Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Advaita Pancharatnam Lyrics in Gujarati

અદ્વૈત પઞ્ચરત્નમ્ Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીઃ ॥

નાહં દેહો નેન્દ્રિયાણ્યન્તરઙ્ગો
નાહઙ્કારઃ પ્રાણવર્ગો ન બુદ્ધિઃ ।
દારાપત્યક્ષેત્રવિત્તાદિદૂરઃ
સાક્ષી નિત્યઃ પ્રત્યગાત્મા શિવોઽહમ્ ॥ ૧ ॥

રજ્જ્વજ્ઞાનાદ્ભાતિ રજ્જૌ યથાહિઃ
સ્વાત્માજ્ઞાનાદાત્મનો જીવભાવઃ ।
આપ્તોક્ત્યાઽહિભ્રાન્તિનાશો સ રજ્જુ-
ર્જીવો નાહં દેશિકોક્ત્યા શિવોઽહમ્ ॥ ૨ ॥

આભાતીદં વિશ્વમાત્મન્યસત્યમ્
સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપે વિમોહાત્ ।
નિદ્રામોહાત્સ્વપ્નવત્તન્ન સત્યમ્
શુદ્ધઃ પૂર્ણો નિત્ય એકઃ શિવોઽહમ્ ॥ ૩ ॥

નાહં જાતો ન પ્રવૃદ્ધો ન નષ્ટો
દેહસ્યોક્તાઃ પ્રાકૃતાઃ સર્વધર્માઃ ।
કર્તૃત્વાદિશ્ચિન્મયસ્યાસ્તિ નાહં-
કારસ્યૈવ હ્યાત્મનો મે શિવોઽહમ્ ॥ ૪ ॥

મત્તો નાન્યત્કિઞ્ચિદત્રાસ્તિ વિશ્વં
સત્યં બાહ્યં વસ્તુ માયોપક્લૃપ્તમ્ ।
આદર્શાન્તર્ભાસમાનસ્ય તુલ્યં
મય્યદ્વૈતે ભાતિ તસ્માચ્છિવોઽહમ્ ॥ ૫ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યસ્ય
શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ
અદ્વૈત પઞ્ચરત્નં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Advaita Pancharatnam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top