Hinduism Perspective Shiva Stotram

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Bengali

অসিতকৃতং শিৱস্তোত্রম Lyrics in Bengali:

অসিত কৃতং শিৱ স্তোত্রম

অসিত উৱাচ ||

জগদ্গুরো নম্স্তুভ্যং শিৱায শিৱদায চ |
যোগীন্দ্রাণাং চ যোগীন্দ্র গুরূণাং গুরৱে নমঃ ||১||

মৃত্যোর্মৃত্যুস্ৱরূপেণ মৃত্যুসংসারখণ্ডন |
মৃত্যোরীশ মৃত্যুবীজ মৃত্যুঞ্জয নমোঽস্তু তে ||২||

কালরূপং কলযতাং কালকালেশ কারণ |
কালাদতীত কালস্থ কালকাল নমোঽস্তু তে ||৩||

গুণাতীত গুণাধার গুণবীজ গুণাত্মক |
গুণীশ গুণিনাং বীজ গুণিনাং গুরৱে নমঃ ||৪||

ব্রহ্মস্ৱরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মভাৱে চ তত্পর |
ব্রহ্মবীজ স্ৱরূপেণ ব্রহ্মবীজ নমোঽস্তু তে ||৫||

ইতি স্তুত্ৱা শিৱং নত্ৱা পুরস্তস্থৌ মুনীশ্ৱরঃ |
দীনৱত্সাশ্রুনেত্রশ্চ পুলকাঞ্চিতৱিগ্রহঃ ||৬||

অসিতেন কৃতং স্তোত্রং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেত |
ৱর্ষমেকং হৱিষ্যাশী শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ||৭||

স লভেদ্ৱৈষ্ণৱং পুত্রং জ্ঞানিনং চিরজীৱিনম |
দরিদ্রো ভৱেদ্ধনাঢ্যো মূকো ভৱতি পণ্ডিতঃ ||৮||

অভার্যো লভতে ভার্যাং সুশীলাং চ পতিৱ্রতাম |
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্ৱা যাত্যন্তে শিৱসন্নিধিম ||৯||

ইদং স্তোত্রং পুরা দত্তং ব্রহ্মণা চ প্রচেতসে |
প্রচেতসা স্ৱপুত্রাযাসিতায দত্তমুত্তমম ||১০||

ইতি শ্রীব্রহ্মৱৈৱর্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
অসিতকৃতং শিৱস্তোত্রং সংপূর্ণম ||