Panchaka

lalitApanchakam 5 Lyrics in Gujarati ॥ લલિતાપઞ્ચકમ્ ॥

લલિતાપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati:

પ્રાતઃ સ્મરામિ લલિતાવદનારવિન્દં બિમ્બાધરં પૃથુલમૌક્તિકશોભિનાસમ્ ।
આકર્ણદીર્ઘનયનં મણિકુણ્ડલાઢ્યં મન્દસ્મિતં મૃગમદોજ્જ્વલભાલદેશમ્ ॥ ૧॥

પ્રાતર્ભજામિ લલિતાભુજકલ્પવલ્લીં રત્નાઙ્ગુળીયલસદઙ્ગુલિપલ્લવાઢ્યામ્ ।
માણિક્યહેમવલયાઙ્ગદશોભમાનાં પુણ્ડ્રેક્ષુચાપકુસુમેષુસૃણીઃદધાનામ્ ॥ ૨॥

પ્રાતર્નમામિ લલિતાચરણારવિન્દં ભક્તેષ્ટદાનનિરતં ભવસિન્ધુપોતમ્ ।
પદ્માસનાદિસુરનાયકપૂજનીયં પદ્માઙ્કુશધ્વજસુદર્શનલાઞ્છનાઢ્યમ્ ॥ ૩॥

પ્રાતઃ સ્તુવે પરશિવાં લલિતાં ભવાનીં ત્રય્યન્તવેદ્યવિભવાં કરુણાનવદ્યામ્ ।
વિશ્વસ્ય સૃષ્ટવિલયસ્થિતિહેતુભૂતાં વિશ્વેશ્વરીં નિગમવાઙ્ગમનસાતિદૂરામ્ ॥ ૪॥

પ્રાતર્વદામિ લલિતે તવ પુણ્યનામ કામેશ્વરીતિ કમલેતિ મહેશ્વરીતિ ।
શ્રીશામ્ભવીતિ જગતાં જનની પરેતિ વાગ્દેવતેતિ વચસા ત્રિપુરેશ્વરીતિ ॥ ૫॥

યઃ શ્લોકપઞ્ચકમિદં લલિતામ્બિકાયાઃ સૌભાગ્યદં સુલલિતં પઠતિ પ્રભાતે ।
તસ્મૈ દદાતિ લલિતા ઝટિતિ પ્રસન્ના વિદ્યાં શ્રિયં વિમલસૌખ્યમનન્તકીર્તિમ્ ॥ ૬॥

॥ ઇતિ શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ લલિતા પઞ્ચકમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥