Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Oriya

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀମହାଶାସ୍ତୃ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨ ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଶାସ୍ତୃମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ, ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ଵର ଋଷିଃ,
ଦେଵୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦଃ, ଶ୍ରୀ ମହାଶାସ୍ତା ଦେଵତା ।
ହ୍ରାଂ ବୀଜମ୍ । ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ । ହ୍ରୂଂ କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀ ମହାଶାସ୍ତୃପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ହ୍ରାଂ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରୀଂ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରୂଂ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରୈଂ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରୌଂ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହ୍ରଃ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

ହ୍ରାଂ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ହ୍ରୀଂ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ହ୍ରୂଂ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ହ୍ରୈଂ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ହ୍ରୌଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ହ୍ରଃ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ଭୂର୍ଭୁଵଃ ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବନ୍ଧଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍-
କଲ୍ହାରୋଜ୍ଜ୍ଵଲନୀଲକୁନ୍ତଲଭରଂ କାଲାମ୍ବୁଦଶ୍ୟାମଲଂ
କର୍ପୂରାକଲିତାଭିରାମଵପୁଷଂ କାନ୍ତେନ୍ଦୁବିମ୍ବାନନମ୍ ।
ଶ୍ରୀଦଣ୍ଡାଙ୍କୁଶପାଶଶୂଲଵିଲସତ୍ପାଣିଂ ମଦାନ୍ତ-
ଦ୍ଵିପାରୂଢଂ ଶତ୍ରୁଵିମର୍ଦନଂ ହୃଦି ମହାଶାସ୍ତାରମାଦ୍ୟଂ ଭଜେ ॥

ପଞ୍ଚୋପଚାରାଃ ।
ମୂଲଂ – ଓଂ ହ୍ରୀଂ ହରିହରପୁତ୍ରାୟ ପୁତ୍ରଲଭାୟ ଶତ୍ରୁନାଶାୟ
ମଦଗଜଵାହନାୟ ମହାଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।

ଓଂ ମହାଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ମହାଦେଵାୟ । ମହାଦେଵସୁତାୟ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଲୋକକର୍ତ୍ରେ ।
ଲୋକଭର୍ତ୍ରେ । ଲୋକହର୍ତ୍ରେ । ପରାତ୍ପରାୟ । ତ୍ରିଲୋକରକ୍ଷକାୟ ଧନ୍ଵିନେ ।
ତପସ୍ଵିନେ । ଭୂତସୈନିକାୟ । ମନ୍ତ୍ରଵେଦିନେ । ମହାଵେଦିନେ । ମାରୁତାୟ ।
ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ । ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଅଗ୍ରଣ୍ୟେ । ଶ୍ରୀମତେ ।
ଅପ୍ରମେୟପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ସିଂହାରୂଢାୟ ନମଃ । ଗଜାରୂଢାୟ । ହୟାରୂଢାୟ । ମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ନାନାଶସ୍ତ୍ରଧରାୟ । ଅନର୍ଘାୟ । ନାନାଵିଦ୍ୟାଵିଶାରଦାୟ । ନାନାରୂପଧରାୟ ।
ଵୀରାୟ । ନାନାପ୍ରାଣିନିଷେଵକାୟ । ଭୂତେଶାୟ । ଭୂତିଦାୟ । ଭୃତ୍ୟାୟ ।
ଭୁଜଙ୍ଗାଭରଣୋତ୍ତମାୟ । ଇକ୍ଷୁଧନ୍ଵିନେ । ପୁଷ୍ପବାଣାୟ । ମହାରୂପାୟ ।
ମହାପ୍ରଭଵେ । ମାୟାଦେଵୀସୁତାୟ । ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ମହାନୀତାୟ ନମଃ । ମହାଗୁଣାୟ । ମହାଶୈଵାୟ । ମହାରୁଦ୍ରାୟ ।
ଵୈଷ୍ଣଵାୟ । ଵିଷ୍ଣୁପୂଜକାୟ । ଵିଘ୍ନେଶାୟ । ଵୀରଭଦ୍ରେଶାୟ । ଭୈରଵାୟ ।
ଷଣ୍ମୁଖଧ୍ରୁଵାୟ । ମେରୁଶୃଙ୍ଗସମାସୀନାୟ । ମୁନିସଙ୍ଘନିଷେଵିତାୟ ।
ଦେଵାୟ । ଭଦ୍ରାୟ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଗଣନାଥାୟ । ଗଣେଶ୍ଵରାୟ । ମହାୟୋଗିନେ ।
ମହାମାୟିନେ । ମହାଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ମହାସ୍ଥିରାୟ ନମଃ । ଦେଵଶାସ୍ତ୍ରେ । ଭୂତଶାସ୍ତ୍ରେ । ଭୀମହାସପରାକ୍ରମାୟ ।
ନାଗହାରାୟ । ନାଗକେଶାୟ । ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ । ସନାତନାୟ । ସୁଗୁଣାୟ ।
ନିର୍ଗୁଣାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ । ନିରାଶ୍ରୟାୟ । ଲୋକାଶ୍ରୟାୟ ।
ଗଣାଧୀଶାୟ । ଚତୁଃଷଷ୍ଟିକଲାମୟାୟ । ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମାଥର୍ଵରୂପିଣେ ।
ମଲ୍ଲକାସୁରଭଞ୍ଜନାୟ । ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ । ଦେତ୍ୟମଥନାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରକୃତୟେ ନମଃ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ । କାଲଜ୍ଞାନିନେ । ମହାଜ୍ଞାନିନେ ।
କାମଦାୟ । କମଲେକ୍ଷଣାୟ । କଲ୍ପଵୃକ୍ଷାୟ । ମହାଵୃକ୍ଷାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାଵୃକ୍ଷାୟ । ଵିଭୂତିଦାୟ । ସଂସାରତାପଵିଚ୍ଛେତ୍ରେ ।
ପଶୁଲୋକଭୟଙ୍କରାୟ । ରୋଗହନ୍ତ୍ରେ । ପ୍ରାଣଧାତ୍ରେ । ପରଗର୍ଵଵିଭଞ୍ଜନାୟ ।
ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ । ନୀତିମତେ । ପାପଭଞ୍ଜନାୟ । ପୁଷ୍କଲାପୂର୍ଣା-
ସଂୟୁକ୍ତାୟ । ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ସତାଂ ଗତୟେ ନମଃ । ଅନନ୍ତାଦିତ୍ୟସଙ୍କାଶାୟ । ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନୁଜାୟ ।
ବଲିନେ । ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପିନେ । ଦେଵେଶାୟ । ଭଗଵତେ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣାପୁଷ୍କଲାମ୍ବାସମେତ ଶ୍ରୀହରିହରପୁତ୍ରସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।

ଇତି ଶ୍ରୀମହାଶାସ୍ତୃ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri 2:

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top