Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Oriya Lyrics :

ଶ୍ରୀକୁମାର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ

ଓଂ ଅସ୍ୟଶ୍ରୀ କୁମାରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ଋଷିଃ ବୃହତୀ
ଛନ୍ଦଃ କୁମାରୀ ଦୁର୍ଗା ଦେଵତା ॥

[ହ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ଇତ୍ୟାଦିନା ନ୍ୟାସମାଚରେତ୍ ]

ଧ୍ୟାନମ୍
ଗିରିରାଜକୁମାରିକାଂ ଭଵାନୀଂ ଶରଣାଗତପାଲନୈକଦକ୍ଷାମ୍ ।
ଵରଦାଭୟଚକ୍ରଶଙ୍ଖହସ୍ତାଂ ଵରଦାତ୍ରୀଂ ଭଜତାଂ ସ୍ମରାମି
ନିତ୍ୟମ୍ ॥

ମନ୍ତ୍ରଃ – ଓଂ ହ୍ରୀଂ କୁମାର୍ୟୈ ନମଃ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀ କୁମାର୍ୟାଃ ନାମାଵଲିଃ ।
ଓଂ କୌମାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟମାର୍ଗପ୍ରବୋଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଛତ୍ରଚ୍ଛାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତାଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଣ୍ଡଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗର୍ଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଜଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ କାଲଶାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୋଲ୍ଲସାୟାଇ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଭିନାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଣାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିଲାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵହ୍ନିକୁଣ୍ଡଲକୃତାଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟୁକୁଣ୍ଡଲସୁଖାସନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଧାରାୟୈ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ନିରାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲୀନ୍ଦ୍ରସମୁଚ୍ଚୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ରସସ୍ଵାଦୁଲୋଲୁପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵାସୋଚ୍ଛ୍ଵାସଗତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵାୟୈ ଵ୍ଗ୍ରାହିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵହ୍ନିସଂଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପ୍ସଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ସିଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାପସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପୋନିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ତପୋୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ସିଦ୍ଧିଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତଧାତୁମୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତରନାଡିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେହପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନସ୍ତୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନତୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦୋଦ୍ଧତାୟୈ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଦଶମଧ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରଵଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିକିତ୍ସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପଥ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋଗନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗୟାତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗମାମ୍ସାୟୈ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ମୃଗପଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧୁସ୍ତୁତିକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧଵିମୋଚିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରୀବଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁଲ୍ଲତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଵିମୋଚିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧୁଜନାର୍ଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ କୁଲଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁକଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲପୂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲଚକ୍ରପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରାନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରମନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାତ୍ୟାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵୃଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭିକ୍ଷୁକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସସ୍ୟଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଅକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁଙ୍କାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀଜରୂପୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲୀଂକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବରଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାକ୍ଷରମୟାଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାକ୍ଷସାର୍ଣଵମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ସିନ୍ଧୂରଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୁଣଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିନ୍ଧୂରତିଲକପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶ୍ୟବୀଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଵଶ୍ୟଵିଧାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପଵଶ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପଵଶ୍ୟକରପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଷୀନୃପମାମ୍ସାୟୈ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ନୃପଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପନନ୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପଧର୍ମଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଧାନ୍ୟଵିଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଵର୍ଣମୟଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଵର୍ଣୈଃ ସୁପୂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵର୍ଣମୟାୟୈ ନମଃ । ୧୦୮ ।

॥ଓଂ॥

Also Read Sri Kumarya 108 Names:

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top