1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in Bengali

Shri Shivasahasranamavali Stotra in Rudrayamala Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীশিবসহস্রনামাবলী ॥

ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ ।
অথ শ্রী শিব সহস্র নামাবলী
১. ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ ।
২. ওঁ সেনান্যে নমঃ ।
৩. ওঁ দিক্পতয়ে নমঃ ।
৪. ওঁ তরুরাজে নমঃ ।
৫. ওঁ হরায় নমঃ ।
৬. ওঁ হরিকেশায় নমঃ ।
৭. ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
৮. ওঁ মহতে নমঃ ।
৯. ওঁ সস্পিঞ্জরায় নমঃ ।
১০. ওঁ মৃডায় নমঃ ॥ ১ ॥

১১. ওঁ বিব্যাধিনে নমঃ ।
১২. ওঁ বভ্লুশায় নমঃ ।
১৩. ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
১৪. ওঁ পরমাত্মনে সনাতনায় নমঃ ।
১৫. ওঁ সর্বান্নরাজে নমঃ ।
১৬. ওঁ জগত্কর্ত্রে নমঃ ।
১৭. ওঁ পুষ্টেশায় নমঃ ।
১৮. ওঁ নন্দিকেশ্বরায় নমঃ ॥ ২ ॥

১৯. ওঁ আততাবিনে নমঃ ।
২০. ওঁ মহারুদ্রায় নমঃ ।
২১. ওঁ সংসারাস্ত্রায় নমঃ ।
২২. ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ ।
২৩. ওঁ উপবীতয়ে নমঃ ।
২৪. ওঁ অহন্ত্যাত্মনে নমঃ ।
২৫. ওঁ ক্ষেত্রেশায় নমঃ ।
২৬. ওঁ বননায়কায় নমঃ ॥ ৩ ॥

২৭. ওঁ রোহিতায় নমঃ ।
২৮. ওঁ স্থপতয়ে নমঃ ।
২৯. ওঁ সূতায় নমঃ ।
৩০. ওঁ বাণিজায় নমঃ ।
৩১. ওঁ মন্ত্রিণে নমঃ ।
৩২. ওঁ উন্নতায় নমঃ ।
৩৩. ওঁ বৃক্ষেশায় নমঃ ।
৩৪. ওঁ হুতভুজে নমঃ ।
৩৫. ওঁ দেবায় নমঃ ।
৩৬. ওঁ ভুবন্তয়ে নমঃ ।
৩৭. ওঁ বারিবস্কৃতায় নমঃ ॥ ৪ ॥

৩৮. ওঁ উচ্চৈর্ঘোষায় নমঃ ।
৩৯. ওঁ ঘোররূপায় নমঃ ।
৪০. ওঁ পত্তীশায় নমঃ ।
৪১. ওঁ পাশমোচকায় নমঃ ।
৪২. ওঁ ওষধীশায় নমঃ ।
৪৩. ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় নমঃ ।
৪৪. ওঁ কৃত্স্নবীতায় নমঃ ।
৪৫. ওঁ ভয়ানকায় নমঃ ॥ ৫ ॥

৪৬. ওঁ সহমানায় নমঃ ।
৪৭. ওঁ স্বর্ণরেতসে নমঃ ।
৪৮. ওঁ নিব্যাধয়ে নমঃ ।
৪৯. ওঁ নিরুপপ্লবায় নমঃ ।
৫০. ওঁ আব্যাধিনীশায় নমঃ ।
৫১. ওঁ ককুভায় নমঃ ।
৫২. ওঁ নিষংগিণে নমঃ ।
৫৩. ওঁ স্তেনরক্ষকায় নমঃ ॥ ৬ ॥

৫৪. ওঁ মন্ত্রাত্মনে নমঃ ।
৫৫. ওঁ তস্করাধ্যক্ষায় নমঃ ।
৫৬. ওঁ বঞ্চকায় নমঃ ।
৫৭. ওঁ পরিবঞ্চকায় নমঃ ।
৫৮. ওঁ অরণ্যেশায় নমঃ ।
৫৯. ওঁ পরিচরায় নমঃ ।
৬০. ওঁ নিচেরবে নমঃ ।
৬১. ওঁ স্তায়ুরক্ষকায় নমঃ ॥ ৭ ॥

৬২. ওঁ প্রকৃন্তেশায় নমঃ ।
৬৩. ওঁ গিরিচরায় নমঃ ।
৬৪. ওঁ কুলুঞ্চেশায় নমঃ ।
৬৫. ওঁ গুহেষ্টদায় নমঃ ।
৬৬. ওঁ ভবায় নমঃ ।
৬৭. ওঁ শর্বায় নমঃ ।
৬৮. ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ।
৬৯. ওঁ কপর্দিনে নমঃ ।
৭০. ওঁ ত্রিপুরান্তকায় নমঃ ॥ ৮ ॥

৭১. ওঁ ব্যুপ্তকেশায় নমঃ ।
৭২. ওঁ গিরিশয়ায় নমঃ ।
৭৩. ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
৭৪. ওঁ সহস্রপদে নমঃ ।
৭৫. ওঁ শিপিবিষ্টায় নমঃ ।
৭৬. ওঁ চন্দ্রমৌলয়ে নমঃ ।
৭৭. ওঁ হ্রস্বায় নমঃ ।
৭৮. ওঁ মীঢুষ্টমায় নমঃ ।
৭৯. ওঁ অনঘায় নমঃ ॥ ৯ ॥

৮০. ওঁ বামনায় নমঃ ।
৮১. ওঁ ব্যাপকায় নমঃ ।
৮২. ওঁ শূলিনে নমঃ ।
৮৩. ওঁ বর্ষীয়সে নমঃ ।
৮৪. ওঁ অজডায় নমঃ ।
৮৫. ওঁ অনণবে নমঃ ।
৮৬. ওঁ ঊর্ব্যায় নমঃ ।
৮৭. ওঁ সূর্ম্যায় নমঃ ।
৮৮. ওঁ অগ্রিয়ায় নমঃ ।
৮৯. ওঁ শীভ্যায় নমঃ ।
৯০. ওঁ প্রথমায় নমঃ ।
৯১. ওঁ পাবকাকৃতয়ে নমঃ ॥ ১০ ॥

৯২. ওঁ আচারায় নমঃ ।
৯৩. ওঁ তারকায় নমঃ ।
৯৪. ওঁ তারায় নমঃ ।
৯৫. ওঁ অবস্বন্যায় নমঃ ।
৯৬. ওঁ অনন্তবিগ্রহায় নমঃ ।
৯৭. ওঁ দ্বীপ্যায় নমঃ ।
৯৮. ওঁ স্রোতস্যায় নমঃ ।
৯৯. ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
১০০. ওঁ ধুর্যায় নমঃ ।
১০১. ওঁ গব্যয়নায় নমঃ ।
১০২. ওঁ য়মায় নমঃ ॥ ১১ ॥

১০৩. ওঁ পূর্বজায় নমঃ ।
১০৪. ওঁ অপরজায় নমঃ ।
১০৫. ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
১০৬. ওঁ কনিষ্ঠায় নমঃ ।
১০৭. ওঁ বিশ্বলোচনায় নমঃ ।
১০৮. ওঁ অপগল্ভায় নমঃ ।
১০৯. ওঁ মধ্যমায় নমঃ ।
১১০. ওঁ ঊর্ম্যায় নমঃ ।
১১১. ওঁ জঘন্যায় নমঃ ।
১১২. ওঁ বুধ্নিয়ায় নমঃ ।
১১৩. ওঁ প্রভবে নমঃ ॥ ১২ ॥

১১৪. ওঁ প্রতিসর্যায় নমঃ ।
১১৫. ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
১১৬. ওঁ সোভ্যায় নমঃ ।
১১৭. ওঁ য়াম্যায় নমঃ ।
১১৮. ওঁ সুরাশ্রয়ায় নমঃ ।
১১৯. ওঁ খল্যায় নমঃ ।
১২০. ওঁ উর্বর্যায় নমঃ ।
১২১. ওঁ অভয়ায় নমঃ ।
১২২. ওঁ ক্ষেম্যায় নমঃ ।
১২৩. ওঁ শ্লোক্যায় নমঃ ।
১২৪. ওঁ পথ্যায় নভসে নমঃ ।
১২৫. ওঁ অগ্রণ্যে নমঃ ॥ ১৩ ॥

১২৬. ওঁ বন্যায় নমঃ ।
১২৭. ওঁ অবসান্যায় নমঃ ।
১২৮. ওঁ পূতাত্মনে নমঃ ।
১২৯. ওঁ শর্বায় নমঃ ।
১৩০. ওঁ কক্ষ্যায় নমঃ ।
১৩১. ওঁ প্রতিশ্রবায় নমঃ ।
১৩২. ওঁ আশুষেণায় নমঃ ।
১৩৩. ওঁ মহাসেনায় নমঃ ।
১৩৪. ওঁ মহাবীরায় নমঃ ।
১৩৫. ওঁ মহারথায় নমঃ ॥ ১৪ ॥

১৩৬. ওঁ শূরায় নমঃ ।
১৩৭. ওঁ অতিঘাতকায় নমঃ ।
১৩৮. ওঁ বর্মিণে নমঃ ।
১৩৯. ওঁ বরূথিনে নমঃ ।
১৪০. ওঁ বীল্মিনে নমঃ ।
১৪১. ওঁ উদ্যতায় নমঃ ।
১৪২. ওঁ শ্রুতসেনায় নমঃ ।
১৪৩. ওঁ শ্রুতায় নমঃ ।
১৪৪. ওঁ সাক্ষিণে নমঃ ।
১৪৫. ওঁ কবচিনে নমঃ ।
১৪৬. ওঁ বশকৃতে বশিনে নমঃ ॥ ১৫ ॥

১৪৭. ওঁ আহনন্যায় নমঃ ।
১৪৮. ওঁ অনন্যনাথায় নমঃ ।
১৪৯. ওঁ দুন্দুভ্যায় নমঃ ।
১৫০. ওঁ অরিষ্টনাশকায় নমঃ ।
১৫১. ওঁ ধৃষ্ণবে নমঃ ।
১৫২. ওঁ প্রমৃশায় নমঃ ।
১৫৩. ওঁ ইত্যাত্মনে নমঃ ।
১৫৪. ওঁ বদান্যায় নমঃ ।
১৫৫. ওঁ বেদসম্মতায় নমঃ ॥ ১৬ ॥

১৫৬. ওঁ তীক্ষ্ণেষুপাণয়ে নমঃ ।
১৫৭. ওঁ প্রহিতায় নমঃ ।
১৫৮. ওঁ স্বায়ুধায় নমঃ ।
১৫৯. ওঁ শস্ত্রবিত্তমায় নমঃ ।
১৬০. ওঁ সুধন্বনে নমঃ ।
১৬১. ওঁ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ ।
১৬২. ওঁ বিশ্ববক্ত্রায় নমঃ ।
১৬৩. ওঁ সদাগতয়ে নমঃ ॥ ১৭ ॥

১৬৪. ওঁ স্রুত্যায় নমঃ ।
১৬৫. ওঁ পথ্যায় নমঃ ।
১৬৬. ওঁ বিশ্ববাহবে নমঃ ।
১৬৭. ওঁ কাট্যায় নমঃ ।
১৬৮. ওঁ নীপ্যায় নমঃ ।
১৬৯. ওঁ শুচিস্মিতায় নমঃ ।
১৭০. ওঁ সূদ্যায় নমঃ ।
১৭১. ওঁ সরস্যায় নমঃ ।
১৭২. ওঁ বৈশন্তায় নমঃ ।
১৭৩. ওঁ নাদ্যায় নমঃ ।
১৭৪. ওঁ কূপ্যায় নমঃ ।
১৭৫. ওঁ ঋষয়ে নমঃ ।
১৭৬. ওঁ মনবে নমঃ ॥ ১৮ ॥

১৭৭. ওঁ সর্বস্মৈ নমঃ ।
১৭৮. ওঁ বর্ষ্যায় নমঃ ।
১৭৯. ওঁ বর্ষরূপায় নমঃ ।
১৮০. ওঁ কুমারায় নমঃ ।
১৮১. ওঁ কুশলায় নমঃ ।
১৮২. ওঁ অমলায় নমঃ ।
১৮৩. ওঁ মেঘ্যায় নমঃ ।
১৮৪. ওঁ অবর্ষ্যায় নমঃ ।
১৮৫. ওঁ অমোঘশক্তয়ে নমঃ ।
১৮৬. ওঁ বিদ্যুত্যায় নমঃ ।
১৮৭. ওঁ অমোঘবিক্রমায় নমঃ ॥ ১৯ ॥

১৮৮. ওঁ দুরাসদায় নমঃ ।
১৮৯. ওঁ দুরারাধ্যায় নমঃ ।
১৯০. ওঁ নির্দ্বন্দ্বায় নমঃ ।
১৯১. ওঁ দুঃসহর্ষভায় নমঃ ।
১৯২. ওঁ ঈধ্রিয়ায় নমঃ ।
১৯৩. ওঁ ক্রোধশমনায় নমঃ ।
১৯৪. ওঁ জাতুকর্ণায় নমঃ ।
১৯৫. ওঁ পুরুষ্টুতায় নমঃ ॥ ২০ ॥

১৯৬. ওঁ আতপ্যায় নমঃ ।
১৯৭. ওঁ বায়বে নমঃ ।
১৯৮. ওঁ অজরায় নমঃ ।
১৯৯. ওঁ বাত্যায় নমঃ ।
২০০. ওঁ কাত্যায়নীপ্রিয়ায় নমঃ ।
২০১. ওঁ বাস্তব্যায় নমঃ ।
২০২. ওঁ বাস্তুপায় নমঃ ।
২০৩. ওঁ রেষ্ম্যায় নমঃ ।
২০৪. ওঁ বিশ্বমূর্ধ্নে নমঃ ।
২০৫. ওঁ বসুপ্রদায় নমঃ ॥ ২১ ॥

২০৬. ওঁ সোমায় নমঃ ।
২০৭. ওঁ তাম্রায় নমঃ ।
২০৮. ওঁ অরুণায় নমঃ ।
২০৯. ওঁ শংগায় নমঃ ।
২১০. ওঁ রুদ্রায় নমঃ ।
২১১. ওঁ সুখকরায় নমঃ ।
২১২. ওঁ সুকৃতে নমঃ ।
২১৩. ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
২১৪. ওঁ অনুগ্রায় নমঃ ।
২১৫. ওঁ ভীমকর্মণে নমঃ ।
২১৬. ওঁ ভীমায় নমঃ ।
২১৭. ওঁ ভীমপরাক্রমায় নমঃ ॥ ২২ ॥

২১৮. ওঁ অগ্রেবধায় নমঃ ।
২১৯. ওঁ হনীয়াত্মনে নমঃ ।
২২০. ওঁ হন্ত্রে নমঃ ।
২২১. ওঁ দূরেবধায় নমঃ ।
২২২. ওঁ বধায় নমঃ ।
২২৩. ওঁ শম্ভবে নমঃ ।
২২৪. ওঁ ময়োভবায় নমঃ ।
২২৫. ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
২২৬. ওঁ শংকরায় নমঃ ।
২২৭. ওঁ কীর্তিসাগরায় নমঃ ॥ ২৩ ॥

২২৮. ওঁ ময়স্করায় নমঃ ।
২২৯. ওঁ শিবতরায় নমঃ ।
২৩০. ওঁ খণ্ডপর্শবে নমঃ ।
২৩১. ওঁ অজায় নমঃ ।
২৩২. ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
২৩৩. ওঁ তীর্থ্যায় নমঃ ।
২৩৪. ওঁ কূল্যায় নমঃ ।
২৩৫. ওঁ অমৃতাধীশায় নমঃ ।
২৩৬. ওঁ পার্যায় নমঃ ।
২৩৭. ওঁ অবার্যায় নমঃ ।
২৩৮. ওঁ অমৃতাকরায় নমঃ ॥ ২৪ ॥

২৩৯. ওঁ শুদ্ধায় নমঃ ।
২৪০. ওঁ প্রতরণায় নমঃ ।
২৪১. ওঁ মুখ্যায় নমঃ ।
২৪২. ওঁ শুদ্ধপাণয়ে নমঃ ।
২৪৩. ওঁ অলোলুপায় নমঃ ।
২৪৪. ওঁ উচ্চায় নমঃ ।
২৪৫. ওঁ উত্তরণায় নমঃ ।
২৪৬. ওঁ তার্যায় নমঃ ।
২৪৭. ওঁ তার্যজ্ঞায় নমঃ ।
২৪৮. ওঁ তার্যহৃদ্গতয়ে নমঃ ॥ ২৫ ॥

২৪৯. ওঁ আতার্যায় নমঃ ।
২৫০. ওঁ সারভূতাত্মনে নমঃ ।
২৫১. ওঁ সারগ্রাহিণে নমঃ ।
২৫২. ওঁ দুরত্যয়ায় নমঃ ।
২৫৩. ওঁ আলাদ্যায় নমঃ ।
২৫৪. ওঁ মোক্ষদায় পথ্যায় নমঃ ।
২৫৫. ওঁ অনর্থঘ্নে নমঃ ।
২৫৬. ওঁ সত্যসংগরায় নমঃ ॥ ২৬ ॥

২৫৭. ওঁ শষ্প্যায় নমঃ ।
২৫৮. ওঁ ফেন্যায় নমঃ ।
২৫৯. ওঁ প্রবাহ্যায় নমঃ ।
২৬০. ওঁ ঊঢ্রে নমঃ ।
২৬১. ওঁ সিকত্যায় নমঃ ।
২৬২. ওঁ সৈকতাশ্রয়ায় নমঃ ।
২৬৩. ওঁ ইরিণ্যায় নমঃ ।
২৬৪. ওঁ গ্রামণ্যে নমঃ ।
২৬৫. ওঁ পুণ্যায় নমঃ ।
২৬৬. ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
২৬৭. ওঁ শুদ্ধশাসনায় নমঃ ॥ ২৭ ॥

২৬৮. ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
২৬৯. ওঁ য়জ্ঞপুরুষায় নমঃ ।
২৭০. ওঁ য়জ্ঞেশায় নমঃ ।
২৭১. ওঁ য়জ্ঞনায়কায় নমঃ ।
২৭২. ওঁ য়জ্ঞকত্রে নমঃ ।
২৭৩. ওঁ য়জ্ঞভোক্ত্রে নমঃ ।
২৭৪. ওঁ য়জ্ঞবিঘ্নবিনাশকায় নমঃ ॥ ২৮ ॥

২৭৫. ওঁ য়জ্ঞকর্মফলাধ্যক্ষায় নমঃ ।
২৭৬. ওঁ য়জ্ঞমূর্তয়ে নমঃ ।
২৭৭. ওঁ অনাতুরায় নমঃ ।
২৭৮. ওঁ প্রপথ্যায় নমঃ ।
২৭৯. ওঁ কিংশিলায় নমঃ ।
২৮০. ওঁ গেহ্যায় নমঃ ।
২৮১. ওঁ গৃহ্যায় নমঃ ।
২৮২. ওঁ তল্প্যায় নমঃ ।
২৮৩. ওঁ ধনাকরায় নমঃ ॥ ২৯ ॥

২৮৪. ওঁ পুলস্ত্যায় নমঃ ।
২৮৫. ওঁ ক্ষয়ণায় নমঃ ।
২৮৬. ওঁ গোষ্ঠ্যায় নমঃ ।
২৮৭. ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
২৮৮. ওঁ গীতসত্ক্রিয়ায় নমঃ ।
২৮৯. ওঁ হ্রদয়্যায় নমঃ ।
২৯০. ওঁ হৃদ্যকৃতে নমঃ ।
২৯১. ওঁ হৃদ্যায় নমঃ ।
২৯২. ওঁ গহ্বরেষ্ঠায় নমঃ ।
২৯৩. ওঁ প্রভাকরায় নমঃ ॥ ৩০ ॥

২৯৪. ওঁ নিবেষ্প্যায় নমঃ ।
২৯৫. ওঁ নিয়তায় নমঃ ।
২৯৬. ওঁ অয়ন্ত্রে নমঃ ।
২৯৭. ওঁ পাংসব্যায় নমঃ ।
২৯৮. ওঁ সম্প্রতাপনায় নমঃ ।
২৯৯. ওঁ শুষ্ক্যায় নমঃ ।
৩০০. ওঁ হরিত্যায় নমঃ ।
৩০১. ওঁ অপূতাত্মনে নমঃ ।
৩০২. ওঁ রজস্যায় নমঃ ।
৩০৩. ওঁ সাত্ত্বিকপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৩১ ॥

৩০৪. ওঁ লোপ্যায় নমঃ ।
৩০৫. ওঁ উলপ্যায় নমঃ ।
৩০৬. ওঁ পর্ণশদ্যায় নমঃ ।
৩০৭. ওঁ পর্ণ্যায় নমঃ ।
৩০৮. ওঁ পূর্ণায় নমঃ ।
৩০৯. ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
৩১০. ওঁ ভূতায় নমঃ ।
৩১১. ওঁ ভূতপতয়ে নমঃ ।
৩১২. ওঁ ভূপায় নমঃ ।
৩১৩. ওঁ ভূধরায় নমঃ ।
৩১৪. ওঁ ভূধরায়ুধায় নমঃ ॥ ৩২ ॥

৩১৫. ওঁ ভূতসংঘায় নমঃ ।
৩১৬. ওঁ ভূতমূর্তয়ে নমঃ ।
৩১৭. ওঁ ভূতঘ্নে নমঃ ।
৩১৮. ওঁ ভূতিভূষণায় নমঃ ।
৩১৯. ওঁ মদনায় নমঃ ।
৩২০. ওঁ মাদকায় নমঃ ।
৩২১. ওঁ মাদ্যায় নমঃ ।
৩২২. ওঁ মদঘ্নে নমঃ ।
৩২৩. ওঁ মধুরপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৩৩ ॥

৩২৪. ওঁ মধবে নমঃ ।
৩২৫. ওঁ মধুকরায় নমঃ ।
৩২৬. ওঁ ক্রূরায় নমঃ ।
৩২৭. ওঁ মধুরায় নমঃ ।
৩২৮. ওঁ মদনান্তকায় নমঃ ।
৩২৯. ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
৩৩০. ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
৩৩১. ওঁ নির্লুপ্তায় নমঃ ।
৩৩২. ওঁ নিরুপাধিকায় নমঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৩৩. ওঁ নিষ্প্রপঞ্চায় নমঃ ।
৩৩৪. ওঁ নিরাকারায় নমঃ ।
৩৩৫. ওঁ নিরীহায় নমঃ ।
৩৩৬. ওঁ নিরুপদ্রবায় নমঃ ।
৩৩৭. ওঁ সত্ত্বায় নমঃ ।
৩৩৮. ওঁ সত্ত্বগুণোপেতায় নমঃ ।
৩৩৯. ওঁ সত্ত্ববিদে নমঃ ।
৩৪০. ওঁ সত্ত্ববিত্প্রিয়ায় নমঃ ॥ ৩৫ ॥

৩৪১. ওঁ সত্ত্বনিষ্ঠায় নমঃ ।
৩৪২. ওঁ সত্ত্বমূর্তয়ে নমঃ ।
৩৪৩. ওঁ সত্ত্বেশায় নমঃ ।
৩৪৪. ওঁ সত্ত্ববিত্তমায় নমঃ ।
৩৪৫. ওঁ সমস্তজগদাধারায় নমঃ ।
৩৪৬. ওঁ সমস্তগুণসাগরায় নমঃ ॥ ৩৬ ॥

৩৪৭. ওঁ সমস্তদুঃখবিধ্বংসিনে নমঃ ।
৩৪৮. ওঁ সমস্তানন্দকারণায় নমঃ ।
৩৪৯. ওঁ রুদ্রাক্ষমালাভরণায় নমঃ ।
৩৫০. ওঁ রুদ্রাক্ষপ্রিয়বত্সলায় নমঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৫১. ওঁ রুদ্রাক্ষবক্ষসে নমঃ ।
৩৫২. ওঁ রুদ্রাক্ষরূপায় নমঃ ।
৩৫৩. ওঁ রুদ্রাক্ষপক্ষকায় নমঃ ।
৩৫৪. ওঁ বিশ্বেশ্বরায় নমঃ ।
৩৫৫. ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ ।
৩৫৬. ওঁ সম্রাজে নমঃ ।
৩৫৭. ওঁ দক্ষমখান্তকায় নমঃ ॥ ৩৮ ॥

৩৫৮. ওঁ বিঘ্নেশ্বরায় নমঃ ।
৩৫৯. ওঁ বিঘ্নকর্ত্রে নমঃ ।
৩৬০. ওঁ গুরবে দেবশিখামণয়ে নমঃ ।
৩৬১. ওঁ ভুজগেন্দ্রলসত্কণ্ঠায় নমঃ ।
৩৬২. ওঁ ভুজংগাভরণপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৬৩. ওঁ ভুজংগবিলসত্কর্ণায় নমঃ ।
৩৬৪. ওঁ ভুজংগবলয়াবৃতায় নমঃ ।
৩৬৫. ওঁ মুনিবন্দ্যায় নমঃ ।
৩৬৬. ওঁ মুনিশ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
৩৬৭. ওঁ মুনিবৃন্দনিষেবিতায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

৩৬৮. ওঁ মুনিহৃত্পুণ্ডরীকস্থায় নমঃ ।
৩৬৯. ওঁ মুনিসংঘৈকজীবনায় নমঃ ।
৩৭০. ওঁ মুনিমৃগ্যায় নমঃ ।
৩৭১. ওঁ বেদমৃগ্যায় নমঃ ।
৩৭২. ওঁ মৃগহস্তায় নমঃ ।
৩৭৩. ওঁ মুনীশ্বরায় নমঃ ॥ ৪১ ॥

৩৭৪. ওঁ মৃগেন্দ্রচর্মবসনায় নমঃ ।
৩৭৫. ওঁ নরসিংহনিপাতনায় নমঃ ।
৩৭৬. ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ ।
৩৭৭. ওঁ মৃত্যুমৃত্যবে নমঃ ।
৩৭৮. ওঁ অপমৃত্যুবিনাশকায় নমঃ ॥ ৪২ ॥

৩৭৯. ওঁ দুষ্টমৃত্যবে নমঃ ।
৩৮০. ওঁ অদুষ্টেষ্টায় নমঃ ।
৩৮১. ওঁ মৃত্যুঘ্নে মৃত্যুপূজিতায় নমঃ ।
৩৮২. ওঁ ঊর্ধ্বায় নমঃ ।
৩৮৩. ওঁ হিরণ্যায় নমঃ ।
৩৮৪. ওঁ পরমায় নমঃ ।
৩৮৫. ওঁ নিধনেশায় নমঃ ।
৩৮৬. ওঁ ধনাধিপায় নমঃ ॥ ৪৩ ॥

৩৮৭. ওঁ য়জুর্মূর্তয়ে নমঃ ।
৩৮৮. ওঁ সামমূর্তয়ে নমঃ ।
৩৮৯. ওঁ ঋঙ্মূর্তয়ে নমঃ ।
৩৯০. ওঁ মূর্তিবর্জিতায় নমঃ ।
৩৯১. ওঁ ব্যক্তায় নমঃ ।
৩৯২. ওঁ ব্যক্ততমায় নমঃ ।
৩৯৩. ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
৩৯৪. ওঁ ব্যক্তাব্যক্তায় নমঃ ।
৩৯৫. ওঁ তমসে নমঃ ।
৩৯৬. ওঁ জবিনে নমঃ ॥ ৪৪ ॥

৩৯৭. ওঁ লিঙ্গমূর্তয়ে নমঃ ।
৩৯৮. ওঁ অলিঙ্গাত্মনে নমঃ ।
৩৯৯. ওঁ লিঙ্গালিঙ্গাত্মবিগ্রহায় নমঃ ।
৪০০. ওঁ গ্রহগ্রহায় নমঃ ।
৪০১. ওঁ গ্রহাধারায় নমঃ ।
৪০২. ওঁ গ্রহাকারায় নমঃ ।
৪০৩. ওঁ গ্রহেশ্বরায় নমঃ ॥ ৪৫ ॥

৪০৪. ওঁ গ্রহকৃতে নমঃ ।
৪০৫. ওঁ গ্রহভিদে নমঃ ।
৪০৬. ওঁ গ্রাহিণে নমঃ ।
৪০৭. ওঁ গ্রহায় নমঃ ।
৪০৮. ওঁ গ্রহবিলক্ষণায় নমঃ ।
৪০৯. ওঁ কল্পাকারায় নমঃ ।
৪১০. ওঁ কল্পকর্ত্রে নমঃ ।
৪১১. ওঁ কল্পলক্ষণতত্পরায় নমঃ ॥ ৪৬ ॥

৪১২. ওঁ কল্পায় নমঃ ।
৪১৩. ওঁ কল্পাকৃতয়ে নমঃ ।
৪১৪. ওঁ কল্পনাশকায় নমঃ ।
৪১৫. ওঁ কল্পকল্পকায় নমঃ ।
৪১৬. ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
৪১৭. ওঁ প্রধানাত্মনে নমঃ ।
৪১৮. ওঁ প্রধানপুরুষায় নমঃ ।
৪১৯. ওঁ শিবায় নমঃ ॥ ৪৭ ॥

৪২০. ওঁ বেদ্যায় নমঃ ।
৪২১. ওঁ বৈদ্যায় নমঃ ।
৪২২. ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ ।
৪২৩. ওঁ বেদবেদান্তসংস্তুতায় নমঃ ।
৪২৪. ওঁ বেদবক্ত্রায় নমঃ ।
৪২৫. ওঁ বেদজিহ্বায় নমঃ ।
৪২৬. ওঁ বিজিহ্বায় নমঃ ।
৪২৭. ওঁ জিহ্মনাশকায় নমঃ ॥ ৪৮ ॥

৪২৮. ওঁ কল্যাণরূপায় নমঃ ।
৪২৯. ওঁ কল্যাণায় নমঃ ।
৪৩০. ওঁ কল্যাণগুণসংশ্রয়ায় নমঃ ।
৪৩১. ওঁ ভক্তকল্যাণদায় নমঃ ।
৪৩২. ওঁ ভক্তকামধেনবে নমঃ ।
৪৩৩. ওঁ সুরাধিপায় নমঃ ॥ ৪৯ ॥

৪৩৪. ওঁ পাবনায় নমঃ ।
৪৩৫. ওঁ পাবকায় নমঃ ।
৪৩৬. ওঁ বামায় নমঃ ।
৪৩৭. ওঁ মহাকালায় নমঃ ।
৪৩৮. ওঁ মদাপহায় নমঃ ।
৪৩৯. ওঁ ঘোরপাতকদাবাগ্নয়ে নমঃ ।
৪৪০. ওঁ দবভস্মকণপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

৪৪১. ওঁ অনন্তসোমসূর্যাগ্নিমণ্ডলপ্রতিমপ্রভায় নমঃ ।
৪৪২. ওঁ জগদেকপ্রভবে নমঃ ।
৪৪৩. ওঁ স্বামিনে নমঃ ।
৪৪৪. ওঁ জগদ্বন্দ্যায় নমঃ ।
৪৪৫. ওঁ জগন্ময়ায় নমঃ ॥ ৫১ ॥

৪৪৬. ওঁ জগদানন্দদায় নমঃ ।
৪৪৭. ওঁ জন্মজরামরণবর্জিতায় নমঃ ।
৪৪৮. ওঁ খট্বাঙ্গিনে নমঃ ।
৪৪৯. ওঁ নীতিমতে নমঃ ।
৪৫০. ওঁ সত্যায় নমঃ ।
৪৫১. ওঁ দেবতাত্মনে নমঃ ।
৪৫২. ওঁ আত্মসম্ভবায় নমঃ ॥ ৫২ ॥

৪৫৩. ওঁ কপালমালাভরণায় নমঃ ।
৪৫৪. ওঁ কপালিনে নমঃ ।
৪৫৫. ওঁ বিষ্ণুবল্লভায় নমঃ ।
৪৫৬. ওঁ কমলাসনকালাগ্নয়ে নমঃ ।
৪৫৭. ওঁ কমলাসনপূজিতায় নমঃ ॥ ৫৩ ॥

৪৫৮. ওঁ কালাধীশায় নমঃ ।
৪৫৯. ওঁ ত্রিকালজ্ঞায় নমঃ ।
৪৬০. ওঁ দুষ্টবিগ্রহবারকায় নমঃ ।
৪৬১. ওঁ নাট্যকর্ত্রে নমঃ ।
৪৬২. ওঁ নটপরায় নমঃ ।
৪৬৩. ওঁ মহানাট্যবিশারদায় নমঃ ॥ ৫৪ ॥

৪৬৪. ওঁ বিরাট্দ্রূপধরায় নমঃ ।
৪৬৫. ওঁ ধীরায় নমঃ ।
৪৬৬. ওঁ বীরায় নমঃ ।
৪৬৭. ওঁ বৃষভবাহনায় নমঃ ।
৪৬৮. ওঁ বৃষাংকায় নমঃ ।
৪৬৯. ওঁ বৃষভাধীশায় নমঃ ।
৪৭০. ওঁ বৃষাত্মনে নমঃ ।
৪৭১. ওঁ বৃষভধ্বজায় নমঃ ॥ ৫৫ ॥

৪৭২. ওঁ মহোন্নতায় নমঃ ।
৪৭৩. ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ।
৪৭৪. ওঁ মহাবক্ষসে নমঃ ।
৪৭৫. ওঁ মহাভুজায় নমঃ ।
৪৭৬. ওঁ মহাস্কন্ধায় নমঃ ।
৪৭৭. ওঁ মহাগ্রীবায় নমঃ ।
৪৭৮. ওঁ মহাবক্ত্রায় নমঃ ।
৪৭৯. ওঁ মহাশিরসে নমঃ ॥ ৫৬ ॥

৪৮০. ওঁ মহাহনবে নমঃ ।
৪৮১. ওঁ মহাদংষ্ট্রায় নমঃ ।
৪৮২. ওঁ মহদোষ্ঠায় নমঃ ।
৪৮৩. ওঁ মহোদরায় নমঃ ।
৪৮৪. ওঁ সুন্দরভ্রুবে নমঃ ।
৪৮৫. ওঁ সুনয়নায় নমঃ ।
৪৮৬. ওঁ সুললাটয় নমঃ ।
৪৮৭. ওঁ সুকন্দরায় নমঃ ॥ ৫৭ ॥

৪৮৮. ওঁ সত্যবাক্যায় নমঃ ।
৪৮৯. ওঁ ধর্মবেত্ত্রে নমঃ ।
৪৯০. ওঁ সত্যজ্ঞায় নমঃ ।
৪৯১. ওঁ সত্যবিত্তমায় নমঃ ।
৪৯২. ওঁ ধর্মবতে নমঃ ।
৪৯৩. ওঁ ধর্মনিপুণায় নমঃ ।
৪৯৪. ওঁ ধর্মায় নমঃ ।
৪৯৫. ওঁ ধর্মপ্রবর্তকায় নমঃ ॥ ৫৮ ॥

৪৯৬. ওঁ কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
৪৯৭. ওঁ কৃতকৃত্যাত্মনে নমঃ ।
৪৯৮. ওঁ কৃতকৃত্যায় নমঃ ।
৪৯৯. ওঁ কৃতাগমায় নমঃ ।
৫০০. ওঁ কৃত্যবিদে নমঃ ।
৫০১. ওঁ কৃত্যবিচ্ছ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
৫০২. ওঁ কৃতজ্ঞপ্রিয়কৃত্তমায় নমঃ ॥ ৫৯ ॥

৫০৩. ওঁ ব্রতকৃতে নমঃ ।
৫০৪. ওঁ ব্রতবিচ্ছ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
৫০৫. ওঁ ব্রতবিদুষে নমঃ ।
৫০৬. ওঁ মহাব্রতিনে নমঃ ।
৫০৭. ওঁ ব্রতপ্রিয়ায় নমঃ ।
৫০৮. ওঁ ব্রতাধারায় নমঃ ।
৫০৯. ওঁ ব্রতাকারায় নমঃ ।
৫১০. ওঁ ব্রতেশ্বরায় নমঃ ॥ ৬০ ॥

৫১১. ওঁ অতিরাগিণে নমঃ ।
৫১২. ওঁ বীতরাগিণে নমঃ ।
৫১৩. ওঁ রাগহেতবে নমঃ ।
৫১৪. ওঁ বিরাগবিদে নমঃ ।
৫১৫. ওঁ রাগঘ্নায় নমঃ ।
৫১৬. ওঁ রাগশমনায় নমঃ ।
৫১৭. ওঁ রাগদায় নমঃ ।
৫১৮. ওঁ রাগিরাগবিদে নমঃ ॥ ৬১ ॥

৫১৯. ওঁ বিদুষে নমঃ ।
৫২০. ওঁ বিদ্বত্তমায় নমঃ ।
৫২১. ওঁ বিদ্বজ্জনমানসসংশ্রয়ায় নমঃ ।
৫২২. ওঁ বিদ্বজ্জনাশ্রয়ায় নমঃ ।
৫২৩. ওঁ বিদ্বজ্জনস্তব্যপরাক্রমায় নমঃ ॥ ৬২ ॥

৫২৪. ওঁ নীতিকৃতে নমঃ ।
৫২৫. ওঁ নীতিবিদে নমঃ ।
৫২৬. ওঁ নীতিপ্রদাত্রে নমঃ ।
৫২৭. ওঁ নীতিবিত্প্রিয়ায় নমঃ ।
৫২৮. ওঁ বিনীতবত্সলায় নমঃ ।
৫২৯. ওঁ নীতিস্বরূপায় নমঃ ।
৫৩০. ওঁ নীতিসংশ্রয়ায় নমঃ ॥ ৬৩ ॥

৫৩১. ওঁ ক্রোধবিদে নমঃ ।
৫৩২. ওঁ ক্রোধকৃতে নমঃ ।
৫৩৩. ওঁ ক্রোধিজনকৃতে নমঃ ।
৫৩৪. ওঁ ক্রোধরূপধৃষে নমঃ ।
৫৩৫. ওঁ সক্রোধায় নমঃ ।
৫৩৬. ওঁ ক্রোধঘ্নে নমঃ ।
৫৩৭. ওঁ ক্রোধিজনঘ্নে নমঃ ।
৫৩৮. ওঁ ক্রোধকারণায় নমঃ ॥ ৬৪ ॥

৫৩৯. ওঁ গুণবতে নমঃ ।
৫৪০. ওঁ গুণবিচ্ছ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
৫৪১. ওঁ নির্গুণায় নমঃ ।
৫৪২. ওঁ গুণবিত্প্রিয়ায় নমঃ ।
৫৪৩. ওঁ গুণাধারায় নমঃ ।
৫৪৪. ওঁ গুণাকারায় নমঃ ।
৫৪৫. ওঁ গুণকৃতে নমঃ ।
৫৪৬. ওঁ গুণনাশকায় নমঃ ॥ ৬৫ ॥

৫৪৭. ওঁ বীর্যবতে নমঃ ।
৫৪৮. ওঁ বীর্যবিচ্ছ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
৫৪৯. ওঁ বীর্যবিদে নমঃ ।
৫৫০. ওঁ বীর্যসংশ্রয়ায় নমঃ ।
৫৫১. ওঁ বীর্যাকারায় নমঃ ।
৫৫২. ওঁ বীর্যকরায় নমঃ ।
৫৫৩. ওঁ বীর্যঘ্নে নমঃ ।
৫৫৪. ওঁ বীর্যবর্ধকায় নমঃ ॥ ৬৬ ॥

৫৫৫. ওঁ কালবিদে নমঃ ।
৫৫৬. ওঁ কালকৃতে নমঃ ।
৫৫৭. ওঁ কালায় নমঃ ।
৫৫৮. ওঁ বলকৃতে নমঃ ।
৫৫৯. ওঁ বলবিদে নমঃ ।
৫৬০. ওঁ বলিনে নমঃ ।
৫৬১. ওঁ মনোন্মনায় নমঃ ।
৫৬২. ওঁ মনোরূপায় নমঃ ।
৫৬৩. ওঁ বলপ্রমথনায় নমঃ ।
৫৬৪. ওঁ বলায় নমঃ ॥ ৬৭ ॥

৫৬৫. ওঁ বিশ্বপ্রদাত্রে var বিদ্যাপ্রদাত্রে নমঃ ।
৫৬৬. ওঁ বিশ্বেশায় var বিদ্যেশায় নমঃ ।
৫৬৭. ওঁ বিশ্বমাত্রৈকসংশ্রয়ায় var বিদ্যামাত্রৈকসংশ্রয়ায় নমঃ ।
৫৬৮. ওঁ বিশ্বকারায় var বিদ্যাকারায় নমঃ ।
৫৬৯. ওঁ মহাবিশ্বায় var মহাবিদ্যায় নমঃ ।
৫৭০. ওঁ বিশ্ববিশ্বায় var বিদ্যাবিদ্যায় নমঃ ।
৫৭১. ওঁ বিশারদায় নমঃ ॥ ৬৮ ॥

৫৭২. ওঁ বসন্তকৃতে নমঃ ।
৫৭৩. ওঁ বসন্তাত্মনে নমঃ ।
৫৭৪. ওঁ বসন্তেশায় নমঃ ।
৫৭৫. ওঁ বসন্তদায় নমঃ ।
৫৭৬. ওঁ গ্রীষ্মাত্মনে নমঃ ।
৫৭৭. ওঁ গ্রীষ্মকৃতে নমঃ ।
৫৭৮. ওঁ গ্রীষ্মবর্ধকায় নমঃ ।
৫৭৯. ওঁ গ্রীষ্মনাশকায় নমঃ ॥ ৬৯ ॥

৫৮০. ওঁ প্রাবৃট্কৃতে নমঃ ।
৫৮১. ওঁ প্রাবৃডাকারায় নমঃ ।
৫৮২. ওঁ প্রাবৃট্কালপ্রবর্তকায় নমঃ ।
৫৮৩. ওঁ প্রাবৃট্প্রবর্ধকায় নমঃ ।
৫৮৪. ওঁ প্রাবৃণ্ণাথায় নমঃ ।
৫৮৫. ওঁ প্রাবৃড্-বিনাশকায় নমঃ ॥ ৭০ ॥

৫৮৬. ওঁ শরদাত্মনে নমঃ ।
৫৮৭. ওঁ শরদ্ধেতবে নমঃ ।
৫৮৮. ওঁ শরত্কালপ্রবর্তকায় নমঃ ।
৫৮৯. ওঁ শরন্নাথায় নমঃ ।
৫৯০. ওঁ শরত্কালনাশকায় নমঃ ।
৫৯১. ওঁ শরদাশ্রয়ায় নমঃ ॥ ৭১ ॥

৫৯২. ওঁ হিমস্বরূপায় নমঃ ।
৫৯৩. ওঁ হিমদায় নমঃ ।
৫৯৪. ওঁ হিমঘ্নে নমঃ ।
৫৯৫. ওঁ হিমনায়কায় নমঃ ।
৫৯৬. ওঁ শৈশিরাত্মনে নমঃ ।
৫৯৭. ওঁ শৈশিরেশায় নমঃ ।
৫৯৮. ওঁ শৈশিরর্তুপ্রবর্তকায় নমঃ ॥ ৭২ ॥

৫৯৯. ওঁ প্রাচ্যাত্মনে নমঃ ।
৬০০. ওঁ দক্ষিণাকারায় নমঃ ।
৬০১. ওঁ প্রতীচ্যাত্মনে নমঃ ।
৬০২. ওঁ উত্তরাকৃতয়ে নমঃ ।
৬০৩. ওঁ আগ্নেয়াত্মনে নমঃ ।
৬০৪. ওঁ নিরৃতীশায় নমঃ ।
৬০৫. ওঁ বায়ব্যাত্মনে নমঃ ।
৬০৬. ওঁ ঈশনায়কায় নমঃ ॥ ৭৩ ॥

৬০৭. ওঁ ঊর্ধ্বাধঃসুদিগাকারায় নমঃ ।
৬০৮. ওঁ নানাদেশৈকনায়কায় নমঃ ।
৬০৯. ওঁ সর্বপক্ষিমৃগাকারায় নমঃ ।
৬১০. ওঁ সর্বপক্ষিমৃগাধিপায় নমঃ ॥ ৭৪ ॥

৬১১. ওঁ সর্বপক্ষিমৃগাধারায় নমঃ ।
৬১২. ওঁ মৃগাদ্যুত্পত্তিকারণায় নমঃ ।
৬১৩. ওঁ জীবাধ্যক্ষায় নমঃ ।
৬১৪. ওঁ জীববন্দ্যায় নমঃ ।
৬১৫. ওঁ জীববিদে নমঃ ।
৬১৬. ওঁ জীবরক্ষকায় ॥ ৭৫ ॥

৬১৭. ওঁ জীবকৃতে নমঃ ।
৬১৮. ওঁ জীবঘ্নে নমঃ ।
৬১৯. ওঁ জীবজীবনায় নমঃ ।
৬২০. ওঁ জীবসংশ্রয়ায় নমঃ ।
৬২১. ওঁ জ্যোতিঃস্বরূপিণে নমঃ ।
৬২২. ওঁ বিশ্বাত্মনে নমঃ ।
৬২৩. ওঁ বিশ্বনাথায় নমঃ ।
৬২৪. ওঁ বিয়ত্পতয়ে নমঃ ॥ ৭৬ ॥

৬২৫. ওঁ বজ্রাত্মনে নমঃ ।
৬২৬. ওঁ বজ্রহস্তাত্মনে নমঃ ।
৬২৭. ওঁ বজ্রেশায় নমঃ ।
৬২৮. ওঁ বজ্রভূষিতায় নমঃ ।
৬২৯. ওঁ কুমারগুরবে ঈশানায় নমঃ ।
৬৩০. ওঁ গণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
৬৩১. ওঁ গণাধিপায় নমঃ ॥ ৭৭ ॥

৬৩২. ওঁ পিনাকপাণয়ে নমঃ ।
৬৩৩. ওঁ সূর্যাত্মনে নমঃ ।
৬৩৪. ওঁ সোমসূর্যাগ্নিলোচনায় নমঃ ।
৬৩৫. ওঁ অপায়রহিতায় নমঃ ।
৬৩৬. ওঁ শান্তায় নমঃ ।
৬৩৭. ওঁ দান্তায় নমঃ ।
৬৩৮. ওঁ দময়িত্রে নমঃ ।
৬৩৯. ওঁ দমায় নমঃ ॥ ৭৮ ॥

৬৪০. ওঁ ঋষয়ে নমঃ ।
৬৪১. ওঁ পুরাণপুরুষায় নমঃ ।
৬৪২. ওঁ পুরুষেশায় নমঃ ।
৬৪৩. ওঁ পুরন্দরায় নমঃ ।
৬৪৪. ওঁ কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ ।
৬৪৫. ওঁ সর্বেশায় নমঃ ।
৬৪৬. ওঁ শমরূপায় নমঃ ।
৬৪৭. ওঁ শমেশ্বরায় নমঃ ॥ ৭৯ ॥

৬৪৮. ওঁ প্রলয়ানলকৃতে নমঃ ।
৬৪৯. ওঁ দিব্যায় নমঃ ।
৬৫০. ওঁ প্রলয়ানলনাশকায় নমঃ ।
৬৫১. ওঁ ত্রিয়ম্বকায় নমঃ ।
৬৫২. ওঁ অরিষড্বর্গনাশকায় নমঃ ।
৬৫৩. ওঁ ধনদপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

৬৫৪. ওঁ অক্ষোভ্যায় নমঃ ।
৬৫৫. ওঁ ক্ষোভরহিতায় নমঃ ।
৬৫৬. ওঁ ক্ষোভদায় নমঃ ।
৬৫৭. ওঁ ক্ষোভনাশকায় নমঃ ।
৬৫৮. ওঁ সদম্ভায় নমঃ ।
৬৫৯. ওঁ দম্ভরহিতায় নমঃ ।
৬৬০. ওঁ দম্ভদায় নমঃ ।
৬৬১. ওঁ দম্ভনাশকায় নমঃ ॥ ৮১ ॥

৬৬২. ওঁ কুন্দেন্দুশংখধবলায় নমঃ ।
৬৬৩. ওঁ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহায় নমঃ ।
৬৬৪. ওঁ ভস্মধারণহৃষ্টাত্মনে নমঃ ।
৬৬৫. ওঁ তুষ্টয়ে নমঃ ।
৬৬৬. ওঁ পুষ্টয়ে নমঃ ।
৬৬৭. ওঁ অরিসূদনায় নমঃ ॥ ৮২ ॥

৬৬৮. ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
৬৬৯. ওঁ দিগম্বরায় নমঃ ।
৬৭০. ওঁ ভর্গায় নমঃ ।
৬৭১. ওঁ ভগনেত্রভিদে নমঃ ।
৬৭২. ওঁ উদ্যমায় নমঃ ।
৬৭৩. ওঁ ত্রিকাগ্নয়ে নমঃ ।
৬৭৪. ওঁ কালকালাগ্নয়ে নমঃ ।
৬৭৫. ওঁ অদ্বিতীয়ায় নমঃ ।
৬৭৬. ওঁ মহায়শসে নমঃ ॥ ৮৩ ॥

৬৭৭. ওঁ সামপ্রিয়ায় নমঃ ।
৬৭৮. ওঁ সামবেত্রে নমঃ ।
৬৭৯. ওঁ সামগায় নমঃ ।
৬৮০. ওঁ সামগপ্রিয়ায় নমঃ ।
৬৮১. ওঁ ধীরোদাত্তায় নমঃ ।
৬৮২. ওঁ মহাধীরায় নমঃ ।
৬৮৩. ওঁ ধৈর্যদায় নমঃ ।
৬৮৪. ওঁ ধৈর্যবর্ধকায় নমঃ ॥ ৮৪ ॥

৬৮৫. ওঁ লাবণ্যরাশয়ে নমঃ ।
৬৮৬. ওঁ সর্বজ্ঞায় সুবুদ্ধয়ে নমঃ ।
৬৮৭. ওঁ বুদ্ধিমতে বরায় নমঃ ।
৬৮৮. ওঁ তুম্ববীণায় নমঃ ।
৬৮৯. ওঁ কম্বুকণ্ঠায় নমঃ ।
৬৯০. ওঁ শম্বরারিনিকৃন্তনায় নমঃ ॥ ৮৫ ॥

৬৯১. ওঁ শার্দূলচর্মবসনায় নমঃ ।
৬৯২. ওঁ পূর্ণানন্দায় নমঃ ।
৬৯৩. ওঁ জগত্প্রিয়ায় নমঃ ।
৬৯৪. ওঁ জয়প্রদায় নমঃ ।
৬৯৫. ওঁ জয়াধ্যক্ষায় নমঃ ।
৬৯৬. ওঁ জয়াত্মনে নমঃ ।
৬৯৭. ওঁ জয়কারণায় নমঃ ॥ ৮৬ ॥

৬৯৮. ওঁ জঙ্গমাজঙ্গমাকারায় নমঃ ।
৬৯৯. ওঁ জগদুত্পত্তিকারণায় নমঃ ।
৭০০. ওঁ জগদ্রক্ষাকরায় নমঃ ।
৭০১. ওঁ বশ্যায় নমঃ ।
৭০২. ওঁ জগত্প্রলয়কারণায় নমঃ ॥ ৮৭ ॥

৭০৩. ওঁ পূষদন্তভিদে নমঃ ।
৭০৪. ওঁ উত্কৃষ্টায় নমঃ ।
৭০৫. ওঁ পঞ্চয়জ্ঞায় নমঃ ।
৭০৬. ওঁ প্রভঞ্জকায় নমঃ ।
৭০৭. ওঁ অষ্টমূর্তয়ে নমঃ ।
৭০৮. ওঁ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ ।
৭০৯. ওঁ অতিমূর্তয়ে নমঃ ।
৭১০. ওঁ অমূর্তিমতে নমঃ ॥ ৮৮ ॥

৭১১. ওঁ কৈলাসশিখরাবাসায় নমঃ ।
৭১২. ওঁ কৈলাসশিখরপ্রিয়ায় নমঃ ।
৭১৩. ওঁ ভক্তকৈলাসদায় নমঃ ।
৭১৪. ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
৭১৫. ওঁ মর্মজ্ঞায় নমঃ ।
৭১৬. ওঁ সর্বশিক্ষকায় নমঃ ॥ ৮৯ ॥

৭১৭. ওঁ সোমায় সোমকলাকারায় নমঃ ।
৭১৮. ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
৭১৯. ওঁ মহাতপসে নমঃ ।
৭২০. ওঁ হিরণ্যশ্মশ্রবে নমঃ ।
৭২১. ওঁ আনন্দায় নমঃ ।
৭২২. ওঁ স্বর্ণকেশায় নমঃ ।
৭২৩. ওঁ সুবর্ণদৃশে নমঃ ॥ ৯০ ॥

৭২৪. ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
৭২৫. ওঁ বিশ্বসৃজে নমঃ ।
৭২৬. ওঁ উর্বীশায় নমঃ ।
৭২৭. ওঁ মোচকায় নমঃ ।
৭২৮. ওঁ বন্ধবর্জিতায় নমঃ ।
৭২৯. ওঁ স্বতন্ত্রায় নমঃ ।
৭৩০. ওঁ সর্বমন্ত্রাত্মনে নমঃ ।
৭৩১. ওঁ শ্বুতিমতে অমিতপ্রভায় নমঃ ॥ ৯১ ॥

৭৩২. ওঁ পুষ্করাক্ষায় নমঃ ।
৭৩৩. ওঁ পুণ্যকীর্তয়ে নমঃ ।
৭৩৪. ওঁ পুণ্যশ্রবণকীর্তনায় নমঃ ।
৭৩৫. ওঁ পুণ্যমূর্তয়ে নমঃ ।
৭৩৬. ওঁ পুণ্যদাত্রে নমঃ ।
৭৩৭. ওঁ পুণ্যাপুণ্যফলপ্রদায় নমঃ ॥ ৯২ ॥

৭৩৮. ওঁ সারভূতায় নমঃ ।
৭৩৯. ওঁ স্বরময়ায় নমঃ ।
৭৪০. ওঁ রসভূতায় নমঃ ।
৭৪১. ওঁ রসাশ্রয়ায় নমঃ ।
৭৪২. ওঁ ওঁকারায় নমঃ ।
৭৪৩. ওঁ প্রণবায় নমঃ ।
৭৪৪. ওঁ নাদায় নমঃ ।
৭৪৫. ওঁ প্রণতার্তিপ্রভঞ্জনায় নমঃ ॥ ৯৩ ॥

৭৪৬. ওঁ নিকটস্থায় নমঃ ।
৭৪৭. ওঁ অতিদূরস্থায় নমঃ ।
৭৪৮. ওঁ বশিনে নমঃ ।
৭৪৯. ওঁ ব্রহ্মাণ্ডনায়কায় নমঃ ।
৭৫০. ওঁ মন্দারমূলনিলয়ায় নমঃ ।
৭৫১. ওঁ মন্দারকুসুমাবৃতায় নমঃ ॥ ৯৪ ॥

৭৫২. ওঁ বৃন্দারকপ্রিয়তমায় নমঃ ।
৭৫৩. ওঁ বৃন্দারকবরার্চিতায় নমঃ ।
৭৫৪. ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
৭৫৫. ওঁ অনন্তকল্যাণপরিপূর্ণায় নমঃ ।
৭৫৬. ওঁ মহোদয়ায় নমঃ ॥ ৯৫ ॥

৭৫৭. ওঁ মহোত্সাহায় নমঃ ।
৭৫৮. ওঁ বিশ্বভোক্ত্রে নমঃ ।
৭৫৯. ওঁ বিশ্বাশাপরিপূরকায় নমঃ ।
৭৬০. ওঁ সুলভায় নমঃ ।
৭৬১. ওঁ অসুলভায় নমঃ ।
৭৬২. ওঁ লভ্যায় নমঃ ।
৭৬৩. ওঁ অলভ্যায় নমঃ ।
৭৬৪. ওঁ লাভপ্রবর্ধকায় নমঃ ॥ ৯৬ ॥

৭৬৫. ওঁ লাভাত্মনে নমঃ ।
৭৬৬. ওঁ লাভদায় নমঃ ।
৭৬৭. ওঁ বক্ত্রে নমঃ ।
৭৬৮. ওঁ দ্যুতিমতে নমঃ ।
৭৬৯. ওঁ অনসূয়কায় নমঃ ।
৭৭০. ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
৭৭১. ওঁ দৃঢাচারিণে নমঃ ।
৭৭২. ওঁ দেবসিংহায় নমঃ ।
৭৭৩. ওঁ ধনপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৯৭ ॥

৭৭৪. ওঁ বেদপায় নমঃ ।
৭৭৫. ওঁ দেবদেবেশায় নমঃ ।
৭৭৬. ওঁ দেবদেবায় নমঃ ।
৭৭৭. ওঁ উত্তমোত্তমায় নমঃ ।
৭৭৮. ওঁ বীজরাজায় নমঃ ।
৭৭৯. ওঁ বীজহেতবে নমঃ ।
৭৮০. ওঁ বীজদায় নমঃ ।
৭৮১. ওঁ বীজবৃদ্ধিদায় নমঃ ॥ ৯৮ ॥

৭৮২. ওঁ বীজাধারায় নমঃ ।
৭৮৩. ওঁ বীজরূপায় নমঃ ।
৭৮৪. ওঁ নির্বীজায় নমঃ ।
৭৮৫. ওঁ বীজনাশকায় নমঃ ।
৭৮৬. ওঁ পরাপরেশায় নমঃ ।
৭৮৭. ওঁ বরদায় নমঃ ।
৭৮৮. ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ ।
৭৮৯. ওঁ অয়ুগ্মলোচনায় নমঃ ॥ ৯৯ ॥

৭৯০. ওঁ পিঙ্গলাক্ষায় নমঃ ।
৭৯১. ওঁ সুরগুরবে নমঃ ।
৭৯২. ওঁ গুরবে নমঃ ।
৭৯৩. ওঁ সুরগুরুপ্রিয়ায় নমঃ ।
৭৯৪. ওঁ য়ুগাবহায় নমঃ ।
৭৯৫. ওঁ য়ুগাধীশায় নমঃ ।
৭৯৬. ওঁ য়ুগকৃতে নমঃ ।
৭৯৭. ওঁ য়ুগনাশকায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

৭৯৮. ওঁ কর্পূরগৌরায় নমঃ ।
৭৯৯. ওঁ গৌরীশায় নমঃ ।
৮০০. ওঁ গৌরীগুরুগুহাশ্রয়ায় নমঃ ।
৮০১. ওঁ ধূর্জটয়ে নমঃ ।
৮০২. ওঁ পিঙ্গলজটায় নমঃ ।
৮০৩. ওঁ জটামণ্ডলমণ্ডিতায় নমঃ ॥ ১০১ ॥

৮০৪. ওঁ মনোজবায় নমঃ ।
৮০৫. ওঁ জীবহেতবে নমঃ ।
৮০৬. ওঁ অন্ধকাসুরসূদনায় নমঃ ।
৮০৭. ওঁ লোকবন্ধবে নমঃ ।
৮০৮. ওঁ কলাধারায় নমঃ ।
৮০৯. ওঁ পাণ্ডুরায় নমঃ ।
৮১০. ওঁ প্রমথাধিপায় নমঃ ॥ ১০২ ॥

৮১১. ওঁ অব্যক্তলক্ষণায় নমঃ ।
৮১২. ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
৮১৩. ওঁ য়োগীশায় নমঃ ।
৮১৪. ওঁ য়োগপুংগবায় নমঃ ।
৮১৫. ওঁ শ্রিতাবাসায় নমঃ ।
৮১৬. ওঁ জনাবাসায় নমঃ ।
৮১৭. ওঁ সুরাবাসায় নমঃ ।
৮১৮. ওঁ সুমণ্ডলায় নমঃ ॥ ১০৩ ॥

৮১৯. ওঁ ভববৈদ্যায় নমঃ ।
৮২০. ওঁ য়োগিবেদ্যায় নমঃ ।
৮২১. ওঁ য়োগিসিংহহৃদাসনায় নমঃ ।
৮২২. ওঁ উত্তমায় নমঃ ।
৮২৩. ওঁ অনুত্তমায় নমঃ ।
৮২৪. ওঁ অশক্তায় নমঃ ।
৮২৫. ওঁ কালকণ্ঠায় নমঃ ।
৮২৬. ওঁ বিষাদনায় নমঃ ॥ ১০৪ ॥

৮২৭. ওঁ আশাস্যায় নমঃ ।
৮২৮. ওঁ কমনীয়াত্মনে নমঃ ।
৮২৯. ওঁ শুভায় নমঃ ।
৮৩০. ওঁ সুন্দরবিগ্রহায় নমঃ ।
৮৩১. ওঁ ভক্তকল্পতরবে নমঃ ।
৮৩২. ওঁ স্তোত্রে নমঃ ।
৮৩৩. ওঁ স্তব্যায় নমঃ ।
৮৩৪. ওঁ স্তোত্রবরপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ১০৫ ॥

৮৩৫. ওঁ অপ্রমেয়গুণাধারায় নমঃ ।
৮৩৬. ওঁ বেদকৃতে নমঃ ।
৮৩৭. ওঁ বেদবিগ্রহায় নমঃ ।
৮৩৮. ওঁ কীর্ত্যাধারায় নমঃ ।
৮৩৯. ওঁ কীর্তিকরায় নমঃ ।
৮৪০. ওঁ কীর্তিহেতবে নমঃ ।
৮৪১. ওঁ অহেতুকায় নমঃ ॥ ১০৬ ॥

৮৪২. ওঁ অপ্রধৃষ্যায় নমঃ ।
৮৪৩. ওঁ শান্তভদ্রায় নমঃ ।
৮৪৪. ওঁ কীর্তিস্তম্ভায় নমঃ ।
৮৪৫. ওঁ মনোময়ায় নমঃ ।
৮৪৬. ওঁ ভূশয়ায় নমঃ ।
৮৪৭. ওঁ অন্নময়ায় নমঃ ।
৮৪৮. ওঁ অভোক্ত্রে নমঃ ।
৮৪৯. ওঁ মহেষ্বাসায় নমঃ ।
৮৫০. ওঁ মহীতনবে নমঃ ॥ ১০৭ ॥

৮৫১. ওঁ বিজ্ঞানময়ায় নমঃ ।
৮৫২. ওঁ আনন্দময়ায় নমঃ ।
৮৫৩. ওঁ প্রাণময়ায় নমঃ ।
৮৫৪. ওঁ অন্নদায় নমঃ ।
৮৫৫. ওঁ সর্বলোকময়ায় নমঃ ।
৮৫৬. ওঁ য়ষ্ট্রে নমঃ ।
৮৫৭. ওঁ ধর্মাধর্মপ্রবর্তকায় নমঃ ॥ ১০৮ ॥

৮৫৮. ওঁ অনির্বিণ্ণায় নমঃ ।
৮৫৯. ওঁ গুণগ্রাহিণে নমঃ ।
৮৬০. ওঁ সর্বধর্মফলপ্রদায় নমঃ ।
৮৬১. ওঁ দয়াসুধার্দ্রনয়নায় নমঃ ।
৮৬২. ওঁ নিরাশিষে নমঃ ।
৮৬৩. ওঁ অপরিগ্রহায় নমঃ ॥ ১০৯ ॥

৮৬৪. ওঁ পরার্থবৃত্তয়ে মধুরায় নমঃ ।
৮৬৫. ওঁ মধুরপ্রিয়দর্শনায় নমঃ ।
৮৬৬. ওঁ মুক্তাদামপরীতাঙ্গায় নমঃ ।
৮৬৭. ওঁ নিঃসঙ্গায় নমঃ ।
৮৬৮. ওঁ মঙ্গলাকরায় নমঃ ॥ ১১০ ॥

৮৬৯. ওঁ সুখপ্রদায় নমঃ ।
৮৭০. ওঁ সুখাকারায় নমঃ ।
৮৭১. ওঁ সুখদুঃখবিবর্জিতায় নমঃ ।
৮৭২. ওঁ বিশৃঙ্খলায় নমঃ ।
৮৭৩. ওঁ জগতে নমঃ ।
৮৭৪. ওঁ কর্ত্রে নমঃ ।
৮৭৫. ওঁ জিতসর্বায় নমঃ ।
৮৭৬. ওঁ পিতামহায় নমঃ ॥ ১১১ ॥

৮৭৭. ওঁ অনপায়ায় নমঃ ।
৮৭৮. ওঁ অক্ষয়ায় নমঃ ।
৮৭৯. ওঁ মুণ্ডিনে নমঃ ।
৮৮০. ওঁ সুরূপায় নমঃ ।
৮৮১. ওঁ রূপবর্জিতায় নমঃ ।
৮৮২. ওঁ অতীন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
৮৮৩. ওঁ মহামায়ায় নমঃ ।
৮৮৪. ওঁ মায়াবিনে নমঃ ।
৮৮৫. ওঁ বিগতজ্বরায় নমঃ ॥ ১১২ ॥

৮৮৬. ওঁ অমৃতায় নমঃ ।
৮৮৭. ওঁ শাশ্বতায় শান্তায় নমঃ ।
৮৮৮. ওঁ মৃত্যুঘ্নে নমঃ ।
৮৮৯. ওঁ মূকনাশনায় নমঃ ।
৮৯০. ওঁ মহাপ্রেতাসনাসীনায় নমঃ ।
৮৯১. ওঁ পিশাচানুচরাবৃতায় নমঃ ॥ ১১৩ ॥

৮৯২. ওঁ গৌরীবিলাসসদনায় নমঃ ।
৮৯৩. ওঁ নানাগানবিশারদায় নমঃ ।
৮৯৪. ওঁ বিচিত্রমাল্যবসনায় নমঃ ।
৮৯৫. ওঁ দিব্যচন্দনচর্চিতায় নমঃ ॥ ১১৪ ॥

৮৯৬. ওঁ বিষ্ণুব্রহ্মাদিবন্দ্যাংঘ্রয়ে নমঃ ।
৮৯৭. ওঁ সুরাসুরনমস্কৃতায় নমঃ ।
৮৯৮. ওঁ কিরীটলেঢিফালেন্দবে নমঃ ।
৮৯৯. ওঁ মণিকংকণভূষিতায় নমঃ ॥ ১১৫ ॥

৯০০. ওঁ রত্নাংগদাংগায় নমঃ ।
৯০১. ওঁ রত্নেশায় নমঃ ।
৯০২. ওঁ রত্নরঞ্জিতপাদুকায় নমঃ ।
৯০৩. ওঁ নবরত্নগণোপেতকিরীটিনে নমঃ ।
৯০৪. ওঁ রত্নকঞ্চুকায় নমঃ ॥ ১১৬ ॥

৯০৫. ওঁ নানাবিধানেকরত্নলসত্কুণ্ডলমণ্ডিতায় নমঃ ।
৯০৬. ওঁ দিব্যরত্নগণাকীর্ণকণ্ঠাভরণভূষিতায় নমঃ ॥ ১১৭ ॥

৯০৭. ওঁ গলব্যালমণয়ে নমঃ ।
৯০৮. ওঁ নাসাপুটভ্রাজিতমৌক্তিকায় নমঃ ।
৯০৯. ওঁ রত্নাংগুলীয়বিলসত্করশাখানখপ্রভায় নমঃ ॥ ১১৮ ॥

৯১০. ওঁ রত্নভ্রাজদ্ধেমসূত্রলসত্কটিতটায় নমঃ ।
৯১১. ওঁ পটবে নমঃ ।
৯১২. ওঁ বামাঙ্কভাগবিলসত্পার্বতীবীক্ষণপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ১১৯ ॥

৯১৩. ওঁ লীলাবলংবিতবপুষে নমঃ ।
৯১৪. ওঁ ভক্তমানসমন্দিরায় নমঃ ।
৯১৫. ওঁ মন্দমন্দারপুষ্পৌঘলসদ্বায়ুনিষেবিতায় নমঃ ॥ ১২০ ॥

৯১৬. ওঁ কস্তূরীবিলসত্ফালায় নমঃ ।
৯১৭. ওঁ দিব্যবেষবিরাজিতায় নমঃ ।
৯১৮. ওঁ দিব্যদেহপ্রভাকূটসন্দীপিতদিগন্তরায় নমঃ ॥ ১২১ ॥

৯১৯. ওঁ দেবাসুরগুরুস্তব্যায় নমঃ ।
৯২০. ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় নমঃ ।
৯২১. ওঁ হস্তরাজত্পুণ্ডরীকায় নমঃ ।
৯২২. ওঁ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণায় নমঃ ॥ ১২২ ॥

৯২৩. ওঁ সর্বাশাস্যগুণায় নমঃ ।
৯২৪. ওঁ অমেয়ায় নমঃ ।
৯২৫. ওঁ সর্বলোকেষ্টভূষণায় নমঃ ।
৯২৬. ওঁ সর্বেষ্টদাত্রে নমঃ ।
৯২৭. ওঁ সর্বেষ্টায় নমঃ ।
৯২৮. ওঁ স্ফুরন্মঙ্গলবিগ্রহায় নমঃ ॥ ১২৩ ॥

৯২৯. ওঁ অবিদ্যালেশরহিতায় নমঃ ।
৯৩০. ওঁ নানাবিদ্যৈকসংশ্রয়ায় নমঃ ।
৯৩১. ওঁ মূর্তিভবায় নমঃ ।
৯৩২. ওঁ কৃপাপূরায় নমঃ ।
৯৩৩. ওঁ ভক্তেষ্টফলপূরকায় নমঃ ॥ ১২৪ ॥

৯৩৪. ওঁ সম্পূর্ণকামায় নমঃ ।
৯৩৫. ওঁ সৌভাগ্যনিধয়ে নমঃ ।
৯৩৬. ওঁ সৌভাগ্যদায়কায় নমঃ ।
৯৩৭. ওঁ হিতৈষিণে নমঃ ।
৯৩৮. ওঁ হিতকৃতে নমঃ ।
৯৩৯. ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
৯৪০. ওঁ পরার্থৈকপ্রয়োজনায় নমঃ ॥ ১২৫ ॥

৯৪১. ওঁ শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণায় নমঃ ।
৯৪২. ওঁ জিষ্ণবে নমঃ ।
৯৪৩. ওঁ নেত্রে নমঃ ।
৯৪৪. ওঁ বষট্কারায় নমঃ ।
৯৪৫. ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
৯৪৬. ওঁ ভোজনায় নমঃ ।
৯৪৭. ওঁ হবিষে নমঃ ॥ ১২৬ ॥

৯৪৮. ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ ।
৯৪৯. ওঁ ভোজয়িত্রে নমঃ ।
৯৫০. ওঁ জেত্রে নমঃ ।
৯৫১. ওঁ জিতারয়ে নমঃ ।
৯৫২. ওঁ জিতমানসায় নমঃ ।
৯৫৩. ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
৯৫৪. ওঁ কারণায় নমঃ ।
৯৫৫. ওঁ ক্রুদ্ধসমরায় নমঃ ।
৯৫৬. ওঁ শারদপ্লবায় নমঃ ॥ ১২৭ ॥

৯৫৭. ওঁ আজ্ঞাপকেচ্ছায় নমঃ ।
৯৫৮. ওঁ গম্ভীরায় নমঃ ।
৯৫৯. ওঁ কবয়ে নমঃ ।
৯৬০. ওঁ দুঃস্বপ্ননাশকায় নমঃ ।
৯৬১. ওঁ পঞ্চব্রহ্মসমুত্পত্তয়ে নমঃ ।
৯৬২. ওঁ ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ ।
৯৬৩. ওঁ ক্ষেত্রপালকায় নমঃ ॥ ১২৮ ॥

৯৬৪. ওঁ ব্যোমকেশায় নমঃ ।
৯৬৫. ওঁ ভীমবেষায় নমঃ ।
৯৬৬. ওঁ গৌরীপতয়ে নমঃ ।
৯৬৭. ওঁ অনাময়ায় নমঃ ।
৯৬৮. ওঁ ভবাব্ধিতরণোপায়ায় নমঃ ।
৯৬৯. ওঁ ভগবতে নমঃ ।
৯৭০. ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ॥ ১২৯ ॥

৯৭১. ওঁ বরায় নমঃ ।
৯৭২. ওঁ বরিষ্ঠায় নমঃ ।
৯৭৩. ওঁ নেদিষ্ঠায় নমঃ ।
৯৭৪. ওঁ প্রিয়ায় নমঃ ।
৯৭৫. ওঁ প্রিয়দবায় নমঃ ।
৯৭৬. ওঁ সুধিয়ে নমঃ ।
৯৭৭. ওঁ য়ন্ত্রে নমঃ ।
৯৭৮. ওঁ য়বিষ্ঠায় নমঃ ।
৯৭৯. ওঁ ক্ষোদিষ্ঠায় নমঃ ।
৯৮০. ওঁ স্থবিষ্ঠায় নমঃ ।
৯৮১. ওঁ য়মশাসকায় নমঃ ॥ ১৩০ ॥

৯৮২. ওঁ হিরণ্যগর্ভায় নমঃ ।
৯৮৩. ওঁ হেমাংগায় নমঃ ।
৯৮৪. ওঁ হেমরূপায় নমঃ ।
৯৮৫. ওঁ হিরণ্যদায় নমঃ ।
৯৮৬. ওঁ ব্রহ্মজ্যোতিষে নমঃ ।
৯৮৭. ওঁ অনাবেক্ষ্যায় নমঃ ।
৯৮৮. ওঁ চামুণ্ডাজনকায় নমঃ ।
৯৮৯. ওঁ রবয়ে নমঃ ॥ ১৩১ ॥

৯৯০. ওঁ মোক্ষার্থিজনসংসেব্যায় নমঃ ।
৯৯১. ওঁ মোক্ষদায় নমঃ ।
৯৯২. ওঁ মোক্ষনায়কায় নমঃ ।
৯৯৩. ওঁ মহাশ্মশাননিলয়ায় নমঃ ।
৯৯৪. ওঁ বেদাশ্বায় নমঃ ।
৯৯৫. ওঁ ভূরথায় নমঃ ।
৯৯৬. ওঁ স্থিরায় নমঃ ॥ ১৩২ ॥

৯৯৭. ওঁ মৃগব্যাধায় নমঃ ।
৯৯৮. ওঁ চর্মধাম্নে নমঃ ।
৯৯৯. ওঁ প্রচ্ছন্নায় নমঃ ।
১০০০. ওঁ স্ফটিকপ্রভায় নমঃ ।
১০০১. ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
১০০২. ওঁ পরমার্থাত্মনে নমঃ ।
১০০৩. ওঁ ব্রহ্মানন্দাশ্রয়ায় নমঃ ।
১০০৪. ওঁ বিভবে নমঃ ॥ ১৩৩ ॥

১০০৫. ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
১০০৬. ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
১০০৭. ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ ।
১০০৮. ওঁ সদাশিবায় নমঃ ॥ ১৩৪ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Shiva Stotram:

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment