Home » Hindu Mantras » Slokas » Manikarnika Ashtakam Lyrics in Tamil
Slokas

Manikarnika Ashtakam Lyrics in Tamil

Click here to Read Manikarnika Ashtakam Meaning:

Manikarnika Ashtakam in Tamil:

॥ மணிகர்ணிகாஷ்டகம் ॥
த்வத்தீரே மணிகர்ணிகே ஹரிஹரௌ ஸாயுஜ்யமுக்திப்ரதௌ³
வாத³ந்தௌ குருத꞉ பரஸ்பரமுபௌ⁴ ஜந்தோ꞉ ப்ரயாணோத்ஸவே |
மத்³ரூபோ மனுஜோ(அ)யமஸ்து ஹரிணா ப்ரோக்த꞉ ஶிவஸ்தத்க்ஷணா-
த்தன்மத்⁴யாத்³ப்⁴ருகு³லாஞ்ச²னோ க³ருட³க³꞉ பீதாம்ப³ரோ நிர்க³த꞉ || 1 ||

இந்த்³ராத்³யாஸ்த்ரித³ஶா꞉ பதந்தி நியதம் போ⁴க³க்ஷயே யே புன-
ர்ஜாயந்தே மனுஜாஸ்ததோபி பஶவ꞉ கீடா꞉ பதங்கா³த³ய꞉ |
யே மாதர்மணிகர்ணிகே தவ ஜலே மஜ்ஜந்தி நிஷ்கல்மஷா꞉
ஸாயுஜ்யே(அ)பி கிரீடகௌஸ்துப⁴த⁴ரா நாராயணா꞉ ஸ்யுர்னரா꞉ || 2 ||

காஶீ த⁴ன்யதமா விமுக்தனக³ரீ ஸாலங்க்ருதா க³ங்க³யா
தத்ரேயம் மணிகர்ணிகா ஸுக²கரீ முக்திர்ஹி தத்கிங்கரீ |
ஸ்வர்லோகஸ்துலித꞉ ஸஹைவ விபு³தை⁴꞉ காஶ்யா ஸமம் ப்³ரஹ்மணா
காஶீ க்ஷோணிதலே ஸ்தி²தா கு³ருதரா ஸ்வர்கோ³ லகு⁴த்வம் க³த꞉ || 3 ||

க³ங்கா³தீரமனுத்தமம் ஹி ஸகலம் தத்ராபி காஶ்யுத்தமா
தஸ்யாம் ஸா மணிகர்ணிகோத்தமதமா யேத்ரேஶ்வரோ முக்தித³꞉ |
தே³வானாமபி து³ர்லப⁴ம் ஸ்த²லமித³ம் பாபௌக⁴னாஶக்ஷமம்
பூர்வோபார்ஜிதபுண்யபுஞ்ஜக³மகம் புண்யைர்ஜனை꞉ ப்ராப்யதே || 4 ||

து³꞉கா²ம்போ⁴தி⁴க³தோ ஹி ஜந்துனிவஹஸ்தேஷாம் கத²ம் நிஷ்க்ருதி꞉
ஜ்ஞாத்வா தத்³தி⁴ விரிஞ்சினா விரசிதா வாராணஸீ ஶர்மதா³ |
லோகா꞉ஸ்வர்க³ஸுகா²ஸ்ததோ(அ)பி லக⁴வோ போ⁴கா³ந்தபாதப்ரதா³꞉
காஶீ முக்திபுரீ ஸதா³ ஶிவகரீ த⁴ர்மார்த²மோக்ஷப்ரதா³ || 5 ||

ஏகோ வேணுத⁴ரோ த⁴ராத⁴ரத⁴ர꞉ ஶ்ரீவத்ஸபூ⁴ஷாத⁴ர꞉
யோ(அ)ப்யேக꞉ கில ஶங்கரோ விஷத⁴ரோ க³ங்கா³த⁴ரோ மாத⁴வ꞉ |
யே மாதர்மணிகர்ணிகே தவ ஜலே மஜ்ஜந்தி தே மானவா꞉
ருத்³ரா வா ஹரயோ ப⁴வந்தி ப³ஹவஸ்தேஷாம் ப³ஹுத்வம் கத²ம் || 6 ||

த்வத்தீரே மரணம் து மங்க³ளகரம் தே³வைரபி ஶ்லாக்⁴யதே
ஶக்ரஸ்தம் மனுஜம் ஸஹஸ்ரனயனைர்த்³ரஷ்டும் ஸதா³ தத்பர꞉ |
ஆயாந்தம் ஸவிதா ஸஹஸ்ரகிரணை꞉ ப்ரத்யுத்³க³தோ(அ)பூ⁴த்ஸதா³
புண்யோ(அ)ஸௌ வ்ருஷகோ³(அ)த²வா க³ருட³க³꞉ கிம் மந்தி³ரம் யாஸ்யதி || 7 ||

மத்⁴யாஹ்னே மணிகர்ணிகாஸ்னபனஜம் புண்யம் ந வக்தும் க்ஷம꞉
ஸ்வீயைரப்³த⁴ஶதைஶ்சதுர்முக²த⁴ரோ வேதா³ர்த²தீ³க்ஷாகு³ரு꞉ |
யோகா³ப்⁴யாஸப³லேன சந்த்³ரஶிக²ரஸ்தத்புண்யபாரங்க³த-
ஸ்த்வத்தீரே ப்ரகரோதி ஸுப்தபுருஷம் நாராயணம் வா ஶிவம் || 8 ||

க்ருச்ச்²ரை கோடிஶதை꞉ ஸ்வபாபனித⁴னம் யச்சாஶ்வமேதை⁴꞉ ப²லம்
தத்ஸர்வே மணிகர்ணிகாஸ்னபனஜே புண்யே ப்ரவிஷ்டம் ப⁴வேத் |
ஸ்னாத்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் நர꞉ பட²தி சேத்ஸம்ஸாரபாதோ²னிதி⁴ம்
தீர்த்வா பல்வலவத்ப்ரயாதி ஸத³னம் தேஜோமயம் ப்³ரஹ்மண꞉ || 9 ||

Also Read:

Manikarnika Ashtakam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment