Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Siddha Gita Lyrics in English

Siddha Geetaa in English:

॥ siddhageetaa ॥
astyastamitasarvaapadudyatsampadudaaradheeh’ ।
videhaanaam maheepaalo janako naama veeryavaan ॥ 1 ॥

kalpavri’ksho’rthisaarthaanaam mitraalaanaam divaakarah’ ।
maadhavo bandhupushpaanaam streenaam makaraketanah’ ॥ 2 ॥

dvijakairavasheetaamshurdvishattimirabhaaskarah’ ।
saujanyaratnajaladhirbhuvam vishnurivaasthitah’ ॥ 3 ॥

praphullabaalalatike manjareepunjapinjire ।
sa kadaachinmadhau matte kokilaalaapalaasini ॥ 4 ॥

yayau kusumitaabhogam suvilaasalataanganam ।
leelayopavanam kaantam nandanam vaasavo yathaa ॥ 5 ॥

tasminvaravane hri’dye kesaroddaamamaarute ।
doorasthaanucharah’ saanukunjeshu vichachaara ha ॥ 6 ॥

atha shushraava kasmimshchittamaalavanagulmake ।
siddhaanaamapradri’shyaanaam svaprasangaadudaahri’taah’ ॥ 7 ॥

viviktavaasinaam nityam shailakandarachaarinaam ।
imaah’ kamalapatraaksha geetaa geetaatmabhaavanaah’ ॥ 8 ॥

siddhaa oochuh’ ।
drasht’udri’shyasamaayogaatpratyayaanandanishchayah’ ।
yastam svamaatmatattvottham nih’spandam samupaasmahe ॥ 9 ॥

anye oochuh’ ।
drasht’ri’darshanadri’shyaani tyaktvaa vaasanayaa saha ।
darshanaprathamaabhaasamaatmaanam samupaasmahe ॥ 10 ॥

anye oochuh’ ।
dvayormadhyagatam nityamastinaasteeti pakshayoh’ ।
prakaashanam prakaashyaanaamaatmaanam samupaasmahe ॥ 11 ॥

anye oochuh’ ।
yasminsarvam yasya sarvam yatah’ sarvam yasmaayidam ।
yena sarvam yaddhi sarvam tatsatyam samupaasmahe ॥ 12 ॥

anye oochuh’ ।
ashiraskam hakaaraantamasheshaakaarasamsthitam ।
ajasramuchcharantam svam tamaatmaanamupaasmahe ॥ 13 ॥

anye oochuh’ ।
santyajya hri’dguheshaanam devamanyam prayaanti ye ।
te ratnamabhivaanchhanti tyaktahastasthakaustubhaah’ ॥ 14 ॥

anye oochuh’ ।
sarvaashaah’ kila santyajya phalametadavaapyate ।
yenaashaavishavalleenaam moolamaalaa vilooyate ॥ 15 ॥

anye oochuh’ ।
buddhvaapyatyantavairasyam yah’ padaartheshu durmatih’ ।
badhnaati bhaavanaam bhooyo naro naasau sa gardabhah’ ॥ 16 ॥

anye oochuh’ ।
utthitaanutthitaanetaanindriyaaheenpunah’ punah’ ।
hanyaadvivekadand’ena vajreneva harirgireen ॥ 17 ॥

anye oochuh’ ।
upashamasukhamaaharetpavitram
sushamavatah’ shamameti saadhuchetah’ ।
prashamitamanasah’ svake svaroope
bhavati sukhe sthitiruttamaa chiraaya ॥ 18 ॥

ityaarshe shreevaasisht’hamahaaraamaayane vaalmikeeye devadootokte
mokshopaayeshoopashamaprakarane siddhageetaanaamaasht’amah’ sargah’ ॥ 8 ॥

Also Read:

Siddha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Siddha Gita Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top