Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Swami Vidyaranya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਰਣ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਰਣ੍ਯਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਨਗਰੋਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਰਤ੍ਨਮਹੋਦਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਯਣਮਹਾਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਕਰੁਣਾਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਮਨੋਰਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਮਹਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਵਰ੍ਣਵਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਤ੍ਰਯੋਲ੍ਲਸਦ੍ਭਾਸ਼੍ਯਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਕੋਵਿਦਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਭਗਵਤ੍ਪਾਦਨਿਰ੍ਣੀਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਪਨਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਸਾਰਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਗਮਾਗਮਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕਰ੍ਣਾਟਕਰਾਜਸ਼੍ਰੀਰਾਜ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਬੁਕ੍ਕਮਹੀਪਾਲਰਾਜ੍ਯਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਚਾਰ੍ਯਕਤਭਾਸ਼੍ਯਾਦਿਗ੍ਰਨ੍ਥਵਤ੍ਤਿਪ੍ਰਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਭਾਸ਼੍ਯਦੀਪਿਕਾਦਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਬ੍ਧਿਮਨ੍ਥਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਵਨ੍ਮਣਿਸ਼ਿਰਃਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਬਹੁਗ੍ਰਨ੍ਥਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਸਾਰਸ੍ਵਤਸਮੁਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਰਾਸਾਰਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੌਤਸ੍ਮਾਰ੍ਤਸਦਾਚਾਰਸਂਸ੍ਥਾਪਨਧੁਰਂਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਬਹਿਰ੍ਭੂਤਦੁਰ੍ਮਤਾਮਹੋਧਿਸ਼ੋਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਵਾਦਿਗਰ੍ਵਦਾਵਾਗ੍ਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਪਕ੍ਸ਼ੇਭਕੇਸਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ੋਜੈਵਾਕ੍ਤ੍ਰਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਦਿਗਨ੍ਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਨਿਸ਼੍ਣਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਯੋਗਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਸਂਦੋਹਪੂਜ੍ਯਮਾਨਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਮਹਾਵੈਭਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਔਦਾਰ੍ਯਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਰ੍ਯਗਾਨ੍ਦੋਲਿਕਾਮੁਖ੍ਯਸਮਸ੍ਤਬਿਰੁਦਾਰ੍ਜਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਰਾਗ੍ਯਪ੍ਰਥਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਹਂਸਾਦਿਸਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪਃ ਪ੍ਰਭਾਵਨਿਰ੍ਧੂਤਦੁਰ੍ਵਾਰਕਲਿਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਨਿਰਂਤਰਸ਼ਿਵਧ੍ਯਾਨਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਖਿਲਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਜਿਤਾਰਤਿਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯੋਨ੍ਮੂਲਨਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਸਂਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਢਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਚਰਿਤ੍ਰਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਿਤੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਕਤਕਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਤੇਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਨਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪੋਰਾਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਰਾਸ਼ਯੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਵਾਰਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਤਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਮੁਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਮੌਲਿਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਤ੍ਵਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਸ਼ਕਾਲਵਿਭਾਗਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਜ੍ਞਾਨਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਭਾਵ੍ਯਰ੍ਥਕੋਵਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਤ੍ਰਯਵਿਭਾਗਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਕੈਕਦਣ੍ਡਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਸੁਂਭਵਸਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਿਕਾਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਦੇਹਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਲਸਦ੍ਧਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਮਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰਾਸੁਰਤਪਸ੍ਸਮ੍ਪਤ੍ਫਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਮਹੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੀਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਾਦਪਦ੍ਮਾਰ੍ਚਨੋਤ੍ਸੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਂਕਰਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਚਰਣਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਗਣੇਸ਼ਾਨਪ੍ਰਪੂਜਨਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਰਦਾਮ੍ਬਾਦਿਵ੍ਯਪੀਠਸਪਰ੍ਯਾਤਤ੍ਪਰਾਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਿਰ੍ਜਿਤਗੀਸ਼੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਜ੍ਞਾਵਸ਼ੀਕਤਗੀਸ਼੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਾਨਂਦਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਣੀਵਿਲਾਸਭਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਂਦੈਕਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਮਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਹਂਕਾਰਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਨਿਰਾਲਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਕੁਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼੍ਚਿਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਯਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਭੂਮਣ੍ਡਲਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪੀਠਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਫਲਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਸ਼੍ਟਨਿਗ੍ਰਹਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਤਾਰ੍ਥਨਿਰ੍ਵੋਢ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਗ੍ਰਹਾਨੁਗ੍ਰਹਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਤ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਚ੍ਛਙ੍ਕਰਰੂਪਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਹਾਯਨ੍ਤ੍ਰਪੁਰਸ਼੍ਚਰ੍ਯਾਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦ੍ਯਾਰਣ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 108 Names of Sri Vidyaranya:

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top