Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna English Lyrics:

॥ srikrsnastottarasatanamavali premamrtarasayanakhya ॥

॥ srih ॥

Om srikrsnaya namah ।
Om krsnendiranandaya namah ।
Om govindaya namah ।
Om gokulotsavaya namah ।
Om gopalaya namah ।
Om gopagopisaya namah ।
Om vallabhendraya namah ।
Om vrajesvaraya namah ।
Om pratyahannutanaya namah ।
Om tarunanandavigrahaya namah । 10 ।

Om anandaikarasasvadine namah ।
Om santosaksayakosabhuve namah ।
Om abhirika navanangaya namah ।
Om paramanandakandalaya namah ।
Om vrndavanakalanathaya namah ।
Om vrajanandanavamkuraya namah ।
Om nayananandakusumaya namah ।
Om vrajabhagyaphalodayaya namah ।
Om pratiksanatisundaraya namah ।
Om mohanaya namah । 20 ।

Om madhurakrtaye namah ।
Om sudhaniryasanicayasundaraya namah ।
Om syamalakrtaye namah ।
Om navayauvanasambhinnapremamrtarasarnavaya namah ।
Om indranilamanisvacchaya namah ।
Om dalitamjanacikkanaya namah ।
Om indivarasukhasparsaya namah ।
Om niradasnigdhasundaraya namah ।
Om karpuragarukasturikumkumardramgadhusaraya namah ।
Om sukumcitakacanyastalasaccharusikhandakaya namah । 30 ।

Om mattalivibhramatparijatapuspavatamsakaya namah ।
Om anandendujitanandapurnasaradacandramase namah ।
Om srimallalatapatiratilakalakaramjitaya namah ।
Om nilonnatabhruvilasamadalasavilocanaya namah ।
Om akarnaraktasaundaryalaharidrstimantharaya namah ।
Om ghurnayamananayana saciksanavicaksanaya namah ।
Om apamgengitasaubhagyataralikrtalocanaya namah ।
Om isanmilitalolaksaya namah ।
Om sunasaputasundaraya namah ।
Om gamdaprantollasatsvarnamakarakrtikundalaya namah । 40 ।

Om prasannananda vadanaya namah ।
Om jagadahladakarakaya namah ।
Om susmitamrtalavanya prakasikrtadinmukhaya namah ।
Om sindurarunasusnigdhamanikyadasanacchadaya namah ।
Om piyusadhikamadhuryasuktisrutirasayanaya namah ।
Om tribhamgilalitaya namah ।
Om tiryakgrivaya namah ।
Om trailokyamohanaya namah ।
Om kumcitadharasamsaktakujatvenuvisaradaya namah ।
Om kamkanangadakeyuramudrikadilasatkaraya namah । 50 ।

Om svarnasutraputanyastakaustubhamuktakamdharaya namah ।
Om muktaharollasadvaksaspuracchrivaksalamchanaya namah ।
Om apinahrdayaya namah ।
Om nipamalavate namah ।
Om bandhurodaraya namah ।
Om samvitapitavasanaya namah ।
Om rasanavilasatkataye namah ।
Om antarinakatibaddhaprapadandolitamcalaya namah ।
Om aravindapadadvandva kalakvanitanupuraya namah ।
Om bandukarunamadhurya-sukumarapadambujaya namah । 60 ।

Om nakhacandrajitasepurnasaradacandramase namah ।
Om dhvajavajramkusambhojarajaccaranapallavaya namah ।
Om trailokyadbhutasaundaryaparipakamanoharaya namah ।
Om saksatkelikalamurtaye namah ।
Om parihasarasarnavaya namah ।
Om yamunopavanasrenivilasine namah ।
Om vrajanayakaya namah ।
Om gopanganajanasaktaya namah ।
Om vrndavanapurandaraya namah ।
Om abhiranagariprananayakaya namah । 70 ।

Om kamasekharaya namah ।
Om yamunanavikaya namah ।
Om gopiparavarakrtodyamaya namah ।
Om radhavarodhanirataya namah ।
Om kadambavanamandiraya namah ।
Om vrajayositsadahrdyaya namah ।
Om gopilocanatarakaya namah ।
Om yamunanandarasikaya namah ।
Om purnanandakutuhaline namah ।
Om gopikakucakasturipankilaya namah । 80 ।

Om kelilalasaya namah ।
Om alaksitakutirasthaya namah ।
Om radhasarvasvasamputaya namah ।
Om vallavivadanambhojamadhumattamadhuvrataya namah ।
Om nigudharasavide namah ।
Om gopicittahladakalanidhaye namah ।
Om kalindipulinanandine namah ।
Om kridatandavapanditaya namah ।
Om abhirikanavanamgaramgasindhusudhakaraya namah ।
Om vidagdhagopavanitacittakutavinodakaya namah । 90 ।

Om nanopayanapanisthagopanariganavrtaya namah ।
Om vamchakalpatarave namah ।
Om kotikandarpalavanyaya namah ।
Om kotindutulitadyutaye namah ।
Om jagatrayamanomohakaraya namah ।
Om manmathamanmathaya namah ।
Om gopisimantinisasvadbhavapeksaparayanaya namah ।
Om navinamadhurasnehapreyasipremasamcayaya namah ।
Om gopimanorathakrantaya namah ।
Om natyalilavisaradaya namah । 100 ।

Om pratyamgarabhasavesapramadapranvallabhaya namah ।
Om rasollasamadonmattaya namah ।
Om radhikaratilampataya namah ।
Om khelalilaparisrantasvedamkuracitaya namah ।
Om gopika kamukaya namah ।
Om srimate namah ।
Om malayanilasevitaya namah ।
Om sakrtprapannajanatasamraksandhurandharaya namah ।
Om suprasannaya namah ।
Om gopijanavallabhaya namah । 110 ।

॥ iti sri premamrtarasayanakhyastottarasata namavalih ॥

Also Read Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna 108 Names:

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Reddit
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *