Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Siddha Gita Lyrics in Gujarati

Siddha Geetaa in Gujarati:

॥ સિદ્ધગીતા ॥

અસ્ત્યસ્તમિતસર્વાપદુદ્યત્સમ્પદુદારધીઃ ।
વિદેહાનાં મહીપાલો જનકો નામ વીર્યવાન્ ॥ ૧ ॥

કલ્પવૃક્ષોઽર્થિસાર્થાનાં મિત્રાલાનાં દિવાકરઃ ।
માધવો બન્ધુપુષ્પાણાં સ્ત્રીણાં મકરકેતનઃ ॥ ૨ ॥

દ્વિજકૈરવશીતાંશુર્દ્વિષત્તિમિરભાસ્કરઃ ।
સૌજન્યરત્નજલધિર્ભુવં વિષ્ણુરિવાસ્થિતઃ ॥ ૩ ॥

પ્રફુલ્લબાલલતિકે મઞ્જરીપુઞ્જપિઞ્જિરે ।
સ કદાચિન્મધૌ મત્તે કોકિલાલાપલાસિનિ ॥ ૪ ॥

યયૌ કુસુમિતાભોગં સુવિલાસલતાઙ્ગનમ્ ।
લીલયોપવનં કાન્તં નન્દનં વાસવો યથા ॥ ૫ ॥

તસ્મિન્વરવને હૃદ્યે કેસરોદ્દામમારુતે ।
દૂરસ્થાનુચરઃ સાનુકુઞ્જેષુ વિચચાર હ ॥ ૬ ॥

અથ શુશ્રાવ કસ્મિંશ્ચિત્તમાલવનગુલ્મકે ।
સિદ્ધાનામપ્રદૃશ્યાનાં સ્વપ્રસઙ્ગાદુદાહૃતાઃ ॥ ૭ ॥

વિવિક્તવાસિનાં નિત્યં શૈલકન્દરચારિણામ્ ।
ઇમાઃ કમલપત્રાક્ષ ગીતા ગીતાત્મભાવનાઃ ॥ ૮ ॥

સિદ્ધા ઊચુઃ ।
દ્રષ્ટુદૃશ્યસમાયોગાત્પ્રત્યયાનન્દનિશ્ચયઃ ।
યસ્તં સ્વમાત્મતત્ત્વોત્થં નિઃસ્પન્દં સમુપાસ્મહે ॥ ૯ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
દ્રષ્ટૃદર્શનદૃશ્યાનિ ત્યક્ત્વા વાસનયા સહ ।
દર્શનપ્રથમાભાસમાત્માનં સમુપાસ્મહે ॥ ૧૦ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
દ્વયોર્મધ્યગતં નિત્યમસ્તિનાસ્તીતિ પક્ષયોઃ ।
પ્રકાશનં પ્રકાશ્યાનામાત્માનં સમુપાસ્મહે ॥ ૧૧ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
યસ્મિન્સર્વં યસ્ય સર્વં યતઃ સર્વં યસ્માયિદમ્ ।
યેન સર્વં યદ્ધિ સર્વં તત્સત્યં સમુપાસ્મહે ॥ ૧૨ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
અશિરસ્કં હકારાન્તમશેષાકારસંસ્થિતમ્ ।
અજસ્રમુચ્ચરન્તં સ્વં તમાત્માનમુપાસ્મહે ॥ ૧૩ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
સન્ત્યજ્ય હૃદ્ગુહેશાનં દેવમન્યં પ્રયાન્તિ યે ।
તે રત્નમભિવાઞ્છન્તિ ત્યક્તહસ્તસ્થકૌસ્તુભાઃ ॥ ૧૪ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
સર્વાશાઃ કિલ સન્ત્યજ્ય ફલમેતદવાપ્યતે ।
યેનાશાવિષવલ્લીનાં મૂલમાલા વિલૂયતે ॥ ૧૫ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
બુદ્ધ્વાપ્યત્યન્તવૈરસ્યં યઃ પદાર્થેષુ દુર્મતિઃ ।
બધ્નાતિ ભાવનાં ભૂયો નરો નાસૌ સ ગર્દભઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
ઉત્થિતાનુત્થિતાનેતાનિન્દ્રિયાહીન્પુનઃ પુનઃ ।
હન્યાદ્વિવેકદણ્ડેન વજ્રેણેવ હરિર્ગિરીન્ ॥ ૧૭ ॥

અન્યે ઊચુઃ ।
ઉપશમસુખમાહરેત્પવિત્રં
સુશમવતઃ શમમેતિ સાધુચેતઃ ।
પ્રશમિતમનસઃ સ્વકે સ્વરૂપે
ભવતિ સુખે સ્થિતિરુત્તમા ચિરાય ॥ ૧૮ ॥

ઇત્યાર્ષે શ્રીવાસિષ્ઠમહારામાયણે વાલ્મિકીયે દેવદૂતોક્તે
મોક્ષોપાયેષૂપશમપ્રકરણે સિદ્ધગીતાનામાષ્ટમઃ સર્ગઃ ॥ ૮ ॥

Also Read:

Siddha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Siddha Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top