108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Ramana Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীরমণাষ্টোত্তরশতননামাবলী ॥

ওঁ মহাসেনমহোংশেনজাতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীরমণায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ অখণ্ডসংবিদাকারায় নমঃ ।
ওঁ মহৌজসে নমঃ ।
ওঁ কারণোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্ধিতাবতারায় নমঃ ।
ওঁ শ্রী ভূমিনাথস্থলোত্থিতায় নমঃ ।
ওঁ পরাশরকুলোত্তংসায় নমঃ ।
ওঁ সুন্দরার্যতপঃফলায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ কমনীয়সুচারিত্রায় নমঃ ।
ওঁ সহায়াম্বাসহায়বতে নমঃ ।
ওঁ শোণাচলমহোলীনমানসায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণহস্তকায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমদ্দ্বাদশান্তমহাস্থলে লব্ধবিদ্যোদয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাশক্তিনিপাতেনপ্রবুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পরমার্থবিদে নমঃ ।
ওঁ তীব্রায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃপদান্বেষিণে নমঃ ।
ওঁ ইন্দুমৌলিনাপিতৃমতে নমঃ । ২০ ।

ওঁ পিতুরাদেশতঃ শোণশৈলম্প্রাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ তপোময়ায় নমঃ ।
ওঁ উদাসীনায় নমঃ ।
ওঁ মহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহোন্ত্সাহায় নমঃ ।
ওঁ কুশাগ্রধিয়ে নমঃ ।
ওঁ শান্তসঙ্কল্পসংরম্ভায় নমঃ ।
ওঁ সুসন্দৃশে নমঃ ।
ওঁ সবিত্রে নমঃ ।
ওঁ স্থিরায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ তপঃক্ষপিতসর্বাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ফুল্লাম্বুজবিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রিকাসিতহাসশ্রীমণ্ডিতানন মণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ চূতবাট্যাংসমাসীনায় নমঃ ।
ওঁ চূর্ণিতাখিলবিভ্রমায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ চিন্মুদ্রিণে নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাতিগায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষগুহাবাসায় নমঃ ।
ওঁ বিরাজদচলাকৃতয়ে নমঃ । ৪০ ।

ওঁ উদ্দীপ্তনয়নায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ রচিতাচলতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরায় নমঃ ।
ওঁ পরমাচার্যায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ অভয়প্রদায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাস্যনিভায় নমঃ ।
ওঁ ধীরায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাভিমুখায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ স্বরাজে নমঃ ।
ওঁ মহর্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ঈড্যায় নমঃ ।
ওঁ ভূমবিদ্যাবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘদর্শিনে নমঃ ।
ওঁ আপ্তায় নমঃ ।
ওঁ ঋজুমার্গপ্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ সমদৃশে নমঃ । ৬০ ।

ওঁ সত্যদৃশে নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তায় নমঃ ।
ওঁ অমিতবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ সুকুমারায় নমঃ ।
ওঁ সদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ মৃদুভাষিণে নমঃ ।
ওঁ দয়ার্ণবায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীশোণাচলহৃদ্ভূতস্কন্দাশ্রম নিকেতনায় নমঃ ।
ওঁ সদ্দর্শনোপদেষ্ট্রে নমঃ । ৭০ ।

ওঁ সদ্ভক্তবৃন্দপরীবৃতায় নমঃ ।
ওঁ গণেশমুনিভৃঙ্গেনসেবিতাঙ্ঘ্রিসরোরুহায় নমঃ ।
ওঁ গীতোপদেশসারাদিগ্রন্থসংছিন্নসংশয়ায় নমঃ ।
ওঁ বর্ণাশ্রমমতাতীতায় নমঃ ।
ওঁ রসজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ আত্মবতে নমঃ ।
ওঁ সর্বাবনিমতস্থানমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসদ্গুণিনে নমঃ ।
ওঁ আত্মারামায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ মহাভাগায় নমঃ ।
ওঁ মাতৃমুক্তিবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ বিনতায় নমঃ ।
ওঁ বিনুতায় নমঃ ।
ওঁ বিপ্রায় নমঃ ।
ওঁ মুনীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ পাবকোজ্জ্বলায় নমঃ ।
ওঁ দর্শনাদঘসংহারিণে নমঃ ।
ওঁ মৌনেন স্বাত্মবোধকায় নমঃ ।
ওঁ হৃচ্ছান্তিকরসান্নিধ্যায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ স্মরণাদ্বন্ধমোচকায় নমঃ ।
ওঁ অন্তস্তিমিরচণ্ডাংশবে নমঃ ।
ওঁ সংসারার্ণবতারকায় নমঃ ।
ওঁ শোণাদ্রীশস্তুতিদ্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ হার্দবিদ্যাপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ অবিচ্যুতনিজপ্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নৈসর্গিকমহাতপসে নমঃ ।
ওঁ কমণ্ডলুধরায় নমঃ ।
ওঁ শুভ্রকৌপীনবসনায় নমঃ ।
ওঁ গুহায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ দণ্ডপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ কৃপাপূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ ভবরোগভিষগ্বরায় নমঃ ।
ওঁ স্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ দেবতমায় নমঃ ।
ওঁ অমর্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ সেনান্যে নমঃ ।
ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ । ১০৮ ।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথস্বামীরচিতং
শ্রীরমণাষ্টোত্তরশতনামাবলী সমাপ্তা ।

Also Read 108 Names of Ramana Maharshi:

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment