Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

AdiSankaras Advaita Pancharatnam in Gujarati

Advaita Pancharatnam Lyrics in Gujarati

અદ્વૈત પઞ્ચરત્નમ્ Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીઃ ॥ નાહં દેહો નેન્દ્રિયાણ્યન્તરઙ્ગો નાહઙ્કારઃ પ્રાણવર્ગો ન બુદ્ધિઃ । દારાપત્યક્ષેત્રવિત્તાદિદૂરઃ સાક્ષી નિત્યઃ પ્રત્યગાત્મા શિવોઽહમ્ ॥ ૧ ॥ રજ્જ્વજ્ઞાનાદ્ભાતિ રજ્જૌ યથાહિઃ સ્વાત્માજ્ઞાનાદાત્મનો જીવભાવઃ । આપ્તોક્ત્યાઽહિભ્રાન્તિનાશો સ રજ્જુ- ર્જીવો નાહં દેશિકોક્ત્યા શિવોઽહમ્ ॥ ૨ ॥ આભાતીદં વિશ્વમાત્મન્યસત્યમ્ સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપે વિમોહાત્ । નિદ્રામોહાત્સ્વપ્નવત્તન્ન સત્યમ્ શુદ્ધઃ પૂર્ણો નિત્ય એકઃ શિવોઽહમ્ ॥ ૩ ॥ […]

Scroll to top