Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sree Vishnu Slokam

Lord Narasimha is the fourth incarnation of Lord Vishnu to save his devotee Prahalada from the clutches of his demon father Hiranyakashipu. Lord Narasimha swamys head is lion and body is of a man. Lord Narasimha is also spelled as Narasingh, Narsingh and Narasingha. Mostly the Vaishnava followers worship Lord Narasimha Swamy.

The birth of Lord Narasimha is celebrated with faith and joy on the 14th day of Vaishakha’s bright half month. There are countless temples throughout the world where Lord Nrusimha is worshiped in different forms, such as Ugra-Narasimha, Yoga-Narasimha and Lakshmi-Narasimha. Many also worship Lord Narasimha as family Deity and Ishta devata.

Sri Laxmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീലക്ഷ്മീനാരായണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശ്രീര്‍വിഷ്ണുഃ കമലാ ശാര്‍ങ്ഗീ ലക്ഷ്മീര്‍വൈകുണ്ഠനായകഃ ।
പദ്മാലയാ ചതുര്‍ബാഹുഃ ക്ഷീരാബ്ധിതനയാഽച്യുതഃ ॥ 1 ॥

ഇന്ദിരാ പുണ്ഡരീകാക്ഷാ രമാ ഗരുഡവാഹനഃ ।
ഭാര്‍ഗവീ ശേഷപര്യങ്കോ വിശാലാക്ഷീ ജനാര്‍ദനഃ ॥ 2 ॥

സ്വര്‍ണാങ്ഗീ വരദോ ദേവീ ഹരിരിന്ദുമുഖീ പ്രഭുഃ ।
സുന്ദരീ നരകധ്വംസീ ലോകമാതാ മുരാന്തകഃ ॥ 3 ॥

ഭക്തപ്രിയാ ദാനവാരിഃ അംബികാ മധുസൂദനഃ ।
വൈഷ്ണവീ ദേവകീപുത്രോ രുക്മിണീ കേശിമര്‍ദനഃ ॥ 4 ॥

വരലക്ഷ്മീ ജഗന്നാഥഃ കീരവാണീ ഹലായുധഃ ।
നിത്യാ സത്യവ്രതോ ഗൌരീ ശൌരിഃ കാന്താ സുരേശ്വരഃ ॥ 5 ॥

നാരായണീ ഹൃഷീകേശഃ പദ്മഹസ്താ ത്രിവിക്രമഃ ।
മാധവീ പദ്മനാഭശ്ച സ്വര്‍ണവര്‍ണാ നിരീശ്വരഃ ॥ 6 ॥

സതീ പീതാംബരഃ ശാന്താ വനമാലീ ക്ഷമാഽനഘഃ ।
ജയപ്രദാ ബലിധ്വംസീ വസുധാ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 7 ॥

രാജ്യപ്രദാഽഖിലാധാരോ മായാ കംസവിദാരണഃ ।
മഹേശ്വരീ മഹാദേവോ പരമാ പുണ്യവിഗ്രഹഃ ॥ 8 ॥

രമാ മുകുന്ദഃ സുമുഖീ മുചുകുന്ദവരപ്രദഃ ।
വേദവേദ്യാഽബ്ധി-ജാമാതാ സുരൂപാഽര്‍കേന്ദുലോചനഃ ॥ 9 ॥

പുണ്യാങ്ഗനാ പുണ്യപാദോ പാവനീ പുണ്യകീര്‍തനഃ ।
വിശ്വപ്രിയാ വിശ്വനാഥോ വാഗ്രൂപീ വാസവാനുജഃ ॥ 10 ॥

സരസ്വതീ സ്വര്‍ണഗര്‍ഭോ ഗായത്രീ ഗോപികാപ്രിയഃ ।
യജ്ഞരൂപാ യജ്ഞഭോക്താ ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദാ ഗുരുഃ ॥ 11 ॥

സ്തോത്രക്രിയാ സ്തോത്രകാരഃ സുകുമാരീ സവര്‍ണകഃ ।
മാനിനീ മന്ദരധരോ സാവിത്രീ ജന്‍മവര്‍ജിതഃ ॥ 12 ॥

മന്ത്രഗോപ്ത്രീ മഹേഷ്വാസോ യോഗിനീ യോഗവല്ലഭഃ ।
ജയപ്രദാ ജയകരഃ രക്ഷിത്രീ സര്‍വരക്ഷകഃ ॥ 13 ॥

അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം ലക്ഷ്ംയാ നാരായണസ്യ ച ।
യഃ പഠേത് പ്രാതരുത്ഥായ സര്‍വദാ വിജയീ ഭവേത് ॥ 14 ॥

ഇതി ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാരായണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sree Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top