Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Swami Vidyaranya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীবিদ্যারণ্যাষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

ওঁ বিদ্যারণ্যমহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহাবিদ্যাপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিদ্যানগরোদ্ধর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বিদ্যারত্নমহোদধয়ে নমঃ ।
ওঁ রামায়ণমহাসপ্তকোটিমন্ত্রপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীদেবীকরুণাপূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ পরিপূর্ণমনোরথায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষমহাক্ষেত্রস্বর্ণবৃষ্টিপ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ বেদত্রয়োল্লসদ্ভাষ্যকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বার্থকোবিদায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ ভগবত্পাদনির্ণীতসিদ্ধান্তস্থাপনপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ বর্ণাশ্রমসারবিদে নমঃ ।
ওঁ নিগমাগমব্যবস্থাত্রে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমত্কর্ণাটকরাজশ্রীরাজ্যসিংহাসনপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমদ্বুক্কমহীপালরাজ্যপট্টাভিষেককৃতে নমঃ ।
ওঁ আচার্যকৃতভাষ্যাদিগ্রন্থবৃত্তিপ্রকল্পায় নমঃ ।
ওঁ সকলোপনিষদ্ভাষ্যদীপিকাদিপ্রকাশকৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রশাস্ত্রাব্ধিমন্থরায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্বন্মণিশিরঃশ্লাঘ্যবহুগ্রন্থবিধায়কায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ সারস্বতসমুদ্ধর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সারাসারবিচক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ শ্রৌতস্মার্তসদাচারসংস্থাপনধুরংধরায় নমঃ ।
ওঁ বেদশাস্ত্রবহির্ভূতদুর্মতামহোধিশোষকায় নমঃ ।
ওঁ দুর্বাদিগর্বদাবাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রতিপক্ষেভকেসরিণে নমঃ ।
ওঁ য়শোজৈবাক্ত্রজ্যোত্স্নাপ্রকাশিতদিগন্তরায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টাঙ্গয়োগনিষ্ণাতায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যয়োগবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ রাজাধিরাজসংদোহপূজ্যমানপদাম্বুজায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ মহাবৈভবসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ ঔদার্যশ্রীনিবাসভুবে নমঃ ।
ওঁ তির্যগান্দোলিকামুখ্যসমস্তবিরুদার্জকায় নমঃ ।
ওঁ মহাভোগিনে নমঃ ।
ওঁ মহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ বৈরাগ্যপ্রথমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ পরমহংসাদিসদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ করুণানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ তপঃ প্রভাবনির্ধূতদুর্বারকলিবৈভবায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ নিরংতরশিবধ্যানশোষিতাখিলকল্মষায় নমঃ ।
ওঁ নির্জিতারতিষড্বর্গায় নমঃ ।
ওঁ দারিদ্র্যোন্মূলনক্ষমায় নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবাদিনে নমঃ ।
ওঁ সত্যসংধায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢব্রতায় নমঃ ।
ওঁ শান্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সুচরিত্রাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহিতোত্সুকায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ কৃতকৃত্যায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মশীলায় নমঃ ।
ওঁ দাংতায় নমঃ ।
ওঁ লোভবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ মহামনসে নমঃ ।
ওঁ তপোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানরাশয়ে নমঃ । ৬০ ।

ওঁ কল্যাণগুণবারিধয়ে নমঃ ।
ওঁ নীতিশাস্ত্রসমুদ্ধর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ প্রাজ্ঞমৌলিশিরোমণয়ে নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধসত্ত্বময়ায় নমঃ ।
ওঁ ধীরায় নমঃ ।
ওঁ দেশকালবিভাগবিদে নমঃ ।
ওঁ অতীন্দ্রিয়জ্ঞাননিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূতভাব্যর্থকোবিদায় নমঃ ।
ওঁ গুণত্রয়বিভাগজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সন্যাসাশ্রমদীক্ষিতায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ জ্ঞানাত্মকৈকদণ্ডাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ কৌসুংভবসনোজ্জ্বলায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাক্ষমালিকাধারিণে নমঃ ।
ওঁ ভস্মোদ্ধূলিতদেহবতে নমঃ ।
ওঁ অক্ষমালালসদ্ধস্তায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকায় নমঃ ।
ওঁ ধরাসুরতপস্সম্পত্ফলায় নমঃ ।
ওঁ শুভমহোদয়ায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলীশ্বরশ্রীমত্পাদপদ্মার্চনোত্সুকায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমচ্ছংকরয়োগীন্দ্রচরণাসক্তমানসায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ রত্নগর্ভগণেশানপ্রপূজনপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ শারদাম্বাদিব্যপীঠসপর্যাতত্পরাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ অব্যাজকরুণামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞানির্জিতগীষ্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ আজ্ঞাবশীকৃতগীষ্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ লোকানংদবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ বাণীবিলাসভবনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মানংদৈকলোলুপায় নমঃ ।
ওঁ নির্মমায় নমঃ ।
ওঁ নিরহংকারায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ নিরালস্যায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকুলায় নমঃ ।
ওঁ নিশ্চিংতায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যসংতুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ নিয়তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ ।
ওঁ গুরুভূমণ্ডলাচার্যায় নমঃ ।
ওঁ গুরুপীঠপ্রতিষ্ঠিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতন্ত্রমন্ত্রস্বতন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রমন্ত্রবিচক্ষণায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ শিষ্টেষ্টফলদাত্রে নমঃ ।
ওঁ দুষ্টনিগ্রহদীক্ষিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিজ্ঞাতার্থনির্বোঢ্রে নমঃ ।
ওঁ নিগ্রহানুগ্রহপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ জগত্পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ সদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সাক্ষাচ্ছঙ্কররূপভৃতে নমঃ ।
ওঁ মহালক্ষ্মীমহায়ন্ত্রপুরশ্চর্যাপরায়ণায় নমঃ । ১০৮ ।

॥ শ্রী বিদ্যারণ্যাষ্টোত্তরশতনামাবলি সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read 108 Names of Sri Vidyaranya:

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top