Panchaka

Panchapadyani Lyrics in Gujarati || પઞ્ચપદ્યાનિ

શ્રીકૃષ્ણરસવિક્ષિસ્તમાનસા રતિવર્જિતાઃ ।
અનિર્વૃતા લોકવેદે તે મુખ્યાઃ શ્રવણોત્સકાઃ ॥ ૧॥

વિક્લિન્નમનસો યે તુ ભગવત્સ્મૃતિવિહ્વલાઃ ।
અર્થૈકનિષ્ઠાસ્તે ચાપિ મધ્યમાઃ શ્રવણોત્સુકાઃ ॥ ૨॥

નિઃસન્દિગ્ધં કૃષ્ણતત્ત્વં સર્વભાવેન યે વિદુઃ ।
તે ત્વાવેશાત્તુ વિકલા નિરોધાદ્વા ન ચાન્યથા ॥ ૩॥

પૂર્ણભાવેન પૂર્ણાર્થાઃ કદાચિન્ન તુ સર્વદા ।
અન્યાસક્તાસ્તુ યે કેચિદધમાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૪॥

અનન્યમનસો મર્ત્યા ઉત્તમાઃ શ્રવણાદિષુ ।
દેશકાલદ્રવ્યકર્તૃમન્ત્રકર્મપ્રકારતઃ ॥ ૫॥

ઇતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યવિરચિતાનિ પઞ્ચપદ્યાનિ સમાપ્તાનિ ।

Add Comment

Click here to post a comment