Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Goddess Lalitha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ ललिताष्टोत्तरशतनामावली ॥

ओं-ऐं-ह्रीं-श्रीं ।

रजताचलशृङ्गाग्रमध्यस्थायै नमो नमः ।
हिमाचलमहावंशपावनायै नमो नमः ॥ १ ॥

शङ्करार्धाङ्गसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः ।
लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमो नमः ॥ २ ॥

महातिशयसौन्दर्यलावण्यायै नमो नमः ।
शशाङ्कशेखरप्राणवल्लभायै नमो नमः ॥ ३ ॥

सदापञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो नमः ।
वज्रमाणिक्यकटककिरीटायै नमो नमः ॥ ४ ॥

कस्तूरीतिलकोल्लासनिटिलायै नमो नमः ।
भस्मरेखाङ्कितलसन्मस्तकायै नमो नमः ॥ ५ ॥

विकचाम्भोरुहदललोचनायै नमो नमः ।
शरच्चाम्पेयपुष्पाभनासिकायै नमो नमः ॥ ६ ॥

लसत्काञ्चनताटङ्कयुगलायै नमो नमः ।
मणिदर्पणसङ्काशकपोलायै नमो नमः ॥ ७ ॥

ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमो नमः ।
सुपक्वदाडिमीबीजरदनायै नमो नमः ॥ ८ ॥

कम्बुपूगसमच्छायकन्धरायै नमो नमः ।
स्थूलमुक्ताफलोदारसुहारायै नमो नमः ॥ ९ ॥

गिरीशबद्धमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः ।
पद्मपाशाङ्कुशलसत्कराब्जायै नमो नमः ॥ १० ॥

पद्मकैरवमन्दारसुमालिन्यै नमो नमः ।
सुवर्णकुम्भयुग्माभसुकुचायै नमो नमः ॥ ११ ॥

रमणीयचतुर्बाहुसम्युक्तायै नमो नमः ।
कनकाङ्गदकेयूरभूषितायै नमो नमः ॥ १२ ॥

बृहत्सौवर्णसौन्दर्यवसनायै नमो नमः ।
बृहन्नितम्बविलसज्जघनायै नमो नमः ॥ १३ ॥

सौभाग्यजातशृङ्गारमध्यमायै नमो नमः ।
दिव्यभूषणसन्दोहरञ्जितायै नमो नमः ॥ १४ ॥

पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमो नमः ।
सुपद्मरागसङ्काशचरणायै नमो नमः ॥ १५ ॥

कामकोटिमहापद्मपीठस्थायै नमो नमः ।
श्रीकण्ठनेत्रकुमुदचन्द्रिकायै नमो नमः ॥ १६ ॥

सचामररमावाणीवीजितायै नमो नमः ।
भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षायै नमो नमः ॥ १७ ॥

भूतेशालिङ्गनोद्भूतपुलकाङ्ग्यै नमो नमः ।
अनङ्गजनकापाङ्गवीक्षणायै नमो नमः ॥ १८ ॥

ब्रह्मोपेन्द्रशिरोरत्नरञ्जितायै नमो नमः ।
शचीमुख्यामरवधूसेवितायै नमो नमः ॥ १९ ॥

लीलाकल्पितब्रह्माण्डमण्डलायै नमो नमः ।
अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमो नमः ॥ २० ॥

एकातपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमो नमः ।
सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमो नमः ॥ २१ ॥

देवर्षिभिस्स्तूयमानवैभवायै नमो नमः ।
कलशोद्भवदुर्वासःपूजितायै नमो नमः ॥ २२ ॥

मत्तेभवक्त्रषड्वक्त्रवत्सलायै नमो नमः ।
चक्रराजमहायन्त्रमध्यवर्त्यै नमो नमः ॥ २३ ॥

चिदग्निकुण्डसम्भूतसुदेहायै नमो नमः ।
शशाङ्कखण्डसम्युक्तमकुटायै नमो नमः ॥ २४ ॥

मत्तहंसवधूमन्दगमनायै नमो नमः ।
वन्दारुजनसन्दोहवन्दितायै नमो नमः ॥ २५ ॥

अन्तर्मुखजनानन्दफलदायै नमो नमः ।
पतिव्रताङ्गनाभीष्टफलदायै नमो नमः ॥ २६ ॥

अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमो नमः ।
निरञ्जनचिदानन्दसम्युक्तायै नमो नमः ॥ २७ ॥

सहस्रसूर्यसम्युक्तप्रकाशायै नमो नमः ।
रत्नचिन्तामणिगृहमध्यस्थायै नमो नमः ॥ २८ ॥

हानिवृद्धिगुणाधिक्यरहितायै नमो नमः ।
महापद्माटवीमध्यनिवासायै नमो नमः ॥ २९ ॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमो नमः ।
महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमो नमः ॥ ३० ॥

दुष्टभीतिमहाभीतिभञ्जनायै नमो नमः ।
समस्तदेवदनुजप्रेरिकायै नमो नमः ॥ ३१ ॥

समस्तहृदयाम्भोजनिलयायै नमो नमः ।
अनाहतमहापद्ममन्दिरायै नमो नमः ॥ ३२ ॥

सहस्रारसरोजातवासितायै नमो नमः ।
पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमो नमः ॥ ३३ ॥

वाणीगायत्रीसावित्रीसन्नुतायै नमो नमः ।
नीलारमाभूसम्पूज्यपदाब्जायै नमो नमः ॥ ३४ ॥

लोपामुद्रार्चितश्रीमच्चरणायै नमो नमः ।
सहस्ररतिसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः ॥ ३५ ॥

भावनामात्रसन्तुष्टहृदयायै नमो नमः ।
नतसम्पूर्णविज्ञानसिद्धिदायै नमो नमः ॥ ३६ ॥

त्रिलोचनकृतोल्लासफलदायै नमो नमः ।
श्रीसुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगायै नमो नमः ॥ ३७ ॥

दक्षाध्वरविनिर्भेदसाधनायै नमो नमः ।
श्रीनाथसोदरीभूतशोभितायै नमो नमः ॥ ३८ ॥

चन्द्रशेखरभक्तार्तिभञ्जनायै नमो नमः ।
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तचैतन्यायै नमो नमः ॥ ३९ ॥

नामपारयणाभीष्टफलदायै नमो नमः ।
सृष्टिस्थितितिरोधानसङ्कल्पायै नमो नमः ॥ ४० ॥

श्रीषोडशाक्षरीमन्त्रमध्यगायै नमो नमः ।
अनाद्यन्तस्वयम्भूतदिव्यमूर्त्यै नमो नमः ॥ ४१ ॥

भक्तहंसपरीमुख्यवियोगायै नमो नमः ।
मातृमण्डलसम्युक्तललितायै नमो नमः ॥ ४२ ॥

भण्डदैत्यमहासत्त्वनाशनायै नमो नमः ।
क्रूरभण्डशिरच्छेदनिपुणायै नमो नमः ॥ ४३ ॥

धात्रच्युतसुराधीशसुखदायै नमो नमः ।
चण्डमुण्डनिशुम्भादिखण्डनायै नमो नमः ॥ ४४ ॥

रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणायै नमो नमः ।
महिषासुरदोर्वीर्यनिग्रहायै नमो नमः ॥ ४५ ॥

अभ्रकेशमहोत्साहकारणायै नमो नमः ।
महेशयुक्तनटनतत्परायै नमो नमः ॥ ४६ ॥

निजभर्तृमुखाम्भोजचिन्तनायै नमो नमः ।
वृषभध्वजविज्ञानभावनायै नमो नमः ॥ ४७ ॥

जन्ममृत्युजरारोगभञ्जनायै नमो नमः ।
विधेयमुक्तिविज्ञनसिद्धिदायै नमो नमः ॥ ४८ ॥

कामक्रोधादिषड्वर्गनाशनायै नमो नमः ।
राजराजार्चितपदसरोजायै नमो नमः ॥ ४९ ॥

सर्ववेदान्तसिद्धान्तसुतत्त्वायै नमो नमः ।
श्रीवीरभक्तविज्ञाननिधानायै नमो नमः ॥ ५० ॥

अशेषदुष्टदनुजसूदनायै नमो नमः ।
साक्षाच्छ्रीदक्षिणामूर्तिमनोज्ञायै नमो नमः ॥ ५१ ॥

हयमेधाग्रसम्पूज्यमहिमायै नमो नमः ।
दक्षप्रजापतिसुतावेषाढ्यायै नमो नमः ॥ ५२ ॥

सुमबाणेक्षुकोदण्डमण्डितायै नमो नमः ।
नित्ययौवनमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः ॥ ५३ ॥

महादेवसमायुक्तमहादेव्यै नमो नमः ।
चतुर्विम्शतितत्त्वैकस्वरूपायै नमो नमः ॥ ५४ ॥

Also Read 108 Names of Goddess Lalita:

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top