108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Rama 9 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

।। મન્ત્રવર્ણયુત શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૯ ।।
ૐ શ્રીમત્સૂર્યકુલામ્બોધિવર્ધનીયકલાનિધયે નમઃ ।
ૐ શ્રીમદ્બ્રહ્મેન્દ્રરુદ્રાદિવન્દનીય જગદ્ગુરવે નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્સૌભાગ્યસૌન્દર્યલાવણ્યામ્બુધિપઙ્કજાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમચ્ચિન્તામણીપીઠસ્વર્ણસિંહાસનેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમદ્રાજાધિરાજેન્દ્રમકુટાઙ્કિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમદ્ધિમાદ્રિરાજેન્દ્રકન્યાધ્યેયપદામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્સૃષ્ટ્યાદિવિવિધકાર્યકારણમૂર્તિમતે નમઃ ।
ૐ શ્રીમદમ્લાનતુલસીવનમાલાવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્સુરાસુરારાધ્યપાદપદ્મવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીજગન્મોહનાકારદિવ્યલાવણ્યવિગ્રહાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ શ્રીશૃઙ્ગારરસામ્ભોધિપ્રોદ્યત્પૂર્ણસુધાકરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીકણ્ઠકરકોદણ્ડપરીક્ષિતપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવત્સલાઞ્છનાત્યન્તમણિભૂષણભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીભૂનીલાઙ્ગનાસઙ્ગપુલકાઙ્કિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ શ્રીસામ્બદેવહૃત્પદ્મવિકાસનદિવાકરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીક્ષીરવાર્ધિપર્યઙ્કવિહારાત્યન્તબાલકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીકરાકારકોદણ્ડકાણ્ડોપેતકરામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ શ્રીજાનકીમુખામ્ભોજમણ્ડનીયપ્રભાકરાય નમઃ ।
ૐ રામાજનમનોહારીદિવ્યકન્દર્પવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ રમામનોજ્ઞવક્ષોજદિવ્યગન્ધસુવાસિતાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ રમાવક્ષોજકસ્તૂરિવાસનાસ્વાદલોલુપાય નમઃ ।
ૐ રાજાધિરાજરાજેન્દ્રરમણીયગુણાકરાય નમઃ ।
ૐ રાવણાદિવધોદ્યુક્તવિજૃમ્ભિતપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ રાકેન્દ્વરાગ્નિવિમલનેત્રત્રયવિભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ રાત્રિઞ્ચરૌઘમત્તેભનિર્ભેદનમૃગેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ રાજત્સૌદામિનીતુલ્યદિવ્યકોદણ્ડમણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ રાક્ષસેશ્વરસંસેવ્યદિવ્યશ્રીપાદપઙ્કજાય નમઃ ।
ૐ રાકેન્દુકુલસમ્ભૂતરમણીપ્રાણનાયકાય નમઃ ।
ૐ રત્નનિર્મિતભૂષાર્યચરણામ્બુજશોભિતાય નમઃ ।
ૐ રાઘવાન્વયસઞ્જાતનૃપશ્રેણીશિરોમણયે નમઃ । ૩૦ ।

ૐ રાકાશશિસમાકારવક્ત્રમણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ રાવણાસુરકાસારચણ્ડભાનુશરોત્તમાય નમઃ ।
ૐ રણત્સઙ્ગીતસમ્પૂર્ણસહસ્રસ્તમ્ભમણ્ડપાય નમઃ ।
ૐ રત્નમણ્ડપમધ્યસ્થસુન્દરીજનવેષ્ટિતાય નમઃ ।
ૐ રણત્કિઙ્કિણિસંશોધિમણ્ડલીકૃતકાર્મુકાય નમઃ ।
ૐ રત્નૌઘકાન્તિવિલસદ્ધોલાખેલનશીલનાય નમઃ ।
ૐ માણિક્યોજ્જ્વલસન્દીપ્તકુણ્ડલદ્વયમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ માનિનીજનમધ્યસ્થસૌન્દર્યાતિશયાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ મન્દસ્મિતાનનામ્ભોજમોહિતાનેકતાપસાય નમઃ ।
ૐ માયામારીચસંહારકારણાનન્દવિગ્રહાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ મકરાક્ષાદિદુસ્સાધ્યદુષ્ટદર્પાપહારકાય નમઃ ।
ૐ માદ્યન્મધુવ્રતવ્રાતવિલસત્કેશસંવૃતાય નમઃ ।
ૐ મનોબુદ્ધીન્દ્રિયપ્રાણવાગાદીનાંવિલક્ષણાય નમઃ ।
ૐ મનસ્સજ્કલ્પમાત્રેણનિર્મિતાજાણ્ડકોટિકાય નમઃ ।
ૐ મારુતાત્મજસંસેવ્યદિવ્યશ્રીચરણામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ માયામાનુષવેષેણમાયિકાસુરખણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ માર્તાણ્ડકોટિજ્વલિતમકરાકારકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ માલતીતુલસીમાલ્યવાસિતાખિલવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ મારકોટિપ્રતીકાશમહદદ્ભુતદેહભૃતે નમઃ ।
ૐ મહનીયદયાવેશકલિતાપાઙ્ગલોચનાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ મકરન્દરસાસ્વાદ્યમાધુર્યગુણભૂષણાય નમઃ ।
ૐ મહાદેવસમારાધ્યમણિનિર્મિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ મહામાણિક્યખચિતાખણ્ડતૂણીધનુર્ધરાય નમઃ ।
ૐ મન્દરોદ્ભૂતદુગ્ધાબ્ધિબિન્દુપુઞ્જવિભૂષણાય નમઃ ।
ૐ યક્ષકિન્નરગન્ધર્વસ્તૂયમાનપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ યજમાનજનાનન્દસન્ધાનચતુરોદ્યમાય નમઃ ᳚ ।
ૐ યમાદ્યષ્ટાઙ્ગશીલાદિયમિહૃત્પદ્મગોચરાય નમઃ ।
ૐ યશોદાહૃદયાનન્દસિન્ધુપૂર્ણસુધાકરાય નમઃ ।
ૐ યાજ્ઞ્યવલ્ક્યાદિઋષિભિસ્સંસેવિતપદદ્વયાય નમઃ ।
ૐ યમલાર્જુનપાપૌઘપરિહારપદામ્બુજાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ યાકિનીકુલસમ્ભૂતપીડાજાલાપહારકાય નમઃ ।
ૐ યાદઃપતિપયઃક્ષોભકારિબાણશરાસનાય નમઃ ।
ૐ યામિનીપદ્મિનીનાથકૃતશ્રીકર્ણકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ યાતુધાનાગ્રણીભૂતવિભીષણવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ યાગપાવકસઞ્જાતદ્રૌપદીમાનરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ યક્ષરક્ષશ્શિક્ષણાર્થમુદ્યદ્ભીષણસાયકાય નમઃ ।
ૐ યામાર્ધેનદશગ્રીવસૈન્યનિર્મૂલનાસ્ત્રવિદે નમઃ ।
ૐ યજનાનન્દસન્દોહમન્દસ્મિતમુખામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ યામલાગમવેદૈકસ્તૂયમાનયશોધનાય નમઃ ।
ૐ યાકિનીસાકિનીસ્થાનષડાધારામ્ભુજાશ્રયાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ યતીન્દ્રબૃન્દસંસેવ્યમાનાખણ્ડપ્રભાકરાય નમઃ ।
ૐ યથોચિતાન્તર્યાગાદિપૂજનીયમહેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ નાનાવેદાદિવેદાન્તૈઃ પ્રશંસિતનિજાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નારદાદિમુનિપ્રેમાનન્દસન્દોહવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ નાગરાજાઙ્કપર્યઙ્કશાયિસુન્દરવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ નાગારિમણિસઙ્કાશદેહકાન્તિવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ નાગેન્દ્રફણિસોપાનનૃત્યલીલાવિશારદાય નમઃ ।
ૐ નમદ્ગીર્વાણમકુટમણિરઞ્જિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ નાગેન્દ્રભૂષણપ્રેમાતિશયપ્રાણવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ નાનાપ્રસૂનવિલસદ્વનમાલાવિરાજિતાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ નવરત્નાવલીશોભિતાપાદતલમસ્તકાય નમઃ ।
ૐ નવમલ્લીપ્રસૂનાભિશોભમાનશિરોરુહાય નમઃ ।
ૐ નલિનીશઙ્ખચક્રાસિગદાશાર્ઙ્ગેષુખેટધૃતે નમઃ ।
ૐ નાદાનુસન્ધાનપરૈરવલોક્યનિજાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નરામરાસુરવ્રાતકૃતપૂજોપહારકાય નમઃ ।
ૐ નખકોટિપ્રભાજાલવ્યાપ્ત બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ નતશ્રીકરસૌન્દર્યકરુણાપાઙ્ગવીક્ષણાય નમઃ ।
ૐ નવદૂર્વાદલશ્યામશૃઙ્ગારકારવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ નરકાસુરદોર્દર્પશૌર્યનિર્વાપણક્ષમાય નમઃ ।
ૐ નાનાપ્રપઞ્ચવૈચિત્ર્યનિર્માણાત્યન્તપણ્ડિતાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ માધ્યાહ્ન્યાર્કપ્રભાજાલપુઞ્જકિઞ્જલ્કસન્નિભાય નમઃ ।
ૐ મનુવંશ્યકિરીટાગ્રશોભમાનશિરોમણયે નમઃ ।
ૐ મલયાચલસમ્ભૂતદિવ્યચન્દનચર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ મન્દરાધારકમઠાકારકારણવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ મહદાદિપ્રપઞ્ચાન્તર્વ્યાપ્તવ્યાપારવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ મહામાયાસમાવેશિતાણ્ડકોટિગણેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મરામરેતિસઞ્જપ્યમાનમૌનીશ્વરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ મહત્સગુણરૂપૈકવ્યક્તીકૃતનિરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ મત્સ્યકચ્છપવારાહનૃસિંહાદ્યવતારકાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રમન્ત્રાર્થમન્ત્રાઙ્ગમન્ત્રશાસ્ત્રવિશારદાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ મત્તેભવક્ત ષડ્વક્ત્ર પ્રપઞ્ચવક્ત્રૈસ્સુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ માયાકલ્પિતવિધ્યણ્ડમણ્ટપાન્તર્બહિસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ મનોન્મન્યચલેન્દ્રોર્ધ્વશિખરસ્થદિવાકરાય નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રસામ્રાજ્યફલસન્ધાનાપ્તત્રિવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ માતૃકામણ્ડલવ્યાપ્તકૃતાવરણમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ મનોહરમહાનીલમેઘશ્યામવપુર્ધરાય નમઃ ।
ૐ મધ્યકાલાન્ત્યકાલાદિકાલભેદવિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ મહાસામ્રાજ્યપટ્ટાભિષેકોત્સુકહૃદામ્બુજાય નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ મન્ત્રવર્ણયુત શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 9:

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment