Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: asitakrutam sivastotram

Home /

અસિતકૃતં શિવસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: અસિત કૃતં શિવ સ્તોત્રમ અસિત ઉવાચ || જગદ્ગુરો નમ્સ્તુભ્યં શિવાય શિવદાય ચ | યોગીન્દ્રાણાં ચ યોગીન્દ્ર ગુરૂણાં ગુરવે નમઃ ||૧|| મૃત્યોર્મૃત્યુસ્વરૂપેણ મૃત્યુસંસારખણ્ડન…

ಅಸಿತಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಅಸಿತ ಕೃತಂ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಸಿತ ಉವಾಚ || ಜಗದ್ಗುರೋ ನಮ್ಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಶಿವದಾಯ ಚ | ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ||೧|| ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪೇಣ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಖಣ್ಡನ…

অসিতকৃতং শিৱস্তোত্রম Lyrics in Bengali: অসিত কৃতং শিৱ স্তোত্রম অসিত উৱাচ || জগদ্গুরো নম্স্তুভ্যং শিৱায শিৱদায চ | যোগীন্দ্রাণাং চ যোগীন্দ্র গুরূণাং গুরৱে নমঃ ||১|| মৃত্যোর্মৃত্যুস্ৱরূপেণ মৃত্যুসংসারখণ্ডন…

असितकृतं शिवस्तोत्रम Lyrics in Marathi: असित उवाच ॥ जगद्गुरो नम्स्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥ 1 ॥ मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन । मृत्योरीश…