1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Tamil

Shri Rama Sahasranamavali 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமாவளி: 2 ॥
ௐ ஆர்யஶ்ரேஷ்டா²ய நம: । த⁴ராபாலாய । ஸாகேதபுரபாலகாய ।
ஏகபா³ணாய । த⁴ர்மவேத்த்ரே । ஸத்யஸந்தா⁴ய । அபராஜிதாய ।
இக்ஷ்வாகுகுலஸம்பூ⁴தாய । ரகு⁴நாதா²ய । ஸதா³ஶ்ரயாய । அக⁴த்⁴வம்ஸிநே ।
மஹாபுண்யாய । மநஸ்விநே । மோஹநாஶநாய । அப்ரமேயாய । மஹாபா⁴கா³ய ।
ஸீதாஸௌந்த³ர்யவர்த⁴நாய । அஹல்யோத்³தா⁴ரகாய । ஶாஸ்த்ரே । குலதீ³பாய நம: ॥ 20 ॥

ௐ ப்ரபா⁴கராய நம: । ஆபத்³விநாஶிநே । கு³ஹ்யஜ்ஞாய ।
ஸீதாவிரஹவ்யாகுலாய । அந்தர்ஜ்ஞாநிநே । மஹாஜ்ஞாநிநே । ஶுத்³த⁴ஸம்ஜ்ஞாய ।
அநுஜப்ரியாய । அஸாத்⁴யஸாத⁴காய । பீ⁴மாய । மிதபா⁴ஷிணே ।
விதா³ம்வராய । அவதீர்ணாய । ஸமுத்தாராய । த³ஶஸ்யந்த³நமாநதா³ய ।
ஆத்மாராமாய । விமாநார்ஹாய । ஹர்ஷாமர்ஷஸுஸங்க³தாய । அபி⁴க³ம்யாய ।
விஶாலாத்மநே நம: ॥ 40 ॥

ௐ விராமாய நம: । சிந்தநாத்மகாய । அத்³விதீயாய ।
மஹாயோகி³நே । ஸாது⁴சேதஸே । ப்ரஸாத³நாய । உக்³ரஶ்ரியே । அந்தகாய । தேஜஸே ।
தாரணாய । பூ⁴ரிஸங்க்³ரஹாய । ஏகதா³ராய । ஸத்த்வநித⁴யே । ஸந்நித⁴யே ।
ஸ்ம்ருʼதிரூபவதே । உத்தமாலங்க்ருʼதாய । கர்த்ரே । உபமாரஹிதாய । க்ருʼதிநே ।
ஆஜாநுபா³ஹவே நம: ॥ 60 ॥

ௐ அக்ஷுப்³தா⁴ய நம: । க்ஷுப்³த⁴ஸாக³ரத³ர்பக்⁴நே ।
ஆதி³த்யுகலஸந்தாநாய । வம்ஶோசிதபராக்ரமாய । ஸதாமநுகூலாய ।
பா⁴வப³த்³த⁴கரை: ஸத்³பி:⁴ ஸ்துதாய । உபதே³ஷ்ட்ரே ।
ந்ருʼபோத்க்ருʼஷ்டாய । பூ⁴ஜாமாத்ரே । க²க³ப்ரியாய । ஓஜோராஶயே ।
நித⁴யே । ஸாக்ஷாத்க்ஷணத்³ருʼஷ்டாத்மசேதநாய । உமாபரீக்ஷிதாய ।
மூகாய । ஸந்தி⁴ஜ்ஞாய । ராவணாந்தகாய । அலைகிகாய । லோகபாலாய ।
த்ரைலோக்யவ்யாப்தவைப⁴வாய நம: ॥ 80 ॥

ௐ அநுஜாஶ்வாஸிதாய நம: । ஶிஷ்டாய । சாபதா⁴ரிஷு வரிஷ்டா²ய ।
உத்³யமிநே । பு³த்³தி⁴மதே । கு³ப்தாய । யுயுத்ஸவே । ஸர்வத³ர்ஶநாய । ஐக்ஷ்வாகாய ।
லக்ஷ்மணப்ராணாய । லக்ஷ்மீவதே । பா⁴ர்க³வப்ரியாய । இஷ்டதா³ய ।
ஸத்யதி³த்³ருʼக்ஷவே । தி³க்³ஜயிநே । த³க்ஷிணாயநாய । அநந்யவ்ருʼத்தயே । உத்³யோகி³நே ।
சந்த்³ரஶேக²ரஶாந்திதா³ய । அநுஜார்த²ஸமுத்கண்டா²ய நம: ॥ 100 ॥

ௐ ஸுரத்ராணாய நம: । ஸுராக்ருʼதயே । அஶ்வமேதி⁴நே । யஶோவ்ருʼத்³தா⁴ய ।
தருணாய । தாரணேக்ஷணாய । அப்ராக்ருʼதாய । ப்ரதிஜ்ஞாத்ரே । வரப்ராப்தாய ।
வரப்ரதா³ய । அபூ⁴தபூர்வாய । அத்³பு⁴தத்⁴யேயாய । ருத்³ரப்ரேமிணே । ஸுஶீதலாய ।
அந்த:ஸ்ப்ருʼஶே । த⁴நு:ஸ்ப்ருʼஶே । ப⁴ரதாப்ருʼஷ்டகௌஶலாய । ஆத்மஸம்ஸ்தா²ய ।
மந:ஸம்ஸ்தா²ய । ஸத்த்வஸஸ்தா²ய நம: ॥ 120 ॥

ௐ ரணஸ்தி²தாய நம: । ஈர்ஷ்யாஹீநாய । மஹாஶக்தயே ।
ஸூர்யவம்ஶிநே । ஜநஸ்துதாய । ஆஸநஸ்தா²ய । பா³ந்த⁴வஸ்தா²ய ।
ஶ்ரத்³தா⁴ஸ்தா²நாய । கு³ணஸ்தி²தாய । இந்த்³ரமித்ராய । அஶுப⁴ஹராய ।
மாயாவிம்ருʼக³கா⁴தகாய । அமோகே⁴ஷவே । ஸ்வபா⁴வஜ்ஞாய ।
நாமோச்சாரணஸம்ஸ்ம்ருʼதாய । அரண்யருத³நாக்ராந்தாய ।
பா³ஷ்பஸங்கு³லலோசநாய । அமோகா⁴ஶீர்வசஸே । அமந்தா³ய ।
வித்³வத்³வந்த்³யாய நம: ॥ 140 ॥

ௐ வநேசராய நம: । இந்த்³ராதி³தே³வதாதோஷாய । ஸம்யமிநே ।
வ்ரததா⁴ரகாய । அந்தர்யாமிணே । விநஷ்டாரயே । த³ம்ப⁴ஹீநாய । ரவித்³யுதயே ।
காகுத்ஸ்தா²ய । கி³ரிக³ம்பீ⁴ராய । தாடகாப்ராணகர்ஷணாய ।
கந்த³மூலாந்நஸந்துஷ்டாய । த³ண்ட³காரண்யஶோத⁴நாய । கர்தவ்யத³க்ஷாய ।
ஸ்நேஹார்த்³ராய । ஸ்நேஹக்ருʼதே । காமஸுந்த³ராய । கைகயீலீநப்ரவ்ருʼத்தயே ।
நிவ்ருʼத்தயே । நாமகீர்திதாய நம: ॥ 160 ॥

ௐ கப³ந்த⁴க்⁴நாய நம: । ப⁴யத்ராணாய । ப⁴ரத்³வாஜக்ருʼதாத³ராய ।
கருணாய । புருஷஶ்ரேஷ்டா²ய । புருஷாய । பரமார்த²விதே³ । கேவலாய ।
ஸுதஸங்கீ³தாகர்ஷிதாய । ருʼஷிஸங்க³தாய । காவ்யாத்மநே । நயவிதே³ ।
மாந்யாய । முக்தாத்மநே । கு³ருவிக்ரமாய । க்ரமஜ்ஞாய । கர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய ।
ஸம்ப³ந்த⁴ஜ்ஞாய । ஸுலக்ஷணாய । கிஷ்கிந்தே⁴ஶஹிதாகாங்க்ஷிணே நம: ॥ 180 ॥

ௐ லகு⁴வாக்யவிஶாரதா³ய நம: । கபிஶ்ரேஷ்ட²ஸமாயுக்தாய ।
ப்ராசீநாய । வல்கலாவ்ருʼதாய । காகப்ரேரிதப்³ரஹ்மாஸ்த்ராய ।
ஸப்ததாலவிப⁴ஞ்ஜநாய । கபடஜ்ஞாய । கபிப்ரீதாய ।
கவிஸ்பூ²ர்திப்ரதா³யகாய । கிம்வத³ந்தீத்³விதா⁴வ்ருʼத்தயே । நிதா⁴ராத்³ரயே ।
விதி⁴ப்ரியாய । காலமித்ராய । காலகர்த்ரே । காலதி³க்³த³ர்ஶிதாந்தவிதே³ ।
க்ராந்தத³ர்ஶிநே । விநிஷ்க்ராந்தாய । நீதிஶாஸ்த்ரபுர:ஸராய ।
குண்ட³லாலங்க்ருʼதஶ்ரோத்ராய । ப்⁴ராந்திக்⁴நே நம: ॥ 200 ॥

ௐ ப்⁴ரமநாஶகாய நம: । கமலாயதாக்ஷாய । நீரோகா³ய ।
ஸுப³த்³தா⁴ங்கா³ய । ம்ருʼது³ஸ்வநாய । க்ரவ்யாத³க்⁴நாய । வதா³ந்யாத்மநே ।
ஸம்ஶயாபந்நமாநஸாய । கௌஸல்பாக்ரோட³விஶ்ராமாய । காகபக்ஷத⁴ராய ।
ஶுபா⁴ய । க²லக்ஷயாய । அகி²லஶ்ரேஷ்டா²ய । ப்ருʼது²க்²யாதிபுரஸ்க்ருʼதாய ।
கு³ஹகப்ரேமபா⁴ஜே । தே³வாய । மாநவேஶாய । மஹீத⁴ராய । கூ³டா⁴த்மநே ।
ஜக³தா³தா⁴ராய நம: ॥ 220 ॥

ௐ கலத்ரவிரஹாதுராய நம: । கூ³டா⁴சாராய । நரவ்யாக்⁴ராய ।
பு³தா⁴ய । பு³த்³தி⁴ப்ரசோத³நாய । கு³ணப்⁴ருʼதே । கு³ணஸங்கா⁴தாய ।
ஸமாஜோந்நதிகாரணாய । க்³ருʼத்⁴ரஹ்ருʼத்³க³தஸங்கல்பாய । நலநீலாங்க³த³ப்ரியாய ।
க்³ருʼஹஸ்தா²ய விபிநஸ்தா²யிநே । மார்க³ஸ்தா²ய । முநிஸங்க³தாய । கூ³ட⁴ஜத்ரவே ।
வ்ருʼஷஸ்கந்தா⁴ய । மஹோதா³ராய । ஶமாஸ்பதா³ய । சாரவ்ருʼத்தாந்தஸந்தி³ஷ்டாய ।
து³ரவஸ்தா²ஸஹாய நம: ॥ 240 ॥

ௐ ஸக்²யே நம: । சதுர்த³ஶஸஹஸ்ரக்⁴நாய । நாநாஸுரநிஷுத³நாய ।
சைத்ரேயாய । சித்ரசரிதாய । சமத்காரக்ஷமாய । அலக⁴வே । சதுராய ।
பா³ந்த⁴வாய । ப⁴ர்த்ரே । கு³ரவே । ஆத்மப்ரபோ³த⁴நாய । ஜாநகீகாந்தாய ।
ஆநந்தா³ய । வாத்ஸல்யப³ஹுலாய । பித்ரே । ஜடாயுஸேவிதாய । ஸௌம்யாய ।
முக்திதா⁴ஸே । பரந்தபாய நம: ॥ 260 ॥

ௐ ஜநஸங்க்³ரஹக்ருʼதே நம: । ஸூக்ஷ்மாய । சரணாஶ்ரிதகோமலாய ।
ஜநகாநந்த³ஸங்கல்பாய । ஸீதாபரிணயோத்ஸுகாய । தபஸ்விநே ।
த³ண்ட³நாதா⁴ராய । தே³வாஸுரவிலக்ஷணாய । த்ரிப³ந்த⁴வே । விஜயாகாங்க்ஷிணே ।
ப்ரதிஜ்ஞாபாரகா³ய । மஹதே । த்வரிதாய । த்³வேஷஹீநேச்சா²ய । ஸ்வஸ்தா²ய ।
ஸ்வாக³ததத்பராய । ஜநநீஜநஸௌஜந்யாய । பரிவாராக்³ரண்யே । கு³ரவே ।
தத்த்வவிதே³ நம: ॥ 280 ॥

ௐ தத்த்வஸந்தே³ஷ்ட்ரே நம: । தத்த்வாசாரிணே । விசாரவதே ।
தீக்ஷ்ணபா³ணாய । சாபபாணயே । ஸீதாபாணிக்³ரஹிணே । யூநே ।
தீக்ஷ்ணாஶுகா³ய । ஸரித்தீர்ணாய । லங்தி⁴தோச்சமஹீத⁴ராய । தே³வதாஸங்க³தாய ।
அஸங்கா³ய । ரமணீயாய । த³யாமயாய । தி³வ்யாய । தே³தீ³ப்யமாநாபா⁴ய ।
தா³ருணாரிநிஷூத³நாய । து³ர்த⁴ர்ஷாய । த³க்ஷிணாய । த³க்ஷாய நம: ॥ 300 ॥

ௐ தீ³க்ஷிதாய நம: । அமோக⁴வீர்யவதே । தா³த்ரே ।
தூ³ரக³தாக்²யாதயே । நியந்த்ரே । லோகஸம்ஶ்ரயாய । து³ஷ்கீர்திஶங்கிதாய ।
வீராய । நிஷ்பாபாய । தி³வ்யத³ர்ஶநாய । தே³ஹதா⁴ரிணே । ப்³ரஹ்மவேத்த்ரே ।
விஜிகீ³ஷவே । கு³ணாகராய । தை³த்யகா⁴திநே । பா³ணபாணயே । ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராட்⁴யாய ।
கு³ணாந்விதாய । தி³வ்யாப⁴ரணலிப்தாங்கா³ய । தி³வ்யமால்யஸுபூஜிதாய நம: ॥ 320 ॥

ௐ தை³வஜ்ஞாய நம: । தே³வதாঽঽராத்⁴யாய । தே³வகார்யஸமுத்ஸுகாய ।
த்³ருʼட⁴ப்ரதிஜ்ஞாய । தீ³ர்கா⁴யுஷே । து³ஷ்டத³ண்ட³நபண்டி³தாய ।
த³ண்ட³காரண்யஸஞ்சாரிணே ।
சதுர்தி³க்³விஜயிநே । ஜயாய । தி³வ்யஜந்மநே । இந்த்³ரியேஶாய ।
ஸ்வல்பஸந்துஷ்டமாநஸாய । தே³வஸம்பூஜிதாய । ரம்யாய । தீ³நது³ர்ப³லரக்ஷகாய ।
த³ஶாஸ்யஹநநாய । அதூ³ராய । ஸ்தா²ணுஸத்³ருʼஶநிஶ்சயாய ।
தோ³ஷக்⁴நே । ஸேவகாராமாய நம: ॥ 340 ॥

ௐ ஸீதாஸந்தாபநாஶநாய நம: । தூ³ஷணக்⁴நாய । க²ரத்⁴வம்ஸிநே ।
ஸமக்³ரந்ருʼபநாயகாய । து³ர்த⁴ராய । து³ர்லபா⁴ய । தீ³ப்தாய ।
து³ர்தி³நாஹதவைப⁴வாய । தீ³நநாதா²ய । தி³வ்யரதா²ய । ஸஜ்ஜநாத்மமநோரதா²ய ।
தி³லீபகுலஸந்தீ³பாய । ரகு⁴வம்ஶஸுஶோப⁴நாய । தீ³ர்க⁴பா³ஹவே ।
தூ³ரத³ர்ஶிநே । விசாராய । விதி⁴பண்டி³தாய । த⁴நுர்த⁴ராய । த⁴நிநே ।
தா³ந்தாய நம: ॥ 360 ॥

ௐ தாபஸாய நம: । நியதாத்மவதே । த⁴ர்மஸேதவே । த⁴ர்மமார்கா³ய ।
ஸேதுப³ந்த⁴நஸாத⁴நாய । த⁴ர்மோத்³தா⁴ராய । மநோரூபாய । மநோஹாரிணே ।
மஹாத⁴நாய । த்⁴யாத்ருʼத்⁴யேயாத்மகாய । மத்⁴யாய । மோஹலோப⁴ப்ரதிக்ரியாய ।
தா⁴மமுசே । புரமுசே । வக்த்ரே । தே³ஶத்யாகி³நே । முநிவ்ரதிநே । த்⁴யாநஶக்தயே ।
த்⁴யாநமூர்தயே । த்⁴யாத்ருʼரூபாய நம: ॥ 380 ॥

ௐ விதா⁴யகாய நம: । த⁴ர்மாபி⁴ப்ராயவிஜ்ஞாநிநே । த்³ருʼடா⁴ய ।
து:³ ஸ்வப்ரநாஶநாய । த⁴ரந்த⁴ராய । த⁴ராப⁴ர்த்ரே । ப்ரஶஸ்தாய ।
புண்யபா³ந்த⁴வாய । நீலாபா⁴ய । நிஶ்சலாய । ராஜ்ஞே । கௌஸல்யேயாய ।
ரகூ⁴த்தமாய । நீலநீரஜஸங்காஶாய । கர்கஶாய । விஷகர்ஷணாய ।
நிரந்தராய । ஸமாராத்⁴யாய । ஸேநாத்⁴யக்ஷாய । ஸநாதநாய நம: ॥ 400 ॥

ௐ நிஶாசரப⁴யாவர்தாய நம: । வர்தமாநாய । த்ரிகாலவிதே³ ।
நீதிஜ்ஞாய । ராஜநீதிஜ்ஞாய । த⁴ர்மநீதிஜ்ஞாய । ஆத்மவதே । நாயகாய ।
ஸாயகோத்ஸாரிணே । விபக்ஷாஸுவிகர்ஷணாய । நௌகாகா³மிநே ।
குஶேஶாயிநே । தபோதா⁴ம்நே । ஆர்தரக்ஷணாய ।(தபோதா⁴மார்தரக்ஷணாய)।
நி:ஸ்ப்ருʼஹாய । ஸ்ப்ருʼஹணீயஶ்ரியே । நிஜாநந்தா³ய । விதந்த்³ரிதாய ।
நித்யோபாயாய । வநோபேதாய நம: ॥ 420 ॥

ௐ கு³ஹகாய நம: । ஶ்ரேயஸாந்நித⁴யே । நிஷ்டா²வதே । நிபுணாய ।
து⁴ர்யாய । த்⁴ருʼதிமதே । உத்தமஸ்வராய । நாநாருʼஷிமகா²ஹூதாய ।
யஜமாநாய । யஶஸ்கராய । மைதி²லீதூ³ஷிதார்தாந்த:கரணாய ।
விபு³த⁴ப்ரியாய । நித்யாநித்யவிவேகிநே । ஸத்கார்யஸஜ்ஜாய । ஸது³க்திமதே ।
புருஷார்த²த³ர்ஶகாய । வாக்³மிநே । ஹநுமத்ஸேவிதாய । ப்ரப⁴வே ।
ப்ரௌட⁴ப்ரபா⁴வாய நம: ॥ 440 ॥

ௐ பா⁴வஜ்ஞாய நம: । ப⁴க்தாதீ⁴நாய । ருʼஷிப்ரியாய । பாவநாய ।
ராஜகார்யஜ்ஞாய । வஸிஷ்டா²நந்த³காரணாய । பர்ணகே³ஹிநே । விகூ³டா⁴த்மநே ।
கூடஜ்ஞாய । கமலேக்ஷணாய । ப்ரியார்ஹாய । ப்ரியஸங்கல்பாய । ப்ரியாமோத³ந-
பண்டி³தாய । பரது:³கா²ர்தசேதஸே । து³ர்வ்யஸநேঽசலநிஶ்சயாய ।
ப்ரமாணாய । ப்ரேமஸம்வேத்³யாய । முநிமாநஸசிந்தநாய । ப்ரீதிமதே ।
ருʼதவதே நம: ॥ 460 ॥

ௐ விது³ஷே நம: । கீர்திமதே । யுக³தா⁴ரணாய । ப்ரேரகாய ।
சந்த்³ரவச்சாரவே । ஜாக்³ருʼதாய । ஸஜ்ஜகார்முகாய । பூஜ்யாய । பவித்ராய ।
ஸர்வாத்மநே । பூஜநீயாய । ப்ரியம்வதா³ய । ப்ராப்யாய । ப்ராப்தாய । அநவத்³யாய ।
ஸ்வர்நிலயாய । நீலவிக்³ரஹிணே । பரதத்த்வார்த²ஸந்மூர்தயே । ஸத்க்ருʼதாய ।
க்ருʼதவிதே³ நம: ॥ 480 ॥

ௐ வராய நம: । ப்ரஸந்நாய । ப்ரயதாய । ப்ரீதாய । ப்ரியப்ராயாய ।
ப்ரதீக்ஷிதாய । பாபக்⁴நே । ஶக்ரத³த்தாஸ்த்ராய । ஶக்ரத³த்தரத²ஸ்தி²தாய ।
ப்ராதர்த்⁴யேயாய । ஸதா³ப⁴த்³ராய । ப⁴யப⁴ஞ்ஜநகோவிதா³ய । புண்யஸ்மரணாய ।
ஸந்நத்³தா⁴ய । புண்யபுஷ்டிபராயணாய । புத்ரயுக்³மபரிஸ்ப்ருʼஷ்டாய । விஶ்வாஸாய ।
ஶாந்திவர்த⁴நாய । பரிசர்யாபராமர்ஶிநே । பூ⁴மிஜாபதயே நம: ॥ 500 ॥

ௐ ஈஶ்வராய நம: । பாது³காதா³ய । அநுஜப்ரேமிணே । ருʼஜுநாம்நே ।
அப⁴யப்ரதா³ய । புத்ரத⁴ர்மவிஶேஷஜ்ஞாய । ஸமர்தா²ய । ஸங்க³ரப்ரியாய ।
புஷ்பவர்ஷாவஶுப்⁴ராங்கா³ய । ஜயவதே । அமரஸ்துதாய । புண்யஶ்லோகாய ।
ப்ரஶாந்தார்சிஷே । சந்த³நாங்க³விலேபநாய । பௌராநுரஞ்ஜநாய । ஶுத்³தா⁴ய ।
ஸுக்³ரீவக்ருʼதஸங்க³தயே । பார்தி²வாய । ஸ்வார்த²ஸந்ந்யாஸிநே ।
ஸுவ்ருʼத்தாய நம: ॥ 520 ॥

ௐ பரசித்தவிதே³ நம: । புஷ்பகாரூட⁴வைதே³ஹீஸம்லாபஸ்நேஹவர்த⁴நாய ।
பித்ருʼமோத³கராய । அரூக்ஷாய । நஷ்டராக்ஷஸவல்க³நாய । ப்ராவ்ருʼண்மேக⁴-
ஸமோதா³ராய । ஶிஶிராய । ஶத்ருகாலநாய । பௌராநுக³மநாய ।
அவத்⁴யாய । வைரிவித்⁴வம்ஸநவ்ரதிநே । பிநாகிமாநஸாஹ்லாதா³ய ।
வாலுகாலிங்க³பூஜகாய । புரஸ்தா²ய । விஜநஸ்தா²யிநே । ஹ்ருʼத³யஸ்தா²ய ।
கி³ரிஸ்தி²தாய । புண்யஸ்பர்ஶாய । ஸுக²ஸ்பர்ஶாய ।
பத³ஸம்ஸ்ருʼஷ்டப்ரஸ்தராய நம: ॥ 540 ॥

ௐ ப்ரதிபந்நஸமக்³ரஶ்ரியே நம: । ஸத்ப்ரபந்நாய । ப்ரதாபவதே ।
ப்ரணிபாதப்ரஸந்நாந்மநே । சந்த³நாத்³பு⁴தஶீதலாய । புண்யநாமஸ்ம்ருʼதாய ।
நித்யாய । மநுஜாய । தி³வ்யதாம் க³தாய । ப³ந்த⁴ச்சே²தி³நே । வநச்ச²ந்தா³ய ।
ஸ்வச்ச²ந்தா³ய । சா²த³நாய । து⁴வாய । ப³ந்து⁴த்ரயஸமாயுக்தாய । ஹ்ருʼந்நி-
தா⁴நாய । மநோமயாய । விபீ⁴ஷணஶரண்யாய । ஶ்ரீயுக்தாய ।
ஶ்ரீவர்த⁴நாய நம: ॥ 560 ॥

ௐ பராய நம: । ப³ந்து⁴நிக்ஷிப்தராஜ்யஸ்வாய । ஸீதாமோசநதோ⁴ரண்யே ।
ப⁴வ்யபா⁴லாய । ஸமுந்நாஸாய । கிரீதாங்கிதமஸ்தகாய ।
ப⁴வாப்³தி⁴தரணாய । போ³தா⁴ய । த⁴நமாநவிலக்ஷணாய । பூ⁴ரிப்⁴ருʼதே ।
ப⁴வ்யஸங்கல்பாய । பூ⁴தேஶாத்மநே । விபோ³த⁴நாய । ப⁴க்தசாதகமேகா⁴ர்த்³ராய ।
மேதா⁴விநே । வர்தி⁴தஶ்ருதயே । ப⁴யநிஷ்காஸநாய । அஜேயாய ।
நிர்ஜராஶாப்ரபூரகாய । ப⁴வஸாராய நம: ॥ 580 ॥

ௐ பா⁴வஸாராய நம: । ப⁴க்தஸர்வஸ்வரக்ஷகாய । பா⁴ர்க³வௌஜஸே ।
ஸமுத்கர்ஷாய । ராவணஸ்வஸ்ருʼமோஹநாய । ப⁴ரதந்யஸ்தராஜ்யஶ்ரியே ।
ஜாநகீஸுக²ஸாக³ராய । மிதி²லேஶ்வரஜாமாத்ரே । ஜாநகீஹ்ருʼத³யேஶ்வராய ।
மாத்ருʼப⁴த்த்கா³ய । அநந்தஶ்ரியே । பித்ருʼஸந்தி³ஷ்டகர்மக்ருʼதே । மர்யாதா³புருஷாய ।
ஶாந்தாய । ஶ்யாமாய । நீரஜலோசநாய । மேக⁴வர்ணாய । விஶாலாக்ஷாய ।
ஶரவர்ஷாவபீ⁴ஷணாய । மந்த்ரவிதே³ நம: ॥ 600 ॥

ௐ கா³தி⁴ஜாதி³ஷ்டாய நம: । கௌ³தமாஶ்ரமபாவநாய । மது⁴ராய ।
அமந்த³கா³ய । ஸத்த்வாய । ஸாத்த்விகாய । மூது³லாய । ப³லிநே ।
மந்த³ஸ்மிதமுகா²ய । அலுப்³தா⁴ய । விஶ்ராமாய । ஸுமநோஹராய ।
மாநவேந்த்³ராய । ஸபா⁴ஸஜ்ஜாய । க⁴நக³ம்பீ⁴ரக³ர்ஜநாய । மைதி²லீமோஹநாய ।
மாநிநே । க³ர்வக்⁴நாய । புண்யபோஷணாய । மது⁴ஜாய நம: ॥ 620 ॥

ஓமது⁴ராகாராய நம: । மது⁴வாசே । மது⁴ராநநாய । மஹாகர்மணே ।
விராத⁴க்⁴நாய । விக்⁴நஶாந்தயே । அரிந்த³மாய । மர்மஸ்பர்ஶிர்ஶநே ।
நவோந்மேஷாய । க்ஷத்ரியாய । புருஷோத்தமாய । மாரீசவஞ்சிதாய ।
பா⁴ர்யாப்ரியக்ருʼதே । ப்ரணயோத்கடாய । மஹாத்யாகி³நே । ரதா²ரூடா⁴ய ।
பத³கா³மிநே । ப³ஹுஶ்ருதாய । மஹாவேகா³ய । மஹாவீர்யாய நம: ॥ 640 ॥

ௐ வீராய நம: । மாதலிஸாரத²யே । மக²த்ராத்ரே । ஸதா³சாரிணே ।
ஹரகார்முகப⁴ஞ்ஜநாய । மஹாப்ரயாஸாய । ப்ராமாண்யக்³ராஹிணே । ஸர்வஸ்வதா³யகாய ।
முநிவிக்⁴நாந்தகாய । ஶஸ்த்ரிணே । ஶாபஸம்ப்⁴ராந்தலோசநாய ।
மலஹாரிணே । கலாவிஜ்ஞாய । மநோஜ்ஞாய । பரமார்த²விதே³ । மிதாஹாரிணே ।
ஸஹிஷ்ணவே । பூ⁴பாலகாய । பரவீரக்⁴நே । மாத்ருʼஸ்ரேஹிநே நம: ॥ 660 ॥

ௐ ஸுதஸ்நேஹிநே நம: । ஸ்நிக்³தா⁴ங்கா³ய । ஸ்நிக்³த⁴த³ர்ஶநாய ।
மாத்ருʼபித்ருʼபத³ஸ்பர்ஶிநே । அஶ்மஸ்பர்ஶிநே । மநோக³தாய । ம்ருʼது³ஸ்பர்ஶாய ।
இஷுஸ்பர்ஶிநே । ஸீதாஸம்மிதவிக்³ரஹாய । மாத்ருʼப்ரமோத³நாய । ஜப்யாய ।
வநப்ரஸ்தா²ய । ப்ரக³ல்ப⁴தி⁴யே । யஜ்ஞஸம்ரக்ஷணாய । ஸாக்ஷிணே । ஆதா⁴ராய ।
வேத³விதே³ । ந்ருʼபாய । யோஜநாசதுராய । ஸ்வாமிநே நம: ॥ 680 ॥

ௐ தீ³ர்கா⁴ந்வேஷிணே நம: । ஸுபா³ஹுக்⁴நே । யுகே³ந்த்³ராய । பா⁴ரதாத³ர்ஶாய ।
ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶிநே । ருʼஜுஸ்வநாய । யத்³ருʼச்சா²லாப⁴லக்⁴வாஶிநே ।
மந்த்ரரஶ்மிப்ரபா⁴கராய । யஜ்ஞாஹூதந்ருʼபவ்ருʼந்தா³ய । ருʼக்ஷவாநரஸேவிதாய ।
யஜ்ஞத³த்தாய । யஜ்ஞகர்த்ரே । யஜ்ஞவேத்த்ரே । யஶோமயாய । யதேந்த்³ரியாய ।
யதிநே । யுக்தாய । ராஜயோகி³நே । ஹரப்ரியாய । ராக⁴வாய நம: ॥ 700 ॥

ௐ ரவிவம்ஶாட⁴யாய நம: । ராமசந்த்³ராய । அரிமர்த³நாய । ருசிராய ।
சிரஸந்தே⁴யாய । ஸங்க⁴ர்ஷஜ்ஞாய । நரேஶ்வராய । ருசிரஸ்மிதஶோபா⁴ட்⁴யாய ।
த்³ருʼடோ⁴ரஸ்காய । மஹாபு⁴ஜாய । ராஜ்யஹீநாய । புரத்யாகி³நே ।
பா³ஷ்பஸங்குலலோசநாய । ருʼஷிஸம்மாநிதாய । ஸீமாபாரீணாய ।
ராஜஸத்தமாய । ராமாய । தா³ஶரத²யே । ஶ்ரேயஸே ।
பு⁴வி பரமாத்மஸமாய நம: ॥ 720 ॥

ௐ லங்கேஶக்ஷோப⁴ணாய நம: । த⁴ந்யாய । சேதோஹாரிணே । ஸ்வயந்த⁴நாய ।
லாவண்யக²நயே । ஆக்²யாதாய । ப்ரமுகா²ய । க்ஷத்ரரக்ஷணாய ।
லங்காபதிப⁴யோத்³ரேகாய । ஸுபுத்ராய । விமலாந்தராய ।
விவேகிநே । கோமலாய । காந்தாய । க்ஷமாவதே । து³ரிதாந்தகாய ।
வநவாஸிநே । ஸுக²த்யாகி³நே । ஸுக²க்ருʼதே । ஸுந்த³ராய நம: ॥ 740 ॥

ௐ வஶிநே நம: । விராகி³ணே । கௌ³ரவாய । தீ⁴ராய । ஶூராய ।
ராக்ஷஸகா⁴தகாய । வர்தி⁴ஷ்ணவே । விஜயிநே । ப்ராஜ்ஞாய । ரஹஸ்யஜ்ஞாய ।
விமர்ஶவிதே³ । வால்மீகிப்ரதிபா⁴ஸ்ரோதஸே । ஸாது⁴கர்மணே । ஸதாம் க³தயே ।
விநயிநே । ந்யாயவிஜ்ஞாத்ரே । ப்ரஜாரஞ்ஜநத⁴ர்மவிதே³ । விமலாய । மதிமதே ।
நேத்ரே நம: ॥ 760 ॥

ௐ நேத்ராநந்த³ப்ரதா³யகாய நம: । விநீதாய । வ்ருʼத்³த⁴ஸௌஜந்யாய ।
வ்ருʼக்ஷபி⁴தே³ । சேதஸா ருʼஜவே । வத்ஸலாய । மித்ரஹ்ருʼந்மோதா³ய ।
ஸுக்³ரீவஹிதக்ருʼதே । விப⁴வே । வாலிநிர்த³லநாய । அஸஹ்யாய । ருʼக்ஷஸாஹ்யாய ।
மஹாமதயே । வ்ருʼக்ஷாலிங்க³நலீலாவிதே³ । முநிமோக்ஷபடவே । ஸுதி⁴யே ।
வரேண்யாய । பரமோதா³ராய । நிக்³ரஹிணே । சிரவிக்³ரஹிணே நம: ॥ 780 ॥

ௐ வாஸவோபமஸாமர்த்²யாய । ஜ்யாஸங்கா⁴தோக்³ரநி:ஸ்வநாய ।
விஶ்வாமித்ரபராம்ருʼஷ்டாய । பூர்ணாய । ப³லஸமாயுதாய । வைதே³ஹீப்ராணஸந்தோஷாய ।
ஶரணாக³தவத்ஸலாய । விநம்ராய । ஸ்வாபி⁴மாநார்ஹாய ।
பர்ணஶாலாஸமாஶ்ரிதாய । வ்ருʼத்தக³ண்டா³ய । ஶுப⁴த³ந்திநே । ஸமப்⁴ரூத்³வய-
ஶோபி⁴தாய । விகஸத்பங்கஜாபா⁴ஸ்யாய । ப்ரேமத்³ருʼஷ்டயே । ஸுலோசநாய ।
வைஷ்ணவாய । நரஶார்தூ³லாய । ப⁴க³வதே । ப⁴க்தரக்ஷணாய நம: ॥ 800 ॥

ௐ வஸிஷ்ட²ப்ரியஶிஷ்யாய நம: । சித்ஸ்வரூபாய ।
சேதநாத்மகாய । விவிதா⁴பத்பராக்ராந்தாய । வாநரோத்கர்ஷகாரணாய ।
வீதராகி³ணே । ஶர்மதா³யிநே । முநிமந்தவ்யஸாத⁴நாய । விரஹிணே ।
ஹரஸங்கல்பாய । ஹர்ஷோத்பு²ல்லவராநநாய । வ்ருʼத்திஜ்ஞாய । வ்யவஹாரஜ்ஞாய ।
க்ஷேமகாரிணே । ப்ருʼது²ப்ரபா⁴ய । விப்ரப்ரேமிணே । வநக்ராந்தாய । ப²லபு⁴ஜே ।
ப²லதா³யகாய । விபந்மித்ராய நம: ॥ 820 ॥

ௐ மஹாமந்த்ராய நம: । ஶக்தியுக்தாய । ஜடாத⁴ராய ।
வ்யாயாமவ்யாயதாகாராய । விதா³ம் விஶ்ராமஸம்ப⁴வாய । வந்யமாநவ-
கல்யாணாய । குலாசாரவிசக்ஷணாய । விபக்ஷோர:ப்ரஹாரஜ்ஞாய ।
சாபதா⁴ரிப³ஹூக்ருʼதாய । விபல்லங்கி⁴நே । க⁴நஶ்யாமாய ।
கோ⁴ரக்ருʼத்³ராக்ஷஸாஸஹாய । வாமாங்காஶ்ரயிணீஸீதாமுக²த³ர்ஶநதத்பராய ।
விவிதா⁴ஶ்ரமஸம்பூஜ்யாய । ஶரப⁴ங்க³க்ருʼதாத³ராய । விஷ்ணுசாபத⁴ராய ।
க்ஷத்ராய । த⁴நுர்த⁴ரஶிரோமணயே । வநகா³மிநே । பத³த்யாகி³நே நம: ॥ 840 ॥

ௐ பாத³சாரிணே நம: । வ்ரதஸ்தி²தாய । விஜிதாஶாய ।
மஹாவீராய । தா³க்ஷிண்யநவநிர்ஜ²ராய । விஷ்ணுதேஜோம்ঽஶஸம்பூ⁴தாய ।
ஸத்யப்ரேமிணே । த்³ருʼட⁴வ்ரதாய । வாநராராமதா³ய । நம்ராய । ம்ருʼது³பா⁴ஷிணே ।
மஹாமநஸே । ஶத்ருக்⁴நே । விக்⁴நஹந்த்ரே । ஸல்லோகஸம்மாநதத்பராய ।
ஶத்ருக்⁴நாக்³ரஜநயே । ஶ்ரீமதே । ஸாக³ராத³ரபூஜகாய । ஶோககர்த்ரே ।
ஶோகஹர்த்ரே நம: ॥ 860 ॥

ௐ ஶீலவதே நம: । ஹ்ருʼத³யங்க³மாய । ஶுப⁴க்ருʼதே । ஶுப⁴ஸங்கல்பாய ।
க்ருʼதாந்தாய । த்³ருʼட⁴ஸங்க³ராய । ஶோகஹந்த்ரே । விஶேஷார்ஹாய ।
ஶேஷஸங்க³தஜீவநாய । ஶத்ருஜிதே । ஸர்வகல்யாணாய । மோஹஜிதே ।
ஸர்வமங்க³ளாய । ஶம்பூ³கவத⁴வகாய । அபீ⁴ஷ்டதா³ய । யுக³த⁴ர்மாக்³ரஹிணே ।
யமாய । ஶக்திமதே ரணமேதா⁴விநே । ஶ்ரேஷ்டா²ய நம: ॥ 880 ॥

ௐ ஸாமர்த்²யஸம்யுதாய நம: । ஶிவஸ்வாய । ஶிவசைதந்யாய । ஶிவாத்மநே ।
ஶிவபோ³த⁴நாய । ஶப³ரீபா⁴வநாமுக்³தா⁴ய । ஸர்வமார்த³வஸுந்த³ராய ।
ஶமிநே । த³மிநே । ஸமாஸீநாய । கர்மயோகி³நே । ஸுஸாத⁴காய ।
ஶாகபு⁴ஜே । க்ஷேபணாஸ்த்ரஜ்ஞாய । ந்யாயரூபாய । ந்ருʼணாம் வராய ।
ஶூந்யாஶ்ரமாய । ஶூந்யமநஸே । லதாபாத³பப்ருʼச்ச²காய ।
ஶாபோக்திரஹிதோத்³கா³ராய நம: ॥ 900 ॥

ௐ நிர்மலாய நம: । நாமபாவநாய । ஶுத்³தா⁴ந்த:கரணாய ।
ப்ரேஷ்டா²ய । நிஷ்கலங்காய । அவிகம்பநாய । ஶ்ரேயஸ்கராய । ப்ருʼது²ஸ்கந்தா⁴யா
ப³ந்த⁴நாஸயே । ஸுரார்சிதாய । ஶ்ரத்³தே⁴யாய । ஶீலஸம்பந்நாய । ஸுஜநாய ।
ஸஜ்ஜநாந்திகாய । ஶ்ரமிகாய । ஶ்ராந்தவைதே³ஹீவிஶ்ராமாய । ஶ்ருதிபாரகா³ய ।
ஶ்ரத்³தா⁴லவே । நீதிஸித்³தா⁴ந்திநே । ஸப்⁴யாய நம: ॥ 920 ॥

ௐ ஸாமாந்யவத்ஸலாய நம: । ஸுமித்ராஸுதஸேவார்தி²நே ।
ப⁴ரதாதி³ஷ்டவைப⁴வாய । ஸாத்⁴யாய । ஸ்வாத்⁴யாயவிஜ்ஞேயாய । ஶப்³த³பாலாய ।
பராத்பராய । ஸஞ்ஜீவநாய । ஜீவஸக்²யே । த⁴நுர்வித்³யாவிஶாரதா³ய ।
யமபு³த்³த⁴யே । மஹாதேஜஸே । அநாஸக்தாய । ப்ரியாவஹாய । ஸித்³தா⁴ய ।
ஸர்வாங்க³ஸம்பூர்ணாய । காருண்யார்த்³ரபயோநித⁴யே । ஸுஶீலாய । ஶிவசித்த-
ஜ்ஞாய । ஶிவத்⁴யேயாய நம: ॥ 940 ॥

ௐ ஶிவாஸ்பதா³ய நம: । ஸமத³ர்ஶிநே । த⁴நுர்ப⁴ங்கி³நே ।
ஸம்ஶயோச்சே²த³நாய । ஶுசயே । ஸத்யவாதி³நே । கார்யவாஹாய । சைதந்யாய ।
ஸுஸமாஹிதாய । ஸந்மித்ராய । வாயுபுத்ரேஶாய । விபீ⁴ஷணக்ருʼதாநதயே ।
ஸகு³ணாய । ஸர்வதா²ঽঽராமாய । நிர்த்³வந்த்³வாய । ஸத்யமாஸ்தி²தாய ।
ஸாமக்ருʼதே । த³ண்ட³விதே³ । த³ண்டி³நே । கோத³ண்டி³நே நம: ॥ 960 ॥

ௐ சண்ட³விக்ரமாய நம: । ஸாது⁴க்ஷேமாய । ரணாவேஶிநே ।
ரணகர்த்ரே । த³யார்ணவாய । ஸத்த்வமூர்தயே । பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே । ஜ்யேஷ்ட²புத்ராய ।
நிராமயாய । ஸ்வகீயாப்⁴யந்தராவிஷ்டாய । அவிகாரிணே । நப:⁴ஸத்³ருʼஶாய ।
ஸரலாய । ஸாரஸர்வஸ்வாய । ஸதாம் ஸங்கல்பஸௌரபா⁴ய ।
ஸுரஸங்க⁴ஸமுத்³த⁴ர்த்ரே । சக்ரவர்திநே । மஹீபதயே । ஸுஜ்ஞாய ।
ஸ்வபா⁴வவிஜ்ஞாநிநே நம: ॥ 980 ॥

ௐ திதிக்ஷவே நம: । ஶத்ருதாபநாய । ஸமாதி⁴ஸ்தா²ய ।
ஶஸ்த்ரஸஜ்ஜாய । பித்ராஜ்ஞாபாலநப்ரியாய । ஸமகர்ணாய । ஸுவாக்யஜ்ஞாய ।
க³ந்த⁴ரேகி²தபா⁴லகாய । ஸ்கந்த⁴ஸ்தா²பிததூணீராய । த⁴நுர்தா⁴ரணதோ⁴ரண்யே ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ஸமாவேஶாய । வீரவேஷாய । ரிபுக்ஷயாய । ஸங்கல்பஸாத⁴காய ।
அக்லிஷ்டாய । கோ⁴ராஸுரவிமர்த³நாய । ஸமுத்³ரபாரகா³ய । ஜேத்ரே ।
ஜிதக்ரோதா⁴ய । ஜநப்ரியாய நம: ॥ 1000 ॥ ॥

ௐ ஸம்ஸ்க்ருʼதாய நம: । ஸுஷமாய । ஶ்யாமாய । ஸமுத்க்ராந்தாய ।
ஸதா³ஶுசயே । ஸத்³த⁴ப⁴ப்ரேரகாய । த⁴ர்மாய ।
த⁴ர்மஸம்ரக்ஷணோத்ஸுகாய நம: ॥ 1008 ॥

இதி ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமாவளி: 2 ஸம்பாதா ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 2:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment