108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Venkateswara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

॥ ଶ୍ରୀଃ ॥

ଓଂ ଓଂକାରପରମର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରନାରାୟଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରାଣକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଂକଟାଚଲନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାପୂର୍ଣହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଟେଙ୍କାରଜପସୁପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରମାଣଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମାଦ୍ୟଷ୍ଟାଙ୍ଗଗୋଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଲୋକୈକଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଭୟନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜମାନସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହସ୍ତନ୍ୟସ୍ତସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାଵତାରମଂଗେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଣାକାରଜପସୁପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗତିଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ଷସ୍ସନ୍ଦୋହସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଵର୍ଚସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଘୁପୁଙ୍ଗଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାନଧର୍ମପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାଜିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନଶ୍ୟାମଲଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାଦିସର୍ଵଦେଵେଡ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଦୁକୁଲାଗ୍ରଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ତେଜସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵସନ୍ନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ଵମର୍ଥଲକ୍ଷ୍ୟରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୂପଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସଲ୍ଲାପସଂମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ମୁଖପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ରାଜରାଜଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦଶିରୋରତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟଵୈଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାସଵର୍ଗପରିତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରଦାଦିମୁନିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାଦଵାଚଲଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖିଦ୍ୟଦ୍ଭକ୍ତାର୍ତିଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଦେଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମ୍ୟଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାଲିତାଖିଲସେଵକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟକ୍ଷଗନ୍ଧର୍ଵଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୃକାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଟଦ୍ବାଲକପୋଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷଶୈଲକୃତସ୍ଥଲାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଷାଡ୍ଗୁଣ୍ୟପରିପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵୈତଦୋଷନିଵାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତିର୍ୟଗ୍ଜନ୍ତ୍ଵର୍ଚିତାଂଘ୍ର୍ୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନେତ୍ରାନନ୍ଦକରୋତ୍ସଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵାଦଶୋତ୍ତମଲୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦରିଦ୍ରଜନରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତ୍ରୁକୃତ୍ୟାଦିଭୀତିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଜଙ୍ଗଶୟନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାଗ୍ରଦ୍ରହସ୍ୟାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଷ୍ଟପରିପାଲକାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣବୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନ୍ମସଂସାରଭେଷଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ତିକେୟଵପୁର୍ଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟତିଶେଖରଭାଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରକାଦିଭୟଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଥୋତ୍ସଵକଲାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକାର୍ଚାମୁଖ୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶଵାଦ୍ୟଵତାରଵତେ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରଶ୍ରୁତାନନ୍ତଲୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମଶିକ୍ଷାନିବର୍ହଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନସଂରକ୍ଷଣପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇରିଣାଂକୁରଧାନ୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନେତ୍ରହୀନାକ୍ଷିଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିହୀନମତିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଦାନଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହଜାଲନିକୃନ୍ତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଧିଲାଜାକ୍ଷତାର୍ଚ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାତୁଧାନଵିନାଶନାୟ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ୟଜୁର୍ଵେଦଶିଖାଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଙ୍କଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରପୁଷ୍କରିଣୀତୀରେ ରାତ୍ରୌ
ଦେଵଗଣାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟତ୍ନଵତ୍ଫଲସନ୍ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଜାପଧନଵୃଦ୍ଧିକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲୀଂକାରଜପକାମ୍ୟାର୍ଥ-
ପ୍ରଦାନସଦୟାନ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିସନ୍ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନମସ୍କର୍ତୁରଭୀଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିତଖିଲଲୋକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ନାନାରୂପଵ୍ୟଵସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣଵେଙ୍କଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜୋରାଶୀକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ହାର୍ଦାଵିଦ୍ୟାନିଵାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସନତ୍କୁମାରସଂହିତାନ୍ତର୍ଗତା
ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସଂପୂର୍ଣା ॥

Encoded and proofread by
N. Balasubramanian bbalu at satyam.net.in

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment