Panchaka

Shri Bhuvaneshwari Panchakam Lyrics in Bengali

শ্রীভুবনেশ্বরী পঞ্চকং অথবা প্রাতঃস্মরণম Lyrics in Bengali:

প্রাতঃ স্মরামি ভুবনা-সুবিশালভালং
মাণিক্য-মোউলি-লসিতং সুসুধাংশু-খণ্দম্ ।
মন্দস্মিতং সুমধুরং করুণাকটাক্ষং
তাম্বূলপূরিতমুখং শ্রুতি-কুন্দলে চ ॥ ১॥

প্রাতঃ স্মরামি ভুবনা-গলশোভি মালাং
বক্ষঃশ্রিয়ং ললিততুঙ্গ-পয়োধরালীম্ ।
সংবিত্ ঘটঞ্চ দধতীং কমলং করাভ্যাং
কঞ্জাসনাং ভগবতীং ভুবনেশ্বরীং তাম্ ॥ ২॥

প্রাতঃ স্মরামি ভুবনা-পদপারিজাতং
রত্নোউঘনির্মিত-ঘটে ঘটিতাস্পদঞ্চ ।
য়োগঞ্চ ভোগমমিতং নিজসেবকেভ্যো
বাঞ্চাঽধিকং কিলদদানমনন্তপারম্ ॥ ৩॥

প্রাতঃ স্তুবে ভুবনপালনকেলিলোলাং
ব্রহ্মেন্দ্রদেবগণ-বন্দিত-পাদপীঠম্ ।
বালার্কবিম্বসম-শোণিত-শোভিতাঙ্গীং
বিন্দ্বাত্মিকাং কলিতকামকলাবিলাসাম্ ॥ ৪॥

প্রাতর্ভজামি ভুবনে তব নাম রূপং
ভক্তার্তিনাশনপরং পরমামৃতঞ্চ ।
হ্রীঙ্কারমন্ত্র-মননী জননী ভবানী
ভদ্রা বিভা ভয়হরী ভুবনেশ্বরীতি ॥ ৫॥

য়ঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং স্মরতি প্রভাতে
ভূতিপ্রদং ভয়হরং ভুবনাম্বিকায়াঃ ।
তস্মৈ দদাতি ভুবনা সুতরাং প্রসন্না
সিদ্ধং মনোঃ স্বপদপদ্ম-সমাশ্রয়ঞ্চ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়ানন্দনাথ-বিরচিতং শ্রীভুবনেশ্বরী-পঞ্চকম্
এবম্ শ্রীভুবনেশ্বরী প্রাতঃস্মরণম্ সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment