Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Swami Vidyaranya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥

ௐ வித்³யாரண்யமஹாயோகி³நே நம: ।
ௐ மஹாவித்³யாப்ரகாஶகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீவித்³யாநக³ரோத்³த⁴ர்த்ரே நம: ।
ௐ வித்³யாரத்நமஹோத³த⁴யே நம: ।
ௐ ராமாயணமஹாஸப்தகோடிமந்த்ரப்ரகாஶகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீதே³வீகருணாபூர்ணாய நம: ।
ௐ பரிபூர்ணமநோரதா²ய நம: ।
ௐ விரூபாக்ஷமஹாக்ஷேத்ரஸ்வர்ணவ்ருʼஷ்டிப்ரகல்பாய நம: ।
ௐ வேத³த்ரயோல்லஸத்³பா⁴ஷ்யகர்த்ரே நம: ।
ௐ தத்த்வார்த²கோவிதா³ய நம: । 10 ।

ௐ ப⁴க³வத்பாத³நிர்ணீதஸித்³தா⁴ந்தஸ்தா²பநப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ வர்ணாஶ்ரமஸாரவிதே³ நம: ।
ௐ நிக³மாக³மவ்யவஸ்தா²த்ரே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்கர்ணாடகராஜஶ்ரீராஜ்யஸிம்ஹாஸநப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்³பு³க்கமஹீபாலராஜ்யபட்டாபி⁴ஷேகக்ருʼதே நம: ।
ௐ ஆசார்யக்ருʼதபா⁴ஷ்யாதி³க்³ரந்த²வ்ருʼத்திப்ரகல்பாய நம: ।
ௐ ஸகலோபநிஷத்³பா⁴ஷ்யதீ³பிகாதி³ப்ரகாஶக்ருʼதே நம: ।
ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞாய நம: ।
ௐ மந்த்ரஶாஸ்த்ராப்³தி⁴மந்த²ராய நம: ।
ௐ வித்³வந்மணிஶிர:ஶ்லாக்⁴யப³ஹுக்³ரந்த²விதா⁴யகாய நம: । 20 ।

ௐ ஸாரஸ்வதஸமுத்³த⁴ர்த்ரே நம: ।
ௐ ஸாராஸாரவிசக்ஷணாய நம: ।
ௐ ஶ்ரௌதஸ்மார்தஸதா³சாரஸம்ஸ்தா²பநது⁴ரந்த⁴ராய நம: ।
ௐ வேத³ஶாஸ்த்ரப³ஹிர்பூ⁴தது³ர்மதாமஹோதி⁴ஶோஷகாய நம: ।
ௐ து³ர்வாதி³க³ர்வதா³வாக்³நயே நம: ।
ௐ ப்ரதிபக்ஷேப⁴கேஸரிணே நம: ।
ௐ யஶோஜைவாக்த்ரஜ்யோத்ஸ்நாப்ரகாஶிததி³க³ந்தராய நம: ।
ௐ அஷ்டாங்க³யோக³நிஷ்ணாதாய நம: ।
ௐ ஸாங்க்²யயோக³விஶாரதா³ய நம: ।
ௐ ராஜாதி⁴ராஜஸந்தோ³ஹபூஜ்யமாநபதா³ம்பு³ஜாய நம: । 30 ।

ௐ மஹாவைப⁴வஸம்பந்நாய நம: ।
ௐ ஔதா³ர்யஶ்ரீநிவாஸபு⁴வே நம: ।
ௐ திர்யகா³ந்தோ³லிகாமுக்²யஸமஸ்தபி³ருதா³ர்ஜகாய நம: ।
ௐ மஹாபோ⁴கி³நே நம: ।
ௐ மஹாயோகி³நே நம: ।
ௐ வைராக்³யப்ரத²மாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமதே நம: ।
ௐ பரமஹம்ஸாதி³ஸத்³கு³ரவே நம: ।
ௐ கருணாநித⁴யே நம: ।
ௐ தப: ப்ரபா⁴வநிர்தூ⁴தது³ர்வாரகலிவைப⁴வாய நம: । 40 ।

ௐ நிரந்தரஶிவத்⁴யாநஶோஷிதாகி²லகல்மஷாய நம: ।
ௐ நிர்ஜிதாரதிஷட்³வர்கா³ய நம: ।
ௐ தா³ரித்³ர்யோந்மூலநக்ஷமாய நம: ।
ௐ ஜிதேந்த்³ரியாய நம: ।
ௐ ஸத்யவாதி³நே நம: ।
ௐ ஸத்யஸந்தா⁴ய நம: ।
ௐ த்³ருʼட⁴வ்ரதாய நம: ।
ௐ ஶாந்தாத்மநே நம: ।
ௐ ஸுசரித்ராட்⁴யாய நம: ।
ௐ ஸர்வபூ⁴தஹிதோத்ஸுகாய நம: । 50 ।

ௐ க்ருʼதக்ருʼத்யாய நம: ।
ௐ த⁴ர்மஶீலாய நம: ।
ௐ தா³ந்தாய நம: ।
ௐ லோப⁴விவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ மஹாபு³த்³த⁴யே நம: ।
ௐ மஹாவீர்யாய நம: ।
ௐ மஹாதேஜஸே நம: ।
ௐ மஹாமநஸே நம: ।
ௐ தபோராஶயே நம: ।
ௐ ஜ்ஞாநராஶயே நம: । 60 ।

ௐ கல்யாணகு³ணவாரித⁴யே நம: ।
ௐ நீதிஶாஸ்த்ரஸமுத்³த⁴ர்த்ரே நம: ।
ௐ ப்ராஜ்ஞமௌலிஶிரோமணயே நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴ஸத்த்வமயாய நம: ।
ௐ தீ⁴ராய நம: ।
ௐ தே³ஶகாலவிபா⁴க³விதே³ நம: ।
ௐ அதீந்த்³ரியஜ்ஞாநநித⁴யே நம: ।
ௐ பூ⁴தபா⁴வ்யர்த²கோவிதா³ய நம: ।
ௐ கு³ணத்ரயவிபா⁴க³ஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஸந்யாஸாஶ்ரமதீ³க்ஷிதாய நம: । 70 ।

ௐ ஜ்ஞாநாத்மகைகத³ண்டா³ட்⁴யாய நம: ।
ௐ கௌஸும்ப⁴வஸநோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ௐ ருத்³ராக்ஷமாலிகாதா⁴ரிணே நம: ।
ௐ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிததே³ஹவதே நம: ।
ௐ அக்ஷமாலாலஸத்³த⁴ஸ்தாய நம: ।
ௐ த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தகாய நம: ।
ௐ த⁴ராஸுரதபஸ்ஸம்பத்ப²லாய நம: ।
ௐ ஶுப⁴மஹோத³யாய நம: ।
ௐ சந்த்³ரமௌலீஶ்வரஶ்ரீமத்பாத³பத்³மார்சநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமச்ச²ங்கரயோகீ³ந்த்³ரசரணாஸக்தமாநஸாய நம: । 80 ।

ௐ ரத்நக³ர்ப⁴க³ணேஶாநப்ரபூஜநபராயணாய நம: ।
ௐ ஶாரதா³ம்பா³தி³வ்யபீட²ஸபர்யாதத்பராஶயாய நம: ।
ௐ அவ்யாஜகருணாமூர்தயே நம: ।
ௐ ப்ரஜ்ஞாநிர்ஜிதகீ³ஷ்பதயே நம: ।
ௐ ஆஜ்ஞாவஶீக்ருʼதகீ³ஷ்பதயே நம: ।
ௐ லோகாநந்த³விதா⁴யகாய நம: ।
ௐ வாணீவிலாஸப⁴வநாய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாநந்தை³கலோலுபாய நம: ।
ௐ நிர்மமாய நம: ।
ௐ நிரஹங்காராய நம: । 90 ।

ௐ நிராலஸ்யாய நம: ।
ௐ நிராகுலாய நம: ।
ௐ நிஶ்சிந்தாய நம: ।
ௐ நித்யஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ நியதாத்மநே நம: ।
ௐ நிராமயாய நம: ।
ௐ கு³ருபூ⁴மண்ட³லாசார்யாய நம: ।
ௐ கு³ருபீட²ப்ரதிஷ்டி²தாய நம: ।
ௐ ஸர்வதந்த்ரமந்த்ரஸ்வதந்த்ராய நம: ।
ௐ யந்த்ரமந்த்ரவிசக்ஷணாய நம: । 100 ।

ௐ ஶிஷ்டேஷ்டப²லதா³த்ரே நம: ।
ௐ து³ஷ்டநிக்³ரஹதீ³க்ஷிதாய நம: ।
ௐ ப்ரதிஜ்ஞாதார்த²நிர்வோட்⁴ரே நம: ।
ௐ நிக்³ரஹாநுக்³ரஹப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ ஜக³த்பூஜ்யாய நம: ।
ௐ ஸதா³நந்தா³ய நம: ।
ௐ ஸாக்ஷாச்ச²ங்கரரூபப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ மஹாலக்ஷ்மீமஹாயந்த்ரபுரஶ்சர்யாபராயணாய நம: । 108 ।

॥ ஶ்ரீ வித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 108 Names of Sri Vidyaranya:

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top