Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

pratahsmaranam lyrics in Bengali

Shri Bhuvaneshwari Panchakam Lyrics in Bengali

শ্রীভুবনেশ্বরী পঞ্চকং অথবা প্রাতঃস্মরণম Lyrics in Bengali: প্রাতঃ স্মরামি ভুবনা-সুবিশালভালং মাণিক্য-মোউলি-লসিতং সুসুধাংশু-খণ্দম্ । মন্দস্মিতং সুমধুরং করুণাকটাক্ষং তাম্বূলপূরিতমুখং শ্রুতি-কুন্দলে চ ॥ ১॥ প্রাতঃ স্মরামি ভুবনা-গলশোভি মালাং বক্ষঃশ্রিয়ং ললিততুঙ্গ-পয়োধরালীম্ । সংবিত্ ঘটঞ্চ দধতীং কমলং করাভ্যাং কঞ্জাসনাং ভগবতীং ভুবনেশ্বরীং তাম্ ॥ ২॥ প্রাতঃ স্মরামি ভুবনা-পদপারিজাতং রত্নোউঘনির্মিত-ঘটে ঘটিতাস্পদঞ্চ । য়োগঞ্চ ভোগমমিতং নিজসেবকেভ্যো বাঞ্চাঽধিকং কিলদদানমনন্তপারম্ ॥ ৩॥ প্রাতঃ স্তুবে ভুবনপালনকেলিলোলাং […]

Scroll to top