Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in English

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in English:

॥ srimahasastr astottarasatanamavalih 2 ॥

asya sri mahasastrmahamantrasya, ardhanarisvara rsih,
devi gayatri chandah, sri mahasasta devata ।
hram bijam । hrim saktih । hrum kilakam ।
sri mahasastrprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

hram angusthabhyam namah ।
hrim tarjanibhyam namah ।
hrum madhyamabhyam namah ।
hraim anamikabhyam namah ।
hraum kanisthikabhyam namah ।
hrah karatalakaraprsthabhyam namah ॥

hram hrdayaya namah ।
hrim sirase svaha ।
hrum sikhayai vasat ।
hraim kavacaya hum ।
hraum netratrayaya vausat ।
hrah astraya phat ।
bhurbhuvah suvaromiti digbandhah ॥

dhyanam-
kalharojjvalanilakuntalabharam kalambudasyamalam
karpurakalitabhiramavapusam kantendubimbananam ।
sridandankusapasasulavilasatpanim madanta-
dviparudham satruvimardanam hrdi mahasastaramadyam bhaje ॥

pancopacarah ।
mulam – Om hrim hariharaputraya putralabhaya satrunasaya
madagajavahanaya mahasastre namah ।

Om mahasastre namah । mahadevaya । mahadevasutaya । avyayaya । lokakartre ।
lokabhartre । lokahartre । paratparaya । trilokaraksakaya dhanvine ।
tapasvine । bhutasainikaya । mantravedine । mahavedine । marutaya ।
jagadisvaraya । lokadhyaksaya । agranye । srimate ।
aprameyaparakramaya namah ॥ 20 ॥

Om simharudhaya namah । gajarudhaya । hayarudhaya । mahesvaraya ।
nanasastradharaya । anarghaya । nanavidyavisaradaya । nanarupadharaya ।
viraya । nanapraninisevakaya । bhutesaya । bhutidaya । bhrtyaya ।
bhujangabharanottamaya । iksudhanvine । puspabanaya । maharupaya ।
mahaprabhave । mayadevisutaya । manyaya namah ॥ 40

Om mahanitaya namah । mahagunaya । mahasaivaya । maharudraya ।
vaisnavaya । visnupujakaya । vighnesaya । virabhadresaya । bhairavaya ।
sanmukhadhruvaya । merusrngasamasinaya । munisanghanisevitaya ।
devaya । bhadraya । jagannathaya । gananathaya । ganesvaraya । mahayogine ।
mahamayine । mahajnanine namah ॥ 60 ॥

Om mahasthiraya namah । devasastre । bhutasastre । bhimahasaparakramaya ।
nagaharaya । nagakesaya । vyomakesaya । sanatanaya । sugunaya ।
nirgunaya । nityaya । nityatrptaya । nirasrayaya । lokasrayaya ।
ganadhisaya । catuhsastikalamayaya । rgyajuhsamatharvarupine ।
mallakasurabhanjanaya । trimurtaye । detyamathanaya namah ॥ 80 ॥

Om prakrtaye namah । purusottamaya । kalajnanine । mahajnanine ।
kamadaya । kamaleksanaya । kalpavrksaya । mahavrksaya ।
vidyavrksaya । vibhutidaya । samsaratapavicchetre ।
pasulokabhayankaraya । rogahantre । pranadhatre । paragarvavibhanjanaya ।
sarvasastrarthatattvajnaya । nitimate । papabhanjanaya । puskalapurna-
samyuktaya । paramatmane namah ॥ 100 ॥

Om satam gataye namah । anantadityasankasaya । subrahmanyanujaya ।
baline । bhaktanukampine । devesaya । bhagavate । bhaktavatsalaya namah ॥ 108 ॥

Om sri purnapuskalambasameta srihariharaputrasvamine namah ।

iti srimahasastr astottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri 2:

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top