Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Adi Sankara Advaita Pancharatnam

அத்³வைத பஞ்சரத்நம் Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீ: ॥ நாஹம் தே³ஹோ நேந்த்³ரியாண்யந்தரங்கோ³ நாஹங்கார: ப்ராணவர்கோ³ ந பு³த்³தி:⁴ । தா³ராபத்யக்ஷேத்ரவித்தாதி³தூ³ர: ஸாக்ஷீ நித்ய: ப்ரத்யகா³த்மா ஶிவோঽஹம் ॥ 1 ॥ ரஜ்ஜ்வஜ்ஞாநாத்³பா⁴தி ரஜ்ஜௌ யதா²ஹி:…

అద్వైత పఞ్చరత్నమ్ Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీః ॥ నాహం దేహో నేన్ద్రియాణ్యన్తరఙ్గో నాహఙ్కారః ప్రాణవర్గో న బుద్ధిః । దారాపత్యక్షేత్రవిత్తాదిదూరః సాక్షీ నిత్యః ప్రత్యగాత్మా శివోఽహమ్ ॥ ౧ ॥ రజ్జ్వజ్ఞానాద్భాతి రజ్జౌ యథాహిః…

ଅଦ୍ଵୈତ ପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍ Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀଃ ॥ ନାହଂ ଦେହୋ ନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟନ୍ତରଙ୍ଗୋ ନାହଙ୍କାରଃ ପ୍ରାଣଵର୍ଗୋ ନ ବୁଦ୍ଧିଃ । ଦାରାପତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଵିତ୍ତାଦିଦୂରଃ ସାକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ଶିଵୋଽହମ୍ ॥ ୧ ॥ ରଜ୍ଜ୍ଵଜ୍ଞାନାଦ୍ଭାତି ରଜ୍ଜୌ ୟଥାହିଃ…

അദ്വൈത പഞ്ചരത്നം Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീഃ ॥ നാഹം ദേഹോ നേന്ദ്രിയാണ്യന്തരങ്ഗോ നാഹങ്കാരഃ പ്രാണവര്‍ഗോ ന ബുദ്ധിഃ । ദാരാപത്യക്ഷേത്രവിത്താദിദൂരഃ സാക്ഷീ നിത്യഃ പ്രത്യഗാത്മാ ശിവോഽഹം ॥ 1 ॥ രജ്ജ്വജ്ഞാനാദ്ഭാതി രജ്ജൌ യഥാഹിഃ…

ಅದ್ವೈತ ಪಂಚರತ್ನಮ್ Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಃ ॥ ನಾಹಂ ದೇಹೋ ನೇನ್ದ್ರಿಯಾಣ್ಯನ್ತರಂಗೋ ನಾಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಾಣವರ್ಗೋ ನ ಬುದ್ಧಿಃ । ದಾರಾಪತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ತಾದಿದೂರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 1 ॥ ರಜ್ಜ್ವಜ್ಞಾನಾದ್ಭಾತಿ ರಜ್ಜೌ ಯಥಾಹಿಃ…

ਅਦ੍ਵੈਤ ਪਞ੍ਚਰਤ੍ਨਮ੍ Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥ ਨਾਹਂ ਦੇਹੋ ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣ੍ਯਨ੍ਤਰਙ੍ਗੋ ਨਾਹਙ੍ਕਾਰਃ ਪ੍ਰਾਣਵਰ੍ਗੋ ਨ ਬੁਦ੍ਧਿਃ । ਦਾਰਾਪਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਿਤ੍ਤਾਦਿਦੂਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨਿਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ੍ ॥ ੧ ॥ ਰਜ੍ਜ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ਭਾਤਿ ਰਜ੍ਜੌ ਯਥਾਹਿਃ…

અદ્વૈત પઞ્ચરત્નમ્ Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીઃ ॥ નાહં દેહો નેન્દ્રિયાણ્યન્તરઙ્ગો નાહઙ્કારઃ પ્રાણવર્ગો ન બુદ્ધિઃ । દારાપત્યક્ષેત્રવિત્તાદિદૂરઃ સાક્ષી નિત્યઃ પ્રત્યગાત્મા શિવોઽહમ્ ॥ ૧ ॥ રજ્જ્વજ્ઞાનાદ્ભાતિ રજ્જૌ યથાહિઃ…

অদ্বৈত পঞ্চরত্নম্ Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীঃ ॥ নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গো নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ । দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদিদূরঃ সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্ ॥ ১ ॥ রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জৌ য়থাহিঃ…

अद्वैत पञ्चरत्नम् Lyrics in Hindi: ॥ श्रीः ॥ नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहङ्कारः प्राणवर्गो न बुद्धिः । दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ 1 ॥ रज्ज्वज्ञानाद्भाति रज्जौ यथाहिः…