Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Hinduism Perspective

उमामहेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: नमः शिवाभ्यां नवायौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम ॥ नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 1 ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥…

साम्ब दशकम Lyrics in Marathi: साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन सन्तारिताः । साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं…

श्री मीनाक्शी सुन्दरेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: सुवर्णपद्मिनीतटान्तदिव्यहर्म्यवासिने सुपर्णवाहनप्रियाय सूर्यकोटितेजसे । अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे सदा नमश्शिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥ 1 ॥ सुतुङ्गभङ्गजान्हुजासुधांशुखण्डमौलये पतङ्गपङ्कजासुहृत्कृपीटयोनिचशुषे । भुजङ्गराजकुण्डलाय पुण्यशालिबन्धवे…

पञ्चदेवता स्तोत्रम Lyrics in Marathi: गणेशविष्णुसूर्येशदुर्गाख्यं देवपञ्चकम ॥ वन्दे विशुद्धमनसा जनसायुज्यदायकम ॥ 1 ॥ एकरूपान भिन्नमूर्तीन पञ्चदेवान्नमस्कृतान ॥ वन्दे विशुद्धभावेनेशाम्बेनैकरदाच्युतान ॥ 2 ॥ कल्याणदायिनो देवान्नमस्कार्यान्महौजसः ॥ विष्णुशम्भुशिवासूर्यगणेशाख्यान्नमाम्यहम…

मृतसञ्जीवन स्तोत्रम Lyrics in Marathi: एवमारध्य गौरीशं देवं मृत्य्ञ्जयमेश्वरं । मृतसञ्जीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत सदा ॥ सारात सारतरं पुण्यं गुह्याद्गुह्यतरं शुभं । महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनामकं ॥ समाहितमना…

मृतसञ्जीवन कवचम Lyrics in Marathi: एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञ्जयेश्वरम ॥ मृतसञ्जीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत्सदा ॥ 1 ॥ सारात्सारतरं पुण्यं गुह्याद्गुह्यतरं शुभम ॥ महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनाभिधम ॥ 2…

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मन्दारमालालुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य वार्तामिव प्रष्टुमगान्मुखाग्रम । यस्याः प्रियार्धस्थितिमुद्वहन्त्याः…

शिवताण्डव स्तुति Lyrics in Marathi: देवा दिक्पतयः प्रयात परतः खं मुञ्चताम्भोमुचः पाताळं व्रज मेदिनि प्रविशत क्षोणीतलं भूधराः । ब्रह्मन्नुन्नय दूरमात्मभुवनं नाथस्य नो नॄत्यतः शंभोः सङ्कटमेतदित्यवतु वः प्रोत्सारणा…

योगसूत्र Lyrics in Marathi: प्रथमः समाधिपादः . अथ योगानुशासनम.ह || 1 || योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः || 2 || तदा द्रश्ह्टुः स्वरूपे.अवस्थानम.ह || 3 || वृत्तिसारूप्यम.ह इतरत्र || 4 ||…

1 29 30 31 46