Pancharatna

Advaita Pancharatnam Lyrics in Bengali

অদ্বৈত পঞ্চরত্নম্ Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীঃ ॥

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গো
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ ।
দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদিদূরঃ
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্ ॥ ১ ॥

রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জৌ য়থাহিঃ
স্বাত্মাজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ ।
আপ্তোক্ত্যাঽহিভ্রান্তিনাশো স রজ্জু-
র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্ ॥ ২ ॥

আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যম্
সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাত্ ।
নিদ্রামোহাত্স্বপ্নবত্তন্ন সত্যম্
শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥

নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো
দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্বধর্মাঃ ।
কর্তৃত্বাদিশ্চিন্ময়স্যাস্তি নাহং-
কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোঽহম্ ॥ ৪ ॥

মত্তো নান্যত্কিঞ্চিদত্রাস্তি বিশ্বং
সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপক্লৃপ্তম্ ।
আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং
ময়্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিব্রাজকাচার্যস্য
শ্রীগোবিন্দভগবত্পূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ
অদ্বৈত পঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্ ॥