரந்த³ர: ।
நரோ நாராயணோ தே³வோ நிர்மலோ நிருபத்³ரவ: ॥ 70 ॥

ப்³ரஹ்மாஶம்பு:⁴ ஸுரஶ்ரேஷ்ட:² கம்பு³பாணிர்ப³லோঽர்ஜுந: ।
ஜக³த்³தா⁴தா சிராயுஶ்ச கோ³விந்தோ³ கோ³பவல்லப:⁴ ॥ 71 ॥

தே³வோ தே³வோ மஹாப்³ரஹ்ம மஹாராஜோ மஹாக³தி: ।
அநந்தோ பூ⁴தநாத²ஶ்ச அநந்தபூ⁴தஸம்ப⁴வ: ॥ 72 ॥

ஸமுத்³ரபர்வதாநாம் ச க³ந்த⁴ர்வாணாம் ததா²ঽঽஶ்ரய: ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணோ தே³வகீபுத்ரோ முராரிர்வேணுஹஸ்தக: ॥ 73 ॥

ஜக³த்ஸ்தா²யீ ஜக³த்³வ்யாபீ ஸர்வஸம்ஸாரபூ⁴தித:³ ।
ரத்நக³ர்போ⁴ ரத்நஹஸ்தோ ரத்நாகரஸுதாபதி: ॥ 74 ॥

கந்த³ர்பரக்ஷாகாரீ ச காமதே³வபிதாமஹ: ।
கோடிபா⁴ஸ்கரஸஞ்ஜ்யோதி: கோடிசந்த்³ரஸுஶீதல: ॥ 75 ॥

கோடிகந்த³ர்பலாவண்ய: காமமூர்திர்ப்³ருʼஹத்தப: ।
மது²ராபுரவாஸீ ச த்³வாரிகோ த்³வாரிகாபதி: ॥ 76 ॥

வஸந்தருʼதுநாத²ஶ்ச மாத⁴வ: ப்ரீதித:³ ஸதா³ ।
ஶ்யாமப³ந்து⁴ர்க⁴நஶ்யாமோ க⁴நாக⁴நஸமத்³யுதி: ॥ 77 ॥

அநந்தகல்பவாஸீ ச கல்பஸாக்ஷீ ச கல்பக்ருʼத் । var அநந்த: கல்பவாஸீ
ஸத்யநாத:² ஸத்யசாரீ ஸத்யவாதீ³ ஸதா³ஸ்தி²த: ॥ 78 ॥

சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்யுக³பதிர்ப⁴வ: ।
ராமக்ருʼஷ்ணோ யுகா³ந்தஶ்ச ப³லப⁴த்³ரோ ப³லோ ப³லீ ॥ 79 ॥

லக்ஷ்மீநாராயணோ தே³வ: ஶாலக்³ராமஶிலாப்ரபு:⁴ ।
ப்ராணோঽபாந: ஸமாநஶ்சோதா³நவ்யாநௌ ததை²வ ச ॥ 80 ॥

பஞ்சாத்மா பஞ்சதத்த்வம் ச ஶரணாக³தபாலக: ।
யத்கிஞ்சித் த்³ருʼஶ்யதே லோகே தத்ஸர்வம் ஜக³தீ³ஶ்வர: ॥ 81 ॥

ஜக³தீ³ஶோ மஹத்³ப்³ரஹ்ம ஜக³ந்நாதா²ய தே நம: ।
ஜக³தீ³ஶோ மஹத்³ப்³ரஹ்ம ஜக³ந்நாதா²ய தே நம: ।
ஜக³தீ³ஶோ மஹத்³ப்³ரஹ்ம ஜக³ந்நாதா²ய தே நம: ।

॥ இதி ஶ்ரீஜக³ந்நாத²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத² ஶ்ரீஜக³ந்நாத²ஸஹஸ்ரநாம மாஹாத்ம்யம் ।

ஏவம் நாமஸஹஸ்ரேண ஸ்தவோঽயம் பட்²யதே யதி³ ।
பாட²ம் பாட²யதே யஸ்து ஶ்ருʼணுயாத³பி மாநவ: ॥ 1 ॥

ஸஹஸ்ராணாம் ஶதேநைவ யஜ்ஞேந பரிபூஜ்யதே ।
யத்புண்யம் ஸர்வதீர்தே²ஷு வேதே³ஷு ச விஶேஷத: ॥ 2 ॥

தத்புண்யம் கோடிகு³ணிதம் அசிரால்லப⁴தே நர: ।
ஜக³ந்நாத²ஸ்ய நாமாநி புண்யாநி ஸப²லாநி ச ॥ 3 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் யோகா³ர்தீ² யோக³மாப்நுயாத் ।
கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் ஜயார்தீ² லப⁴தே ஜயம் ॥ 4 ॥

காமார்தீ² லப⁴தே காமம் புத்ரார்தீ² லப⁴தே ஸுதம் ।
க்ஷத்ரியாணாம் ப்ரயோகே³ண ஸங்க்³ராமே ஜயத:³ ஸதா³ ॥ 5 ॥

வைஶ்யாநாம் ஸர்வத⁴ர்ம: ஸ்யாச்சூ²த்³ராணாம் ஸுக²மேத⁴தே ।
ஸாதூ⁴நாம் பட²தோ நித்யம் ஜ்ஞாநத:³ ப²லத³ஸ்ததா² ॥ 6 ॥

நாঽபவாத³ம் ந து:³க²ம் ச கதா³ ச லப⁴தே நர: ।
ஸர்வஸௌக்²யம் ப²லம் ப்ராப்ய சிரஞ்ஜீவீ ப⁴வேந்நர: ॥ 7 ॥

ஶ்ருʼணு ராஜந் மஹாபா³ஹோ மஹிமாநம் ஜக³த்பதே: ।
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 8 ॥

ஜக³ந்நாத²ம் லோகநாத²ம் பட²தே ய: ஸதா³ ஶுசி: ।
கலிகாலோத்³ப⁴வம் பாபம் தத்க்ஷணாத்தஸ்ய நஶ்யதி ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மபுராணே பீ⁴ஷ்ம-யுதி⁴ஷ்டி²ர-ஸம்வாதே³
ஶ்ரீஜக³ந்நாத²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read 1000 Names of Jagannatha:

1000 Names of Sri Jagannatha | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top