Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Tamil

Shri RamaSahasranamastotram 3 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
(அகாராதி³ஜ்ஞகாராந்த)
॥ஶ்ரீ: ॥

ஸங்கல்ப: –
யஜமாந:, ஆசம்ய, ப்ராணாநாயம்ய, ஹஸ்தே ஜலாঽக்ஷதபுஷ்பத்³ரவ்யாண்யாதா³ய,
அத்³யேத்யாதி³-மாஸ-பக்ஷாத்³யுச்சார்ய ஏவம் ஸங்கல்பம் குர்யாத் ।
ஶுப⁴புண்யதிதௌ² அமுகப்ரவரஸ்ய அமுககோ³த்ரஸ்ய அமுகநாம்நோ மம
யஜமாநஸ்ய ஸகுடும்ப³ஸ்ய ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணோக்தப²லப்ராப்த்யர்த²ம்
த்ரிவித⁴தாபோபஶமநார்த²ம் ஸகலமநோரத²ஸித்³த்⁴யர்த²ம்
ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்த²ம் ச ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரபாட²ம்
கரிஷ்யே । அத²வா கௌஶல்யாநந்த³வர்த்³த⁴நஸ்ய
ஶ்ரீப⁴ரதலக்ஷ்மணாக்³ரஜஸ்ய ஸ்வமதாபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த³ஸ்ய ஶ்ரீஸீதாஸஹிதஸ்ய
மர்யாதா³புருஷோத்தமஶ்ரீராமசந்த்³ரஸ்ய ஸஹஸ்ரநாமபி:⁴ ஶ்ரீராமநாமாங்கித-
துளஸீத³லஸமர்பணஸஹிதம் பூஜநமஹம் கரிஷ்யே । அத²வா ஸஹஸ்ரநமஸ்காராந்
கரிஷ்யே ॥

விநியோக:³ –
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வாந் ஶிவ ருʼஷி:,
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³, ஶ்ரீராமஸீதாலக்ஷ்மணா தே³வதா:,
சதுர்வர்க³ப²லப்ராப்த்யயர்த²ம் பாடே² (துளஸீத³லஸமர்பணே, பூஜாயாம்
நமஸ்காரேஷு வா) விநியோக:³ ॥

கரந்யாஸ: –
ஶ்ரீராமசந்த்³ராய, அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீஸீதாபதயே, தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீரகு⁴நாதா²ய, மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீப⁴ரதாக்³ரஜாய, அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீத³ஶரதா²த்மஜாய, கநிஷ்டி²காம்யாம் நம: ।
ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரப⁴வே, கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அங்க³ந்யாஸ: –
ஶ்ரீராமசந்த்³ராய, ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ஶ்ரீஸீதாபதயே, ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஶ்ரீரகு⁴நாதா²ய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஶ்ரீப⁴ரதாக்³ரஜாய கவசாய ஹும் ।
ஶ்ரீத³ஶரதா²த்மஜாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரப⁴வே, அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேதா³ஜாநுபா³ஹும் த்⁴ருʼதஶரத⁴நுஷம் ப³த்³த⁴பத்³மாஸநஸ்த²ம்
பீதம் வாஸோ வஸாநம் நவகமலத³லஸ்பர்தி⁴நேத்ரம் ப்ரஸந்நம் ।
வாமாங்காரூட⁴ஸீதாமுக²கமலமிலல்லோசநம் நீரதா³ப⁴ம்
நாநாலங்காரதீ³ப்தம் த³த⁴தமுருஜடாமண்ட³நம் ராமசந்த்³ரம் ॥ 1 ॥ var மண்ட³லம்
நமோঽஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய தே³வ்யை ச தஸ்யை ஜநகாத்மஜாயை ।
நமோঽஸ்து ருத்³ரேந்த்³ரயமாநிலேப்⁴யோ நமோঽஸ்து சந்த்³ரார்கமருத்³க³ணேப்⁴ய: ॥ 2 ॥

மாநஸ-பஞ்சோபசார-பூஜநம்-
1 ௐ லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மநே க³ந்த⁴ம் பரிகல்பயாமி ।
2 ௐ ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பம் பரிகல்பயாமி ।
3 ௐ யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி ।
4 ௐ ரம் வஹ்ந்யாத்மநே தீ³பம் பரிகல்பயாமி ।
5 ௐ வம் அம்ருʼதாத்மநே நைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி ।

அத² ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ஓம் அநாதி³ரதி⁴வாஸஶ்சாச்யுத ஆதா⁴ர ஏவ ச ।
ஆத்மப்ரசாலகஶ்சாதி³ராத்மபு⁴ங்நாமகஸ்ததா² ॥ 1 ॥

இச்சா²சாரீப⁴ப³ந்தா⁴ரீடா³நாடீ³ஶ்வர ஏவ ச ।
இந்த்³ரியேஶஶ்சேஶ்வரஶ்ச ததா² சேதிவிநாஶக: ॥ 2 ॥

உமாப்ரிய உதா³ரஜ்ஞ உமோத்ஸாஹஸ்ததை²வ ச ।
உத்ஸாஹ உத்கடஶ்சைவ உத்³யமப்ரிய ஏவ ச ॥ 3 ॥

ஊதா⁴ப்³தி⁴தா³நகர்தா ச ஊநஸத்த்வப³லப்ரத:³ ।
ருʼணமுக்திகரஶ்சாத² ருʼணது:³க²விமோசக: ॥ 4 ॥

ஏகபத்நிஶ்சைகபா³ணத்⁴ருʼட் ததா² சைந்த்³ரஜாலிக: ।
ஐஶ்வர்யபோ⁴க்தா ஐஶ்வர்யமோஷதீ⁴நாம் ரஸப்ரத:³ ॥ 5 ॥

ஓண்ட்³ரபுஷ்பாபி⁴லாஷீ சௌத்தாநபாதி³ஸுக²ப்ரிய: ।
ஔதா³ர்யகு³ணஸம்பந்ந ஔத³ரஶ்சௌஷத⁴ஸ்ததா² ॥ 6 ॥

அம்ஶாம்ஶிபா⁴வஸம்பந்நஶ்சாம்ஸீ சாங்குரபூரக: ।
காகுத்ஸ்த:² கமலாநாத:² கோத³ண்டீ³ காமநாஶந: ॥ 7 ॥

கார்முகீ காநநஸ்த²ஶ்ச கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴ந: ।
கோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜந: காகத்⁴வம்ஸீ கார்முகப⁴ஞ்ஜந: ॥ 8 ॥

காமாரிபூஜக: கர்தா கர்பூ³ரகுலநாஶந: ।
கப³ந்தா⁴ரி: க்ரதுத்ராதா கௌஶிகாஹ்லாத³காரக: ॥ 9 ॥

காகபக்ஷத⁴ர: க்ருʼஷ்ண: க்ருʼஷ்ணோத்பலத³லப்ரப:⁴ ।
கஞ்ஜநேத்ர: க்ருʼபாமூர்தி: கும்ப⁴கர்ணவிதா³ரண: ॥ 10 ॥

கபிமித்ரம் கபித்ராதா கபிகால: கபீஶ்வர: ।
க்ருʼதஸத்ய: கலாபோ⁴கீ³ கலாநாத²முக²ச்ச²வி: ॥ 11 ॥

காநநீ காமிநீஸங்கீ³ குஶதாத: குஶாஸந: ।
கைகேயீகீர்திஸம்ஹர்தா க்ருʼபாஸிந்து:⁴ க்ருʼபாமய: ॥ 12 ॥

குமார: குகுரத்ராதா கருணாமயவிக்³ரஹ: ।
காருண்யம் குமூதா³நந்த:³ கௌஸல்யாக³ர்ப⁴ஸேவந: ॥ 13 ॥

கந்த³ர்பநிந்தி³தாங்க:³ஶ்ச கோடிசந்த்³ரநிபா⁴நந: ।
கமலாபூஜித: காம: கமலாபரிஸேவித: ॥ 14 ॥

கௌஸல்யேய: க்ருʼபாதா⁴தா கல்பத்³ருமநிஷேவித: ।
க²ங்க³ஹஸ்த: க²ரத்⁴வம்ஸீ க²ரஸைந்யவிதா³ரண: ॥ 15 ॥

க²ரஷுத்ரப்ராணஹர்தா க²ண்டி³தாஸுரஜீவந: ।
க²லாந்தக: க²ஸ்த²விர: க²ண்டி³தேஶத⁴நுஸ்ததா² ॥ 16 ॥

கே²தீ³ கே²த³ஹர: கே²த³தா³யக: கே²த³வாரண: ।
கே²த³ஹா க²ரஹா சைவ க²ட்³கீ³ க்ஷிப்ரப்ரஸாத³ந: ॥ 17 ॥

கே²லத்க²ஞ்ஜநநேத்ரஶ்ச கே²லத்ஸரஸிஜாநந: ।
க²க³சக்ஷுஸுநாஸஶ்ச க²ஞ்ஜநேஶஸுலோசந: ॥ 18 ॥

க²ஞ்ஜரீடபதி: க²ஞ்ஜ: க²ஞ்ஜரீடவிசஞ்சல: ।
கு³ணாகரோ கு³ணாநந்தோ³ க³ஞ்ஜிதேஶத⁴நுஸ்ததா² ॥ 19 ॥

கு³ணஸிந்து⁴ர்க³யாவாஸீ க³யாக்ஷேத்ரப்ரகாஶக: ।
கு³ஹமித்ரம் கு³ஹத்ராதா கு³ஹபூஜ்யோ கு³ஹேஶ்வர: ॥ 20 ॥

கு³ருகௌ³ரவகர்தா ச க³ருகௌ³ரவரக்ஷக: ।
கு³ணீ கு³ணப்ரியோ கீ³தோ க³ர்கா³ஶ்ரமநிஷேவக: ॥ 21 ॥

க³வேஶோ க³வயத்ராதா க³வாக்ஷாமோத³தா³யக: ।
க³ந்த⁴மாத³நபூஜ்யஶ்ச க³ந்த⁴மாத³நஸேவித: ॥ 22 ॥

கௌ³ரபா⁴ர்யோ கு³ருத்ராதா க³ருயஜ்ஞாதி⁴பாலக: ।
கோ³தா³வரீதீரவாஸீ க³ங்கா³ஸ்நாதோ க³ணாதி⁴ப: ॥ 23 ॥

க³ருத்மதரதீ² கு³ர்வீ கு³ணாத்மா ச கு³ணேஶ்வர: ॥

க³ருடீ³ க³ண்ட³கீவாஸீ க³ண்ட³கீதீரசாரண: ॥ 24 ॥

க³ர்ப⁴வாஸநியந்தாঽத² கு³ருஸேவாபராயண: ।
கீ³ஷ்பதிஸ்தூயமாநஸ்து கீ³ர்வாணத்ராணகாரக: ॥ 25 ॥

கௌ³ரீஶபூஜகோ கௌ³ரீஹ்ருʼத³யாநந்த³வர்த⁴ந: ।
கீ³தப்ரியோ கீ³தரதஸ்ததா² கீ³ர்வாணவந்தி³த: ॥ 26 ॥

க⁴நஶ்யாமோ க⁴நாநந்தோ³ கோ⁴ரராக்ஷஸகா⁴தக: ।
க⁴நவிக்⁴நவிநாஶோ வை க⁴நாநந்த³விநாஶக: ॥ 27 ॥

க⁴நாநந்தோ³ க⁴நாநாதீ³ க⁴நக³ர்ஜிநிவாரண: ।
கோ⁴ரகாநநவாஸீ ச கோ⁴ரஶஸ்த்ரவிநாஶக: ॥ 28 ॥

கோ⁴ரபா³ணத⁴ரோ கோ⁴ரத⁴ந்வீ கோ⁴ரபராக்ரம: ।
க⁴ர்மபி³ந்து³முக²ஶ்ரீமாந் க⁴ர்மபி³ந்து³விபூ⁴ஷித: ॥ 29 ॥

கோ⁴ரமாரீசஹர்தா ச கோ⁴ரவீரவிகா⁴தக: ।
சந்த்³ரவக்த்ரஶ்சஞ்சலாக்ஷஶ்சந்த்³ரமூர்திஶ்சதுஷ்கல: ॥ 30 ॥

சந்த்³ரகாந்திஶ்சகோராக்ஷஶ்சகோரீநயநப்ரிய: ।
சண்ட³வாணஶ்சண்ட³த⁴ந்வா சகோரீப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 31 ॥

சதுரஶ்சாதுரீயுக்தஶ்சாதுரீசித்தசோரக்ர: ।
சலத்க²ட்³க³ஶ்சலத்³பா³ணஶ்சதுரங்க³ப³லாந்வித: ॥ 32 ॥

சாருநேத்ரஶ்சாருவக்த்ரஶ்சாருஹாஸப்ரியஸ்ததா² ।
சிந்தாமணிவிபூ⁴ஷாங்க³ஶ்சிந்தாமணிமநோரதீ² ॥ 33 ॥

சிந்தாமணிஸுதீ³பஶ்ச சிந்தாமணிமணிப்ரிய: ।
சித்தஹர்தா சித்தரூபீ சலச்சித்தஶ்சிதாஞ்சித: ॥ 34 ॥

சராசரப⁴யத்ராதா சராசரமநோஹர: ।
சதுர்வேத³மயஶ்சிந்த்யஶ்சிந்தாஸாக³ரவாரண: ॥ 35 ॥

சண்ட³கோத³ண்ட³தா⁴ரீ ச சண்ட³கோத³ண்ட³க²ண்ட³ந: ।
சண்ட³ப்ரதாபயுக்தஶ்ச சண்டே³ஷுஶ்சண்ட³விக்ரம: ॥ 36 ॥

சதுர்விக்ரமயுக்தஶ்ச சதுரங்க³ப³லாபஹ: ।
சதுராநநபூஜ்யஶ்ச சது:ஸாக³ரஶாஸிதா ॥ 37 ॥

சமூநாத²ஶ்சமூப⁴ர்தா சமூபூஜ்யஶ்சமூயுத: ।
சமூஹர்தா சமூப⁴ஞ்ஜீ சமூதேஜோவிநாஶக: ॥ 38 ॥

சாமரீ சாருசரணஶ்சரணாருணஶோப⁴ந: ।
சர்மீ சர்மப்ரியஶ்சாரும்ருʼக³சர்மவிபூ⁴ஷித: ॥ 39 ॥

சித்³ரூபீ ச சிதா³நந்த³ஶ்சித்ஸ்வரூபீ சராசர: ।
ச²த்ரரூபீ ச²த்ரஸங்கீ³ சா²த்ரவ்ருʼந்த³விபூ⁴ஷித: ॥ 40 ॥

சா²த்ரஶ்ச²த்ரப்ரியஶ்ச²த்ரீ ச²த்ரமோஹார்தபாலக: ।
ச²த்ரசாமரயுக்தஶ்ச ச²த்ரசாமரமண்டி³த: ॥ 41 ॥

ச²த்ரசாமரஹர்தா ச ச²த்ரசாமரதா³யக: ।
ச²த்ரதா⁴ரீ ச²த்ரஹர்தா ச²த்ரத்யாகீ³ ச ச²த்ரத:³ ॥ 42 ॥

ச²த்ரரூபீ ச²லத்யாகீ³ ச²லாத்மா ச²லவிக்³ரஹ: ।
சி²த்³ரஹர்த்தா சி²த்³ரரூபீ சி²த்³ரௌக⁴விநிஷூத³ந: ॥ 43 ॥

சி²ந்நஶத்ருஶ்சி²ந்நரோக³ஶ்சி²ந்நத⁴ந்வா ச²லாபஹ: ।
சி²ந்நச²த்ரப்ரதா³தா ச ச²ந்த³ஶ்சாரீ ச²லாபஹா ॥ 44 ॥

ஜாநகீஶோ ஜிதாமித்ரோ ஜாநகீஹ்ருʼத³யப்ரிய: ।
ஜாநகீபாலகோ ஜேதா ஜிதஶத்ருர்ஜிதாஸுர: ॥ 45 ॥

ஜாநக்யுத்³தா⁴ரகோ ஜிஷ்ணுர்ஜிதஸிந்து⁴ர்ஜயப்ரத:³ ।
ஜாநகீஜீவநாநந்தோ³ ஜாநகீப்ராணவல்லப:⁴ ॥ 46 ॥

ஜாநகீப்ராணப⁴ர்தா ச ஜாநகீத்³ருʼஷ்டிமோஹந: ।
ஜாநகீசித்தஹர்தா ச ஜாநகீது:³க²ப⁴ஞ்ஜந: ॥ 47 ॥

ஜயதோ³ ஜயகர்தா ச ஜக³தீ³ஶோ ஜநார்த³ந: ।
ஜநப்ரியோ ஜநாநந்தோ³ ஜநபாலோ ஜநோத்ஸுக: ॥ 48 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜீவேஶோ ஜீவநப்ரிய: ।
ஜடாயுமோக்ஷதோ³ ஜீவத்ராதா ஜீவநதா³யக: ॥ 49 ॥

ஜயந்தாரிர்ஜாநகீஶோ ஜநகோத்ஸவதா³யக: ।
ஜக³த்த்ராதா ஜக³த்பாதா ஜக³த்கர்தா ஜக³த்பதி: ॥ 50 ॥

ஜாட்³யஹா ஜாட்³யஹர்தா ச ஜாட்³யேந்த⁴நஹுதாஶந: ।
ஜக³த்ஸ்தி²திர்ஜக³ந்மூர்திர்ஜக³தாம் பாபநாஶந: ॥ 51 ॥

ஜக³ச்சிந்த்யோ ஜக³த்³வந்த்³யோ ஜக³ஜ்ஜேதா ஜக³த்ப்ரபு:⁴ ।
ஜநகாரிவிஹர்தா ச ஜக³ஜ்ஜாட்³யவிநாஶக: ॥ 52 ॥

ஜடீ ஜடிலரூபஶ்ச ஜடாதா⁴ரீ ஜடாப³ஹ: ।
ஜ²ர்ஜ²ரப்ரியவாத்³யஶ்ச ஜ²ஞ்ஜா²வாதநிவாரக: ॥ 53 ॥

ஜ²ஞ்ஜா²ரவஸ்வநோ ஜா²ந்தோ ஜா²ர்ணோ ஜா²ர்ணவபூ⁴ஷித: ।
டங்காரிஷ்டங்கதா³தா ச டீகாத்³ருʼஷ்டிஸ்வரூபத்⁴ருʼட் ॥ 54 ॥

ட²காரவர்ணநியமோ ட³மருத்⁴வநிகாரக: ।
ட⁴க்காவாத்³யப்ரியோ டா⁴ர்ணோ ட⁴க்காவாத்³யமஹோத்ஸவ: ॥ 55 ॥

தீர்த²ஸேவீ தீர்த²வாஸீ தருஸ்தீர்த²நிவாஸக: ।
தாலபே⁴த்தா தாலகா⁴தீ தபோநிஷ்ட²ஸ்தப: ப்ரபு:⁴ ॥ 56 ॥

தாபஸாஶ்ரமஸேவீ ச தபோத⁴நஸமாஶ்ரய: ।
தபோவநஸ்தி²தஶ்சைவ தபஸ்தாபஸபூஜித: ॥ 57 ॥

தந்வீபா⁴ர்யஸ்தநூகர்தா த்ரைலோக்யவஶகாரக: ।
த்ரிலோகீஶஸ்த்ரிகு³ணகஸ்த்ரைகு³ண்யஸ்த்ரிதி³வேஶ்வர: ॥ 58 ॥

த்ரிதி³வேஶஸ்த்ரிஸர்கே³ஶஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மக: ।
தந்த்ரரூபஸ்தந்த்ரவிஜ்ஞஸ்தந்த்ரவிஜ்ஞாநதா³யக: ॥ 59 ॥

தாரேஶவத³நோத்³யோதீ தாரேஶமுக²மண்ட³ல: ।
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிபாதூ³ர்த்⁴வஸ்த்ரிஸ்வரஸ்த்ரிப்ரவாஹக: ॥ 60 ॥

த்ரிபுராரிக்ருʼதப⁴க்திஶ்ச த்ரிபுராரிப்ரபூஜித: ।
த்ரிபுரேஶஸ்த்ரிஸர்க³ஶ்ச த்ரிவித⁴ஸ்த்ரிதநுஸ்ததா² ॥ 61 ॥

தூணீ தூணீரயுக்தஶ்ச தூணபா³ணத⁴ரஸ்ததா² ।
தாடகாவத⁴கர்தா ச தாடகாப்ராணகா⁴தக: ॥ 62 ॥

தாடகாப⁴யகர்தா ச தாடகாத³ர்பநாஶக: ।
த²காரவர்ணநியமஸ்த²காரப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 63 ॥

தீ³நப³ந்து⁴ர்த³யாஸிந்து⁴ர்தா³ரித்³ரயாபத்³விநாஶக: ।
த³யாமயோ த³யாமூர்திர்த³யாஸாக³ர ஏவ ச ॥ 64 ॥

தி³வ்யமூர்திர்தி³வ்யபா³ஹுர்தீ³ர்க⁴நேத்ரோ து³ராஸத:³ ।
து³ராத⁴ர்ஷோ து³ராராத்⁴யோ து³ர்மதோ³ து³ர்க³நாஶந: ॥ 65 ॥

தை³த்யாரிர்த³நுஜேந்த்³ராரிர்தா³நவேந்த்³ரவிநாஶந: ।
தூ³ர்வாத³லஶ்யாமமூர்திர்தூ³ர்வாத³லக⁴நச்ச²வி: ॥ 66 ॥

தூ³ரத³ர்ஶீ தீ³ர்க⁴த³ர்ஶீ து³ஷ்டாரிப³லஹாரக: ।
த³ஶக்³ரீவவதா⁴காங்க்ஷீ த³ஶகந்த⁴ரநாஶக: ॥ 67 ॥

தூ³ர்வாத³லஶ்யாமகாந்தோ தூ³ர்வாத³லஸமப்ரப:⁴ ।
தா³தா தா³நபரோ தி³வ்யோ தி³வ்யஸிம்ஹாஸநஸ்தி²த: ॥ 68 ॥

தி³வ்யதோ³லாஸமாஸீநோ தி³வ்யசாமரமண்டி³த: ।
தி³வ்யச்ச²த்ரஸமாயுக்தோ தி³வ்யாலங்காரமண்டி³த: ॥ 69 ॥

தி³வ்யாங்க³நாப்ரமோத³ஶ்ச தி³லீபாந்வயஸம்ப⁴வ: ।
தூ³ஷணாரிர்தி³வ்யரூபீ தே³வோ த³ஶரதா²த்மஜ: ॥ 70 ॥

தி³வ்யதோ³ த³தி⁴பு⁴கூ³ தா³நீ து:³க²ஸாக³ரப⁴ஞ்ஜந: ।
த³ண்டீ³ த³ண்ட³த⁴ரோ தா³ந்தோ த³ந்துரோ த³நுஜாபஹ: ॥ 71 ॥

தை⁴ர்யம் தீ⁴ரோ த⁴ராநாதோ² த⁴நேஶோ த⁴ரணீபதி: ।
த⁴ந்வீ த⁴நுஷ்மாந் தே⁴நுஷ்கோ த⁴நுர்ப⁴க்தா த⁴நாதி⁴ப: ॥ 72 ॥

தா⁴ர்மிகோ த⁴ர்மஶீலஶ்ச த⁴ர்மிஷ்டோ² த⁴ர்மபாலக: ।
த⁴ர்மபாதா த⁴ர்மயுக்தோ த⁴ர்மநிந்த³கவர்ஜக: ॥ 73 ॥

த⁴ர்மாத்மா த⁴ரணீத்யாகீ³ த⁴ர்மயூபோ த⁴நார்த²த:³ ।
த⁴ர்மாரண்யக்ருʼதாவாஸோ த⁴ர்மாரண்யநிஷேவக: ॥ 74 ॥

த⁴ரோத்³த⁴ர்தா த⁴ராவாஸீ தை⁴ர்யவாந் த⁴ரணீத⁴ர: ।
நாராயணோ நரோ நேதா நந்தி³கேஶ்வரபூஜித: ॥ 75 ॥

நாயகோ ந்ருʼபதிர்நேதா நேயோ நரபதிர்நட: ।
நடேஶோ நக³ரத்யாகீ³ நந்தி³க்³ராமக்ருʼதாஶ்ரம: ॥ 76 ॥

நவீநேந்து³கலாகாந்திர்நௌபதிர்ந்ருʼபதே: பதி: ।
நீலேஶோ நீலஸந்தாபீ நீலதே³ஹோ நலேஶ்வர: ॥ 77 ॥

நீலாங்கோ³ நீலமேகா⁴போ⁴ நீலாஞ்ஜநஸமத்³யுதி: ।
நீலோத்பலத³லப்ரக்²யோ நீலோத்பலத³லேக்ஷண: ॥ 78 ॥

நவீநகேதகீகுந்தோ³ நூத்நமாலாவிராஜித: ।
நாரீஶோ நாக³ரீப்ராணோ நீலபா³ஹுர்நதீ³ நத:³ ॥ 79 ॥

நித்³ராத்யாகீ³ நித்³ரிதஶ்ச நித்³ராலுர்நத³ப³ந்த⁴க: ।
நாதோ³ நாத³ஸ்வரூபச்ச நாதா³த்மா நாத³மண்டி³த: ॥ 80 ॥

பூர்ணாநந்தோ³ பரப்³ரஹ்ம பரந்தேஜா: பராத்பர: ।
பரம் தா⁴ம பரம் மூர்தி: பரஹம்ஸ: பராவர: ॥ 81 ॥

பூர்ண: பூர்ணோத³ர: பூர்வ: பூர்ணாரிவிநிஷூத³ந: ।
ப்ரகாஶ: ப்ரகட: ப்ராப்ய: பத்³மநேத்ர: பரோத்கட: ॥ 82 ॥

பூர்ணப்³ரஹ்ம பூர்ணமூர்தி: பூர்ணதேஜா: பரம்வஷு: ।
பத்³மபா³ஹு: பத்³யவக்த்ர: பஞ்சாநநஸுபூஜித: ॥ 83 ॥

ப்ரபஞ்ச: பஞ்சபூதஶ்ச பஞ்சாம்நாய: பரப்ரபூ:⁴ ।
பத்³மேஶ: பத்³மகோஶஶ்ச பத்³மாக்ஷ: பத்³மலோசந: ॥ 84 ॥

பத்³மாபதி: புராணஶ்ச புராணஷுருஷ: ப்ரபு:⁴ ।
பயோதி⁴ஶயந: பால: பாலக: ப்ருʼதி²வீபதி: ॥ 85 ॥

பவநாத்மஜவந்த்³யஶ்ச பவநாத்மஜஸேவித: ।
பஞ்சப்ராண: பஞ்சவாயு: பஞ்சாங்க:³ பஞ்சஸாயக: ॥ 86 ॥

பஞ்சபா³ண: பூரகஶ்ச ப்ரபஞ்சநாஶக: ப்ரிய: ।
பாதாலம் ப்ரமத:² ப்ரௌட:⁴ பாஶீ ப்ரார்த்²ய: ப்ரியம்வத:³ ॥ 87 ॥

ப்ரியங்கர: பண்டி³தாத்மா பாபஹா பாபநாஶந: ।
பாண்ட்³யேஶ: பூர்ணஶீலஶ்ச பத்³மீ பத்³மஸமர்சித: ॥ 88 ॥

ப²ணீஶ: ப²ணிஶாயீ ச ப²ணிபூஜ்ய: ப²ணாந்வித: ।
ப²லமூலப்ரபோ⁴க்தா ச ப²லதா³தா ப²லேஶ்வர: ॥ 89 ॥

ப²ணிரூப: ப²ணேர்ப⁴ர்த்தா ப²ணிபு⁴க்³வாஹநஸ்ததா² ।
ப²ல்கு³தீர்த²ஸதா³ஸ்நாயீ ப²ல்கு³தீர்த²ப்ரகாஶக: ॥ 90 ॥

ப²லாஶீ ப²லத:³ பு²ல்ல: ப²லக: ப²லப⁴க்ஷக: ।
பு³தோ⁴ போ³த⁴ப்ரியோ பு³த்³தோ⁴ பு³த்³தா⁴சாரநிவாரக: ॥ 91 ॥

ப³ஹுதோ³ ப³லதோ³ ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மதா³யக: ।
ப⁴ரதேஶோ பா⁴ரதீஶோ பா⁴ரத்³வாஜப்ரபூஜித: ॥ 92 ॥

ப⁴ர்தா ச ப⁴க³வாந் போ⁴க்தா பீ⁴திக்⁴நோ ப⁴யநாஶந: ।
ப⁴வோ பீ⁴திஹரோ ப⁴வ்யோ பூ⁴பதிர்பூ⁴பவந்தி³த: ॥ 93 ॥

பூ⁴பாலோ ப⁴வநம் போ⁴கீ³ பா⁴வநோ பு⁴வநப்ரிய: ।
பா⁴ரதாரோ பா⁴ரஹர்தா பா⁴ரப்⁴ருʼத்³ப⁴ரதாக்³ரஜ: ॥ 94 ॥

பூ⁴ர்பு⁴க்³பு⁴வநப⁴ர்தா ச பூ⁴நாதோ² பூ⁴திஸுந்த³ர: ।
பே⁴த்³யோ பே⁴த³கரோ பே⁴த்தா பூ⁴தாஸுரவிநாஶந: ॥ 95 ॥

பூ⁴மிதோ³ பூ⁴மிஹர்தா ச பூ⁴மிதா³தா ச பூ⁴மிப: ।
பூ⁴தேஶோ பூ⁴தநாத²ஶ்ச பூ⁴தேஶபரிபூஜித: ॥ 96 ॥

பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴த⁴ராதீ⁴ஶோ பூ⁴த⁴ராத்மா ப⁴யாபஹ: ।
ப⁴யதோ³ ப⁴யதா³தா ச ப⁴யஹர்தா ப⁴யாவஹ: ॥ 97 ॥

ப⁴க்ஷோ ப⁴க்ஷ்யோ ப⁴வாநந்தோ³ ப⁴வமூர்திர்ப⁴வோத³ய: ।
ப⁴வாப்³தி⁴ர்பா⁴ரதீநாதோ² ப⁴ரதோ பூ⁴மிபூ⁴த⁴ரௌ ॥ 98 ॥

மாரீசாரிர்மருத்த்ராதா மாத⁴வோ மது⁴ஸூத³ந: ।
மந்தோ³த³ரீஸ்தூயமாநோ மது⁴க³த்³க³த³பா⁴ஷண: ॥ 99 ॥

மந்தோ³ மந்தா³ருமந்தாரௌ மங்க³ளம் மதிதா³யக: ।
மாயீ மாரீசஹந்தா ச மத³நோ மாத்ருʼபாலக: ॥ 100 ॥

மஹாமாயோ மஹாகாயோ மஹாதேஜா மஹாப³ல: ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாஶக்திர்மஹாத³ர்போ மஹாயஶா: ॥ 101 ॥

மஹாத்மா மாநநீயஶ்ச மூர்தோ மரகதச்ச²வி: ।
முராரிர்மகராக்ஷாரிர்மத்தமாதங்க³விக்ரம: ॥ 102 ॥

மது⁴கைடப⁴ஹந்தா ச மாதங்க³வநஸேவித: ।
மத³நாரிப்ரபு⁴ர்மத்தோ மார்தண்ட³குலபூ⁴ஷண: ॥ 103 ॥

மதோ³ மத³விநாஶீ ச மர்த³நோ முநிபூஜக: ।
முக்திர்மரகதாப⁴ஶ்ச மஹிமா மநநாஶ்ரய: ॥ 104 ॥

மர்மஜ்ஞோ மர்மகா⁴தீ ச மந்தா³ரகுஸுமப்ரிய: ।
மந்த³ரஸ்தோ² முஹூர்தாத்மா மங்க³ல்யோ மங்க³ளாலக: ॥ 105 ॥

மிஹிரோ மண்ட³லேஶஶ்ச மந்யுர்மாந்யோ மஹோத³தி:⁴ ।
மாருதோ மாருதேயஶ்ச மாருதீஶோ மருத்ததா² ॥ 106 ॥

யஶஸ்யஶ்ச யஶோராஶிர்யாத³வோ யது³நந்த³ந: ।
யஶோதா³ஹ்ருʼத³யாநந்தோ³ யஶோதா³தா யஶோஹர: ॥ 107 ॥

யுத்³த⁴தேஜா யுத்³த⁴கர்தா யோதோ⁴ யுத்³த⁴ஸ்வரூபக: ।
யோகோ³ யோகீ³ஶ்வரோ யோகீ³ யோகே³ந்த்³ரோ யோக³பாவந: ॥ 108 ॥

யோகா³த்மா யோக³கர்தா ச யோக³ப்⁴ருʼத்³யோக³தா³யக: ।
யோத்³தா⁴ யோத⁴க³ணாஸங்கீ³ யோக³க்ருʼத்³யோக³பூ⁴ஷண: ॥ 109 ॥

யுவா யுவதிப⁴ர்தா ச யுவப்⁴ராதா யுவார்ஜக: ।
ராமப⁴த்³ரோ ராமசந்த்³ரோ ராக⁴வோ ரகு⁴நந்த³ந: ॥ 110 ॥

ராமோ ராவணஹந்தா ச ராவணாரீ ரமாபதி: ।
ரஜநீசரஹந்தா ச ராக்ஷஸீப்ராணஹாரக: ॥ 111 ॥

ரக்தாக்ஷோ ரக்தபத்³மாக்ஷோ ரமணோ ராக்ஷஸாந்தக: ।
ராக⁴வேந்த்³ரோ ரமாப⁴ர்தா ரமேஶோ ரக்தலோசந: ॥ 112 ॥

ரணராமோ ரணாஸக்தோ ரணோ ரக்தோ ரணாத்மக: ।
ரங்க³ஸ்தோ² ரங்க³பூ⁴மிஸ்தோ² ரங்க³ஶாயீ ரணார்க³ல: ॥ 113 ॥

ரேவாஸ்நாயீ ரமாநாதோ² ரணத³ர்பவிநாஶந: ।
ராஜராஜேஶ்வரோ ராஜா ராஜமண்ட³லமண்டி³த: ॥ 114 ॥

ராஜ்யதோ³ ராஜ்யஹர்தா ச ரமணீப்ராணவல்லப:⁴ ।
ராஜ்யத்யாகீ³ ராஜ்யபோ⁴கீ³ ரஸிகோঽத² ரகூ⁴த்³வஹ: ॥ 115 ॥

ராஜேந்த்³ரோ ரது⁴நாயஶ்ச ரக்ஷோஹா ராவணாந்தக: ।
லக்ஷ்மீகாந்தஶ்ச லக்ஷ்மீபோ லக்ஷ்மீஶோ லக்ஷ்மணாக்³ரஜ: ॥ 116 ॥

லக்ஷ்மணத்ராணகர்தா ச லக்ஷ்மணப்ரீதிபாலக: ।
லீலாவதாரோ லங்காரிர்லங்கேஶோ லக்ஷ்மணேஶ்வர: ॥ 117 ॥

லக்ஷ்மணத்ராணகஶ்சைவ லக்ஷ்மணப்ரதிபாலக: ।
லங்கே³ஶகா⁴தகஶ்சாத² லங்கே³ஶப்ராணஹாரக: ॥ 118 ॥

லங்கேஶவீர்யஹர்தா ச லாக்ஷாரஸவிலோசந: ।
லவங்க³குஸுமாஸக்தோ லவங்க³குஸுமப்ரிய: ॥ 119 ॥

லலநாபாலநோ லக்ஷோ லிங்க³ரூபீ லஸத்தநு: ।
லாவண்யராமோ லாவண்யம் லக்ஷ்மீநாராயணாத்மக: ॥ 120 ॥

லவணாம்பு³தி⁴ப³ந்த⁴ஶ்ச லவணாம்பு³தி⁴ஸேதுக்ருʼத் ।
லீலாமயோ லவணஜித் லோலோ லவணஜித்ப்ரிய: ॥ 121 ॥

வஸுதா⁴பாலகோ விஷ்ணுர்வித்³வாந் வித்³வஜ்ஜநப்ரிய: ।
வஸுதே⁴ஶோ வாஸுகீஶோ வரிஷ்டோ² வரவாஹந: ॥ 122 ॥

வேதோ³ விஶிஷ்டோ வக்தா ச வதா³ந்யோ வரதோ³ விபு:⁴ ।
விதி⁴ர்விதா⁴தா வாஸிஷ்டோ² வஸிஷ்டோ² வஸுபாலக: ॥ 123 ॥

வஸுர்வஸுமதீப⁴ர்தா வஸுமாந் வஸுதா³யக: ।
வார்தாதா⁴ரீ வநஸ்த²ஶ்ச வநவாஸீ வநாஶ்ரய: ॥ 124 ॥

விஶ்வப⁴ர்தா விஶ்வபாதா விஶ்வநாதோ² விபா⁴வஸு: ।
விபு⁴ர்விபு⁴ஜ்யமாநஶ்ச விப⁴க்தோ வத⁴ப³ந்த⁴ந: ॥ 125 ॥

விவிக்தோ வரதோ³ வந்யோ விரக்தோ வீரத³ர்பஹா ।
வீரோ வீரகு³ருர்வீரத³ர்பத்⁴வம்ஸீ விஶாம்பதி: ॥ 126 ॥

வாநராரிர்வாநராத்மா வீரோ வாநரபாலக: ।
வாஹநோ வாஹநஸ்த²ஶ்ச வநாஶீ விஶ்வகாரக: ॥ 127 ॥

வரேண்யோ வரதா³தா ச வரதோ³ வரவஞ்சக: ।
வஸுதோ³ வாஸுதே³வஶ்ச வஸுர்வந்த³நமேவ ச ॥ 128 ॥

வித்³யாத⁴ரோ வேத்³யவிந்த்⁴யோ ததா² விந்த்⁴யாசலாஶந: ।
வித்³யாப்ரியோ விஶிஷ்டாத்மா வாத்³யபா⁴ண்ட³ப்ரியஸ்ததா² ॥ 129 ॥

வந்த்³யஶ்ச வஸுதே³வஶ்ச வஸுப்ரியவஸுப்ரதௌ³ ।
ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீநிவாஸ: ஶ்ரீபதி: ஶரணாஶ்ரய: ॥ 130 ॥

ஶ்ரீத⁴ர: ஶ்ரீகர: ஶ்ரீல: ஶரண்ய: ஶரணாத்மக: ।
ஶிவார்ஜித: ஶிவப்ராண: ஶிவத:³ ஶிவபூஜக: ॥ 131 ॥

ஶிவக்ருʼத் ஶிவஹர்தா ச ஶிவாத்மா ஶிவவாஞ்ச²க: ।
ஶாயகீ ஶங்கராத்மா ச ஶங்க:ரார்சநதத்பர: ॥ 132 ॥

ஶங்கரேஶ: ஶிஶு: ஶௌரி: ஶாப்³தி³க: ஶப்³த³ரூபக: ।
ஶப்³த³பே⁴தீ³ ஶப்³த³ஹர்தா ஶாயக: ஶரணார்திஹா ॥ 133 ॥

ஶர்வ: ஶர்வப்ரபு:⁴ ஶூலீ ஶூலபாணிப்ரபூஜித: ।
ஶார்ங்கீ³ ச ஶங்கராத்மா ச ஶிவ: ஶகடப⁴ஞ்ஜந: ॥ 134 ॥

ஶாந்த: ஶாந்தி: ஶாந்திதா³தா ஶாந்திக்ருʼத் ஶாந்திகாரக: ।
ஶாந்திக: ஶங்க²தா⁴ரீ ச ஶங்கீ² ஶங்க²த்⁴வநிப்ரிய: ॥ 135 ॥

ஷட்சக்ரபே⁴த³நகர: ஷட்³கு³ணஶ்ச ஷடூ³ர்மிக: ।
ஷடி³ந்த்³ரிய: ஷட³ங்கா³த்மா ஷோட³ஶ: ஷோட³ஶாத்மக: ॥ 136 ॥

ஸ்பு²ரத்குண்ட³லஹாராட்⁴ய: ஸ்பு²ரந்மரகதச்ச²வி: ।
ஸதா³நந்த:³ ஸதீப⁴ர்தா ஸர்வேஶ: ஸஜ்ஜநப்ரிய: ॥ 137 ॥

ஸர்வாத்மா ஸர்வகர்தா ச ஸர்வபாதா ஸநாதந: ।
ஸித்³த:⁴ ஸாத்⁴ய: ஸாத⁴கேந்த்³ர: ஸாத⁴க: ஸாத⁴கப்ரிய: ॥ 138 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ: ஸித்³தி⁴த:³ ஸாது:⁴ ஸத்கர்தா வை ஸதீ³ஶ்வர: ।
ஸத்³க³தி: ஸஞ்சிதா³நந்த:³ ஸத்³ப்³ரஹ்மா ஸகலாத்மக: ॥ 139 ॥

ஸதீப்ரிய: ஸதீபா⁴ர்ய: ஸ்வாத்⁴யாயஶ்ச ஸதீபதி: ।
ஸத்கவி: ஸகலத்ராதா ஸர்வபாபப்ரமோசக: ॥ 140 ॥

ஸர்வஶாஸ்த்ரமய: ஸூர்ய: ஸர்வாம்நாயநமஸ்க்ருʼத: ।
ஸர்வதே³வமய: ஸாக்ஷீ ஸர்வயஜ்ஞஸ்வரூபக: ॥ 141 ॥

ஸர்வ: ஸங்கடஹர்தா ச ஸாஹஸீ ஸகு³ணாத்மக: ।
ஸுஸ்நிக்³த:⁴ ஸுக²தா³தா ச ஸத்த்வ: ஸத்த்வகு³ணாஶ்ரய: ॥ 142 ॥

ஸத்ய: ஸத்யவ்ரதஶ்சைவ ஸத்யவாந் ஸத்யபாலக: ।
ஸத்யாத்மா ஸுப⁴க³ஶ்சைவ ஸௌபா⁴க்³யம் ஸக³ராந்வய: ॥ 143 ॥

ஸீதாபதி: ஸஸீதஶ்ச ஸாத்வத: ஸாத்வதாம்பதி: ।
ஹரிர்ஹலீ ஹலஶ்சைவ ஹர-கோத³ண்ட³-க²ண்ட³ந: ॥ 144 ॥

ஹுங்காரத்⁴வநிபூரஶ்ச ஹுங்காரத்⁴வநிஸம்ப⁴வ: ।
ஹர்தா ஹரோ ஹராத்மா ச ஹாரபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ॥ 145 ॥

ஹரகார்முகப⁴ங்க்தா ச ஹரபூஜாபராயண: ।
க்ஷோணீஶ: க்ஷிதிபு⁴க்³ க்ஷோணீநேதா சைவ க்ஷமாபர: ॥ 146 ॥

க்ஷமாஶீல: க்ஷமாயுக்த: க்ஷோதீ³ க்ஷோத³விமோசந: ।
க்ஷேமங்கரஸ்ததா² க்ஷேமதா³யகோ ஜ்ஞாநதா³யக: ॥ 147 ॥

ப²லஶ்ருதி: –
நாம்நாமேதத்ஸஹஸ்ரம் து ஶ்ரீராமஸ்ய ஜக³த்ப்ரபோ:⁴ ।
ருத்³ரயாமலதந்த்ரேঽஸ்மிந் பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யகம் ॥ 148 ॥

ஶ்ரீகௌ³ர்யை ஶ்ராவிதம் ஸ்தோத்ரம் ப⁴க்த்யா ஶ்ரீஶஸ்ம்ருʼநா ஸ்வயம் ।
ராமஸாயுஜ்யலக்ஷ்மீகம் ஸர்வஸௌக்²யகரம் ந்ருʼணாம் ॥

பட²ந் ஶ்ருʼண்வந் க்³ருʼணந் வாபி ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥ 149 ॥

ஶ்ரீராமநாம்நா பரமம் ஸஹஸ்ரகம் பாபாபஹம் புண்யஸுகா²வஹம் ஶுப⁴ம் ।
ப⁴க்திப்ரத³ம் ப⁴க்தஜநைகபாலகம் ஸ்த்ரீபுத்ரபௌத்ரப்ரத³மிஷ்சதா³யகம் ॥ 150 ॥

॥ இதி ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ ௐ தத்ஸத் ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரார்பணமஸ்து ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top