Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamacharya Sankeerthanalu Lyric Hindi

Annamayya Keerthana – Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Hindi: देव यी तगवु दीर्चवय्या वेवेलकु निदि विन्नपमय्या ॥ तनुवुन बोडमिनतति निन्द्रियमुलु पोनिगि येक्कडिकि बोवुनया । पेनगि तल्लिकड…

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Hindi: देव देवं भजे दिव्यप्रभावम् । रावणासुरवैरि रणपुङ्गवम् ॥ राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं आजानुबाहु नीलाभ्रकायम् । राजारि कोदण्ड राज दीक्षागुरुं राजीवलोचनं…

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Hindi: दाचुको नीपादालकुदग ने जेसिनपूज लिवि । पूचि नीकीरीतिरूपपुष्पमु लिवि यय्या ॥ वोक्क सङ्कीर्तने चालु वोद्दिकै मम्मु रक्षिञ्चग ।…

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Hindi: चूडरम्म सतुलारा सोबान पाडरम्म । कूडुन्नदि पति चूडि कुडुत नाञ्चारि ॥ श्रीमहालक्ष्मियट सिङ्गारालके मरुदु । कामुनि तल्लियट चक्कदनालके मरुदु…

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Hindi: चेरि यशोदकु शिशु वितडु धारुणि ब्रह्मकु तण्ड्रियु नितडु ॥ सोलसि चूचिननु सूर्यचन्द्रुलनु ललि वेदचल्लेडुलक्षणुडु । निलिचिननिलुवुन निखिलदेवतल कलिगिञ्चु सुरलगनिवो…

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Hindi: चक्कनि तल्लिकि चाङ्गुभला तन चक्केर मोविकि चाङ्गुभला ॥ कुलिकेडि मुरिपेपु कुम्मरिम्पु तन सलुपु जूपुलकु चाङ्गुभला । पलुकुल सोम्पुल बतितो…

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Hindi: चदुवुलोने हरिनि जट्टिगोनवलेगाक । मदमुगप्पिनमीद मगुड नदि गलदा ॥ जडमतिकि सहजमे संसारयातन यिदि । कडु निन्दुलो बरमु गडियिञ्चवलेगाक ।…

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Hindi: चालदा ब्रह्ममिदि सङ्कीर्तनं मीकु । जालेल्ल नडगिञ्चु सङ्कीर्तनम् ॥ सन्तोष करमैन सङ्कीर्तनम् । सन्ताप मणगिञ्चु सङ्कीर्तनम् । जन्तुवुल रक्षिञ्चु…

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Hindi: भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु । गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥ हरि यवतारमुले यखिल देवतलु हरि लोनिवे ब्रह्माण्डम्बुलु । हरि नाममुले अन्नि…