108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Venkateswara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવેઙ્કટેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

॥ શ્રીઃ ॥

ૐ ઓંકારપરમર્થાય નમઃ ।
ૐ નરનારાયણાત્મકાય નમઃ ।
ૐ મોક્ષલક્ષ્મીપ્રાણકાન્તાય નમઃ ।
ૐ વેંકટાચલનાયકાય નમઃ ।
ૐ કરુણાપૂર્ણહૃદયાય નમઃ ।
ૐ ટેઙ્કારજપસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ શાસ્ત્રપ્રમાણગમ્યાય નમઃ ।
ૐ યમાદ્યષ્ટાઙ્ગગોચરાય નમઃ ।
ૐ ભક્તલોકૈકવરદાય નમઃ ।
ૐ વરેણ્યાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ ભયનાશનાય નમઃ ।
ૐ યજમાનસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ હસ્તન્યસ્તસુદર્શનાય નમઃ ।
ૐ રમાવતારમંગેશાય નમઃ ।
ૐ ણાકારજપસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશાય નમઃ ।
ૐ ગતિદાત્રે નમઃ ।
ૐ જગતીવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ વરાય નમઃ ।
ૐ રક્ષસ્સન્દોહસંહર્ત્રે નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ વર્ચસ્વિને નમઃ ।
ૐ રઘુપુઙ્ગવાય નમઃ ।
ૐ ધાનધર્મપરાય નમઃ ।
ૐ યાજિને નમઃ ।
ૐ ઘનશ્યામલવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ હરાદિસર્વદેવેડ્યાય નમઃ ।
ૐ રામાય નમઃ ।
ૐ યદુકુલાગ્રણયે નમઃ ।
ૐ શ્રીનિવાસાય નમઃ ।
ૐ મહાત્મને નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ તેજસ્વિને નમઃ ।
ૐ તત્ત્વસન્નિધયે નમઃ ।
ૐ ત્વમર્થલક્ષ્યરૂપાય નમઃ ।
ૐ રૂપવતે નમઃ ।
ૐ પાવનાય નમઃ ।
ૐ યશસે નમઃ ।
ૐ સર્વેશાય નમઃ ।
ૐ કમલાકાન્તાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીસલ્લાપસંમુખાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્મુખપ્રતિષ્ઠાત્રે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ રાજરાજવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્વેદશિરોરત્નાય નમઃ ।
ૐ રમણાય નમઃ ।
ૐ નિત્યવૈભવાય નમઃ ।
ૐ દાસવર્ગપરિત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ નારદાદિમુનિસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ યાદવાચલવાસિને નમઃ ।
ૐ ખિદ્યદ્ભક્તાર્તિભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીપ્રસાદકાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણવે નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ દેવેશાય નમઃ ।
ૐ રમ્યવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ માધવાય નમઃ ।
ૐ લોકનાથાય નમઃ ।
ૐ લાલિતાખિલસેવકાય નમઃ ।
ૐ યક્ષગન્ધર્વવરદાય નમઃ ।
ૐ કુમારાય નમઃ ।
ૐ માતૃકાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ રટદ્બાલકપોષિણે નમઃ ।
ૐ શેષશૈલકૃતસ્થલાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ ષાડ્ગુણ્યપરિપૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ દ્વૈતદોષનિવારણાય નમઃ ।
ૐ તિર્યગ્જન્ત્વર્ચિતાંઘ્ર્યે નમઃ ।
ૐ નેત્રાનન્દકરોત્સવાય નમઃ ।
ૐ દ્વાદશોત્તમલીલાય નમઃ ।
ૐ દરિદ્રજનરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ શત્રુકૃત્યાદિભીતિઘ્નાય નમઃ ।
ૐ ભુજઙ્ગશયનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ જાગ્રદ્રહસ્યાવાસાય નમઃ ।
ૐ શિષ્ટપરિપાલકાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ વરેણ્યાય નમઃ ।
ૐ પૂર્ણબોધાય નમઃ ।
ૐ જન્મસંસારભેષજાય નમઃ ।
ૐ કાર્તિકેયવપુર્ધારિણે નમઃ ।
ૐ યતિશેખરભાવિતાય નમઃ ।
ૐ નરકાદિભયધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ રથોત્સવકલાધરાય નમઃ ।
ૐ લોકાર્ચામુખ્યમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ કેશવાદ્યવતારવતે નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ શાસ્ત્રશ્રુતાનન્તલીલાય નમઃ ।
ૐ યમશિક્ષાનિબર્હણાય નમઃ ।
ૐ માનસંરક્ષણપરાય નમઃ ।
ૐ ઇરિણાંકુરધાન્યદાય નમઃ ।
ૐ નેત્રહીનાક્ષિદાયિને નમઃ ।
ૐ મતિહીનમતિપ્રદાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યદાનગ્રાહિણે નમઃ ।
ૐ મોહજાલનિકૃન્તનાય નમઃ ।
ૐ દધિલાજાક્ષતાર્ચ્યાય નમઃ ।
ૐ યાતુધાનવિનાશનાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ યજુર્વેદશિખાગમ્યાય નમઃ ।
ૐ વેઙ્કટાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ સારપુષ્કરિણીતીરે રાત્રૌ
દેવગણાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ યત્નવત્ફલસન્ધાત્રે નમઃ ।
ૐ શ્રીજાપધનવૃદ્ધિકૃતે નમઃ ।
ૐ ક્લીંકારજપકામ્યાર્થ-
પ્રદાનસદયાન્તરાય નમઃ ।
ૐ સ્વ સર્વસિદ્ધિસન્ધાત્રે નમઃ ।
ૐ નમસ્કર્તુરભીષ્ટદાય નમઃ ।
ૐ મોહિતખિલલોકાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ નાનારૂપવ્યવસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ રાજીવલોચનાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞવરાહાય નમઃ ।
ૐ ગણવેઙ્કટાય નમઃ ।
ૐ તેજોરાશીક્ષણાય નમઃ ।
ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ હાર્દાવિદ્યાનિવારણાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવેઙ્કટેશ્વરાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસનત્કુમારસંહિતાન્તર્ગતા
શ્રીવેઙ્કટેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સંપૂર્ણા ॥

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment