1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Radha Krishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Radha Krrishnayugala Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sriradhakrsnayugalasahasranamavalih ॥
srikrsnanamavalih 1-500 ॥

Om devakinandanaya namah । sauraye । vasudevaya । balanujaya ।
gadagrajaya । kamsamohaya । kamsasevakamohanaya । bhinnargalaya ।
bhinnalohaya । pitrvahyaya । pitrstutaya । matrstutaya ।
sivadhyeyaya । yamunajalabhedanaya । vrajavasine । vrajanandine ।
nandabalaya । dayanidhaye । lilabalaya । padmanetraya namah ॥ 20 ॥

Om gokulotsavaya namah । isvaraya । gopikanandanaya । krsnaya ।
gopanandaya । satangataye । bakapranaharaya । visnave ।
bakamuktipradaya । haraye । baladolasayasayaya । syamalaya ।
sarvasundaraya । padmanabhaya । hrsikesaya । kridamanujabalakaya ।
lilavidhvastasakataya । vedamantrabhisecitaya । yasodanandanaya ।
kantaya namah ॥ 40 ॥

Om munikotinisevitaya । nityam madhuvanavasine । vaikunthaya ।
sambhavaya । kratave । ramapataye । yadupataye । muraraye । madhusudanaya ।
madhavaya । manaharine । sripataye । bhudharaya । prabhave ।
brhadvanamahalilaya । nandasunave । mahasanaya । trnavartapranaharine ।
yasodavismayapradaya । trailokyavaktraya namah ॥ 60 ॥

Om padmaksaya namah । padmahastaya । priyankaraya । brahmanyaya ।
dharmagoptre । bhupataye । sridharaya । svaraje । ajadhyaksaya ।
sivadhyaksaya । dharmadhyaksaya । mahesvaraya । vedantavedyaya ।
brahmasthaya । prajapataye । amoghadrse । gopikaravalambine ।
gopabalakasupriyaya balanuyayine । balavate namah ॥ 80 ॥

Om sridamapriyaya namah । atmavate । gopigrhanganarataye । bhadraya ।
suslokamangalaya । navanitaharaya । balaya । navanitapriyasanaya ।
balavrndine । markavrndine । cakitaksaya ।
palayitaya । yasodatarjitaya । kampine । mayaruditasobhanaya ।
damodaraya । aprameyatmane । dayalave । bhaktavatsalaya ।
subaddholukhalaya namah ॥ 100 ॥

Om namrasirase namah । gopikadarthitaya । vrksabhangine ।
sokabhangine । dhanadatmajamoksanaya । devarsivacanaslaghine ।
bhaktavatsalyasagaraya । vrajakolahalakaraya । vrajanandavivardhanaya ।
gopatmane । prerakaya । saksine । vrndavananivasakrte । vatsapalaya ।
vatsapataye । gopadarakamandanaya । balakridaya । balarataye । balakaya ।
kanakangadine namah ॥ 120 ॥

Om pitambaraya namah । hemamaline । manimuktavibhusanaya । kinkinine ।
katakine । sutrine । nupurine । mudrikanvitaya । vatsasurapatidhvamsine ।
bakasuravinasanaya । aghasuravinasine । vinidrikrtabalakaya । adyaya ।
atmapradaya । samjnine । yamunatirabhojanaya । gopalamandalimadhyaya ।
sarvagopalabhusanaya । krtahastatalagrasaya ।
vyanjanasritasakhikaya namah ॥ 140 ॥

Om krtabahusa‍rngayastaye namah । gunjalankrtakanthakaya ।
mayurapincchamukutaya । vanamalavibhusitaya । gairikacitritavapuse ।
navameghavapuse । smaraya । kotikandarpalavanyaya । lasanmakarakundalaya ।
ajanubahave । bhagavate । nidrarahitalocanaya । kotisagaragambhiryaya ।
kalakalaya । sadasivaya । virincimohanavapuse । gopavatsavapurdharaya ।
brahmandakotijanakaya । brahmamohavinasakaya । brahmane namah ॥ 160 ॥

Om brahmeditaya namah । svamine । sakradarpadinasanaya ।
giripujopadestre । dhrtagovardhanacalaya । purandareditaya । pujyaya ।
kamadhenuprapujitaya । sarvatirthabhisiktaya । govindaya । goparaksakaya ।
kaliyartikaraya । kruraya । nagapatniditaya । viraje । dhenukaraye ।
pralambaraye । vrsasuravimardanaya । mayasuratmajadhvamsine ।
kesikanthavidarakaya namah ॥ 180 ॥

Om gopagoptre namah । dhenugoptre । davagniparisosakaya ।
gopakanyavastraharine । gopakanyavarapradaya । yajnapatnyannabhojine ।
munimanapaharakaya । jalesamanamathanaya । nandagopalajivanaya ।
gandharvasapamoktre । sankhacudasiroharaya । vamsine । vatine ।
venuvadine । gopicintapaharakaya । sarvagoptre । samahvanaya ।
sarvagopimanorathaya । vyangadharmapravaktre ।
gopimandalamohanaya namah ॥ 200 ॥

Om rasakridarasasvadine namah । rasikaya । radhikadhavaya ।
kisoriprananathaya । vrsabhanusutapriyaya । sarvagopijananandine ।
gopijanavimohanaya । gopikagitacaritaya । gopinartanalalasaya ।
gopiskandhasritakaraya । gopikacumbanapriyaya । gopikamarjitamukhaya ।
gopivyajanavijitaya । gopikakesasamskarine । gopikapuspasamstaraya ।
gopikahrdayalambine । gopivahanatatparaya । gopikamadaharine ।
gopikaparimarjitaya । gopikakrtasanni(lli)laya namah ॥ 220 ॥

Om gopikasamsmrtapriyaya । gopikavanditapadaya । gopikavasavartanaya ।
radhaparajitaya । srimate । nikunje suviharavate । kunjapriyaya ।
kunjavasine । vrndavanavikasanaya । yamunajalasiktangaya ।
yamunasaukhyadayakaya । sasisamstambhanaya । suraya । kamine ।
kamavimohanaya । kamadyaya । kamanathaya । kamamanasabhedanaya । kamadaya ।
kamarupaya namah ॥ 240 ॥

Om kaminikamasancayaya । nityakridaya । mahalilaya । sarvaya ।
sarvagataya । paramatmane । paradhisaya । sarvakaranakaranaya ।
grhitanaradavacase । akruraparicintitaya । akruravanditapadaya ।
gopikatosakarakaya । akruravakyasangrahine । mathuravasakaranaya ।
akruratapasamanaya । rajakayuhpranasanaya । mathuranandadayine ।
kamsavastravilunthanaya । kamsavastraparidhanaya ।
gopavastrapradayakaya namah ॥ 260 ॥

Om sudamagrhagamine namah । sudamaparipujitaya । tantuvayaka-
sampritaya । kubjacandanalepanaya । kubjarupapradaya । vijnaya ।
mukundaya । vistarasravase । sarvajnaya । mathura”lokine ।
sarvalokabhinandanaya । krpakataksadarsine । daityarine ।
devapalakaya । sarvaduhkhaprasamanaya । dhanurbhangine । mahotsavaya ।
kuvalayapidahantre । dantaskandhabalagranye ।
kalparupadharaya namah ॥ 280 ॥

Om dhiraya namah । divyavastranulepanaya । mallarupaya ।
mahakalaya । kamarupine । balanvitaya । kamsatrasakaraya । bhimaya ।
mustikantaya । kamsaghne । canuraghnaya । bhayaharaya । salaraye ।
tosalantakaya । vaikunthavasine । kamsaraye । sarvadustanisudanaya ।
devadundubhinirghosine । pitrsokanivaranaya ।
yadavendraya namah ॥ 300 ॥

Om satam nathaya namah । yadavaripramardanaya । saurisokavinasine ।
devakitapanasanaya । ugrasenaparitratre । ugrasenabhipujitaya ।
ugrasenabhisekine । ugrasenadayaparaya । sarvasatvatasaksine । yadunam
abhinandanaya । sarvamathurasamsevyaya । karunaya । bhaktabandhavaya ।
sarvagopaladhanadaya । gopigopalalasaya । sauridattopavitine ।
ugrasenadayakaraya । gurubhaktaya । brahmacarine ।
nigamadhyayane rataya namah ॥ 320 ॥

Om sankarsanasahadhyayine namah । sudamasuhrde । vidyanidhaye ।
kalakosaya । mrtaputrapradaya । cakrine । pancajanine ।
sarvanarakimocanaya । yamarcitaya । paraya devaya । namoccaravasaya ।
acyutaya । kubjavilasine । subhagaya । dinabandhave । anupamaya ।
akruragrhagoptre । pratijnapalakaya । subhaya ।
jarasandhajayine namah ॥ 340 ॥

Om viduse namah । yavanantaya । dvijasrayaya । mucukundapriyakaraya ।
jarasandhapalayitaya । dvarakajanakaya । gudhaya । brahmanyaya ।
satyasangaraya । liladharaya । priyakaraya । visvakarmayasahpradaya ।
rukminipriyasandesaya । rukmisokavivardhanaya । caidyasokalayaya ।
sresthaya । dustarajanyanasanaya । rukmivairupyakaranaya ।
rukminivacane rataya । balabhadravacograhine namah ॥ 360 ॥

Om muktarukmine namah । janardanaya । rukminiprananathaya ।
svayamsatyabhamapataye । bhaktapaksine । bhaktivasyaya ।
akruramanidayakaya । satadhanvapranaharine । rksarajasutapriyaya ।
satrajittanayakantaya । mitravindapaharakaya । satyapataye । laksmanajite ।
pujyaya । bhadrapriyankaraya । narakasuraghatine । lilakanyaharaya ।
jayine । muraraye । madanesaya namah ॥ 380 ॥

dharitriduhkhanasanaya । vainateyine । svargagamine । adityai
kundalapradaya । indrarcitaya । ramakantaya । vajribharyaprapujitaya ।
parijatapaharine । sakramanapaharakaya । pradyumnajanakaya । sambatataya ।
bahusutaya । vidhave । gargacaryaya । satyagataye । dharmadharaya ।
dharadharaya । dvarakamandanaya । slokyaya । suslokaya namah ॥ 400 ॥

Om nigamalayaya । paundrakapranaharine । kasirajasiroharaye ।
avaisnavapradahine । sudaksinabhayavahaya । jarasandhavidarine ।
dharmanandanayajnakrte । sisupalasiraschedine ।
dantavaktravinasanaya । vidurathantakaya । srisaya । sridaya ।
dvividanasanaya । rukminimanaharine । rukminimanavardhanaya ।
devarsisapahartre । draupadivakyapalakaya । durvasabhayaharine ।
pancalismaranagataya । parthadutaya namah ॥ 420 ॥

Om parthamantrine namah । parthaduhkhaughanasanaya । parthamanapaharine ।
parthajivanadayakaya । pancalivastradatre । visvapalakapalakaya ।
svetasvasarathaye । satyaya । satyasadhyaya । bhayapahaya ।
satyasandhaya । satyarataye । satyapriyaya । udaradhiye । mahasenajayine ।
sivasainyavinasanaya । banasurabhujacchetre । banabahuvarapradaya ।
tarksyamanapaharine । tarksyatejovivardhanaya namah ॥ 440 ॥

Om ramasvarupadharine namah । satyabhamamudavahaya ।
ratnakarajalakridaya । vrajalilapradarsakaya ।
svapratijnaparadhvamsine । bhismajnaparipalakaya । virayudhaharaya ।
kalaya । kalikesaya । mahabalaya । varvarisasiroharine ।
varvarisasirahpradaya । dharmaputrajayine । suraduryodhanamadantakaya ।
gopikapritinirbandhanityakridaya । vrajesvaraya । radhakundarataye ।
dhanyaya । sadandolasamasritaya । sadamadhuvananandine namah ॥ 460 ॥

Om sadavrndavanapriyaya । asokavanasannaddhaya । sadatilakasangataya ।
sadagovardhanarataye । sadagokulavallabhaya । bhandiravatasamvasine ।
nityam vamsivarasthitaya । nandigramakrtavasaya ।
vrsabhanugrahapriyaya । grhitakaminiya । nityam rasavilasakrte ।
vallbijanasangoptre । vallavijanavallabhaya । devasarmakrpakartre ।
kalpapadapasamsthitaya । silanugandhanilayaya padacarine ।
ghanacchavaye । atasikusumaprakhyaya ।
sadalaksmikrpakaraya namah ॥ 480 ॥

Om tripuraripriyakaraya namah । ugradhanvane । aparajitaya ।
saddhuradhvamsakartre । nikumbhapranaharakaya । vajranabhapuradhvamsine ।
paundrakapranaharakaya । bahulasvapritikartre । dvijavaryapriyankaraya ।
sivasankataharine । vrkasuravinasanaya । bhrgusatkarakarine ।
sivasatvikatapradaya । gokarnapujakaya । sambakusthavidhvamsakaranaya ।
vedastutaya । vedavettre । yaduvamsavivardhanaya । yaduvamsavinasine ।
uddhavoddharakarakaya namah ॥ 500 ॥

sriradhanamavalih 50 ॥1-1000 ॥

Om radhayai namah । radhikayai । anandayai । vrsabhanujayai ।
vrndavanesvaryai । punyayai । krsnamanasaharinyai । pragalbhayai ।
caturyai । kamayai । kaminyai । harimohinyai । lalitayai । madhurayai ।
madhvyai । kisoryai । kanakaprabhayai । jitacandrayai । jitamrgayai ।
jitasimhayai namah ॥ 520 ॥

Om jitadvipayai namah । jitarambhayai । jitapikayai ।
govindahrdayodbhavayai । jitabimbayai । jitasukayai । jitapadmayai ।
kumarikayai । srikrsnakarsanayai । devyai । nityam yugmasvarupinyai ।
nityam viharinyai । kantayai । rasikayai । krsnavallabhayai ।
amodinyai । modavatyai । nandanandanabhusitayai । divyambarayai ।
divyaharayai namah ॥ 540 ॥

Om muktamanivibhusitayai namah । kunjapriyayai । kunjavasayai ।
kunjanayakanayikayai । carurupayai । caruvaktrayai । caruhemangadayai ।
subhayai । srikrsnavenusangitayai । muraliharinyai । sivayai ।
bhadrayai । bhagavatyai । santayai । kumudayai । sundaryai । priyayai ।
krsnakridayai । krsnaratyai । srikrsnasahacarinyai namah ॥ 560 ॥

Om vamsivatapriyasthanayai । yugmayugmasvarupinyai । bhandiravasinyai ।
subhrayai । gopinathapriyasakhyai । srutinihsvasitayai । divyayai ।
govindarasadayinyai । srikrsnaprarthanyai । isanayai ।
mahanandapradayinyai । vaikunthajanasamsevyayai । kotilaksmisukhavahayai ।
kotikandarpalavanyayai । ratikotiratipradayai । bhaktigrahyayai ।
bhaktirupayai । lavanyasarasyai । umayai ।
brahmarudradisamradhyayai namah ॥ 580 ॥

Om nityam kautuhalanvitayai namah । nityalilayai । nityakamayai ।
nityasa‍rngarabhusitayai । nityavrndavanarasayai ।
nandanandanasamyutayai । gopikamandaliyuktayai । nityam gopalasangatayai ।
gorasaksepinyai । surayai । sanandayai । anandadayinyai । mahalilayai ।
prakrstayai । nagaryai । nagacarinyai । nityamaghurnitayai ।
purnayai । kasturitilakanvitayai । padmayai namah ॥ 600 ॥

Om syamayai namah । mrgaksyai । siddhirupayai । rasavahayai ।
koticandrananayai । gauryai । kotikokilasusvarayai ।
silasaundaryanilayayai । nandanandanalalitayai । asokavanasamvasayai ।
bhandiravanasangatayai । kalpadrumatalavistayai । krsnayai ।
visvayai । haripriyayai । ajagamyayai । bhavagamyayai ।
govardhanakrtalayayai । yamunatiranilayayai ।
sasvadgovindajalpinyai namah ॥ 620 ॥

Om sasvanmanavatyai namah । snigdhayai । srikrsnaparivanditayai ।
krsnastutayai । krsnavrtayai । srikrsnahrdayalayayai ।
devadrumaphalayai । sevyayai । vrndavanarasalayayai । kotitirthamayyai ।
satyayai । kotitirthaphalapradayai । kotiyogasudusprapyayai ।
kotiyajnadurasrayayai । manasayai । sasilekhayai । srikotisubhagayai ।
anaghayai । kotimuktasukhayai । saumyayai namah ॥ 640 ॥

Om laksmikotivilasinyai । tilottamayai । trikalasthayai । trikalajnayai ।
adhisvaryai । trivedajnayai । trilokajnayai । turiyantanivasinyai ।
durgaradhyayai । ramaradhyayai । visvaradhyayai । cidatmikayai ।
devaradhyayai । pararadhyayai । brahmaradhyayai । paratmikayai ।
sivaradhyayai । premasadhyayai । bhaktaradhyayai ।
rasatmikayai namah ॥ 660 ॥

Om krsnapranarpinyai namah । bhamayai । suddhapremavilasinyai ।
krsnaradhyayai । bhaktisadhyayai । bhaktavrndanisevitayai ।
visvadharayai । krpadharayai । jivadharayai । atinayikayai ।
suddhapremamayyai । lajjayai । nityasiddhyai । siromanaye । divyarupayai ।
divyabhogayai । divyavesayai । mudanvitayai । divyanganavrndasarayai ।
nityanutanayauvanayai namah ॥ 680 ॥

Om parabrahmavrtayai namah । dhyeyayai । maharupayai । mahojjvalayai ।
kotisuryaprabhayai । koticandrabimbadhikacchavaye । komalayai ।
amrtavagadyayai । vedadyayai । vedadurlabhayai । krsnasaktayai ।
krsnabhaktayai । candravalinisevitayai । kalasodasasampurnayai ।
krsnadehardhadharinyai । krsnabuddhaye । krsnasarayai ।
krsnarupaviharinyai । krsnakantayai । krsnadhanayai namah ॥ 700 ॥

Om krsnamohanakarinyai namah । krsnadrstaye । krsnagoptryai ।
krsnadevyai । kulodvahayai । sarvabhutasthitatmane ।
sarvalokanamaskrtayai । krsnadatryai । premadhatryai । svarnagatryai ।
manoramayai । nagadhatryai । yasodatryai । mahadevyai । subhankaryai ।
srisesadevajananyai । avataraganaprasuve । utpalankayai ।
aravindankayai । prasadankayai namah ॥ 720 ॥

Om advitiyakayai namah । rathankayai । kunjarankayai ।
kundalankayai । padasthitayai । chatrankayai । vidyudankayai ।
puspamalankitayai । dandankayai । mukutankayai । purnacandrayai ।
sukankitayai । krsnannaharapakayai । vrndakunjaviharinyai ।
krsnaprabodhanakaryai । krsnasesannabhojinyai ।
padmakesaramadhyasthayai । sangitagamavedinyai ।
kotikalpantabhrubhangayai । apraptapralayacyutayai namah ॥ 740 ॥

Om sarvasatvanidhaye । padmasankhadinidhisevitayai ।
animadigunaisvaryayai । devrvrndavimohinyai । sarvanandapradayai ।
sarvayai । suvarnalatikakrtaye । krsnabhisarasanketayai । malinyai ।
nrtyapanditayai । gopisindhusakasahvayai । gopamandalasobhinyai ।
srikrsnapritidayai । abhitayai । pratyangapulakancitayai ।
srikrsnalinganaratayai । govindavirahaksamayai ।
anantagunasampannayai । krsnakirtanalalasayai । bijatrayamayyai
murtyai namah ॥ 760 ॥

Om krsnanugrahavanchitayai namah । vimaladinisevyayai ।
lalitadyarcitayai satyai । padmavrndasthitayai hrstayai ।
tripuraparisevitayai । brndavatyarcitayai । sraddhayai ।
durjneyayai । bhaktavallabhayai । durlabhayai । sandrasaukhyatmane ।
sreyohetave । subhogadayai । sarangayai । saradayai । bodhayai ।
sadvrndavanacarinyai namah । brahmanandayai । cidanandayai
dhyananandayai namah ॥ 780 ॥

Om ardhamatrikayai namah । gandharvayai । suratajnayai ।
govindapranasangamayai । krsnangabhusanayai । ratnabhusanayai ।
svarnabhusitayai । srikrsnahrdayavasamuktakanakanalikayai ।
sadratnakankanayutayai । srimannilagiristhitayai ।
svarnanupurasampannayai । svarnakinkinimanditayai । asesarasakutukayai ।
rambhorave । tanumadhyamayai । parakrtaye । paranandayai ।
parasvargaviharinyai । prasunakabaricitrayai ।
mahasindurasundaryai namah ॥ 800 ॥

Om kaisoravayasa balayai । pramadakulasekharyai ।
krsnadharasudhasvadayai । syamapremavinodinyai ।
sikhipinchalasaccudayai । svarnacampakabhusitayai ।
kunkumalaktakasturimanditayai । aparajitayai । hemaharanvitayai ।
puspaharadhyayai । rasavatyai । madhuryamadhurayai ।
aparajitayai । hemaharanvitayai । puspaharadhyayai । rasavatyai ।
madhuryamadhurayai । padmayai । padmahastayai । suvisrutayai ।
bhrubhangabhangakodandakataksasarasandhinyai । sesadevasirahsthayai ।
nityasthalaviharinyai । karunyajalamadhyasthayai ।
nityamattayai namah ॥ 820 ॥

Om adhirohinyai namah । astabhasavatyai । astanayikayai ।
laksananvitayai । sunitijnayai । srutijnayai । sarvajnayai ।
duhkhaharinyai । rajogunesvaryai । saraccandranibhananayai ।
ketakikusumabhasayai । sadasindhuvanasthitayai । hemapuspadhikakarayai ।
pancasaktimayihitayai । stanakumbhyai । naradhyayai । ksinapunyayai ।
yasasvinyai । vairajasuyajananyai । srisayai namah ॥ 840 ॥

Om bhuvanamohinyai namah । mahasobhayai । mahamayayai । mahakantyai ।
mahasmrtyai । mahamohayai । mahavidyayai । mahakirtyai । maharatyai ।
mahadhairyayai । mahaviryayai । mahasaktyai । mahadyutyai । mahagauryai ।
mahasampade । mahabhogavilasinyai । samayayai । bhaktidayai । asokayai ।
vatsalyarasadayinyai namah ॥ 860 ॥

Om suhrdbhaktipradayai namah । svacchayai । madhuryarasavarsinyai ।
bhavabhaktipradayai । suddhapremabhaktividhayinyai । goparamayai ।
abhiramayai । kridaramayai । paresvaryai । nityaramayai । atmaramayai ।
krsnaramayai । rasesvaryai । ekanekajagadvyaptayai । visvalilayai ।
prakasinyai । sarasvatisayai । durgesayai । jagadisayai ।
jagadvidhaye namah ॥ 880 ॥

Om visnuvamsanivasayai । visnuvamsasamudbhavayai ।
visnuvamsastutayai । kartryai । sada visnuvamsavanyai । aramasthayai ।
vanasthayai । suryaputryavagahinyai । pritisthayai । nityayantrasthayai ।
golokasthayai । vibhutidayai । svanubhutisthitayai । vyaktayai ।
sarvalokanivasinyai । amrtayai । adbhutayai । srimannarayanasamiditayai ।
aksarayai । kutasthayai namah ॥ 900 ॥

Om mahapurusasambhavayai namah । audaryabhavasadhyayai । sthulasuksmayai ।
atirupinyai । sirisapuspamrdulayai । gangeyamukuraprabhayai ।
nilotpalajitaksyai । sadratnakabaranvitayai । premaparyankanilayayai ।
tejomandalamadhyagayai । krsnangagopanayai । abhedayai ।
lilavarananayikayai । sudhasindhusamullasayai । amrtasyandavidhayinyai ।
krsnacittayai । rasacittayai । premacittayai । haripriyayai ।
acintanagunagramayai namah ॥ 920 ॥

Om krsnalilayai । malapahayai । rasasindhusasankayai ।
rasamandalamandinyai । natavratayai । simharicchayai । sumurtaye ।
suravanditayai । gopicudamanaye । gopiganedyayai । virajadhikayai ।
gopapresthayai । gopakanyayai । gopanaryai । sugopikayai । gopadhamne ।
sudamambayai । gopalyai । gopamohinyai । gopabhusayai namah ॥ 940 ॥

Om krsnabhusayai namah । srivrndavanacandrikayai ।
vinadighosaniratayai । rasotsavavikasinyai । krsnacestaparijnatayai ।
kotikandarpamohinyai । srikrsnagunaganadhyayai ।
devasundarimohinyai । krsnacandramanojnayai । krsnadevasahodaryai ।
krsnabhilasinyai । krsnapremanugrahavanchitayai । ksemayai ।
madhuralapayai । bhruvormayayai । subhadrikayai । prakrtyai ।
paramanandayai । nipadrumatalasthitayai । krpakataksayai namah ॥ 960 ॥

Om bimbosthyai namah । rambhayai । carunitambinyai । smarakelinidhanayai ।
gandatatankamanditayai । hemadrikantirucirayai । premadyayai ।
madamantharayai । krsnacintayai । premacintayai । aticintayai ।
krsnadayai । rasacintayai । bhavacintayai । suddhacintayai ।
maharasayai । krsnadrstitrutiyugayai । drstipaksmavinindinyai ।
kandarpajananyai । mukhyayai namah ॥ 980 ॥

Om vaikunthagatidayinyai namah । rasabhavayai । priyaslistayai ।
presthayai । prathamanayikayai । suddhayai । sudhadehinyai ।
sriramayai । rasamanjaryai । suprabhavayai । subhacarayai ।
svarnadyai । narmadayai । ambikayai । gomatyai । candrabhagedyayai ।
sarayutamraparnisuve । niskalankacaritrayai । nirgunayai ।
niranjanayai namah ॥ 1000 ॥

iti sriradhakrsnayugalasahasranamavalih samapta ।

Also Read 1000 Names of Sri Radha Krishna Yugala:

1000 Names of Sri Radha Krrishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment