Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Asitakrutam Shiva Stotram in Gujarati:

॥ અસિતકૃતં શિવસ્તોત્રમ ॥
અસિત કૃતં શિવ સ્તોત્રમ

અસિત ઉવાચ ||

જગદ્ગુરો નમ્સ્તુભ્યં શિવાય શિવદાય ચ |
યોગીન્દ્રાણાં ચ યોગીન્દ્ર ગુરૂણાં ગુરવે નમઃ || ૧ ||

મૃત્યોર્મૃત્યુસ્વરૂપેણ મૃત્યુસંસારખણ્ડન |
મૃત્યોરીશ મૃત્યુબીજ મૃત્યુઞ્જય નમોઽસ્તુ તે || ૨ ||

કાલરૂપં કલયતાં કાલકાલેશ કારણ |
કાલાદતીત કાલસ્થ કાલકાલ નમોઽસ્તુ તે || ૩ ||

ગુણાતીત ગુણાધાર ગુણબીજ ગુણાત્મક |
ગુણીશ ગુણિનાં બીજ ગુણિનાં ગુરવે નમઃ || ૪ ||

બ્રહ્મસ્વરૂપ બ્રહ્મજ્ઞ બ્રહ્મભાવે ચ તત્પર |
બ્રહ્મબીજ સ્વરૂપેણ બ્રહ્મબીજ નમોઽસ્તુ તે || ૫ ||

ઇતિ સ્તુત્વા શિવં નત્વા પુરસ્તસ્થૌ મુનીશ્વરઃ |
દીનવત્સાશ્રુનેત્રશ્ચ પુળકાઞ્ચિતવિગ્રહઃ || ૬ ||

અસિતેન કૃતં સ્તોત્રં ભક્તિયુક્તશ્ચ યઃ પઠેત |
વર્ષમેકં હવિષ્યાશી શઙ્કરસ્ય મહાત્મનઃ || ૭ ||

સ લભેદ્વૈષ્ણવં પુત્રં જ્ઞાનિનં ચિરજીવિનમ |
દરિદ્રો ભવેદ્ધનાઢ્યો મૂકો ભવતિ પણ્ડિતઃ || ૮ ||

અભાર્યો લભતે ભાર્યાં સુશીલાં ચ પતિવ્રતામ |
ઇહ લોકે સુખં ભુક્ત્વા યાત્યન્તે શિવસન્નિધિમ || ૯ ||

ઇદં સ્તોત્રં પુરા દત્તં બ્રહ્મણા ચ પ્રચેતસે |
પ્રચેતસા સ્વપુત્રાયાસિતાય દત્તમુત્તમમ || ૧૦ ||

ઇતિ શ્રીબ્રહ્મવૈવર્તે મહાપુરાણે શ્રીકૃષ્ણજન્મખણ્ડે
અસિતકૃતં શિવસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

Asitakrutam Shiva Stotram Lyrics in English | Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top