Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Radha Krishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Radha Krrishnayugala Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરાધાકૃષ્ણયુગલસહસ્રનામાવલિઃ ॥
શ્રીકૃષ્ણનામાવલિઃ ૧-૫૦૦ ॥

ૐ દેવકીનન્દનાય નમઃ । શૌરયે । વાસુદેવાય । બલાનુજાય ।
ગદાગ્રજાય । કંસમોહાય । કંસસેવકમોહનાય । ભિન્નાર્ગલાય ।
ભિન્નલોહાય । પિતૃવાહ્યાય । પિતૃસ્તુતાય । માતૃસ્તુતાય ।
શિવધ્યેયાય । યમુનાજલભેદનાય । વ્રજવાસિને । વ્રજાનન્દિને ।
નન્દબાલાય । દયાનિધયે । લીલાબાલાય । પદ્મનેત્રાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ ગોકુલોત્સવાય નમઃ । ઈશ્વરાય । ગોપિકાનન્દનાય । કૃષ્ણાય ।
ગોપાનન્દાય । સતાઙ્ગતયે । બકપ્રાણહરાય । વિષ્ણવે ।
બકમુક્તિપ્રદાય । હરયે । બલદોલાશયશયાય । શ્યામલાય ।
સર્વસુન્દરાય । પદ્મનાભાય । હૃષીકેશાય । ક્રીડામનુજબાલકાય ।
લીલાવિધ્વસ્તશકટાય । વેદમન્ત્રાભિષેચિતાય । યશોદાનન્દનાય ।
કાન્તાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ મુનિકોટિનિષેવિતાય । નિત્યં મધુવનાવાસિને । વૈકુણ્ઠાય ।
સમ્ભવાય । ક્રતવે । રમાપતયે । યદુપતયે । મુરારયે । મધુસૂદનાય ।
માધવાય । માનહારિણે । શ્રીપતયે । ભૂધરાય । પ્રભવે ।
બૃહદ્વનમહાલીલાય । નન્દસૂનવે । મહાસનાય । તૃણાવર્તપ્રાણહારિણે ।
યશોદાવિસ્મયપ્રદાય । ત્રૈલોક્યવક્ત્રાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ પદ્માક્ષાય નમઃ । પદ્મહસ્તાય । પ્રિયઙ્કરાય । બ્રહ્મણ્યાય ।
ધર્મગોપ્ત્રે । ભૂપતયે । શ્રીધરાય । સ્વરાજે । અજાધ્યક્ષાય ।
શિવાધ્યક્ષાય । ધર્માધ્યક્ષાય । મહેશ્વરાય । વેદાન્તવેદ્યાય ।
બ્રહ્મસ્થાય । પ્રજાપતયે । અમોઘદૃશે । ગોપીકરાવલમ્બિને ।
ગોપબાલકસુપ્રિયાય બલાનુયાયિને । બલવતે નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ શ્રીદામપ્રિયાય નમઃ । આત્મવતે । ગોપીગૃહાઙ્ગણરતયે । ભદ્રાય ।
સુશ્લોકમઙ્ગલાય । નવનીતહરાય । બલાય । નવનીતપ્રિયાશનાય ।
બાલવૃન્દિને । મર્કવૃન્દિને । ચકિતાક્ષાય ।
પલાયિતાય । યશોદાતર્જિતાય । કમ્પિને । માયારુદિતશોભનાય ।
દામોદરાય । અપ્રમેયાત્મને । દયાલવે । ભક્તવત્સલાય ।
સુબદ્ધોલૂખલાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ નમ્રશિરસે નમઃ । ગોપીકદર્થિતાય । વૃક્ષભઙ્ગિને ।
શોકભઙ્ગિને । ધનદાત્મજમોક્ષણાય । દેવર્ષિવચનશ્લાઘિને ।
ભક્તવાત્સલ્યસાગરાય । વ્રજકોલાહલકરાય । વ્રજાનન્દવિવર્ધનાય ।
ગોપાત્મને । પ્રેરકાય । સાક્ષિણે । વૃન્દાવનનિવાસકૃતે । વત્સપાલાય ।
વત્સપતયે । ગોપદારકમણ્ડનાય । બાલક્રીડાય । બાલરતયે । બાલકાય ।
કનકાઙ્ગદિને નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ પીતામ્બરાય નમઃ । હેમમાલિને । મણિમુક્તાવિભૂષણાય । કિઙ્કિણિને ।
કટકિને । સૂત્રિણે । નૂપુરિણે । મુદ્રિકાન્વિતાય । વત્સાસુરપતિધ્વંસિને ।
બકાસુરવિનાશનાય । અઘાસુરવિનાશિને । વિનિદ્રીકૃતબાલકાય । આદ્યાય ।
આત્મપ્રદાય । સંજ્ઞિને । યમુનાતીરભોજનાય । ગોપાલમણ્ડલીમધ્યાય ।
સર્વગોપાલભૂષણાય । કૃતહસ્તતલગ્રાસાય ।
વ્યઞ્જનાશ્રિતશાખિકાય નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ કૃતબાહુશ‍ૃઙ્ગયષ્ટયે નમઃ । ગુઞ્જાલઙ્કૃતકણ્ઠકાય ।
મયૂરપિઞ્ચ્છમુકુટાય । વનમાલાવિભૂષિતાય । ગૈરિકાચિત્રિતવપુષે ।
નવમેઘવપુષે । સ્મરાય । કોટિકન્દર્પલાવણ્યાય । લસન્મકરકુણ્ડલાય ।
આજાનુબાહવે । ભગવતે । નિદ્રારહિતલોચનાય । કોટિસાગરગામ્ભીર્યાય ।
કાલકાલાય । સદાશિવાય । વિરિઞ્ચિમોહનવપુષે । ગોપવત્સવપુર્ધરાય ।
બ્રહ્માણ્ડકોટિજનકાય । બ્રહ્મમોહવિનાશકાય । બ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ બ્રહ્મેડિતાય નમઃ । સ્વામિને । શક્રદર્પાદિનાશનાય ।
ગિરિપૂજોપદેષ્ટ્રે । ધૃતગોવર્ધનાચલાય । પુરન્દરેડિતાય । પૂજ્યાય ।
કામધેનુપ્રપૂજિતાય । સર્વતીર્થાભિષિક્તાય । ગોવિન્દાય । ગોપરક્ષકાય ।
કાલીયાર્તિકરાય । ક્રૂરાય । નાગપત્નીડિતાય । વિરાજે । ધેનુકારયે ।
પ્રલમ્બારયે । વૃષાસુરવિમર્દનાય । માયાસુરાત્મજધ્વંસિને ।
કેશિકણ્ઠવિદારકાય નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ ગોપગોપ્ત્રે નમઃ । ધેનુગોપ્ત્રે । દાવાગ્નિપરિશોષકાય ।
ગોપકન્યાવસ્ત્રહારિણે । ગોપકન્યાવરપ્રદાય । યજ્ઞપત્ન્યન્નભોજિને ।
મુનિમાનાપહારકાય । જલેશમાનમથનાય । નન્દગોપાલજીવનાય ।
ગન્ધર્વશાપમોક્ત્રે । શઙ્ખચૂડશિરોહરાય । વંશિને । વટિને ।
વેણુવાદિને । ગોપીચિન્તાપહારકાય । સર્વગોપ્ત્રે । સમાહ્વાનાય ।
સર્વગોપીમનોરથાય । વ્યઙ્ગધર્મપ્રવક્ત્રે ।
ગોપીમણ્ડલમોહનાય નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ રાસક્રીડારસાસ્વાદિને નમઃ । રસિકાય । રાધિકાધવાય ।
કિશોરીપ્રાણનાથાય । વૃષભાનુસુતાપ્રિયાય । સર્વગોપીજનાનન્દિને ।
ગોપીજનવિમોહનાય । ગોપિકાગીતચરિતાય । ગોપીનર્તનલાલસાય ।
ગોપીસ્કન્ધાશ્રિતકરાય । ગોપિકાચુમ્બનપ્રિયાય । ગોપિકામાર્જિતમુખાય ।
ગોપીવ્યજનવીજિતાય । ગોપિકાકેશસંસ્કારિણે । ગોપિકાપુષ્પસંસ્તરાય ।
ગોપિકાહૃદયાલમ્બિને । ગોપીવહનતત્પરાય । ગોપિકામદહારિણે ।
ગોપિકાપરિમાર્જિતાય । ગોપિકાકૃતસન્ની(લ્લી)લાય નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ ગોપિકાસંસ્મૃતપ્રિયાય । ગોપિકાવન્દિતપદાય । ગોપિકાવશવર્તનાય ।
રાધાપરાજિતાય । શ્રીમતે । નિકુઞ્જે સુવિહારવતે । કુઞ્જપ્રિયાય ।
કુઞ્જવાસિને । વૃન્દાવનવિકાસનાય । યમુનાજલસિક્તાઙ્ગાય ।
યમુનાસૌખ્યદાયકાય । શશિસંસ્તમ્ભનાય । શૂરાય । કામિને ।
કામવિમોહનાય । કામાદ્યાય । કામનાથાય । કામમાનસભેદનાય । કામદાય ।
કામરૂપાય નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ કામિનીકામસઞ્ચયાય । નિત્યક્રીડાય । મહાલીલાય । સર્વાય ।
સર્વગતાય । પરમાત્મને । પરાધીશાય । સર્વકારણકારણાય ।
ગૃહીતનારદવચસે । અક્રૂરપરિચિન્તિતાય । અક્રૂરવન્દિતપદાય ।
ગોપિકાતોષકારકાય । અક્રૂરવાક્યસઙ્ગ્રાહિણે । મથુરાવાસકારણાય ।
અક્રૂરતાપશમનાય । રજકાયુઃપ્રણાશનાય । મથુરાનન્દદાયિને ।
કંસવસ્ત્રવિલુણ્ઠનાય । કંસવસ્ત્રપરીધાનાય ।
ગોપવસ્ત્રપ્રદાયકાય નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ સુદામાગૃહગામિને નમઃ । સુદામાપરિપૂજિતાય । તન્તુવાયક-
સમ્પ્રીતાય । કુબ્જાચન્દનલેપનાય । કુબ્જારૂપપ્રદાય । વિજ્ઞાય ।
મુકુન્દાય । વિષ્ટરશ્રવસે । સર્વજ્ઞાય । મથુરાઽઽલોકિને ।
સર્વલોકાભિનન્દનાય । કૃપાકટાક્ષદર્શિને । દૈત્યારિણે ।
દેવપાલકાય । સર્વદુઃખપ્રશમનાય । ધનુર્ભઙ્ગિને । મહોત્સવાય ।
કુવલયાપીડહન્ત્રે । દન્તસ્કન્ધબલાગ્રણ્યે ।
કલ્પરૂપધરાય નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ ધીરાય નમઃ । દિવ્યવસ્ત્રાનુલેપનાય । મલ્લરૂપાય ।
મહાકાલાય । કામરૂપિણે । બલાન્વિતાય । કંસત્રાસકરાય । ભીમાય ।
મુષ્ટિકાન્તાય । કંસઘ્ને । ચાણૂરઘ્નાય । ભયહરાય । શલારયે ।
તોશલાન્તકાય । વૈકુણ્ઠવાસિને । કંસારયે । સર્વદુષ્ટનિષૂદનાય ।
દેવદુન્દુભિનિર્ઘોષિણે । પિતૃશોકનિવારણાય ।
યાદવેન્દ્રાય નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ સતાં નાથાય નમઃ । યાદવારિપ્રમર્દનાય । શૌરિશોકવિનાશિને ।
દેવકીતાપનાશનાય । ઉગ્રસેનપરિત્રાત્રે । ઉગ્રસેનાભિપૂજિતાય ।
ઉગ્રસેનાભિષેકિને । ઉગ્રસેનદયાપરાય । સર્વસાત્વતસાક્ષિણે । યદૂનાં
અભિનન્દનાય । સર્વમાથુરસંસેવ્યાય । કરુણાય । ભક્તબાન્ધવય ।
સર્વગોપાલધનદાય । ગોપીગોપાલાલસાય । શૌરિદત્તોપવીતિને ।
ઉગ્રસેનદયાકરાય । ગુરુભક્તાય । બ્રહ્મચારિણે ।
નિગમાધ્યયને રતાય નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ સઙ્કર્ષણસહાધ્યાયિને નમઃ । સુદામાસુહૃદે । વિદ્યાનિધયે ।
કલાકોશાય । મૃતપુત્રપ્રદાય । ચક્રિણે । પાઞ્ચજનિને ।
સર્વનારકિમોચનાય । યમાર્ચિતાય । પરાય દેવાય । નામોચ્ચારવશાય ।
અચ્યુતાય । કુબ્જાવિલાસિને । સુભગાય । દીનબન્ધવે । અનૂપમાય ।
અક્રૂરગૃહગોપ્ત્રે । પ્રતિજ્ઞાપાલકાય । શુભાય ।
જરાસન્ધજયિને નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ વિદુષે નમઃ । યવનાન્તાય । દ્વિજાશ્રયાય । મુચુકુન્દપ્રિયકરાય ।
જરાસન્ધપલાયિતાય । દ્વારકાજનકાય । ગૂઢાય । બ્રહ્મણ્યાય ।
સત્યસઙ્ગરાય । લીલાધરાય । પ્રિયકરાય । વિશ્વકર્મયશઃપ્રદાય ।
રુક્મિણીપ્રિયસન્દેશાય । રુક્મિશોકવિવર્ધનાય । ચૈદ્યશોકાલયાય ।
શ્રેષ્ઠાય । દુષ્ટરાજન્યનાશનાય । રુક્મિવૈરૂપ્યકરણાય ।
રુક્મિણીવચને રતાય । બલભદ્રવચોગ્રાહિણે નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ મુક્તરુક્મિણે નમઃ । જનાર્દનાય । રુક્મિણીપ્રાણનાથાય ।
સ્વયંસત્યભામાપતયે । ભક્તપક્ષિણે । ભક્તિવશ્યાય ।
અક્રૂરમણીદાયકાય । શતધન્વપ્રાણહારિણે । ઋક્ષરાજસુતાપ્રિયાય ।
સત્રાજિત્તનયાકાન્તાય । મિત્રવિન્દાપહારકાય । સત્યાપતયે । લક્ષ્મણાજિતે ।
પૂજ્યાય । ભદ્રાપ્રિયઙ્કરાય । નરકાસુરઘાતિને । લીલાકન્યાહરાય ।
જયિને । મુરારયે । મદનેશાય નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ધરિત્રીદુઃખનાશનાય । વૈનતેયિને । સ્વર્ગગામિને । અદિત્યૈ
કુણ્ડલપ્રદાય । ઇન્દ્રાર્ચિતાય । રમાકાન્તાય । વજ્રિભાર્યાપ્રપૂજિતાય ।
પારિજાતાપહારિણે । શક્રમાનાપહારકાય । પ્રદ્યુમ્નજનકાય । સામ્બતાતાય ।
બહુસુતાય । વિધવે । ગર્ગાચાર્યાય । સત્યગતયે । ધર્માધારાય ।
ધરાધરાય । દ્વારકામણ્ડનાય । શ્લોક્યાય । સુશ્લોકાય નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ નિગમાલયાય । પૌન્ડ્રકપ્રાણહારિણે । કાશીરાજશિરોહરયે ।
અવૈષ્ણવપ્રદાહિને । સુદક્ષિણભયાવહાય । જરાસન્ધવિદારિણે ।
ધર્મનન્દનયજ્ઞકૃતે । શિશુપાલશિરશ્છેદિને ।
દન્તવક્ત્રવિનાશનાય । વિદૂરથાન્તકાય । શ્રીશાય । શ્રીદાય ।
દ્વિવિદનાશનાય । રુક્મિણીમાનહારિણે । રુક્મિણીમાનવર્ધનાય ।
દેવર્ષિશાપહર્ત્રે । દ્રૌપદીવાક્યપાલકાય । દુર્વાસભયહારિણે ।
પાઞ્ચાલીસ્મરણાગતાય । પાર્થદૂતાય નમઃ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ પાર્થમન્ત્રિણે નમઃ । પાર્થદુઃખૌઘનાશનાય । પાર્થમાનાપહારિણે ।
પાર્થજીવનદાયકાય । પાઞ્ચાલીવસ્ત્રદાત્રે । વિશ્વપાલકપાલકાય ।
શ્વેતાશ્વસારથયે । સત્યાય । સત્યસાધ્યાય । ભયાપહાય ।
સત્યસન્ધાય । સત્યરતયે । સત્યપ્રિયાય । ઉદારધિયે । મહાસેનજયિને ।
શિવસૈન્યવિનાશાનાય । બાણાસુરભુજચ્છેત્રે । બાણબાહુવરપ્રદાય ।
તાર્ક્ષ્યમાનાપહારિણે । તાર્ક્ષ્યતેજોવિવર્ધનાય નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ રામસ્વરૂપધારિણે નમઃ । સત્યભામામુદાવહાય ।
રત્નાકરજલક્રીડાય । વ્રજલીલાપ્રદર્શકાય ।
સ્વપ્રતિજ્ઞાપરધ્વંસિને । ભીષ્માજ્ઞાપરિપાલકાય । વીરાયુધહરાય ।
કાલાય । કાલિકેશાય । મહાબલાય । વર્વરીષશિરોહારિણે ।
વર્વરીષશિરઃપ્રદાય । ધર્મપુત્રજયિને । શૂરદુર્યોધનમદાન્તકાય ।
ગોપિકાપ્રીતિનિર્બન્ધનિત્યક્રીડાય । વ્રજેશ્વરાય । રાધાકુણ્ડરતયે ।
ધન્યાય । સદાન્દોલસમાશ્રિતાય । સદામધુવનાનન્દિને નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ સદાવૃન્દાવનપ્રિયાય । અશોકવનસન્નદ્ધાય । સદાતિલકસઙ્ગતાય ।
સદાગોવર્ધનરતયે । સદાગોકુલવલ્લભાય । ભાણ્ડીરવટસંવાસિને ।
નિત્યં વંશીવરસ્થિતાય । નન્દિગ્રામકૃતાવાસાય ।
વૃષભાનુગ્રહપ્રિયાય । ગૃહીતકામિનીય । નિત્યં રાસવિલાસકૃતે ।
વલ્લ્બીજનસઙ્ગોપ્ત્રે । વલ્લવીજનવલ્લભાય । દેવશર્મકૃપાકર્ત્રે ।
કલ્પપાદપસંસ્થિતાય । શિલાનુગન્ધનિલયાયા પાદચારિણે ।
ઘનચ્છવયે । અતસીકુસુમપ્રખ્યાય ।
સદાલક્ષ્મીકૃપાકરાય નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ ત્રિપુરારિપ્રિયકરાય નમઃ । ઉગ્રધન્વને । અપરાજિતાય ।
ષડ્ધુરધ્વંસકર્ત્રે । નિકુમ્ભપ્રાણહારકાય । વજ્રનાભપુરધ્વંસિને ।
પૌણ્ડ્રકપ્રાણહારકાય । બહુલાશ્વપ્રીતિકર્ત્રે । દ્વિજવર્યપ્રિયઙ્કરાય ।
શિવસઙ્કટહારિણે । વૃકાસુરવિનાશનાય । ભૃગુસત્કારકારિણે ।
શિવસાત્વિકતાપ્રદાય । ગોકર્ણપૂજકાય । સામ્બકુષ્ઠવિધ્વંસકારણાય ।
વેદસ્તુતાય । વેદવેત્ત્રે । યદુવંશવિવર્ધનાય । યદુવંશવિનાશિને ।
ઉદ્ધવોદ્ધારકારકાય નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

શ્રીરાધાનામાવલિઃ ૫૦ ॥૧-૧૦૦ ॥૦ ॥

ૐ રાધાયૈ નમઃ । રાધિકાયૈ । આનન્દાયૈ । વૃષભાનુજાયૈ ।
વૃન્દાવનેશ્વર્યૈ । પુણ્યાયૈ । કૃષ્ણમાનસહારિણ્યૈ । પ્રગલ્ભાયૈ ।
ચતુર્યૈ । કામાયૈ । કામિન્યૈ । હરિમોહિન્યૈ । લલિતાયૈ । મધુરાયૈ ।
માધ્વ્યૈ । કિશોર્યૈ । કનકપ્રભાયૈ । જિતચન્દ્રાયૈ । જિતમૃગાયૈ ।
જિતસિંહાયૈ નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

ૐ જિતદ્વિપાયૈ નમઃ । જિતરમ્ભાયૈ । જિતપિકાયૈ ।
ગોવિન્દહૃદયોદ્ભવાયૈ । જિતબિમ્બાયૈ । જિતશુકાયૈ । જિતપદ્માયૈ ।
કુમારિકાયૈ । શ્રીકૃષ્ણાકર્ષણાયૈ । દેવ્યૈ । નિત્યં યુગ્મસ્વરૂપિણ્યૈ ।
નિત્યં વિહારિણ્યૈ । કાન્તાયૈ । રસિકાયૈ । કૃષ્ણવલ્લભાયૈ ।
આમોદિન્યૈ । મોદવત્યૈ । નન્દનન્દનભૂષિતાયૈ । દિવ્યામ્બરાયૈ ।
દિવ્યહારાયૈ નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ મુક્તામણિવિભૂષિતાયૈ નમઃ । કુઞ્જપ્રિયાયૈ । કુઞ્જવાસાયૈ ।
કુઞ્જનાયકનાયિકાયૈ । ચારુરૂપાયૈ । ચારુવક્ત્રાયૈ । ચારુહેમાઙ્ગદાયૈ ।
શુભાયૈ । શ્રીકૃષ્ણવેણુસઙ્ગીતાયૈ । મુરલીહારિણ્યૈ । શિવાયૈ ।
ભદ્રાયૈ । ભગવત્યૈ । શાન્તાયૈ । કુમુદાયૈ । સુન્દર્યૈ । પ્રિયાયૈ ।
કૃષ્ણક્રિડાયૈ । કૃષ્ણરત્યૈ । શ્રીકૃષ્ણસહચારિણ્યૈ નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ વંશીવટપ્રિયસ્થાનાયૈ । યુગ્માયુગ્મસ્વરૂપિણ્યૈ । ભાણ્ડીરવાસિન્યૈ ।
શુભ્રાયૈ । ગોપીનાથપ્રિયાસખ્યૈ । શ્રુતિનિઃશ્વસિતાયૈ । દિવ્યાયૈ ।
ગોવિન્દરસદાયિન્યૈ । શ્રીકૃષ્ણપ્રાર્થન્યૈ । ઈશાનાયૈ ।
મહાનન્દપ્રદાયિન્યૈ । વૈકુણ્ઠજનસંસેવ્યાયૈ । કોટિલક્ષ્મીસુખાવહાયૈ ।
કોટિકન્દર્પલાવણ્યાયૈ । રતિકોટિરતિપ્રદાયૈ । ભક્તિગ્રાહ્યાયૈ ।
ભક્તિરૂપાયૈ । લાવણ્યસરસ્યૈ । ઉમાયૈ ।
બ્રહ્મરુદ્રાદિસંરાધ્યાયૈ નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ નિત્યં કૌતૂહલાન્વિતાયૈ નમઃ । નિત્યલીલાયૈ । નિત્યકામાયૈ ।
નિત્યશ‍ૃઙ્ગારભૂષિતાયૈ । નિત્યવૃન્દાવનરસાયૈ ।
નન્દનન્દનસંયુતાયૈ । ગોપિકામણ્ડલીયુક્તાયૈ । નિત્યં ગોપાલસઙ્ગતાયૈ ।
ગોરસક્ષેપિણ્યૈ । શૂરાયૈ । સાનન્દાયૈ । આનન્દદાયિન્યૈ । મહાલીલાયૈ ।
પ્રકૃષ્ટાયૈ । નાગર્યૈ । નગચારિણ્યૈ । નિત્યમાઘૂર્ણિતાયૈ ।
પૂર્ણાયૈ । કસ્તૂરીતિલકાન્વિતાયૈ । પદ્માયૈ નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ શ્યામાયૈ નમઃ । મૃગાક્ષ્યૈ । સિદ્ધિરૂપાયૈ । રસાવહાયૈ ।
કોટિચન્દ્રાનનાયૈ । ગૌર્યૈ । કોટિકોકિલસુસ્વરાયૈ ।
શીલસૌન્દર્યનિલયાયૈ । નન્દનન્દનલાલિતાયૈ । અશોકવનસંવાસાયૈ ।
ભાણ્ડીરવનસઙ્ગતાયૈ । કલ્પદ્રુમતલાવિષ્ટાયૈ । કૃષ્ણાયૈ ।
વિશ્વાયૈ । હરિપ્રિયાયૈ । અજાગમ્યાયૈ । ભવાગમ્યાયૈ ।
ગોવર્ધનકૃતાલયાયૈ । યમુનાતીરનિલયાયૈ ।
શશ્વદ્ગોવિન્દજલ્પિન્યૈ નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ શશ્વન્માનવત્યૈ નમઃ । સ્નિગ્ધાયૈ । શ્રીકૃષ્ણપરિવન્દિતાયૈ ।
કૃષ્ણસ્તુતાયૈ । કૃષ્ણવૃતાયૈ । શ્રીકૃષ્ણહૃદયાલયાયૈ ।
દેવદ્રુમફલાયૈ । સેવ્યાયૈ । વૃન્દાવનરસાલયાયૈ । કોટિતીર્થમય્યૈ ।
સત્યાયૈ । કોટિતીર્થફલપ્રદાયૈ । કોટિયોગસુદુષ્પ્રાપ્યાયૈ ।
કોટિયજ્ઞદુરાશ્રયાયૈ । માનસાયૈ । શશિલેખાયૈ । શ્રીકોટિસુભગાયૈ ।
અનઘાયૈ । કોટિમુક્તસુખાયૈ । સૌમ્યાયૈ નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ લક્ષ્મીકોટિવિલાસિન્યૈ । તિલોત્તમાયૈ । ત્રિકાલસ્થાયૈ । ત્રિકાલજ્ઞાયૈ ।
અધીશ્વર્યૈ । ત્રિવેદજ્ઞાયૈ । ત્રિલોકજ્ઞાયૈ । તુરીયાન્તનિવાસિન્યૈ ।
દુર્ગારાધ્યાયૈ । રમારાધ્યાયૈ । વિશ્વારાધ્યાયૈ । ચિદાત્મિકાયૈ ।
દેવારાધ્યાયૈ । પરારાધ્યાયૈ । બ્રહ્મારાધ્યાયૈ । પરાત્મિકાયૈ ।
શિવારાધ્યાયૈ । પ્રેમસાધ્યાયૈ । ભક્તારાધ્યાયૈ ।
રસાત્મિકાયૈ નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ કૃષ્ણપ્રાણાર્પિણ્યૈ નમઃ । ભામાયૈ । શુદ્ધપ્રેમવિલાસિન્યૈ ।
કૃષ્ણારાધ્યાયૈ । ભક્તિસાધ્યાયૈ । ભક્તવૃન્દનિષેવિતાયૈ ।
વિશ્વાધારાયૈ । કૃપાધારાયૈ । જીવાધારાયૈ । અતિનાયિકાયૈ ।
શુદ્ધપ્રેમમય્યૈ । લજ્જાયૈ । નિત્યસિદ્ધ્યૈ । શિરોમણયે । દિવ્યરૂપાયૈ ।
દિવ્યભોગાયૈ । દિવ્યવેષાયૈ । મુદાન્વિતાયૈ । દિવ્યાઙ્ગનાવૃન્દસારાયૈ ।
નિત્યનૂતનયૌવનાયૈ નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ પરબ્રહ્માવૃતાયૈ નમઃ । ધ્યેયાયૈ । મહારૂપાયૈ । મહોજ્જ્વલાયૈ ।
કોટિસૂર્યપ્રભાયૈ । કોટિચન્દ્રબિમ્બાધિકચ્છવયે । કોમલાયૈ ।
અમૃતવાગાદ્યાયૈ । વેદાદ્યાયૈ । વેદદુર્લભાયૈ । કૃષ્ણાસક્તાયૈ ।
કૃષ્ણભક્તાયૈ । ચન્દ્રાવલિનિષેવિતાયૈ । કલાષોડશસમ્પૂર્ણાયૈ ।
કૃષ્ણદેહાર્ધધારિણ્યૈ । કૃષ્ણબુદ્ધયે । કૃષ્ણસારાયૈ ।
કૃષ્ણરૂપવિહારિણ્યૈ । કૃષ્ણકાન્તાયૈ । કૃષ્ણધનાયૈ નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ કૃષ્ણમોહનકારિણ્યૈ નમઃ । કૃષ્ણદૃષ્ટયે । કૃષ્ણગોપ્ત્ર્યૈ ।
કૃષ્ણદેવ્યૈ । કુલોદ્વહાયૈ । સર્વભૂતસ્થિતાત્મને ।
સર્વલોકનમસ્કૃતાયૈ । કૃષ્ણદાત્ર્યૈ । પ્રેમધાત્ર્યૈ । સ્વર્ણગાત્ર્યૈ ।
મનોરમાયૈ । નગધાત્ર્યૈ । યશોદાત્ર્યૈ । મહાદેવ્યૈ । શુભઙ્કર્યૈ ।
શ્રીશેષદેવજનન્યૈ । અવતારગણપ્રસુવે । ઉત્પલાઙ્કાયૈ ।
અરવિન્દાઙ્કાયૈ । પ્રસાદાઙ્કાયૈ નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ અદ્વિતીયકાયૈ નમઃ । રથાઙ્કાયૈ । કુઞ્જારાઙ્કાયૈ ।
કુણ્ડલાઙ્કાયૈ । પદસ્થિતાયૈ । છત્રાઙ્કાયૈ । વિદ્યુદઙ્કાયૈ ।
પુષ્પમાલાઙ્કિતાયૈ । દણ્ડાઙ્કાયૈ । મુકુટાઙ્કાયૈ । પૂર્ણચન્દ્રાયૈ ।
શુકાઙ્કિતાયૈ । કૃષ્ણાન્નાહારપાકાયૈ । વૃન્દાકુઞ્જવિહારિણ્યૈ ।
કૃષ્ણપ્રબોધનકર્યૈ । કૃષ્ણશેષાન્નભોજિન્યૈ ।
પદ્મકેસરમધ્યસ્થાયૈ । સઙ્ગીતાગમવેદિન્યૈ ।
કોટિકલ્પાન્તભ્રૂભઙ્ગાયૈ । અપ્રાપ્તપ્રલયાચ્યુતાયૈ નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ સર્વસત્વનિધયે । પદ્મશઙ્ખાદિનિધિસેવિતાયૈ ।
અણિમાદિગુણૈશ્વર્યાયૈ । દેવૃવૃન્દવિમોહિન્યૈ । સર્વાનન્દપ્રદાયૈ ।
સર્વાયૈ । સુવર્ણલતિકાકૃતયે । કૃષ્ણાભિસારસઙ્કેતાયૈ । માલિન્યૈ ।
નૃત્યપણ્ડિતાયૈ । ગોપીસિન્ધુસકાશાહ્વાયૈ । ગોપમણ્ડલશોભિન્યૈ ।
શ્રીકૃષ્ણપ્રીતિદાયૈ । અભીતાયૈ । પ્રત્યઙ્ગપુલકાઞ્ચિતાયૈ ।
શ્રીકૃષ્ણાલિઙ્ગનરતાયૈ । ગોવિન્દવિરહાક્ષમાયૈ ।
અનન્તગુણસમ્પન્નાયૈ । કૃષ્ણકીર્તનલાલસાયૈ । બીજત્રયમય્યૈ
મૂર્ત્યૈ નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

ૐ કૃષ્ણાનુગ્રહવાઞ્છિતાયૈ નમઃ । વિમલાદિનિષેવ્યાયૈ ।
લલિતાદ્યર્ચિતાયૈ સત્યૈ । પદ્મવૃન્દસ્થિતાયૈ હૃષ્ટાયૈ ।
ત્રિપુરાપરિસેવિતાયૈ । બૃન્દાવત્યર્ચિતાયૈ । શ્રદ્ધાયૈ ।
દુર્જ્ઞેયાયૈ । ભક્તવલ્લભાયૈ । દુર્લભાયૈ । સાન્દ્રસૌખ્યાત્મને ।
શ્રેયોહેતવે । સુભોગદાયૈ । સારઙ્ગાયૈ । શારદાયૈ । બોધાયૈ ।
સદ્વૃન્દાવનચારિણ્યૈ નમઃ । બ્રહ્માનન્દાયૈ । ચિદાનન્દાયૈ
ધ્યાનાનન્દાયૈ નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ અર્ધમાત્રિકાયૈ નમઃ । ગન્ધર્વાયૈ । સુરતજ્ઞાયૈ ।
ગોવિન્દપ્રાણસઙ્ગમાયૈ । કૃષ્ણાઙ્ગભૂષણાયૈ । રત્નભૂષણાયૈ ।
સ્વર્ણભૂષિતાયૈ । શ્રીકૃષ્ણહૃદયાવાસમુક્તાકનકનાલિકાયૈ ।
સદ્રત્નકઙ્કણયુતાયૈ । શ્રીમન્નીલગિરિસ્થિતાયૈ ।
સ્વર્ણનૂપુરસમ્પન્નાયૈ । સ્વર્ણકિઙ્કિણિમણ્ડિતાયૈ । અશેષરાસકુતુકાયૈ ।
રમ્ભોરવે । તનુમધ્યમાયૈ । પરાકૃતયે । પરાનન્દાયૈ ।
પરસ્વર્ગવિહારિણ્યૈ । પ્રસૂનકબરીચિત્રાયૈ ।
મહાસિન્દૂરસુન્દર્યૈ નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ કૈશોરવયસા બાલાયૈ । પ્રમદાકુલશેખર્યૈ ।
કૃષ્ણાધરસુધાસ્વાદાયૈ । શ્યામપ્રેમવિનોદિન્યૈ ।
શિખિપિઞ્છલસચ્ચૂડાયૈ । સ્વર્ણચમ્પકભૂષિતાયૈ ।
કુઙ્કુમાલક્તકસ્તૂરીમણ્ડિતાયૈ । અપરાજિતાયૈ । હેમહારાન્વિતાયૈ ।
પુષ્પહારાઢ્યાયૈ । રસવત્યૈ । માધુર્યમધુરાયૈ ।
અપરાજિતાયૈ । હેમહારાન્વિતાયૈ । પુષ્પહારાઢ્યાયૈ । રસવત્યૈ ।
માધુર્યમધુરાયૈ । પદ્માયૈ । પદ્મહસ્તાયૈ । સુવિશ્રુતાયૈ ।
ભ્રૂભઙ્ગાભઙ્ગકોદણ્ડકટાક્ષશરસન્ધિન્યૈ । શેષદેવશિરઃસ્થાયૈ ।
નિત્યસ્થલવિહારિણ્યૈ । કારુણ્યજલમધ્યસ્થાયૈ ।
નિત્યમત્તાયૈ નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ અધિરોહિણ્યૈ નમઃ । અષ્ટભાષાવત્યૈ । અષ્ટનાયિકાયૈ ।
લક્ષણાન્વિતાયૈ । સુનીતિજ્ઞાયૈ । શ્રુતિજ્ઞાયૈ । સર્વજ્ઞાયૈ ।
દુઃખહારિણ્યૈ । રજોગુણેશ્વર્યૈ । શરચ્ચન્દ્રનિભાનનાયૈ ।
કેતકીકુસુમાભાસાયૈ । સદાસિન્ધુવનસ્થિતાયૈ । હેમપુષ્પાધિકકરાયૈ ।
પઞ્ચશક્તિમયીહિતાયૈ । સ્તનકુમ્ભ્યૈ । નરાઢ્યાયૈ । ક્ષીણાપુણ્યાયૈ ।
યશસ્વિન્યૈ । વૈરાજસૂયજનન્યૈ । શ્રીશાયૈ નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ ભુવનમોહિન્યૈ નમઃ । મહાશોભાયૈ । મહામાયાયૈ । મહાકાન્ત્યૈ ।
મહાસ્મૃત્યૈ । મહામોહાયૈ । મહાવિદ્યાયૈ । મહાકીર્ત્યૈ । મહારત્યૈ ।
મહાધૈર્યાયૈ । મહાવીર્યાયૈ । મહાશક્ત્યૈ । મહાદ્યુત્યૈ । મહાગૌર્યૈ ।
મહાસમ્પદે । મહાભોગવિલાસિન્યૈ । સમયાયૈ । ભક્તિદાયૈ । અશોકાયૈ ।
વાત્સલ્યરસદાયિન્યૈ નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ સુહૃદ્ભક્તિપ્રદાયૈ નમઃ । સ્વચ્છાયૈ । માધુર્યરસવર્ષિણ્યૈ ।
ભાવભક્તિપ્રદાયૈ । શુદ્ધપ્રેમભક્તિવિધાયિન્યૈ । ગોપરામાયૈ ।
અભિરામાયૈ । ક્રીડારામાયૈ । પરેશ્વર્યૈ । નિત્યરામાયૈ । આત્મરામાયૈ ।
કૃષ્ણરામાયૈ । રસેશ્વર્યૈ । એકાનેકજગદ્વ્યાપ્તાયૈ । વિશ્વલીલાયૈ ।
પ્રકાશિન્યૈ । સરસ્વતીશાયૈ । દુર્ગેશાયૈ । જગદીશાયૈ ।
જગદ્વિધયે નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ વિષ્ણુવંશનિવાસાયૈ । વિષ્ણુવંશસમુદ્ભવાયૈ ।
વિષ્ણુવંશસ્તુતાયૈ । કર્ત્ર્યૈ । સદા વિષ્ણુવંશાવન્યૈ । આરામસ્થાયૈ ।
વનસ્થાયૈ । સૂર્યપુત્ર્યવગાહિન્યૈ । પ્રીતિસ્થાયૈ । નિત્યયન્ત્રસ્થાયૈ ।
ગોલોકસ્થાયૈ । વિભૂતિદાયૈ । સ્વાનુભૂતિસ્થિતાયૈ । વ્યક્તાયૈ ।
સર્વલોકનિવાસિન્યૈ । અમૃતાયૈ । અદ્ભુતાયૈ । શ્રીમન્નારાયણસમીડિતાયૈ ।
અક્ષરાયૈ । કૂટસ્થાયૈ નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ મહાપુરુષસમ્ભવાયૈ નમઃ । ઔદાર્યભાવસાધ્યાયૈ । સ્થૂલસૂક્ષ્માયૈ ।
અતિરૂપિણ્યૈ । શિરીષપુષ્પમૃદુલાયૈ । ગાઙ્ગેયમુકુરપ્રભાયૈ ।
નીલોત્પલજિતાક્ષ્યૈ । સદ્રત્નકબરાન્વિતાયૈ । પ્રેમપર્યઙ્કનિલયાયૈ ।
તેજોમણ્ડલમધ્યગાયૈ । કૃષ્ણાઙ્ગગોપનાયૈ । અભેદાયૈ ।
લીલાવરણનાયિકાયૈ । સુધાસિન્ધુસમુલ્લાસાયૈ । અમૃતાસ્યન્દવિધાયિન્યૈ ।
કૃષ્ણચિત્તાયૈ । રાસચિત્તાયૈ । પ્રેમચિત્તાયૈ । હરિપ્રિયાયૈ ।
અચિન્તનગુણગ્રામાયૈ નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ કૃષ્ણલીલાયૈ । મલાપહાયૈ । રાસસિન્ધુશશાઙ્કાયૈ ।
રાસમણ્ડલમણ્ડિન્યૈ । નતવ્રતાયૈ । સિંહરીચ્છાયૈ । સુમૂર્તયે ।
સુરવન્દિતાયૈ । ગોપીચૂડામણયે । ગોપીગણેડ્યાયૈ । વિરજાધિકાયૈ ।
ગોપપ્રેષ્ઠાયૈ । ગોપકન્યાયૈ । ગોપનાર્યૈ । સુગોપિકાયૈ । ગોપધામ્ને ।
સુદામામ્બાયૈ । ગોપાલ્યૈ । ગોપમોહિન્યૈ । ગોપભૂષાયૈ નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ કૃષ્ણભૂષાયૈ નમઃ । શ્રીવૃન્દાવનચન્દ્રિકાયૈ ।
વીણાદિઘોષનિરતાયૈ । રાસોત્સવવિકાસિન્યૈ । કૃષ્ણચેષ્ટાપરિજ્ઞાતાયૈ ।
કોટિકન્દર્પમોહિન્યૈ । શ્રીકૃષ્ણગુણગાનાઢ્યાયૈ ।
દેવસુન્દરિમોહિન્યૈ । કૃષ્ણચન્દ્રમનોજ્ઞાયૈ । કૃષ્ણદેવસહોદર્યૈ ।
કૃષ્ણાભિલાષિણ્યૈ । કૃષ્ણપ્રેમાનુગ્રહવાઞ્છિતાયૈ । ક્ષેમાયૈ ।
મધુરાલાપાયૈ । ભ્રુવોર્માયાયૈ । સુભદ્રિકાયૈ । પ્રકૃત્યૈ ।
પરમાનન્દાયૈ । નીપદ્રુમતલસ્થિતાયૈ । કૃપાકટાક્ષાયૈ નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ બિમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ । રમ્ભાયૈ । ચારુનિતમ્બિન્યૈ । સ્મરકેલિનિધાનાયૈ ।
ગણ્ડતાટઙ્કમણ્ડિતાયૈ । હેમાદ્રિકાન્તિરુચિરાયૈ । પ્રેમાદ્યાયૈ ।
મદમન્થરાયૈ । કૃષ્ણચિન્તાયૈ । પ્રેમચિન્તાયૈ । અતિચિન્તાયૈ ।
કૃષ્ણદાયૈ । રાસચિન્તાયૈ । ભાવચિન્તાયૈ । શુદ્ધચિન્તાયૈ ।
મહારસાયૈ । કૃષ્ણદૃષ્ટિત્રુટિયુગાયૈ । દૃષ્ટિપક્ષ્મવિનિન્દિન્યૈ ।
કન્દર્પજનન્યૈ । મુખ્યાયૈ નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ વૈકુણ્ઠગતિદાયિન્યૈ નમઃ । રાસભાવાયૈ । પ્રિયાશ્લિષ્ટાયૈ ।
પ્રેષ્ઠાયૈ । પ્રથમનાયિકાયૈ । શુદ્ધાયૈ । સુધાદેહિન્યૈ ।
શ્રીરામાયૈ । રસમઞ્જર્યૈ । સુપ્રભાવાયૈ । શુભાચારાયૈ ।
સ્વર્ણદ્યૈ । નર્મદાયૈ । અમ્બિકાયૈ । ગોમત્યૈ । ચન્દ્રભાગેડ્યાયૈ ।
સરયૂતામ્રપર્ણિસુવે । નિષ્કલઙ્કચરિત્રાયૈ । નિર્ગુણાયૈ ।
નિરઞ્જનાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ઇતિ શ્રીરાધાકૃષ્ણયુગલસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 1000 Names of Sri Radha Krishna Yugala:

1000 Names of Sri Radha Krrishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Radha Krishnayugala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top