Durga Stotram

Argala Stotram Lyrics in Hindi

Argala Stotram in Hindi: ॥ अर्गला स्तोत्रम् ॥ ओं अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमहामन्त्रस्य विष्णुरृषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्री महालक्ष्मीर्देवता, श्री जगदम्बाप्रीतये...

Durga Stotram

Argala Stotram Lyrics in Tamil

Argala Stotram in Tamil: ॥ அர்க³ளா ஸ்தோத்ரம் ॥ ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ அர்க³லாஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய விஷ்ணுர்ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா, ஶ்ரீ...

Durga Stotram

Argala Stotram Lyrics in Kannada

Argala Stotram in Kannada: ॥ ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರೃಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತಯೇ...

Durga Stotram

Argala Stotram Lyrics in Telugu

Argala Stotram in Telugu: ॥ అర్గళా స్తోత్రం ॥ ఓం అస్య శ్రీ అర్గలాస్తోత్రమహామంత్రస్య విష్ణురృషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీ జగదంబాప్రీతయే...

Durga Stotram

Argala Stotram Lyrics in English

Argala Stotram in English: ॥ argalā stōtram ॥ ōṁ asya śrī argalāstōtramahāmantrasya viṣṇurr̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ, śrī mahālakṣmīrdēvatā, śrī jagadambāprītayē...

Durga Stotram

Durga Apaduddharaka Ashtakam Lyrics in Hindi

Durga Apaduddharaka Ashtakam in Hindi: ॥ श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् ॥ नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे । नमस्ते...

Durga Stotram

Durga Apaduddharaka Ashtakam Lyrics in Tamil

Durga Apaduddharaka Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ துர்கா ஆபதுத்தாராஷ்டகம் ॥ நமஸ்தே ஶரண்யே ஶிவே ஸானுகம்பே நமஸ்தே ஜக³த்³வ்யாபிகே விஶ்வரூபே | நமஸ்தே...

Durga Stotram

Durga Apaduddharaka Ashtakam Lyrics in Kannada

Durga Apaduddharaka Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರಾಷ್ಟಕಂ ॥ ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕಂಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ | ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಪಾದಾರವಿಂದೇ...