Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Rahu Deva Slokam

Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராஹு அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ராஹு பீ³ஜ மந்த்ர – ௐ ப்⁴ராँ ப்⁴ரீம் ப்⁴ரௌம் ஸ: ராஹவே நம: ॥

ஶ்ருʼணு நாமாநி ராஹோஶ்ச ஸைம்ஹிகேயோ விது⁴ந்துத:³ ।
ஸுரஶத்ருஸ்தமஶ்சைவ ப²ணீ கா³ர்க்³யாயணஸ்ததா² ॥ 1 ॥ ப²ணிர்கா³ர்க்³யாயநஸ்ததா²

ஸுராகு³ர்நீலஜீமூதஸங்காஶஶ்ச சதுர்பு⁴ஜ: । ஸுராரிர்நீல
க²ட்³க³கே²டகதா⁴ரீ ச வரதா³யகஹஸ்தக: ॥ 2 ॥

ஶூலாயுதோ⁴ மேக⁴வர்ண: க்ருʼஷ்ணத்⁴வஜபதாகாவாந் । வர்ணோ பதாகவாந்
த³க்ஷிணாஶாமுக²ரத: தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரத⁴ராய ச ॥ 3 ॥ த³ம்ஷ்ட்ராகராலக:

ஶூர்பாகாராஸநஸ்த²ஶ்ச கோ³மேதா³ப⁴ரணப்ரிய: ।
மாஷப்ரிய: கஶ்யபர்ஷிநந்த³நோ பு⁴ஜகே³ஶ்வர: ॥ 4 ॥ காஶ்யப

உல்காபாதயிதாஶுலீ நிதி⁴ப: க்ருʼஷ்ணஸர்பராட் । உல்காபாதஜநி: ஶூலீ

விஷஜ்வலாவ்ருʼதாஸ்யோঽர்த⁴ஶரீரோ ஜாத்³யஸம்ப்ரத:³ ॥ 5 ॥ ஶாத்ரவப்ரத:³
ரவீந்து³பீ⁴கரஶ்சா²யாஸ்வரூபீ கடி²நாங்க³க: ।
த்³விஷச்சக்ரச்சே²த³கோঽத² கராலாஸ்யோ ப⁴யங்கர: ॥ 6 ॥

க்ரூரகர்மா தமோரூப: ஶ்யாமாத்மா நீலலோஹித: ।
கிரீடீ நீலவஸந: ஶநிஸாமந்தவர்த்மக:³ ॥ 7 ॥

சாண்டா³லவர்ணோঽதா²ஶ்வ்யர்க்ஷப⁴வோ மேஷப⁴வஸ்ததா² ।
ஶநிவத்ப²லத:³ ஶூரோঽபஸவ்யக³திரேவ ச ॥ 8 ॥

உபராக³கரஸ்ஸூர்யஹிமாம்ஷுச்ச²விஹாரக: ।
var உபராக³கரஸ்ஸோம ஸூர்யச்ச²வி விமர்த³க:
நீலபுஷ்பவிஹாரஶ்ச க்³ரஹஶ்ரேஷ்டோ²ঽஷ்டமக்³ரஹ: ॥ 9 ॥

கப³ந்த⁴மாத்ரதே³ஹஶ்ச யாதுதா⁴நகுலோத்³ப⁴வ: ।
கோ³விந்த³வரபாத்ரம் ச தே³வஜாதிப்ரவிஷ்டக: ॥ 10 ॥

க்ரூரோ கோ⁴ர: ஶநேர்மித்ரம் ஶுக்ரமித்ரமகோ³சர: ।
மாநேக³ங்கா³ஸ்நாநதா³தா ஸ்வக்³ருʼஹே ப்ரப³லாட்⁴யக: ॥ 11 ॥

ஸத்³க்³ருʼஹேঽந்யப³லத்⁴ருʼச்சதுர்தே² மாத்ருʼநாஶக: ।
சந்த்³ரயுக்தே து சண்டா³லஜந்மஸூசக ஏவ து ॥ 12 ॥

ஜந்மஸிம்ஹே ராஜ்யதா³தா மஹாகாயஸ்ததை²வ ச ।
ஜந்மகர்தா விது⁴ரிபு மத்தகோஜ்ஞாநத³ஶ்ச ஸ: ॥ 13 ॥

ஜந்மகந்யாராஜ்யதா³தா ஜந்மஹாநித³ ஏவ ச ।
நவமே பித்ருʼஹந்தா ச பஞ்சமே ஶோகதா³யக: ॥ 14 ॥

த்³யூநே களத்ரஹந்தா ச ஸப்தமே கலஹப்ரத:³ ।
ஷஷ்டே² து வித்ததா³தா ச சதுர்தே² வைரதா³யக: ॥ 15 ॥

நவமே பாபதா³தா ச த³ஶமே ஶோகதா³யக: ।
ஆதௌ³ யஶ:ப்ரதா³தா ச அந்தே வைரப்ரதா³யக: ॥ 16 ॥

காலாத்மா கோ³சராசாரோ த⁴நே சாஸ்ய ககுத்ப்ரத:³ ।
பஞ்சமே தி⁴ஷணாஶ்ருʼங்க³த:³ ஸ்வர்பா⁴நுர்ப³லீ ததா² ॥ 17 ॥

மஹாஸௌக்²யப்ரதா³யீ ச சந்த்³ரவைரீ ச ஶாஶ்வத: ।
ஸுரஶத்ரு: பாபக்³ரஹ: ஶாம்ப⁴வ: பூஜ்யகஸ்ததா² ॥ 18 ॥

பாடீரபூரணஶ்சாத² பைடீ²நஸகுலோத்³ப⁴வ: ।
தீ³ர்க⁴க்ருʼஷ்ணோதநுர்விஷ்ணுநேத்ராரிர்தே³வதா³நவௌ ॥ 19 ॥

ப⁴க்தரக்ஷோ ராஹுமூர்தி: ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத:³ ।
ஏதத்³ராஹுக்³ரஹஸ்யோக்தம் நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 20 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யா யோ ஜபேந்நித்யம் முச்யதே ஸர்வ ஸங்கடாத் ।
ஸர்வஸம்பத்கரஸ்தஸ்ய ராஹுரிஷ்டப்ரதா³யக: ॥ 21 ॥

॥ இதி ராஹு அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Rahu Deva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top